מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

קבוצות מילים לפי נושאים
הסתר רשימת נושאים
הצג רשימת נושאים

משפחה

עברית ערבית סידור לפי ערבית הגייה
אב, אבּא ערך זה נבדק ונמצא תקין اب אַבּ 2ab
אבא של- ערך זה נבדק ונמצא תקין ابو אבו 2abu
בֵּן ערך זה נבדק ונמצא תקין إِبْن אִבְּן 2i-ben
בֵּן דּוֹד (מצד האם) ערך זה נבדק ונמצא תקין إِبْن خَال אִבְּן חַ׳אל 2iben khaal
בֵּן דוֹד (מצד האב) ערך זה נבדק ונמצא תקין إِبْن عَمّ אִבְּן עַםّ 2i-ben 3amm
הוֹרִים ערך זה נבדק ונמצא תקין أَهْل אַהְל 2a-hel
אח ערך זה נבדק ונמצא תקין أخ אַח׳ 2akh
אחים ערך זה נבדק ונמצא תקין اخوة אִחְ׳וֵה 2ikh-we
אח של.... ערך זה נבדק ונמצא תקין اخوه ل... אח׳וה ל... akh׳uu la
אחי, אח שלי לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין أخوي אַח׳וּי 2a-khuuy
אחות ערך זה נבדק ונמצא תקין أخت אֻחְ׳ת 2ukht
נכדים ערך זה נבדק ונמצא תקין أحفاد אַחְפַאד 2ah׳-faad
ילדים קטנים, תינוקות, טף ערך זה נבדק ונמצא תקין اطفال אַטְפַאל 2at'-faal
אמהות ערך זה נבדק ונמצא תקין امؤمة אֻמוּמֵה 2u-muu-me
אֵם, אִימָּא ערך זה נבדק ונמצא תקין إمّ אִםّ 2imm
אלמן ערך זה נבדק ונמצא תקין ارمل אַרְמַל 2ar-mal
אַלְמָנָה ערך זה נבדק ונמצא תקין أَرْمَلِة אַרְמַלֵה 2ar-ma-le
אבּא (קריאה) ערך זה נבדק ונמצא תקין بابا בַּאבַּא baa-ba
בנות ערך זה נבדק ונמצא תקין بنات בַּנַאת ba-naat
בת, ילדה לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין بِنْت בִּנְת bint
בת דודה (מצד האם) ערך זה נבדק ונמצא תקין بنت خال בִּנְת חַ׳אל bint khaal
בת דודה (מצד האב) ערך זה נבדק ונמצא תקין بنت عمّ בִּנְת עַםّ bint 3amm
סבא ערך זה נבדק ונמצא תקין جدّ גִ׳דّ jidd
סבתא ערך זה נבדק ונמצא תקין جدّة גִ׳דֵّה jid-de
חיתן ערך זה נבדק ונמצא תקין جوّز גַ׳וַّז jaw-waz
בעל (נישואין) ערך זה נבדק ונמצא תקין جوز ג׳וֹז jouz
נישואין ערך זה נבדק ונמצא תקין جيزة גִ׳יזֵה jii-ze
משפחה (יחידת משפחה מורחבת) دَار דאר Dar
ההורים שלי ערך זה נבדק ונמצא תקין والدي ואלדי waa-ldii
הורים (שניים) ערך זה נבדק ונמצא תקין والدين וַאלְדֵין wal-dein
ילדים ערך זה נבדק ונמצא תקין ولاد וְלַאד wlaad
נישואים לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין زواج זַוַאג׳ za-waaj
חתונה (חגיגת נישואים) ערך זה נבדק ונמצא תקין زفّة זַפֵّה zaf-fe
מאורס ערך זה נבדק ונמצא תקין خاطب חָ׳אטֶבּ khaa-t'eb
דּוֹד (מצד האם) ערך זה נבדק ונמצא תקין خَال חַ׳אל khaal
דודה (מצד האם) ערך זה נבדק ונמצא תקין خالة חַ׳אלֵה khaa-le
אחיות ערך זה נבדק ונמצא תקין خوات חַ׳וַאת kha-waat
התארס, ביקש את ידה ערך זה נבדק ונמצא תקין خطب חָ׳טָבּ kha-t׳ab
אירוסין ערך זה נבדק ונמצא תקין خطبة חֻ׳טְבֵּה khut׳-be
ארוס (אדם מאורס) ערך זה נבדק ונמצא תקין خطيب חַ׳טִיבּ kha-t׳iib
חמות (אם הבעל/האישה) ערך זה נבדק ונמצא תקין حماة חַמַאה h׳a-maa
משפחה, חמולה (קרובים מדרגת הסב הראשון) حَمُولِة חַמוּלֵה h׳a-muu-le
נֶכֶד לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין حَفِيد חַפִיד h׳a-fiid
נכדה ערך זה נבדק ונמצא תקין حفيدة חַפִידֵה h'a-fii-de
גירושין ערך זה נבדק ונמצא תקין طَلَاق טַלַאק t׳a-laaq
הִתְגַרֵש ערך זה נבדק ונמצא תקין طلّق טַלַّק tal-laq
תינוק, ילד, ילד קטן ערך זה נבדק ונמצא תקין طِفْل טִפְל t׳ifel
אימא (קריאה) ערך זה נבדק ונמצא תקין ماما מַאמַא maa-ma
גָּרוּשׁ ערך זה נבדק ונמצא תקין مطلّق מְטַלֵّק mt׳al-leq
גְּרוּשָׁה ערך זה נבדק ונמצא תקין مطلّقة מְטַלַّקַה mt׳al-la-qa
חמות (אם הבעל/האישה) ערך זה נבדק ונמצא תקין مرة عمّ מַרְת עַםّ mart 3amm
נשוי ערך זה נבדק ונמצא תקין متجوّز מִתְגַ׳וֵّז mit-jaw-wez
נשואה ערך זה נבדק ונמצא תקין متجوّزة מִתְגַ׳וְّזֵה mit-jaw-wze
גִיס ערך זה נבדק ונמצא תקין نسيب נְסִיבּ nsib
סבא ערך זה נבדק ונמצא תקין سيد סִיד siid
סַבָּא ערך זה נבדק ונמצא תקין سيدو סִידוֹ sii-do
גִּיסָה (אחות הבעל או האישה) ערך זה נבדק ונמצא תקין سِلْفِة סִלְפֵה sil-fe
סבתא ערך זה נבדק ונמצא תקין ستّ סִתّ sitt
מִשְׁפָּחוֹת ערך זה נבדק ונמצא תקין عائلات עַאאִלַאת 3a-2i-laat
מִשְׁפָּחָה ערך זה נבדק ונמצא תקין عَائِلِة עַאאִלֵה 3aa-2i-le
רווקות ערך זה נבדק ונמצא תקין عزوبيّة עֻזוּבִּיֵّה 3u-zuu-biy-ye
רווק ערך זה נבדק ונמצא תקין عَزَّابِي עַזַّאבִּי 3az-zaa-bi
רווקה ערך זה נבדק ונמצא תקין عزّابيّة עַזַّאבִּיֵّה 3az-zaa-biy-ye
משפחה (מורחבת) לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין عِيلِة עֵילֵה 3ei-le
חם (אבי הבעל/האישה) ערך זה נבדק ונמצא תקין عمّ עםّ 3amm
דּוֹד (מצד האב) ערך זה נבדק ונמצא תקין عَمّ עַםّ 3amm
דודה (מצד האב) ערך זה נבדק ונמצא תקין عمّة עַמֵّה 3am-me
חתונות عراس עְרַאס 3raas
כַּלָּה (אישה בטקס נישואיה) לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין عَرُوس עַרוּס 3a-ruus
חָתָן (איש בטקס נישואיו) ערך זה נבדק ונמצא תקין عَرِيس עַרִיס 3a-riis
חֲתוּנָּה (טקס נישואין) ערך זה נבדק ונמצא תקין عُرْس עֻרְס 3u-rus
צרה (האישה הנוספת) ערך זה נבדק ונמצא תקין ضرّة צֻ׳רָّה d׳ur-ra
גִּיס (אחי הבעל/האישה) ערך זה נבדק ונמצא תקין صِهْر צִהְר s׳i-her
שֶׁבֶט ערך זה נבדק ונמצא תקין قَبِيلِة קַבִּילֵה qa-bii-le
מפגש משפחתי ערך זה נבדק ונמצא תקין قعدة عائليّة קַעְדֵה עַאאִ׳לִיֵّה qa3-de 3a-2i-liy-ye
קשר דם ערך זה נבדק ונמצא תקין قرابة קַרַאבֵּה qa-raa-be
קרובי משפחה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין قَرَايِب קַרַאיֵב qa-raa-yeb
קרוב משפחה ערך זה נבדק ונמצא תקין قريب קַרִיבּ qa-riib
סבתא ערך זה נבדק ונמצא תקין تاتا תַאתַא taa-ta
התחתן ערך זה נבדק ונמצא תקין تجوّز תְגַ׳וַّז tjaw-waz
תאומים ערך זה נבדק ונמצא תקין توم תוֹם toum