מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

קבוצות מילים לפי נושאים
הסתר רשימת נושאים
הצג רשימת נושאים

פוליטיקה

ضفة
צַ׳פֵﬞה
d׳af-fe
הַכְּנֶסֶת (בית הנבחרים הישראלי) ערך זה נבדק ונמצא תקין
الِكْنِيسِت
(א)לִכְּנֵיסֵת
lek-nee-set
السّلطة القضائيّة
אֵ(ל)סֻﬞלְטַה (א)לְקַצַ׳אאִיֵﬞה
es-sul-t׳a l-qa-da-2iy-ye
السّلطة التّنفيذيّة
אֵ(ל)סֻﬞלְטַה (אל)תַﬞנְפִידִ׳יֵﬞה
es-sul-t׳a t-tan-fi-dhiy-ye
السّلطة التّشريعيّة
אֵ(ל)סֻﬞלְטַה (אל)תַﬞשְרִיעִיֵﬞה
es-sul-t׳a t-tash-ri-3iy-ye
السّلطة الفلسطينيّة
אֵ(ל)סֻﬞלְטַה אלְפַלַסְטִינִיֵﬞה
es-sul-t׳a l-fa-las-t׳i-niy-ye
الضّفّة الغربيّة
אֵ(ל)צַﬞ׳פֵﬞה (א)לְעַ׳רְבִּיֵﬞה
ed׳-d׳af-fe l-ghar-biy-ye
الشّرق الاوسط
אֵ(ל)שַﬞרְק אֵלְאַוְסַט
esh-sharq el-2aw-sat׳
أَخْبَار
אַחְ׳בַּאר
2akh-baar
أَحْزَاب
אַחְזַאבּ
2ah׳-zaab
إِحْتِجَاج
אִחְתִגַ׳אג
2ih׳-ti-jaaj
إحتجّ
אִחְתַגﬞ׳
2ih׳-tajj
إحتلال
אִחְתִלַאל
2ih׳-ti-laal
الامم المتّحدة
אֵלְ-אֻמַם אלְ-מֻתַﬞחִדֵה
el-2umam el-mut-ta-h'i-de
المناطق المحتلّة
אֵלְמַנַאטֵק אֵלְמֻחְתַלֵﬞה
el-ma-naa-t׳eq el-muh׳-tal-le
القائمة المشتركة
אֵלְקָאאִמַה אֵלְמֻשְתַרַכַּה
el-qaa-2i-ma el-mush-ta-ra-ka
القطاع الخاصّ
אֵלְקִטַאע אֵלְחַ׳אץ
el-qit׳aa3 el-khaas׳s׳
القطاع العامّ
אֵלְקִטַאע אֵלְעַאםﬞ
el-qi-t׳aa3 el-3aamm
أَمِير
אַמִיר
2a-miir
إِنْتِخَاب
אִנתִחַ׳אבּ
2in-ti-khaab
إِنْتِخَابَات
אִנתִחַ׳אבַּאת
2in-ti-khaa-baat
إِنْتِخَابَات تَمْهِيدِيِّة
אִנְתִחַ׳אבַּאת תַמְהִידִיֵﬞה
2in-ti-kha-bat tam-hi-diy-ye
בחר, הצביע (בבחירות) ערך זה נבדק ונמצא תקין
إِنْتَخَب
אִנְתַחַ׳בּ
2in-ta-khab
התעוררות, התקוממות (מילולית - התנערות) ערך זה נבדק ונמצא תקין
انتفاضة
אִנְתִפָאצָ׳ה
2in-ti-faa-d׳a
إِسْتِطْلَاع
אִסְתִטְלַאע
2is-tit׳-laa3
استطلاع راي
אִסְתִטְלַאע רַאי
2is-tit׳-laa3 raay
إِسْتِقْلَال
אִסְתִקְלַאל
2is-tiq-laal
اعلام
אִעְלַאם
2i3-laam
اضطرابات
אִצְ׳טִרַאבַּאת
2id׳-t׳i-raa-baat
اقلّيّة
אַקַלִﬞיֵﬞה
2a-qal-liy-ye
טֵרוֹרִיסְט, מְחַבֵּל (עוסק בפעילות טרור) ערך זה נבדק ונמצא תקין
إرهابي
אִרְהַאבִּי
2ir-haa-bi
إِشْتِرَاكِي
אִשְתִרַאכִּי
2ish-ti-raa-ki
إشتراكيّة
אִשְתִרַאכִּיֵﬞה
2ish-ti-raa-kiy-ye
הסכם רוטציה (בממשלה) ערך זה נבדק ונמצא תקין
إِتِّفَاق تَنَاوُب
אִתִﬞפַאק תַנַאוֻבּ
2it-ti-faaq ta-naa-wub
اتّفاقيّة فائض الاصوات
אִתִﬞפַאקִיֵﬞת פַאאֵץ׳ אִלְאַצְוַאת
it-ti-fa-qiy-yet faa-2ed׳ il-2as׳-waat
بلديّة
בַּלַדִיֵﬞה
ba-la-diy-ye
بَرْلَمَان
בַּרְלַמַאן
bar-la-maan
جهاد
גִ׳הַאד
ji-haad
جمهوريّة
גֻ׳מְהוּרִיֵﬞה
jum-hu-riy-ye
جنسيّة
גִ׳נְסִיֵﬞה
jin-siy-ye
دائرة
דַאאִרַה
daa-2i-ra
دُولِة
דוֹלֵה
dou-le
دَوْلِي
דַוְלִי
daw-li
ديوان
דִיוַאן
di-waan
دِيمُوقْرَاطِي
דִימוּקְרַאטִי
di-muq-raa-t׳i
ديموقراطيّة
דִימוּקְרַאטִיֵﬞה
di-muq-ra-t'iy-ye
دِعَايِة
דִעַאיֵה
di-3aa-ye
دَعْم
דַעְם
da-3em
משרד (של שר) ערך זה נבדק ונמצא תקין
وزارة
וִזַארַה
wi-zaa-ra
وزارة الدّاخليّة
וִזַארַת (אל)דַﬞאחִ׳לִיֵﬞה
wi-za-rat (el)d-daa-khi-liy-ye
وزارة الماليّة
וִזַארְת אלְמַאלִיֵﬞה
wi-zart el-ma-liy-ye
שַׂר (בממשלה) לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין
وَزِير
וַזִיר
wa-ziir
وزير العدل
וַזִירִ (א)לְ-עַדֵל
wa-ziir(i) l-3a-del
وزير المواصلات
וַזִיר אֵלְמֻוַאצַלַאת
wa-ziir el-mu-wa-s׳a-laat
שָׂרִים (בממשלה) ערך זה נבדק ונמצא תקין
وزراء
וֻזַרַאא
wu-za-raa2
وَطَنِي
וַטַנִי
wa-t׳a-ni
زَعِيم
זַעִים
za-3iim
حِزْب
חִזְבּ
h׳i-zeb
حُكُومِة
חֻכּוּמֵה
h׳u-kuu-me
حكومي
חֻכּוּמִי
h׳u-kuu-mi
حكم ذاتي
חֻכֹּם דַ׳אתִי
h׳u-kom dhaa-ti
حَمْلِة
חַמְלֵה
h׳am-le
حصار
חִצַאר
h׳i-s׳aar
حقّ العودة
חַק֘ אִלְעַוְדַה
h׳aqq il-3aw-da
حُقُوق
חֻקוּק
h׳u-quuq
حَقّ
חַקﬞ
h׳aqq
حَرَكِة
חַרַכֵּה
h׳a-ra-ke
طائفة
טַאאִפֵה
t'aa-2i-fe
طاغية
טַאעִ׳יֵה
t׳a-ghi-ye
طغاة
טֻעַ׳אה
t'u-ghaa
يَمِين
יַמִין
ya-miin
يَسَار
יַסַאר
ya-saar
שמאלי, שמאלני (בדעותיו) ערך זה נבדק ונמצא תקין
يَسَارِي
יַסַארִי
ya-saa-ri
كِفَاح
כִּפַאח
ki-faah׳
גּוּש (בפרלמנט, גוש פוליטי) ערך זה נבדק ונמצא תקין
كُتْلِة
כֻּתְלֵה
kut-le
لا سامي
לַא סַאמִי
la saa-mi
لا ساميّة
לַא סַאמִיֵﬞה
la sa-miy-ye
لَاجِئ
לַאגֵ׳אְ
laa-je2
لاجئين
לַאגְ׳אִין
laaj-2iin
مؤامرة
מֻאַאמַרַה
mu-2aa-ma-ra
مؤتمر صحوفي
מֻאְתַמַר צֻחוּפִי
mu2-ta-mar s׳u-khuו-fi
לוֹחֵם, ג׳יהדיסט (במלחמת קודש) ערך זה נבדק ונמצא תקין
مجاهد
מֻגַ׳אהֵד
mu-jaa-hed
مَجْلِس
מַגְ׳לֵס
maj-les
مدني
מַדַנִי
ma-da-ni
مهجّر
מְהָגֶﬞר
mhaj-jer
مهرجان
מַהְרַגַ׳אן
mah-ra-jaan
مواطن
מֻוַאטֵן
mu-waa-t'en
موقف
מַוְקֵף
maw-qef
עבירה (על החוק) ערך זה נבדק ונמצא תקין
مخالفة
מֻחַ׳אלַפֵה
mu-khaa-la-fe
محتلّ
מֻחְתַלﬞ
muh׳-tall
محتلّة
מֻחְתַלֵﬞה
muh׳-tal-le
مُظَاهَرَات
מֻטַ׳אהַרַאת
mu-z׳a-ha-raat
مُظَاهَرَة
מֻטַ׳אהַרַה
mu-z׳aa-ha-ra
مطارد
מְטַארַד
mt׳aa-rad
ميزانيّة
מִיזַאנִיֵﬞה
mi-zaa-niy-ye
مكتب
מַכְּתַבּ
mak-tab
ملكيّة
מַלַכִּיֵﬞה
ma-la-kiy-ye
مناقشة
מֻנַאקַשֵה
mu-naa-qa-she
אִרְגּוּן (מבנה חברתי) ערך זה נבדק ונמצא תקין
مُنَظَّمِة
מֻנַטַﬞ׳מֵה
mu-naz׳-z׳a-me
مُنْتَخِب
מֻנְתַחֵ׳בּ
mun-ta-kheb
مُنْتَخَب
מֻנְתַחַ׳בּ
mun-ta-khab
مساواة
מֻסַאוַאה
mu-saa-waa
مستوطن
מֻסְתַוְטֵן
mus-taw-t׳en
مُسْتَوْطَنِة
מֻסְתַוְטַנֵה
mus-taw-t׳a-ne
مُعَارَضَة
מֻעַארַצַ׳ה
mu-3aa-ra-d׳a
مفاوضات
מֻפַאוַצַ׳את
mu-faa-wa-d׳aat
مقاطعة
מֻקַאטַעַה
mu-qaa-t׳a-3a
מוֹשָׁב (בפרלמנט) ערך זה נבדק ונמצא תקין
مَقْعَد
מַקְעַד
maq-3ad
مراقبة
מֻרַאקַבֵּה
mu-raa-qa-be
مْرَشَّح
מְרַשַﬞח
mrash-shah׳
متطرّف
מֻתַטַרֵﬞף
mu-ta-t׳ar-ref
בּוֹחֵר (בבחירות) ערך זה נבדק ונמצא תקין
نَاخِب
נַאחֵ׳בּ
naa-kheb
نظام
נִטָ׳אם
ni-z׳aam
نكبة
נַכְּבֵּה
nak-be
نكسة
נַכְּסַה
nak-sa
אחוז החסימה (שיעור הקולות המינימלי לייצוג בפרלמנט) ערך זה נבדק ונמצא תקין
نِسْبِةِ الْحَسْم
נִסְבֵּת אִלְחַסְם
nis-bet el-h׳a-sem
نراتيف
נַרַאתִיף
na-ra-tiif
سِجْلِ النَّاخِبِين
סִגְל אִ(ל)נַﬞאחִ׳בִּין
sijl en-naa-khi-biin
سِيَادِة
סִיַאדֵה
si-yaa-de
سِيَاسِة
סִיַאסֵה
si-yaa-se
سياسي
סִיַאסִי
si-yaa-si
سياسي
סִיַאסִי
si-yaa-si
שָׁלוֹם (היעדר סכסוך, אי-לוחמה) לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין
سلام
סַלַאם
sa-laam
سلطة
סֻלְטַה
sul-t׳a
سلطة محلّيّة
סֻלְטָה מָחָלִיֶה
s׳ul-t׳a ma-h׳al-lii-ye
سَفِير
סַפִיר
sa-fiir
عَلَم
עַלַם
3a-lam
عنصري
עֻנְצֻרִי
3un-s׳u-ri
عنصري
עֻנְצֻרִי
3un-s׳u-ri
عنصريّة
עֻֻֻנצֻרִיֵﬞה
3un-s׳u-riy-ye
חבר כנסת (חבר בפרלמנט הישראלי) ערך זה נבדק ונמצא תקין
عُضُو كْنِيسِت
עֻצ׳וּ כְּנֵיסֵת
3u-d׳u k-nee-set
עיצומים (נגד מדינה) ערך זה נבדק ונמצא תקין
عقبات
עֻקֻבָּאת
3u-ku-baat
عرب ثمانية واربعين
עַרַבּ תַ׳מַאנְיֵה וּּאַרְבַּעִין
3a-rab ta-maa-ni-ye u-3ar-ba-3iin
מושחת (נגוע בשחיתות) ערך זה נבדק ונמצא תקין
فَاسِد
פַאסֵד
faa-sed
فلسطين
פַלַסְטִין
fa-las-t׳iin
فَسَاد
פַסַאד
fa-saad
ניצחון, כיבוש (במלחמה) ערך זה נבדק ונמצא תקין
فَتْح
פַתְח
fath׳
صهاينة
צַהַאיְנֵה
s׳a-haay-ne
صهيوني
צַהְיוֹנִי
s׳ah-yo-ni
הִצְבִּיעַ (בבחירות) ערך זה נבדק ונמצא תקין
صَوَّت
צַוַﬞת
s׳aw-wat
קַלְפִּי (תיבה להצבעה בבחירות) ערך זה נבדק ונמצא תקין
صَنْدُوق الِاقْتِرَاع
צַנְדוּק אֵלְאִקְתִרַאע
s׳an-duuq el-2iq-ti-raa3
صفقة
צַפְקַה
s׳af-qa
قَائِمِة
קַאאִמֵה
qaa-2i-me
قانوني
קַאנוּנִי
qaa-nuu-ni
قوانين
קַוַאנִין
qa-wa-niin
رَئِيس
רַאִיס
ra-2iis
رَئِيس الْوُزَرَاء
רַאִיס אֵלְוֻזַרַאא
ra-2iis el-wu-za-raa2
رَئِيس الْحُكُومِة
רַאִיס אֵלְחֻכּוּמֵה
ra-2iis el-h׳u-kuu-me
رَاسْمَالِي
רַאסְמַאלִי
raas-maa-li
راسماليّة
רַאסְמַאלִיֵﬞה
raas-maa-liy-ye
رَشْوِة
רַשְוֵה
rash-we
شاهد ملكي
שַאהֵד מַלַכִּי
shaa-hed ma-la-ki
شُيُوعِي
שֻיוּעִי
shu-yuu-3i
شعب
שַעֵבּ
sha-3eb
شعوب
שֻעוּבּ
shu-3uub
تَحْرِيض
תַחְרִיץ׳
tah׳-rוid׳
تَحْرِير
תַחְרִיר
tah׳-riir
تظاهر
תְטַ׳אהַר
tz׳aa-har
تَطْبِيع
תַטְבִּיע
tat׳-bii3
تمييز عنصري
תַמְיִיז עֻנְצֻרִי
tam-yiiz 3un-s׳u-ri
تسلّط
תְסַלַﬞט
tsal-lat׳
تعايش
תַעַאיֻשׁ
ta-3aa-yush
تعصّب
תַעַצֻﬞבּ
ta-3as׳-s׳ub
הצבעה (בבחירות) ערך זה נבדק ונמצא תקין
تَصْوِيت
תַצְוִית
tas׳-wiit
הִתְמוֹדֵד (בבחירות) ערך זה נבדק ונמצא תקין
تْرَشَّح
תְרַשַﬞח
trash-shah׳
تَشْرِيع
תַשְרִיע
tash-rii3
חֲקִיקָה (יצירת חוקים) ערך זה נבדק ונמצא תקין
تشريع
תַשְרִיע
tash-rii3
تشريعي
תַשְרִיעִי
tash-rii-3i
- פרסומת -

אלפי לומדי ערבית משתמשים במילון כל יום פרסמו כאן ותמכו בפרויקט המילון

חינם לכולם! סייעו במימון