מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

פעולות אחרונות באתר
תודה!!
לכל מתנדבי התוכן שעוזרים להגדיל ולשפר את המילון
account_box
לפני 3 שעות - SunnySideDown - עריכת רשימה
לפני 8 שעות - yanivg - עריכת רשימה
account_box
לפני 9 שעות - bztalia - עריכת רשימה
account_box
לפני 9 שעות - bztalia - עריכת רשימה
account_box
לפני 9 שעות - bztalia - עריכת רשימה
account_box
לפני 9 שעות - Adib1234 - עריכת רשימה
account_box
לפני 9 שעות - daniel8 - עריכת רשימה
account_box
לפני 10 שעות - daniel8 - עריכת רשימה
account_box
לפני 10 שעות - amelia - עריכת רשימה
account_box
אתמול - zusyle - עריכת רשימה
לפני 8 שעות - yanivg - מילה חדשה
לפני 8 שעות - yanivg - מילה חדשה
account_box
אתמול - uziel.nevo - מילה חדשה
שלשום - itaykatz - מילה חדשה
שלשום - itaykatz - מילה חדשה
17 באוקטובר - itaykatz - מילה חדשה
17 באוקטובר - itaykatz - מילה חדשה
account_box
16 באוקטובר - elimoshe - מילה חדשה
13 באוקטובר - itaykatz - מילה חדשה
13 באוקטובר - yanivg - מילה חדשה
13 באוקטובר - yanivg - מילה חדשה
13 באוקטובר - yanivg - מילה חדשה
13 באוקטובר - yanivg - מילה חדשה
13 באוקטובר - yanivg - מילה חדשה
12 באוקטובר - yanivg - מילה חדשה
12 באוקטובר - yanivg - מילה חדשה
12 באוקטובר - yanivg - מילה חדשה
11 באוקטובר - itaykatz - מילה חדשה
11 באוקטובר - yanivg - מילה חדשה
11 באוקטובר - yanivg - מילה חדשה
לפני 8 שעות - yanivg - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "דומה בערבית"
שלשום - kanija - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הסרת קישור ״מת״ לאודיו של כלמה"
שלשום - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "עדכון קשר"
מילות חיפוש keyboard_backspace נהדר| אדיר|גדול|ענק|אדיר|מעולה|מגניב|אדיר|פזיע|פאזיע|פאט׳יע|פזי|פז׳י
שלשום - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "עדכון קשר"
מילות חיפוש keyboard_backspace מתחיל|מובתדי|מובתאדי|מבתאדי|מובתדא|מובתאדא|מבתדא|מתחילים
שלשום - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הוספת קשר"
מילות חיפוש keyboard_backspace תמים|פתי|اهبل|אבל|הבל
שלשום - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "עדכון קשר"
מילות חיפוש keyboard_backspace תמים|פתי|اهبل|אבל|הבל
שלשום - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הוספת קשר"
מילות חיפוש keyboard_backspace תמים|פתי|اهبل|אבל|הבל
שלשום - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הוספת קשר"
מילות חיפוש keyboard_backspace תמים|פתי|اهبل|אבל|הבל
שלשום - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הוספת קשר"
מילות חיפוש keyboard_backspace תמים|פתי|اهبل|אבל|הבל
שלשום - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "תעתיק נוסף"
פירושון ' keyboard_backspace
תעתיק עברי רִמש keyboard_backspace רִמְש, רַמְש
תעתיק לועזי rimsh keyboard_backspace rimsh, ramsh
מילות חיפוש keyboard_backspace ריסים
שלשום - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הוספת שדה וקשר"
ערבית مأكد keyboard_backspace مأكّد
שלשום - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הוספת קשר"
פירושון ' keyboard_backspace
מילות חיפוש keyboard_backspace ג׳ואז ספר|جواز سفر
שלשום - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הוספת מאפיינים, תיקון תעתיק"
תעתיק לועזי h׳i-qd keyboard_backspace h׳iqd
חלק דיבר לא ידוע / אחר keyboard_backspace שם עצם
מין לא ידוע / לא רלוונטי keyboard_backspace זכר
מספר לא נבחר keyboard_backspace יחיד
יום ראשון - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "אישור ערך, הוספת בניין"
סטטוס לא נבדק keyboard_backspace תקין
מילות חיפוש keyboard_backspace התרחב
בניין 0 keyboard_backspace 2
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "אישור ערך, תיקון ניקוד ותעתיק, הוספת מאפיינים"
תעתיק עברי פַרַאאִץ׳ keyboard_backspace פַרַאאֵץ׳
תעתיק לועזי fa-ra-2id׳ keyboard_backspace fa-raa-2ed׳
סטטוס לא נבדק keyboard_backspace תקין
חלק דיבר לא ידוע / אחר keyboard_backspace שם עצם
מין לא ידוע / לא רלוונטי keyboard_backspace נקבה
מספר לא נבחר keyboard_backspace רבים
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "עדכון קשר"
מילות חיפוש keyboard_backspace עבّר|הביע| ביטא|התבטא|ביטא עצמו|עאבאר|עבאר|יעבר|להתבטא|לבטא|להביע|יביע|מביע|מבטא
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הסתרה - כפילות"
תצוגה מוצג keyboard_backspace מוסתר
מילות חיפוש keyboard_backspace עבّר|הביא| ביטא
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הוספת קשר"
מילות חיפוש keyboard_backspace באח׳רה׳|אוניה|אונייה|אניה
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הוספת קשר"
מילות חיפוש keyboard_backspace ספינה׳
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הוספת קשר"
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הוספת קשר ותגית"
מילות חיפוש keyboard_backspace באח׳רה׳|אוניה|אונייה|אניה
תגיות   keyboard_backspace תקשורת;
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הוספת קשר ותגית"
תגיות   keyboard_backspace תקשורת;
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "עדכון מאפיינים ובהוספת קשר"
פירושון ' keyboard_backspace
מין לא ידוע / לא רלוונטי keyboard_backspace זכר
מספר לא נבחר keyboard_backspace יחיד
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "עדכון קשר"
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "אישור ערך"
סטטוס לא נבדק keyboard_backspace תקין
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הוספת קשר, עדכון מאפיינים"
מין לא ידוע / לא רלוונטי keyboard_backspace זכר
מספר לא נבחר keyboard_backspace יחיד
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "אישור ערך, העברת פרושון למילה, שינוי ניקוד ותעתיק, עדכון מאפיינים"
עברית חוֹזֶה keyboard_backspace חוֹזֶה, הסכם
פירושון הסכם keyboard_backspace
תעתיק עברי עַקַד keyboard_backspace עַקְד
תעתיק לועזי 3a-qad keyboard_backspace 3a-qed
סטטוס לא נבדק keyboard_backspace תקין
מילות חיפוש keyboard_backspace הסכם
מין לא ידוע / לא רלוונטי keyboard_backspace זכר
מספר לא נבחר keyboard_backspace יחיד
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "אישור ערך"
סטטוס לא נבדק keyboard_backspace תקין
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "עדכון קשר"
מילות חיפוש keyboard_backspace ללא| בלי
17 באוקטובר - itaykatz - עריכת מילה
expand_more
הסבר לעריכה: "הוספת קשר"
חינם לכולם! סייעו במימון