מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

קבוצות מילים לפי נושאים
הסתר רשימת נושאים
הצג רשימת נושאים

כלכלה

السّوق الحسبي
אִ(ל)סﬞוּק אִלְחִסְבִּי
is-suuq il-h׳is-bi
الضّريبة الاضافيّة
אִ(ל)צַﬞ׳רִיבֵּה (א)לְאִצַ׳אפִיֵﬞה
ed׳-d׳a-rii-be l-2i-d׳aa-fiy-ye
التّأمين الوطني
אֵ(ל)תַﬞאְמִין אֵל-וַטַנִִי
et-ta2-miin el-wa-t׳a-ni
שָׂכִיר (עובד בשכר) ערך זה נבדק ונמצא תקין
أَجِير
אַגִ׳יר
2a-jiir
إجرة
אִגְ׳רַה
2ij-ra
إِدَارَة
אִדַארַה
2i-daa-ra
إزدهار اقتصادي
אִזְדִהַאר אִקְתִצַאדִי
2iz-di-haar 2iq-ti-s׳aa-di
إِحْصَائِيَّات
אִחְצַאאִיַﬞאת
2ih׳-s׳aa-2iy-yaat
القدرة الشّرائيّة
אֵלְקֻדְרַה (אל)שִרַאאִיֵﬞה
el-qud-ra sh-shi-ra-2iy-ye
اموال
אַמְוַאל
2am-waal
إنباع
אִנְבַּאע
2in-baa3
اسعار
אַסְעַאר
2as-3aar
השקעה (כספית) ערך זה נבדק ונמצא תקין
إِسْتِثْمَار
אִסְתִתְ׳מַאר
2is-tith-maar
إستثمر
אִסְתַתְ׳מַר
2is-tath-mar
أغنيا
אַעְ׳נִיַא
2agh-ni-ya
اعتاش
אִעְתַאש
2i3-taash
إِضْرَاب
אִצְ׳רַאבּ
2id׳-raab
שָׁבַת (עשה שביתה) ערך זה נבדק ונמצא תקין
أَضْرَب
אַצְ׳רַבּ
2ad׳-rab
إِقْتِصَاد
אִקְתִצַאד
2iq-ti-s׳aad
اقتصادي
אִקְתִצַאדִי
2iq-ti-s׳aa-di
أشغال
אַשְעַ׳אל
2sh-ghaal
إشترى
אִשְתַרַא
2ish-ta-ra
קְנֶה לי (ציווי) ערך זה נבדק ונמצא תקין
اشتري لي
אִשְתְרִי לִי
2ish-tri li
باع
בַּאע
baa3
باقي
בַּאקִי
baa-qi
ببلاش
בִּבַּלַאש
bi-ba-laash
بطالة
בַּטַאלֵה
ba-t׳aa-le
بيع
בֵּיע
bei3
עצמאי (לא שכיר) ערך זה נבדק ונמצא תקין
بِيشْتْغِل عَلَى حْسَابُه
בִּישְתְעֵ׳ל עַלַא חְסַאבּוֹ
bisht-ghel 3a-la h׳saa-bo
بلاش
בַּלַאש
ba-laash
بنُوكِة
בּנוּכֵּה
bnuu-ke
بنك
בַּנְכּ
bank
بضاعة
בְּצַ׳אעַה
bd׳aa-3a
קונה (אני) ערך זה נבדק ונמצא תקין
بشتري
בַּשְתְרִי
basht-ri
جزاء
גַ׳זַאא
ja-za
זָהָב (מתכת) ערך זה נבדק ונמצא תקין
ذَهَب
דַ׳הַבּ
dha-hab
دائرة
דַאאִרַה
daa-2i-ra
داين
דַאיַן
daa-yan
دوام
דַוַאם
da-waam
دخل
דַחֵ׳ל
da-khel
ديون
דְיוּן
dyuun
ديّن
דַיַﬞן
day-yan
دين
דֵין
dein
دُكَّان
דֻכַּﬞאן
duk-kaan
دفع
דַפַע
da-fa3
חסך (חיסכון) ערך זה נבדק ונמצא תקין
وَفَّر
וַפַר
waf-far
وصل
וַצְל
wa-s׳el
ورقة ماليّة
וַרַקַה מַאלִיֵﬞה
wa-ra-qa ma-liy-ye
زباين
זַבַּאיֵן
za-baa-yen
زبون
זְבּוּן
zbuun
הֲנָחָה (במחיר) ערך זה נבדק ונמצא תקין
خصم
חַ׳צֵם
kha-s׳em
حساب
חְסַאבּ
h׳saab
حْسَاب جَارِي
חְסַאבּ גַ׳ארִי
h׳saab jaa-ri
حْسَاب تَوْفِير
חְסַאבּ תַוְפִיר
h׳saab taw-fiir
حَقّ
חַקﬞ
h׳aqq
طَلَب
טַלַבּ
t׳a-lab
كاش
כַּאש
caash
עלה (מחיר, עלותו הייתה..) ערך זה נבדק ונמצא תקין
كلّف
כַּלַﬞף
kal-laf
כסף, ממון (בספרותית) ערך זה נבדק ונמצא תקין
مَال
מַאל
maal
כַּסְפִּי, פִינַנְסִי (ששייך לכענייני כספים) ערך זה נבדק ונמצא תקין
مالي
מַאלִי
maa-li
مَبْلَغ
מַבְּלַע׳
mab-lagh
مجّاناً
מַגַﬞ׳אנַן
maj-jaa-nan
מְנַהֵל (תפקיד) ערך זה נבדק ונמצא תקין
مُدِير
מֻדִיר
mu-diir
مواشي
מַוַאשִי
ma-waa-shi
موّل
מַוַﬞל
maw-wal
مزاد
מַזַאד
ma-zaad
مَحَلّ
מַחַלﬞ
ma-h׳all
محليّ
מַחַלִﬞי
ma-h׳al-lii
مَطْلُوب
מַטְלוּבּ
mat׳-luub
ميزانيّة
מִיזַאנִיֵﬞה
mi-zaa-niy-ye
مكتب العمل
מַכְּתַבּ אֵלְעַמַל
mak-tab el-3a-mal
ملكية
מֻלְכִּיֵﬞה
mul-kiy-ye
مُنَافَسِة
מֻנַאפַסֵה
mu-naa-fa-se
עצמאי (לא שכיר, באופי) ערך זה נבדק ונמצא תקין
مُسْتَقِلّ
מֻסְתַקִלﬞ
mus-ta-qill
مستشار
מֻסְתַשַאר
mus-ta-shaar
معامل
מַעַאמֶל
ma-3aa-mel
مَعَاش
מַעַאש
ma-3aash
معمل
מַעְמַל
ma3-mal
مفلّس
מְפַלֵﬞס
mfal-les
כֶּסֶף (אמצעי תשלום) לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין
مَصَارِي
מַצַארִי
ma-s׳aa-ri
مََصَارِيف
מַצַארִיף
ma-s׳a-riif
مصنع
מַצְנַע
mas׳-na3
הוצאה (של כסף) ערך זה נבדק ונמצא תקין
مصروف
מַצְרוּף
mas׳-ruuf
כֶּסֶף, כְּסָפִים (אמצעי תשלום) ערך זה נבדק ונמצא תקין
مصريّات
מַצְרִיַﬞאת
mas׳-riy-yaat
مصرف
מַצְרַף
mas׳-raf
مركز تجاري
מַרְכַּז תִגַ׳ארִי
mar-kaz ti-jaa-ri
مشترى
מֻשְתַרַא
mush-ta-ra
קוֹנֵה (אדם שקונה) ערך זה נבדק ונמצא תקין
مشتري
מִשְתְרִי
mish-tri
ناجح
נַאגֵ׳ח
naa-jeh׳
نُمْرَة
נֻמְרַה
num-ra
نفط
נַפְט
naft׳
نقدي
נַקְדִי
naq-di
سُلْفِة
סֻלְפֵה
sul-fe
سِعْر
סִעְר
si-3er
غالي
עַ׳אלִי
gha-li
غَلَاءِ الْمَعِيشِة
עַ׳לַאא אִלְמַעִישֵה
gha-laa2 il-ma-3ii-she
غَنِي
עַ׳נִי
gha-ni
عاطل
עַאטֵל
3aa-t׳el
מובטל (מחוסר עבודה) ערך זה נבדק ונמצא תקין
عاطل عن العمل
עַאטֵל עַן אֵלְעַמַל
3aa-t׳el 3an el-3a-mal
عَامِل
עַאמֵל
3aa-mel
עשייה (לעשות) ערך זה נבדק ונמצא תקין
عَمَل
עַמַל
3a-mal
עֲבוֹדָה (עיסוק או מקום) ערך זה נבדק ונמצא תקין
عَمَل
עַמַל
3a-mal
عملة
עִמְלֵה
3im-le
عمّال
עֻמַﬞאל
3um-maal
فاصل
פַאצַל
faa-s׳al
فاتورة
פַאתוּרַה
fa-tuu-ra
כֶּסֶף (אמצעי תשלום) לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין
فلوس
פְלוּס
fluus
فقير
פַקִיר
fa-qiir
فَقْر
פַקְר
fa-qer
فقرا
פֻקַרַא
fu-qa-ra
فراطة
פְרַאטַה
fraa-t׳a
ضرائب
צַ׳רַאאֵבּ
d׳a-raa-2eb
ضريبة
צַ׳רִיבֵּה
d'a-rii-be
ضريبة الدّخل
צַ׳רִיבֵּת אִ(ל)דַﬞחְ׳ל
d׳a-rii-bet ed-da-khel
קוּפָּה (בחנות) ערך זה נבדק ונמצא תקין
صندوق
צַנְדוּק
s׳an-duuq
صفقة
צַפְקַה
s׳af-qa
صرافة
צַרַאפַה
s׳a-raa-fa
صرّاف
צַרַﬞאף
s׳ar-raaf
قبض
קַבַּץ׳
qa-bad׳
قديش حقه
קַדֵיש חַקוֹ?
qad-deish haq-qo
ישיבה (ללא מעש) ערך זה נבדק ונמצא תקין
قعود
קְעוּד
q3uud
قرش
קִרְש
qirsh
הוֹן (כסף, נכסים) ערך זה נבדק ונמצא תקין
راسمال
רַאסְמַאל
raas-maal
رَاسْمَالِي
רַאסְמַאלִי
raas-maa-li
راسماليّة
רַאסְמַאלִיֵﬞה
raas-maa-liy-ye
راتب
רַאתֵבּ
raa-teb
ربح
רִבֵּח
ri-beh׳
رخيص
רְחִ׳יץ
rkhiis׳
رسوم
רְסוּם
rsuum
رصيد
רַצִיד
ra-s'iid
شاري
שַארִי
shaa-ri
شيك
שֵיכּ
sheik
עֲבוֹדָה (עיסוק או מקום) לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין
شُغْل
שֻעְ׳ל
shu-ghol
קנייה (פעולה) ערך זה נבדק ונמצא תקין
شراء
שִרַאא
shi-raa2
חֶבְרָה (גוף עסקי) ערך זה נבדק ונמצא תקין
شركة
שִרְכֵּה
shir-ke
تاجر
תַאגֵ׳ר
taa-jer
סָחַר (עסק במסחר) ערך זה נבדק ונמצא תקין
تَاجَر
תַאגַ׳ר
taa-jar
تجارة
תִגַ׳ארַה
ti-jaa-ra
تجاري
תִגַ׳ארִי
ti-jaa-ri
تجّار
תֻגַﬞ׳אר
tuj-jaar
تَوْفِير
תַוְפִיר
taw-fiir
הֲנָחָה (במחיר) ערך זה נבדק ונמצא תקין
تخفيض
תַחְ׳פִיץ׳
takh-fiid׳
تمويل
תַמְוִיל
tam-wiil
تمن
תַמַן
ta-man
הֲנָחָה (במחיר) ערך זה נבדק ונמצא תקין
تنزيل
תַנְזִיל
tan-ziil
تسويق
תַסְוִיק
tas-wiiq
- פרסומת -

אלפי לומדי ערבית משתמשים במילון כל יום פרסמו כאן ותמכו בפרויקט המילון

חינם לכולם! סייעו במימון