מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

קשרים בין מילים

זכר - נקבה

זכר - נקבה יחיד - רבים נשמע כמו - בערבית נשמע כמו - בעברית מילה נרדפת - ערבית מילה נרדפת - עברית
תגובה הפכים כפילויות צירופים נגזרות פעיל - סביל
משמעות נוספת בעברית משמעות נוספת בערבית בינוני פועל בינוני פעול מַצְדַר (שם פעולה) ראו גם
מילה 1
מילה 2
סוג קשר
עֻנְף (25)
עַנִיף (26)
אחרים
צַחִיפֵה (28)
צַחַאפֵה (29)
אחרים
צַחִיפֵה (28)
גַ׳רִידֵה (1392)
נרדפות ערבית
צַחִיפֵה (28)
צַחַפִי (4988)
אחרים
צַחִיפֵה (28)
צֻחֻף (5528)
יחיד - רבים
נֻקְטַה (31)
נֻקַט (3733)
יחיד - רבים
נֻכְּתֵה (32)
נֻקְטַה (31)
דומה בערבית
נֻכְּתֵה (32)
נֻכַּת (4098)
יחיד - רבים
טֵיר (35)
טְיוּר (4011)
יחיד - רבים
זְבּוּן (38)
זַבַּאיֵן (5035)
יחיד - רבים
וַצְ׳ע (39)
אַוְצַ׳אע (5505)
יחיד - רבים
אִנְתַהַא (43)
אַנְהַא (6226)
אחרים
אַגְ׳נַבִּי (46)
אַגַ׳אנֵב (4108)
יחיד - רבים
פַקִיר (51)
פֻקַרַא (6679)
יחיד - רבים
עַ׳רִיבּ (54)
עַ׳רִיבּ (4031)
דומה בערבית
עַ׳נִי (55)
פַקִיר (51)
הפכים
עַ׳נִי (55)
אַעְ׳נִיַא (6680)
יחיד - רבים
מַקְעַד (58)
בַּנְכּ (4410)
נרדפות ערבית
הַדַף (66)
אַהְדַאף (3387)
יחיד - רבים
בִּקִי (70)
בַּכַּא (1124)
דומה בערבית
בִּקִי (70)
פִצֵ׳ל (3099)
נרדפות ערבית
מַצְנַע (81)
מַצַאנֵע (5488)
יחיד - רבים
טִפְל (86)
אַטְפַאל (4588)
יחיד - רבים
חַיֵّה (87)
חַיְוַאן (1004)
דומה בעברית
חַיֵّה (87)
חַיַאיַא (6162)
יחיד - רבים
סְמִין (96)
נַאצֵח (4429)
נרדפות ערבית
סְמִין (96)
צְ׳עִיף (4430)
הפכים
מֻפְתַאח (99)
מַפַאתִיח (5327)
יחיד - רבים
דַוַّר עַלַא (108)
פַתַّש (4715)
נרדפות ערבית
אִנְסַאן (119)
נַאס (1086)
יחיד - רבים
סִעְר (125)
אַסְעַאר (4564)
יחיד - רבים
מַשְרוּבּ (128)
שִרֵבּ (3283)
אחרים
זַאכִּי (131)
דַ׳כִּי (4329)
דומה בערבית
וַאטִי (135)
עַאלִי (123)
הפכים
אֵלְפֻצְחַא (147)
פַצִיח (5801)
אחרים
יִלְקִי (170)
לַקַא (168)
כפילות
דַפַע (176)
דַפַע (4828)
דומה בערבית
דַוְרַה (177)
כּוּרְס (4360)
נרדפות ערבית
דוֹלֵה (178)
מַדִינֵה (473)
דומה בעברית
דוֹלֵה (178)
דֻוַל (5092)
יחיד - רבים
אַמַל (185)
אַאמַאל (4700)
יחיד - רבים
קַוִי (192)
צְ׳עִיף (136)
הפכים
קַוִי (192)
אַקְוִיַאא (7552)
יחיד - רבים
פִרְקַה (194)
פִרַק (7823)
יחיד - רבים
צִנִיֵה (198)
צִנִיֵّה (47)
דומה בערבית
עַאמֵל (199)
עֻמַّאל (6371)
יחיד - רבים
מַדְרַסֵה (212)
מַדַארֵס (1514)
יחיד - רבים
דַקִיק (214)
דָקִיק (101)
דומה בערבית
דַקִיק (214)
דַקִיק (826)
דומה בערבית
כַּם (218)
קַדֵّיש (663)
דומה בעברית
טִלֵע (222)
טִלֵע (1020)
דומה בערבית
חַ׳רוּף (225)
עַ׳נַמֵה (3660)
זכר - נקבה
חַ׳רוּף (225)
נַעְגֵ׳ה (3661)
זכר - נקבה
חַ׳רוּף (225)
חִ׳רְפַאן (4623)
יחיד - רבים
דַ׳הַבּ (231)
דַ׳הְבִּי (4411)
אחרים
תבעת (239)
תַבַּע (240)
כפילות
תַאגֵ׳ר (241)
תֻגַّ׳אר (4641)
יחיד - רבים
ע׳אב (243)
עַ׳איֵבּ (458)
כפילות
קֻצַّה (244)
קֻצַץ (4099)
יחיד - רבים
קַאס (246)
קִיַאס (5050)
אחרים
פַאק (247)
צִחִי (2749)
נרדפות ערבית
עַ׳רִיבּ (250)
עַ׳רִיבּ (54)
נרדפות עברית
עַ׳רִיבּ (250)
עַ׳רִיבּ (4031)
דומה בערבית
עַ׳אלִי (252)
רְחִ׳יץ (242)
הפכים
מַוְצ׳וּע (259)
מַוְצ׳וּע (3196)
דומה בערבית
מַוְצ׳וּע (259)
מַוַאצִ׳יע (4369)
יחיד - רבים
חַאדֵת׳ (265)
חַאדֵת׳ (3645)
דומה בערבית
שַאטֵר (297)
שַׁאטֵר (2654)
דומה בערבית
עַםّ (306)
עַמֵّה (305)
זכר - נקבה
עַםّ (306)
חַ׳אל (327)
דומה בעברית
עַםّ (306)
עְמַאם (5566)
יחיד - רבים
עַםّ (306)
עםّ (6317)
דומה בערבית
עִיד (307)
אַעְיַאד (1636)
יחיד - רבים
חַ׳רְבַּאן (324)
חַ׳רְבַּאנֵה (1941)
זכר - נקבה
חַ׳אלֵה (326)
עַמֵّה (305)
דומה בעברית
חַ׳אל (327)
חַ׳אלֵה (326)
זכר - נקבה
חַ׳אל (327)
חַאל (1648)
דומה בערבית
חַ׳אל (327)
חְ׳וַאל (5567)
יחיד - רבים
גֻ׳מְעַה (329)
יוֹם אֵלְגֻ׳מְעַה (1438)
דומה בערבית
גֻ׳מְעַה (329)
אֻסְבּוּע (3457)
נרדפות ערבית
אִסַّא (334)
הַלְקֵית (715)
נרדפות ערבית
אִסַّא (334)
הַלַّאְ (1338)
נרדפות ערבית
פַרְק (344)
פֻרוּק (4562)
יחיד - רבים
נְבִּיד׳ (357)
חַ׳מְר (2949)
נרדפות ערבית
מַחַלّ (363)
מַכַּאן (7151)
נרדפות ערבית
כַּנִיסֵה (367)
כַּנַאיֵס (3201)
יחיד - רבים
כַּנִיס (368)
כַּנִיסֵה (367)
דומה בערבית
כַּנִיס (368)
כֻּנֹס (4484)
יחיד - רבים
חַזְנַאן (380)
חַזִין (761)
נרדפות ערבית
חַ׳טّ (381)
חְ׳טוּט (6359)
יחיד - רבים
זי מא / מתל מא (383)
מִתֵ׳ל (606)
כפילות
הַדִיֵّה (385)
הַדַאיַא (386)
יחיד - רבים
דֻחַّ׳אן (391)
סִיגַארַה (2812)
אחרים
ג׳וֹעַאן (394)
ג׳וֹעַאנֵה (1685)
זכר - נקבה
ג׳וֹעַאן (394)
ג׳וּע (5099)
אחרים
ג׳וֹעַאן (394)
שַבְּעַאן (5220)
הפכים
גַ׳בַּל (396)
גְ׳בַּאל (3675)
יחיד - רבים
בַּעְד מַא (399)
קַבְּל מַא (343)
הפכים
בַּדַא (404)
בַּלַّש (1218)
נרדפות ערבית
בַּדַא (404)
בִּדִי (6509)
נרדפות ערבית
אַפְטַר (406)
פְטוּר (346)
אחרים
אֵימְתַא (412)
וֵינְתַא (1102)
נרדפות ערבית
אַחַ׳ד׳ (413)
אַחַ׳ד׳ נַפַס (2966)
אחרים
עֻטְלֵה (423)
אִגַ׳אזֵה (4030)
נרדפות ערבית
מַטַר (425)
מַטַאר (258)
דומה בערבית
כַּאן (431)
בַּקַא (6138)
נרדפות ערבית
טַבִּיבּ (433)
דַכְּתוֹר (1140)
נרדפות ערבית
טַבִּיבּ (433)
חַכִּים (4640)
נרדפות ערבית
חַכַּא (434)
תְכַּלַّם (4179)
נרדפות ערבית
זַאר (436)
נַקַד (5673)
דומה בעברית
זַאר (436)
זַאַר (6114)
דומה בערבית
עַרִיס (455)
עֻרְס (454)
אחרים
עַרִיס (455)
עַרוּס (456)
זכר - נקבה
עַרוּס (456)
עֻרְס (454)
אחרים
צוּרַה (462)
צֻוַר (463)
יחיד - רבים
סַאַל (464)
אִסְתַעַאר (2277)
דומה בעברית
נַפְס (466)
נַפְס (970)
דומה בערבית
מַדִינֵה (473)
עַאצְמֵה (152)
אחרים
מַדִינֵה (473)
מֻדֹן (3672)
יחיד - רבים
שֻרְטַה (496)
בּוּלִיס (3540)
נרדפות ערבית
שַהְר (498)
אַשְהֻר (4480)
יחיד - רבים
שַהְר (498)
שְהוּר (4481)
יחיד - רבים
רִחְלֵה (499)
מִשְוַאר (2036)
נרדפות ערבית
צַעְבּ (505)
קַאסִי (501)
דומה בעברית
סַנֵה (506)
סְנִין (1001)
יחיד - רבים
נֻץّ (510)
נְצַאץ (4836)
יחיד - רבים
מַבְּרוּכּ (519)
מֻבַּארַכּ (7474)
דומה בערבית
לוֹן (521)
בּוֹיַה (6512)
דומה בעברית
חִזְבּ (528)
אַחְזַאבּ (5482)
יחיד - רבים
זַחְמֵה (531)
אַזְמֵה (1234)
נרדפות ערבית
גַ׳נוּבּ (535)
אֵ(ל)נַّקַבּ (98)
דומה בעברית
גַ׳נוּבּ (535)
שַמַאל (497)
הפכים
בֵּיצַ׳א (540)
בִּיץ׳ (2339)
יחיד - רבים
אֵיש (541)
מַאדַ׳א (5599)
נרדפות ערבית
מַחְכַּמֵה (544)
מַחַאכֵּם (5484)
יחיד - רבים
איסתראחה (546)
אִסְתִרַאחַה (1357)
כפילות
אַזְרַק (547)
זֻרֻק (2007)
יחיד - רבים
אַבְּיַץ׳ (549)
בֵּיצַ׳א (540)
זכר - נקבה
אַבְּיַץ׳ (549)
אַסְוַד (542)
הפכים
אַבְּיַץ׳ (549)
בִּיץ׳ (2339)
יחיד - רבים
שַטّ (550)
שַוַאטִי (5483)
יחיד - רבים
פְלוּס (551)
מַאלִי (4806)
אחרים
פְלוּס (551)
פִצַّ׳ה (6584)
דומה בעברית
עַצִיר (553)
עַצַאיֵר (5481)
יחיד - רבים
מִנְשַאן (556)
עַשַאן (3279)
נרדפות ערבית
מִנְשַאן (556)
כִּרְמַאל (3280)
נרדפות ערבית
מִנְשַאן (556)
מִן אַגְ׳ל (7163)
נרדפות ערבית
מִנְשַאן (556)
מִנְשַאן (7436)
אחרים
מְנִיח (557)
מְנַאח (5486)
יחיד - רבים
מֻוַטַّ׳פֵה (559)
מֻוַטַّ׳פַאת (560)
יחיד - רבים
מֻוַטַّ׳ף (561)
מֻוַטַّ׳פִין (558)
יחיד - רבים
מֻוַטַّ׳ף (561)
מֻוַטַّ׳פֵה (559)
זכר - נקבה
לֵיש (563)
לֵיה (3376)
נרדפות ערבית
לֵיש (563)
לִמַאדַ׳א (4646)
נרדפות ערבית
זַלַמֵה (566)
זְלַאם (567)
יחיד - רבים
זְלַאם (567)
רְגַ׳אל (4214)
נרדפות ערבית
זַיّ (568)
מִתֵ׳ל (606)
נרדפות ערבית
דֻעְ׳רִי (571)
יַסַאר (1723)
דומה בערבית
בְּיוּת (573)
דוּר (4370)
נרדפות ערבית
אֻחְ׳ת (577)
חַ׳וַאת (1691)
יחיד - רבים
אוֹצַ׳ה (579)
עֻ׳רְפֵה (955)
נרדפות ערבית
סַאעַה (584)
סַאעַה (3715)
דומה בערבית
שַנְטַה (587)
שַנַאטִי (6476)
יחיד - רבים
שַנְטַה (587)
שַנְטַאת (6477)
יחיד - רבים
קַלַם (590)
אַלַם (2421)
דומה בערבית
תְרֵין (591)
קִטַאר (3372)
נרדפות ערבית
תְרֵין (591)
תְרֵינַאת (7003)
יחיד - רבים
קֻטّ (592)
קֻטַט (3713)
יחיד - רבים
פִנְגַ׳אן (593)
עַ׳לַّאיֵה (3492)
דומה בעברית
פִנְגַ׳אן (593)
פַנַאגִ׳ין (6450)
יחיד - רבים
עַתִיק (594)
קַדִים (1180)
נרדפות ערבית
עַתִיק (594)
עֻתֻק (6441)
יחיד - רבים
צַףّ (599)
צְפוּף (5485)
יחיד - רבים
נֻמְרַה (603)
רַקַם (3564)
נרדפות ערבית
נֻמְרַה (603)
עַדַד (4427)
דומה בעברית
נֻמְרַה (603)
נֻמַר (6185)
יחיד - רבים
מַטְעַם (614)
מַטַאעֵם (1695)
יחיד - רבים
מֻדִיר (615)
אִדַארַה (5054)
אחרים
מֻדִיר (615)
מֻדַרַאא (5479)
יחיד - רבים
מַעְמַל (621)
מַצְנַע (81)
נרדפות ערבית
מַעְמַל (621)
מַעַאמֶל (6082)
יחיד - רבים
חַפְלֵה (624)
חַפְלֵה (3953)
דומה בערבית
חַפְלֵה (624)
חַפְלַאת (3962)
יחיד - רבים
חַפִיד (625)
אַחְפַאד (3648)
יחיד - רבים
חַארֵס (627)
חֻרַאס (2780)
יחיד - רבים
גְ׳דִיד (628)
קַדִים (1180)
הפכים
גְ׳דִיד (628)
גְ׳דַאד (1744)
יחיד - רבים
הַדִ׳יכּ (630)
הַד׳וֹלַאכ (631)
יחיד - רבים
הַדַ׳אכּ (633)
הַדִ׳יכּ (630)
זכר - נקבה
הַדַ׳אכּ (633)
הַד׳וֹלַאכ (631)
יחיד - רבים
גֻ׳נְדִי (637)
חַ׳יַّאל (2862)
דומה בעברית
גֻ׳נְדִי (637)
גְ׳נוּד (7308)
יחיד - רבים
בְּחַ׳אטְרַכּ (642)
אִלַא (אל)לִّקַאא (649)
נרדפות ערבית
אִשִי (644)
אַשְיַאא (7058)
יחיד - רבים
תַמְרִין (654)
תַמַארִין (5069)
יחיד - רבים
שְמַאל (656)
שַמַאל (497)
דומה בערבית
שְמַאל (656)
יַמִין (704)
הפכים
שֻכְּרַן (657)
יִסְלַמוּ (4523)
נרדפות ערבית
שֻכְּרַן (657)
אלעפו (7640)
תגובה
קַרְיֵה (660)
מַדִינֵה (473)
הפכים
קַרְיֵה (660)
קֻרַא (4542)
יחיד - רבים
קַרְיֵה (660)
צֵ׳יעַה (5873)
נרדפות ערבית
קַרִיבּ (661)
בְּעִיד (725)
הפכים
קַצִיר (662)
וַאטִי (135)
דומה בעברית
קַצִיר (662)
קְצַאר (5501)
יחיד - רבים
עִנְוַאן (669)
עִנְוַאן (3629)
דומה בערבית
עַזַّאבִּי (674)
עַזַّאבִּיֵّה (673)
זכר - נקבה
סַהְל (679)
צַעְבּ (505)
הפכים
צַאחֵבּ (682)
צְחַאבּ (1661)
יחיד - רבים
צַאחֵבּ (682)
צַדִיק (5190)
נרדפות ערבית
מַרְחַבַּא (686)
סַלַאם (1621)
דומה בעברית
מַרַّה (696)
מַרַّאת (3261)
יחיד - רבים
כִּיף (701)
שְלוֹן (5959)
נרדפות ערבית
כְּוַיֵّס (702)
מְנִיח (557)
נרדפות ערבית
כְּבִּיר (703)
זְעִ׳יר (710)
הפכים
טַוִיל (708)
עַאלִי (123)
דומה בעברית
טַוִיל (708)
קַצִיר (662)
הפכים
טַוִיל (708)
טְוַאל (6745)
יחיד - רבים
זְעִ׳יר (710)
זְעַ׳אר (4314)
יחיד - רבים
וַלַד (712)
וְלַאד (713)
יחיד - רבים
הַלְקֵית (715)
הַלַّאְ (1338)
נרדפות ערבית
הוֹן (717)
הֻנַאכּ (533)
הפכים
גֻ׳מְלֵה (720)
גֻ׳מַל (4076)
יחיד - רבים
גַ׳אר (723)
גִ׳ירַאן (3456)
יחיד - רבים
בֵּית (724)
בְּיוּת (573)
יחיד - רבים
בְּעִיד (725)
בְּעַאד (5568)
יחיד - רבים
בַּחַר (727)
בַּרّ (5234)
הפכים
בִּנְת (729)
בַּנַאת (4488)
יחיד - רבים
עַשַאן הֵיכּ (754)
מִנְשַאן הֵיכּ (4644)
נרדפות ערבית
עַשַאן הֵיכּ (754)
לִדַ׳אלֵכּ (4645)
נרדפות ערבית
אִנְתַקַל (757)
נַקַל (5021)
אחרים
בִּ(אל)תַّוְפִיק (759)
בִּ(אל)נַّגַ׳אח (1243)
נרדפות ערבית
חַזִין (761)
פַרְחַאן (345)
הפכים
חַארַה (765)
חַיّ (1133)
נרדפות ערבית
חַארַה (765)
חַ׳רַא (6510)
דומה בערבית
חַ׳לַّא (774)
חַ׳לַّא (1711)
דומה בערבית
חַ׳לַّא (774)
חַ׳לַّא (3791)
דומה בערבית
חַ׳לַّא (774)
חַלַّא (6548)
דומה בערבית
דַאן (777)
אֻדֻ׳ן (2837)
נרדפות ערבית
קַלִיל (779)
קְלַאל (6723)
יחיד - רבים
אַקַלّ (780)
נַאקֵץ (7291)
דומה בעברית
דַקִיקַה (802)
רַקִיק (5218)
דומה בעברית
נַתִיגֵ׳ה (811)
נַתַאיֵג׳ (4707)
יחיד - רבים
פִכְּר (817)
פִכְּרַה (1471)
נרדפות ערבית
דַקִיק (826)
דָקִיק (101)
דומה בערבית
קשאטה (831)
מְסאחָה (2524)
נרדפות ערבית
שַנְטַה (835)
שַנַאטִי (6476)
יחיד - רבים
חרבאן (838)
חַ׳רְבַּאן (324)
כפילות
טַחّ׳ (עַלַא) (839)
אָטלָק נָאר (5162)
נרדפות ערבית
קַאצִ׳י (844)
חַכַּם (5803)
דומה בעברית
קַאצִ׳י (844)
קֻצַ׳אה (7772)
יחיד - רבים
סִוַאר (847)
אָסָאוֵּר (861)
יחיד - רבים
סִוַאר (847)
אִסְוַארַה (4929)
נרדפות ערבית
סַאאֵל (860)
סַוַאאֵל (4611)
יחיד - רבים
מַלְיַאן (882)
פַאצִ׳י (5126)
הפכים
מְעַפַّן (883)
עַפְן (2550)
אחרים
מְעַפַّן (883)
עִפֵן (3028)
אחרים
סַאאֵק (885)
שֻפֵיר (886)
נרדפות ערבית
סַאאֵק (885)
סַוַّאק (5310)
נרדפות ערבית
שֻפֵיר (886)
סַוַّאק (5310)
נרדפות ערבית
קַלְבּ (894)
כַּלְבּ (1309)
דומה בערבית
קַלְבּ (894)
קֻלוּבּ (7251)
יחיד - רבים
אִשְתַרַא (897)
בַּאע (290)
הפכים
סִמֵע (899)
סַמַّע (4260)
דומה בערבית
אעְמִדֵה (909)
עֻמְדַאן (4723)
נרדפות ערבית
חַגַ׳ר (940)
חְגַ׳אר (5569)
יחיד - רבים
מַכְּתַבּ (941)
מַכַּאתֵבּ (1694)
יחיד - רבים
מִן פַצְ׳לַכּ (942)
תְפַצַّ׳ל (652)
דומה בעברית
מִן פַצְ׳לַכּ (942)
אַרְג׳וּכּ (5477)
נרדפות ערבית
חֵ׳יט (944)
חֵיט (979)
דומה בערבית
חֵ׳יט (944)
חְ׳יוּט (7210)
יחיד - רבים
חֵ׳יט (944)
חִ׳יטַאן (7616)
יחיד - רבים
תַחְת (948)
פוֹק (347)
הפכים
שַחַّאד (956)
שָׁחָאד׳ (2690)
דומה בערבית
רַאח (960)
דַ׳הַבּ (5249)
נרדפות ערבית
גֵ׳יש (961)
עַסְכַּרִי (196)
אחרים
נַאם (968)
עַתִיק (594)
דומה בעברית
נַאם (968)
קַדִים (1180)
דומה בעברית
נַפְס (970)
נַפַס (2965)
דומה בערבית
עַמַלִיֵّה (977)
עַמַלִיֵّה (2119)
דומה בערבית
תְדַ׳כַּّר (980)
נִסִי (2410)
הפכים
וַלַא אִשִי (984)
אִשִי (644)
אחרים
וַלַא אִשִי (984)
וַלַא (7602)
אחרים
אַעְמַא (1002)
עַמְיַא (1003)
זכר - נקבה
חַיְוַאן (1004)
חַיְוַאנַאת (1005)
יחיד - רבים
קִרִי (1019)
קַרַא (4869)
נרדפות ערבית
טִלֵע (1020)
טִלֵע (5012)
דומה בערבית
עַן גַ׳דّ (1028)
גַ׳דִّי (395)
אחרים
עַדّ (1038)
כְּתַאבּ (1200)
דומה בעברית
עַדّ (1038)
חַלַّאק (1201)
דומה בעברית
יִמְכֵּן (1041)
בַּלְכִּי (1042)
נרדפות ערבית
יִמְכֵּן (1041)
בִּיג׳וּז (1043)
נרדפות ערבית
בַּלְכִּי (1042)
בִּיג׳וּז (1043)
נרדפות ערבית
מֻתַטַוֵّע (1052)
תְטַוַّע (5884)
אחרים
תַכְּסִי (1057)
עַדַّאד (3186)
אחרים
תַכְּסִי (1057)
תַכַּאסִי (6433)
יחיד - רבים
נִזֵל (1059)
טִלֵע (1020)
הפכים
קִדֵר (1060)
קִדֵר (2945)
דומה בערבית
חַרַאם (1076)
חְ׳סַארַה (325)
נרדפות ערבית
בֻּחֵירַה (1081)
בֻּחֶירָאת (7066)
יחיד - רבים
עַזִיז (1090)
אַעִזַّאא (4865)
יחיד - רבים
גַ׳אמְעַה (1100)
גַ׳מַאעַה (1440)
דומה בערבית
גַ׳אמְעַה (1100)
גַ׳אמֵע (3461)
דומה בערבית
גַ׳אמְעַה (1100)
גַ׳מְע (3479)
דומה בערבית
זַהְרַה (1104)
זַהְרַה (3572)
אחרים
קַעַד (1111)
גַ׳לַס (5918)
נרדפות ערבית
מַעְלַקַה (1114)
מַעַאלֵק (5570)
יחיד - רבים
בַּכַּא (1124)
צִ׳חֵכ (3480)
הפכים
חַלّ (1134)
חֻלוּל (6343)
יחיד - רבים
דַכְּתוֹר (1140)
דַכַּאתְרַה (3402)
יחיד - רבים
דַכְּתוֹר (1140)
חַכִּים (4640)
נרדפות ערבית
מַצַארִי (1143)
פְלוּס (551)
נרדפות ערבית
מַצַארִי (1143)
מַאלִי (4806)
אחרים
מַצַארִי (1143)
פִצַّ׳ה (6584)
דומה בעברית
מַסַאחָה (1144)
מְסאחָה (2524)
דומה בערבית
יוֹם (1155)
אַיַّאם (488)
יחיד - רבים
גֵ׳יבּ (1159)
כִּיס (2042)
דומה בעברית
חַמַّאם (1161)
מַרַאחִיץ׳ (4405)
נרדפות ערבית
חַמַّאם (1161)
חַמַאם (5399)
דומה בערבית
אַסַד (1173)
לַיְת׳ (1603)
נרדפות ערבית
אַסַד (1173)
לַבֻּאַה (3591)
זכר - נקבה
אַסַד (1173)
אֻסוּד (5530)
יחיד - רבים
שַאבּّ (1185)
שַבַּאבּ (296)
יחיד - רבים
נַחְלֵה (1187)
נַחְ׳לֵה (1188)
דומה בערבית
פִלְם (1190)
אַפְלַאם (3347)
יחיד - רבים
סַעִיד (1196)
סֻעַדַאא (5625)
יחיד - רבים
כְּתַאבּ (1200)
כֻּתֻבּ (3630)
יחיד - רבים
חַלַّאק (1201)
חַלַّאק (3399)
כפילות
חַ׳לַّץ (1221)
חַ׳לַץ (626)
דומה בערבית
כַּרְת (1227)
כְּרוּת (7615)
יחיד - רבים
דַוַא (1228)
אַדְוִיֵה (4639)
יחיד - רבים
נַגַ׳אח (1242)
תַוְפִיק (760)
נרדפות ערבית
אִמְתִחַאן (1244)
אִמְתִחַאנַאת (4363)
יחיד - רבים
דִיכּ (1249)
גַ׳אגֵ׳ה (1250)
זכר - נקבה
דִיכּ (1249)
דְיוּכּ (3322)
יחיד - רבים
צוֹת (1252)
אַצְוַאת (2354)
יחיד - רבים
צוֹת (1252)
אַצְוַאת (7822)
יחיד - רבים
סַאבּ (1253)
דַשַّר (2243)
נרדפות ערבית
מַחְשִי (1257)
מַחַאשִי (4289)
יחיד - רבים
מַגְ׳נוּן (1259)
מַחְ׳לוּע (6596)
נרדפות ערבית
קִרְד (1261)
קְרוּד (6958)
יחיד - רבים
סַיַّארַה (1271)
סַיַّארַאת (1749)
יחיד - רבים
עֻנְצֹר (1273)
עָנַאצֵר (1129)
יחיד - רבים
אִבְּן (1282)
בִּנְת (729)
זכר - נקבה
חִלֵם (1296)
אַחְלַאם (3317)
יחיד - רבים
תַלֵפוֹן (1297)
הַאתֵף (5752)
נרדפות ערבית
תַלֵפוֹן (1297)
הַאתֵף חַ׳לַוִי (5753)
נרדפות ערבית
יַהוּדִי (1298)
יַהוּד (1664)
יחיד - רבים
אַכְּתַר (1301)
כְּתִיר (698)
אחרים
וַגַ׳ע (1303)
אַוְגַ׳אע (4938)
יחיד - רבים
כֻּבַּّאיֵה (1304)
פִנְגַ׳אן (593)
אחרים
כֻּבַּّאיֵה (1304)
כַּאס (1274)
נרדפות ערבית
כֻּבַּّאיֵה (1304)
קַדַח (4807)
אחרים
כַּלְבּ (1309)
כְּלַאבּ (3517)
יחיד - רבים
לֵיל (1313)
לַיַאלִי (365)
יחיד - רבים
כְּתִיר (1314)
כְּתִיר (698)
דומה בערבית
כְּתִיר (1314)
גִ׳דַّן (3361)
נרדפות ערבית
שוּ (1316)
אֵיש (541)
נרדפות ערבית
שוּ (1316)
מַאדַ׳א (5599)
נרדפות ערבית
שוּ (1316)
לַשוּ (6160)
אחרים
מַוְקֵף (1327)
מַוְקֵף (4990)
דומה בערבית
מִעְטַף (1336)
גַ׳אכֵּית (4658)
נרדפות ערבית
מִעְטַף (1336)
כַּבּّוּת (5428)
נרדפות ערבית
תַנְזִיל (1337)
תַחְ׳פִיץ׳ (6655)
נרדפות ערבית
פֻנְדֻק (1345)
שֻמַّאם (1918)
דומה בעברית
פֻנְדֻק (1345)
קַאמוּס (2327)
דומה בעברית
פֻנְדֻק (1345)
פַנַאדֵק (6961)
יחיד - רבים
תַ׳עְלַבּ (1346)
תַ׳עַאלֵבּ (4585)
יחיד - רבים
תַ׳עְלַבּ (1346)
חְצֵינִי (4846)
נרדפות ערבית
דֻח׳וּל (1347)
מַדְחַ׳ל (3696)
דומה בעברית
רִישֵה (1359)
רִיש (3324)
יחיד - רבים
גַ׳רַה (1375)
גַ׳ארַה (639)
דומה בערבית
אַגַّ׳ל (1380)
רַפַץ׳ (142)
דומה בעברית
אַגַّ׳ל (1380)
תְאַגַّ׳ל (6577)
אחרים
סְבַּאחַה (1382)
סַבַּח (1358)
אחרים
עִלְמַאנִי (1387)
מִתְדַיֵّן (3621)
הפכים
צַלַאה (1388)
צַלַוַאת (3982)
יחיד - רבים
גַ׳רִידֵה (1392)
צַחַאפֵה (29)
אחרים
גַ׳רִידֵה (1392)
צַחַפִי (4988)
אחרים
גַ׳רִידֵה (1392)
גַ׳רַאיֵד (5527)
יחיד - רבים
תַ׳קַאפֵה (1399)
חַצַ׳ארַה (4680)
דומה בעברית
מֻעַארַצַ׳ה (1404)
עַארַץ׳ (6697)
אחרים
סַלֵّה (1410)
סְלַאל (7208)
יחיד - רבים
טַבַּّאח׳ (1441)
טַאהִי (4600)
נרדפות ערבית
לֻעַ׳ה (1442)
לֻעַ׳ת אֻםّ (4189)
אחרים
לֻעַ׳ה (1442)
לֻעַ׳את (4384)
יחיד - רבים
בַּלַّע׳ (1443)
חַ׳בַּّר (4996)
נרדפות ערבית
אִגְ׳תִמַאע (1450)
אִגְ׳תַמַע (6241)
אחרים
מַשְרוּע (1461)
מַשַארִיע (4558)
יחיד - רבים
טַאוְלֵה (1464)
סֻפְרַה (3144)
אחרים
טַאוְלֵה (1464)
מַכְּתַבֵּה (3145)
אחרים
טַאוְלֵה (1464)
טַאוְלֵה (4336)
אחרים
טַאלֵבּ (1468)
טֻלַّאבּ (1701)
יחיד - רבים
פִכְּרַה (1471)
אַפְכַּאר (7858)
יחיד - רבים
רַדّ (1481)
גַ׳אוַבּ (1365)
נרדפות ערבית
אַנְף (1488)
מֻנְחַ׳אר (5176)
נרדפות ערבית
תַעְ׳יִיר (1515)
עַ׳יַّר (5548)
אחרים
עַלַאמֵה (1517)
עַלַאמַאת (4374)
יחיד - רבים
גַ׳מַל (1528)
נַאקַה (4453)
זכר - נקבה
גַ׳מַל (1528)
גְ׳מַאל (4454)
יחיד - רבים
אַרְנַבּ (1529)
אַרַאנֵבּ (5487)
יחיד - רבים
חְצַאן (1530)
חֵ׳יל (767)
אחרים
חְצַאן (1530)
פַרַס (4450)
זכר - נקבה
חְצַאן (1530)
חְצוּנֵה (4452)
יחיד - רבים
עַצְפוּר (1531)
עַצַאפִיר (4154)
יחיד - רבים
עַ׳זַאל (1533)
טַ׳בִּי (4013)
נרדפות ערבית
בֵּיע (1536)
מַזַאד (4706)
אחרים
תַנّוּרַה (1542)
תַנַאנִיר (7128)
יחיד - רבים
צַיְדַלִיֵّה (1547)
פַרְמַַשִיֵّה (4335)
נרדפות ערבית
טַאקִיֵّה (1551)
טַוַאקִי (5173)
יחיד - רבים
מַנְטַ׳ר (1561)
מַנַאטֵ׳ר (4767)
יחיד - רבים
גַ׳וַאבּ (1562)
אַגְ׳וִבֵּה (4637)
יחיד - רבים
נַפַק (1573)
אַנְפַאק (1574)
יחיד - רבים
פַרְע (1588)
פַרְע (5552)
אחרים
פַרְע (1588)
פְרוּע (5554)
יחיד - רבים
מֻחַ׳אלַפֵה (1599)
מֻחַ׳אלַפֵה (5791)
דומה בערבית
חַאסוּבּ (1608)
כַּמְבְּיוּתֵר (130)
נרדפות ערבית
קַאאִמֵה (1611)
לִסְתַה (2539)
נרדפות ערבית
מַסִיחִי (1626)
מַסִיחִיִין (1627)
יחיד - רבים
נַצְרַאנִי (1628)
מַסִיחִי (1626)
נרדפות ערבית
נַצְרַאנִי (1628)
נַצַארַא (1629)
יחיד - רבים
נַצַארַא (1629)
מַסִיחִיִין (1627)
נרדפות ערבית
גַ׳רַס (1634)
אַגְ׳רַאס (1635)
יחיד - רבים
חַאל (1648)
אַחְוַאל (5504)
יחיד - רבים
וַאללַّה (1655)
וַלַא (7602)
דומה בערבית
עַרַבִּי (1662)
עַרַבּ (1663)
יחיד - רבים
אִסְם (1667)
אַסַאמִי (4540)
יחיד - רבים
אַצְל (1669)
אַצְלִי (732)
אחרים
אַצְל (1669)
מֻנְקַאר (4378)
דומה בעברית
אַצְל (1669)
אֻצוּל (6775)
יחיד - רבים
בִּדִّّי (1670)
בִּדִי (6509)
דומה בערבית
חַ׳בַּר (1673)
אַחְ׳בַּאר (1332)
יחיד - רבים
אַמֵר (1675)
אֻמוּר (1676)
יחיד - רבים
אַבּ (1690)
אִםّ (575)
זכר - נקבה
אַח׳ (1692)
אִחְ׳וֵה (1693)
יחיד - רבים
רַפִיק (1704)
צַאחֵבּ (682)
נרדפות ערבית
וַאסֵע (1715)
וָאסֶע (3020)
כפילות
אַע׳לַבּ (1719)
אַכְּתַ׳ר (3408)
נרדפות ערבית
יַסַאר (1723)
שְמַאל (656)
נרדפות ערבית
יַסַאר (1723)
יַמִין (704)
הפכים
אַנוּ (1739)
אִנّוֹ (184)
דומה בערבית
אַאסֵף (1746)
מִתְאַסֵّף (316)
נרדפות ערבית
שֵיכֵּל (1768)
זַאן (268)
דומה בעברית
אִחְנַא (1784)
נִחְנַא (605)
נרדפות ערבית
רֻמַّאן (1926)
רֻמַّאנֵה (7369)
אחרים
חִראסֵה (1956)
חַארֵס (627)
אחרים
חַ׳אתֵם (1968)
חַ׳תֵם (6551)
דומה בערבית
חַ׳אתֵם (1968)
חַ׳וַאתֵם (7242)
יחיד - רבים
אִרַאדֵה (1996)
רַעְ׳בֵּה (4895)
נרדפות ערבית
אִרַאדֵה (1996)
אַרַאד (5923)
אחרים
כֻּרַת אֵלְקַדַם (1999)
פוּתְבּוֹל (5815)
נרדפות ערבית
חַקְל (2002)
חֻקוּל (7767)
יחיד - רבים
אִבְּרֵה (2019)
אִבַּר (2020)
יחיד - רבים
גִ׳הַאז (2024)
אַגְ׳הִזֵה (2023)
יחיד - רבים
חַ׳אשוּגַה (2037)
מַעְלַקַה זְעִ׳ירֵה (7488)
נרדפות ערבית
חַ׳אשוּגַה (2037)
זַלַפֵה (7489)
נרדפות ערבית
כִּיס (2042)
כְּיַאס (7326)
יחיד - רבים
תַ׳לַّאגֵ׳ה (2047)
בַּרַّאד (6112)
נרדפות ערבית
זוֹבַּעַה (2076)
עַאצְפֵה (4940)
נרדפות ערבית
סִרّ (2080)
אַסְרַאר (2081)
יחיד - רבים
בִּרְכֵּה (2100)
בִּרַכּ (6186)
יחיד - רבים
צַחְן (2101)
צַחְן (4506)
דומה בערבית
צַחְן (2101)
צְחוּן (5455)
יחיד - רבים
מַעְלַקֵת שַאי (2104)
שַאי (1665)
אחרים
מַעְלַקֵת שַאי (2104)
חַ׳אשוּגַה (2037)
נרדפות ערבית
מַעְלַקֵת שַאי (2104)
זַלַפֵה (7489)
נרדפות ערבית
כֻּרְה (2118)
חֻבּّ (63)
הפכים
צַיַّאד (2138)
צִיַّאדִין (7330)
יחיד - רבים
טֻבְּעַה (2143)
מִלְצַק (6653)
נרדפות ערבית
גֻ׳הוּד (2168)
גִ׳הַאד (4713)
אחרים
גַ׳מִיע (2170)
כֻּלّ (1245)
נרדפות ערבית
חַלַק (2175)
חַלַק (3497)
דומה בעברית
חַ׳ארְטַה (2177)
עַ׳טַא (2435)
דומה בעברית
חַ׳ארְטַה (2177)
חַ׳וַארֵט (4526)
יחיד - רבים
חַ׳רְטַה (2178)
חַ׳ארְטַה (2177)
דומה בערבית
חַ׳רְטַה (2178)
חַכִּי פַאצִ׳י (3208)
נרדפות ערבית
חַ׳רְטַה (2178)
כִּדְ׳בֵּה (3927)
נרדפות ערבית
וַתַד (2180)
אַוְתַאד (5328)
יחיד - רבים
כַּנְז (2181)
כְּנוּז (4421)
יחיד - רבים
טַרַף (2182)
אַטְרַאף (6700)
יחיד - רבים
מַסְאוּל (2193)
מַסְאוּלִיֵّה (5124)
אחרים
נַאחְיֵה (2196)
נַאחְיֵה (5144)
כפילות
גֻ׳וַّא (2205)
בַּרַّא (572)
הפכים
אִסְבַּקִיֵّה (2207)
אַוְלַוִיֵّה (7683)
נרדפות ערבית
דֵין (2213)
דְיוּן (5313)
יחיד - רבים
עַנְזֵה (2216)
גַ׳דִי (3453)
אחרים
עַנְזֵה (2216)
עַנְזַאת (4075)
יחיד - רבים
עַנְזֵה (2216)
מִעְזֵה (5340)
נרדפות ערבית
עַלַם (2220)
עַאלַם (53)
דומה בערבית
עַדוּ (2221)
אַעְדַאא (4648)
יחיד - רבים
מִירְכֵן (2227)
אַרְכַּן עַלַא (2981)
כפילות
חֻרוּף (2232)
חַ׳רוּף (225)
דומה בערבית
וַסַאחַ׳ה (2248)
וַסַח׳ (7267)
נרדפות ערבית
בַרנדַה (2263)
בַּרַנְדַה (4337)
כפילות
בִּשֵע (2275)
קַבִּיח (50)
נרדפות ערבית
וִקַאחַה (2287)
וִקֵח (1572)
אחרים
גִ׳דّ (2299)
סִיד (202)
נרדפות ערבית
חלאס׳ (2300)
חַ׳לַץ (4619)
כפילות
בַּטַל (2302)
אַבְּטַאל (4779)
יחיד - רבים
מַתַ׳ל (2304)
אַמְתַ׳אל (4027)
יחיד - רבים
דַרְס (2315)
חִצַّה (5336)
נרדפות ערבית
רוּאִיעָה (2323)
רַאאֵע (5140)
כפילות
כֶּיפִית (2325)
כַּיַّף (2249)
כפילות
קַאמוּס (2327)
קַוַאמִיס (4069)
יחיד - רבים
בִּיכָּפִי (2331)
בִּיכַּפִّי (116)
כפילות
בֵּיצַ׳ה (2338)
בֵּיצַ׳א (540)
דומה בערבית
בֵּיצַ׳ה (2338)
בֵּיץ׳ (3665)
יחיד - רבים
בִּיץ׳ (2339)
בֵּיץ׳ (3665)
דומה בעברית
בִּירַבִּי (2343)
רַבַּّא (2341)
כפילות
תִרְבַּאיֵה (2344)
תַרְבִּיֵה (140)
דומה בעברית
סַלַّא (2347)
צַלַّא (2349)
דומה בערבית
הִוַאיֵה (2350)
הִוַאיַאת (4325)
יחיד - רבים
סַמַّא (2358)
קַמְלֵה (6539)
דומה בעברית
מַסְטוּל (2362)
מַסַאטִיל (5699)
יחיד - רבים
אַמְס (2395)
אֵמְבַּארֵח (520)
נרדפות ערבית
מְרַשֵّח (2401)
רַשְח (2403)
אחרים
מְרַשֵّח (2401)
מְרַשַّח (5541)
דומה בערבית
אַלַם (2421)
אַלִים (7136)
אחרים
עַ׳בִּי (2427)
דַ׳כִּי (4329)
הפכים
נַכְּסַה (2432)
נַכְּבֵּה (5383)
אחרים
אַמַאן (2439)
אַמַאן (1395)
דומה בערבית
חִגֵّ׳ה (2460)
חִגֵّ׳ה (4482)
כפילות
פוֹקַאנִי (2463)
תַחְתַאנִי (5424)
הפכים
תרתיב (2467)
תַרְתִיבּ (4280)
כפילות
צַמַّם (2487)
תַצְמִים (2488)
אחרים
צַמַّם (2487)
מֻצַמֵّם (3539)
אחרים
חַ׳אלֵץ (2502)
חַ׳לַّץ (1221)
אחרים
רַקַץ (2506)
רַכַּץ׳ (3843)
דומה בערבית
פַקַט (2509)
בַּסّ (726)
נרדפות ערבית
מְעַפַّן (2510)
מְעַפַّן (883)
כפילות
שַרִיר (2534)
אַשְרַאר (2535)
יחיד - רבים
לִסְתַה (2539)
לִסְתַאת (3908)
יחיד - רבים
רַצִיף (2549)
אַרְצִפֵה (4419)
יחיד - רבים
מַחְלוּל (2571)
מַחַאלִיל (5362)
יחיד - רבים
תָלְחִ׳יץ (2584)
תַלְחִ׳יץ (2795)
כפילות
פֻרְן (2602)
דַפַّאי (2603)
דומה בעברית
פֻרְן (2602)
פְרַאנֵה (6851)
יחיד - רבים
שַרְט (2627)
שֻרוּט (5598)
יחיד - רבים
הַדַף (2648)
גוֹל (2650)
נרדפות ערבית
מֻפְרַד (2675)
גַ׳מְע (3479)
הפכים
בַּחַّאר (2676)
בַּחַר (727)
אחרים
פַגְ׳וֵה (2682)
פַגְ׳וֵה (3241)
כפילות
אַבּוּ כַּמוּנֵה (2696)
בַּחִ׳יל (288)
נרדפות ערבית
מֻחְתַרַם (2713)
אִחְתַרַם (4826)
אחרים
טַוַّל (2732)
טַוַّל (5646)
דומה בערבית
אֻסְטוּרַה (2736)
אַסַאטִיר (7390)
יחיד - רבים
שַהֵר וַאחַד (2771)
יַנַאיֵר (5972)
נרדפות ערבית
מְוַאא (2774)
מַוַّא (2767)
אחרים
פַשַّל (2784)
אַפְשַל (2783)
נרדפות ערבית
אַחְבַּט (2785)
אַפְשַל (2783)
נרדפות ערבית
אַחְבַּט (2785)
פַשַّל (2784)
נרדפות ערבית
פֻרְצַה (2793)
פֻרְצַה (6372)
דומה בערבית
פֻרְצַה (2793)
פֻרָץ (6378)
יחיד - רבים
תַלְחִ׳יץ (2795)
מֻלַחַّ׳ץ (4899)
נרדפות ערבית
חַ׳אטַר (2799)
חַ׳אטֵר (6375)
דומה בערבית
טַרְד (2808)
טַרַד (2809)
אחרים
סִיגַארַה (2812)
תַדְחִ׳ין (2077)
אחרים
סִיגַארַה (2812)
סַגַאיֵר (2361)
יחיד - רבים
קַאעַה (2832)
צַאלֵה (2833)
נרדפות ערבית
תַוַחֻّד (2845)
תַוַחֻّד (6110)
כפילות
חַ׳יַّאל (2862)
חֵ׳יל (767)
אחרים
פַהְמַאן (2887)
פַהְמַאן (3933)
כפילות
מֻסְתַעְגַ׳ל (2901)
עַאגֵ׳ל (7440)
נרדפות ערבית
מֻסְתַעְגַ׳ל (2901)
צַ׳רוּרִי (7441)
נרדפות ערבית
חַסַّן (2934)
חַסַّן (3351)
כפילות
נַפַס (2965)
נַפְס (466)
דומה בערבית
אִנְתַסַא (2973)
נִסִי (2410)
אחרים
חָפְלֶה (2982)
חַפְלֵה (624)
כפילות
נִסְר (2992)
נְסוּרַה (5618)
יחיד - רבים
מֻרַאדִפֵה (3018)
מֻתַרַאדִפֵה (4067)
נרדפות ערבית
טַאבּ (3025)
שִפִי (3024)
נרדפות ערבית
עִ׳יַאבּ (3034)
עֵ׳יבֵּה (5461)
נרדפות ערבית
צַקְר (3042)
בַּאז (5614)
דומה בעברית
צַקְר (3042)
צְקוּר (5616)
יחיד - רבים
מַדַא אלְחַיַאה (3051)
מַדַא (7380)
אחרים
תְלַזַّק (3055)
לַזַّק (6665)
אחרים
אִנְמַחַא (3063)
מַחַא (5359)
אחרים
דַ׳אבּ (3071)
דַ׳וַّבּ (6933)
אחרים
בַּנוּתִי (3110)
רִגַ׳אלִי (5364)
הפכים
אִנְתִקַאם (3134)
אִנְתַקַם (3142)
אחרים
סֻפְרַה (3144)
סֻפְרַגִ׳י (6225)
אחרים
דֵירֵת בַּאל (3172)
בַּאל (6373)
אחרים
רַאסְמַאלִי (3174)
רַאסְמַאל (6608)
אחרים
הֵיכ וּהֵיכ (3188)
הֵיכּ (271)
אחרים
מַוְצ׳וּע (3196)
מַוַאצִ׳יע (6176)
יחיד - רבים
מֻעַ׳נִّי (3197)
מֻטְרֵבּ (3701)
נרדפות ערבית
מֻעַ׳נִّי (3197)
מֻעַ׳נִّיֵה (3897)
זכר - נקבה
חַכִּי פַאצִ׳י (3208)
פַאצִ׳י (5126)
אחרים
קַרַאבֵּה (3233)
קַרַאבֵּה (3413)
דומה בערבית
סַוַّא (3244)
סַאוַא (2346)
נרדפות ערבית
עַמַל (3254)
עַמַל (422)
דומה בערבית
עַמַל (3254)
עַמַל (6695)
דומה בערבית
מַפְתוּח (3256)
מַפְתוּח (317)
דומה בערבית
מַרַّאת (3261)
אַחְיַאנַן (5624)
נרדפות ערבית
נַאקוּש (3263)
גַ׳רַס (1634)
נרדפות ערבית
נַאקוּש (3263)
נַוַאקִיש (5377)
יחיד - רבים
עַשַאן (3279)
כִּרְמַאל (3280)
נרדפות ערבית
כִּרְמַאל (3280)
מִן אַגְ׳ל (7163)
נרדפות ערבית
אִחְמַרّ (3290)
אַחְמַר (1083)
אחרים
תֵיס (3296)
עַנְזֵה (2216)
זכר - נקבה
תֵיס (3296)
מִעְזֵה (5340)
זכר - נקבה
גֻ׳נוּן (3298)
מַגְ׳נוּן (1259)
אחרים
קֻרְקַעַה (3300)
קַרַאקֵע (4584)
יחיד - רבים
תַוַאבֵּל (3301)
בְּהַארַאת (5467)
נרדפות ערבית
קַהְוֵה (3302)
קַהַאוִי (4854)
יחיד - רבים
וַגְ׳בֵּה (3303)
תִחְלַאיֵה (4504)
אחרים
וַגְ׳בֵּה (3303)
צַחְן (4506)
נרדפות ערבית
עִלְבֵּה (3305)
עִלַבּ (5172)
יחיד - רבים
עַ׳טַא (3306)
עֻ׳טִי (5315)
יחיד - רבים
טַלַّע (3313)
טִלֵע (222)
אחרים
בַּדִיל (3318)
בַּדִיל (7140)
דומה בערבית
בַּדִיל (3318)
בַּדַאאֵל (7628)
יחיד - רבים
סֻלְחֻפַאה (3319)
קֻרְקַעַה (3300)
נרדפות ערבית
סֻלְחֻפַאה (3319)
סַלַאחֵף (4583)
יחיד - רבים
דִיכּ רוּמִי (3320)
דִיכּ (1249)
אחרים
שַעְ׳לֵה (3342)
אִשִי (644)
נרדפות ערבית
שַעְ׳לֵה (3342)
שַעְ׳לֵה (1210)
כפילות
שַעְ׳לֵה (3342)
שִי (3846)
נרדפות ערבית
שַעְ׳לֵה (3342)
שַעְ׳לַאת (4114)
יחיד - רבים
תַדְ׳כַּרַה (3344)
תַדַ׳אכֵּר (3345)
יחיד - רבים
וַטַנִִי (3356)
וַטַן (1569)
אחרים
וַזְן (3358)
עַמַארַה (3357)
דומה בעברית
מַוְקֵע (3363)
מַוַאקֵע (3364)
יחיד - רבים
קִטַאר (3372)
קִטַאר חַ׳פִיף (3535)
אחרים
פֵין (3378)
וֵין (1158)
נרדפות ערבית
מֻרְעֵב (3382)
מֻחִ׳יף (3487)
נרדפות ערבית
הַוַא (3384)
חֻבּّ (63)
נרדפות ערבית
חִ׳שֵן (3433)
מַאלֵס (3434)
הפכים
סוּר (3437)
אַסְוַאר (5824)
יחיד - רבים
מֻדְ׳נֵבּ (3444)
בַּרִיאְ (3443)
הפכים
דַלוּ (3449)
סַטְל (3448)
נרדפות ערבית
גַ׳דִי (3453)
גַ׳דִّי (395)
דומה בערבית
גַ׳אמֵע (3461)
מַסְגֵ׳ד (3462)
נרדפות ערבית
מַסְגֵ׳ד (3462)
מַסַאגֵד (7770)
יחיד - רבים
חֻמֹّץ (3471)
טַחִינֵה (1937)
אחרים
גַ׳מְע (3479)
גַ׳אמֵע (3461)
דומה בערבית
עַ׳לַّאיֵה (3492)
בַּכְּרַג׳ (7456)
נרדפות ערבית
צַ׳פְדַעַה (3500)
צַ׳פַאדֵע (6991)
יחיד - רבים
בִּסַס (3516)
בְּסַאס (3711)
נרדפות ערבית
נַגַ׳ח (3527)
נִגֵ׳ח (315)
נרדפות ערבית
תְחַמַّם (3529)
חַמַّאם (1161)
אחרים
אִפְטַאר (3532)
פְטוּר (346)
אחרים
אִפְטַאר (3532)
סֻחוּר (5690)
אחרים
אִפְטַאר (3532)
פְטוּר (7850)
נרדפות ערבית
אִנְתֵרְנֵת (3537)
נֵת (5735)
נרדפות ערבית
תְצַפַّח (3538)
תְזַלַّג׳ (5898)
דומה בעברית
מֻצַמֵّם (3539)
תַצְמִים (2488)
אחרים
בּוּלִיס (3540)
בּוּלִיס (3541)
אחרים
בּוּלִיס (3541)
שֻׁרְטִי (1168)
נרדפות ערבית
חֻ׳צַ׳רִי (3550)
חֻ׳צַ׳רִיֵّה (4290)
זכר - נקבה
חַמַאמֵה (3552)
חַמַאם (5399)
יחיד - רבים
יַסַארִי (3554)
עִסְרַאוִי (3859)
דומה בעברית
יַסַארִי (3554)
יַמִינִי (6913)
הפכים
בַּטַّה (3559)
וַזֵّה (2834)
אחרים
רַקַם (3564)
אַרְקַאם (6184)
יחיד - רבים
רַסֵם (3575)
רַסַם (5052)
אחרים
כַּאתֵבּ (3581)
כֻּתַّאבּ (6925)
יחיד - רבים
אֻסְתַאד׳ (3582)
אֻסְתַאדֵ׳ה (3583)
זכר - נקבה
אֻסְתַאד׳ (3582)
אַסַאתְדֵ׳ה (5339)
יחיד - רבים
מַוְקַף (3587)
מַוְקֵף (1327)
דומה בערבית
מַבְּלַע׳ (3588)
מַבַּאלֵע׳ (7265)
יחיד - רבים
סַבְּע (3590)
אַסַד (1173)
נרדפות ערבית
סַבְּע (3590)
לַיְת׳ (1603)
נרדפות ערבית
צַיַّח (3603)
צַרַّח׳ (4922)
נרדפות ערבית
צַוַّת (3610)
אַשַّר (6922)
דומה בעברית
תַצְוִית (3612)
אִקְתִרַאע (6971)
נרדפות ערבית
שַכּّ (3616)
שַכּّ (6649)
אחרים
לַעִיבּ (3638)
מֻמַתֵّ׳ל (3637)
דומה בעברית
וַרְדִי (3643)
זַהְרִי (3642)
נרדפות ערבית
חַ׳איֵף (3644)
חַ׳אף (1378)
אחרים
עַ׳נַמֵה (3660)
מַעַّא (6218)
אחרים
נַעְגֵ׳ה (3661)
עַ׳נַמֵה (3660)
נרדפות ערבית
מְכַּעַّבּ (3667)
מְכַּעַّבַּאת (3735)
יחיד - רבים
מַוְרַד (3668)
מַוַארֵד (3669)
יחיד - רבים
גִ׳יל (3682)
אַגְ׳יַאל (4548)
יחיד - רבים
וַצֵף (3685)
וַצַף (3684)
אחרים
רַסְם (3688)
רַסֵם (3575)
דומה בערבית
רַסְם (3688)
רַסַם (5052)
אחרים
מַדְחַ׳ל (3696)
מַדַאחֵ׳ל (4371)
יחיד - רבים
סַאעַה (3715)
דַקִיקַה (802)
אחרים
בַּרְצ׳וֹ (3716)
בַּרְצ׳וּ (2652)
כפילות
בְּחַאגֵ׳ה לַ... (3718)
חַאגֵ׳ה (3717)
אחרים
נֻקַט (3733)
נֻכַּת (4098)
דומה בערבית
בַּנְכּ (3737)
בַּנְכּ (4410)
דומה בערבית
בְּלוֹג (3744)
מֻדַוַّנֵה (3743)
נרדפות ערבית
חַ׳לַّא (3747)
חַ׳לַّא (774)
כפילות
עַאמֵל (3754)
עַוַאמֵל (7121)
יחיד - רבים
תַוְקִיף (3756)
אִעְתִקַאל (1614)
נרדפות ערבית
תַוְקִיף (3756)
תַוְקִיף (6692)
כפילות
סַנְפוּר (3758)
סַנַאפֵר (7350)
יחיד - רבים
קַארֵבּ (3766)
זַוְרַק (3764)
נרדפות ערבית
אִדְמַאן (3770)
אִדְמַאן (2185)
כפילות
חַדّ (3780)
גַ׳נְבּ (722)
נרדפות ערבית
חַדّ (3780)
חַדّ (1067)
דומה בערבית
חַ׳טַר (3790)
אַחְ׳טַאר (6804)
יחיד - רבים
חַ׳לַّא (3791)
חַ׳לַّא (1711)
דומה בערבית
מוּסִיקַאר (3816)
מוּסִיקִי (6181)
נרדפות ערבית
הַיֵّן (3817)
צַעְבּ (505)
הפכים
הַיֵّן (3817)
סַהְל (679)
נרדפות ערבית
קַאם (3822)
קַאם (421)
דומה בערבית
חַבֵּ‏‎ל (3824)
חְבַּאל (7769)
יחיד - רבים
פִעֵל (3835)
אַפְעַאל (3836)
יחיד - רבים
צַבַּע׳ (3839)
לַוַّן (6511)
דומה בעברית
רַכַּץ׳ (3843)
רִמֵח (6276)
נרדפות ערבית
שִי (3846)
אִשִי (644)
נרדפות ערבית
אִתַّצַל (3855)
צַ׳רַבּ תֵלֵפוֹן (4608)
נרדפות ערבית
טַוֵّל בַּאלַכּ (3856)
טַוַّל (2732)
אחרים
טַוֵّל בַּאלַכּ (3856)
בַּאל (6373)
אחרים
שַאהֵד עַיַאן (3870)
שַאהֵד (3871)
אחרים
שַאהֵד (3871)
שְהוּד (6244)
יחיד - רבים
עֵ׳ימֵה (3890)
עְ׳יוּם (4659)
יחיד - רבים
עֵ׳ימֵה (3890)
סַחַאבּ (4945)
נרדפות ערבית
אֻעְ׳נִיֵה (3892)
אַעַ׳אנִי (3895)
יחיד - רבים
וֻגֵ׳הְ (3919)
וִשّ (1151)
נרדפות ערבית
אִצְ׳רַאבּ (3920)
אַצְ׳רַבּ (5919)
אחרים
חֻזֵירֵה (3921)
חַזַאזִיר (7283)
יחיד - רבים
אִיגַ׳אבִּי (3925)
סַלְבִּי (3924)
הפכים
כִּדְ׳בֵּה (3927)
כִּדֵ׳בּ (5537)
דומה בערבית
עֻצ׳וּ (3939)
עַדוּ (2221)
דומה בערבית
עֻצ׳וּ (3939)
עֻצ׳וּ (4649)
דומה בערבית
עֻצ׳וּ (3939)
אַעְצַ׳אא (4651)
יחיד - רבים
חַאגֵ׳בּ (3942)
חַוַאגֵ׳בּ (1486)
יחיד - רבים
חַפְלֵה (3953)
חַפְלַאת (3962)
יחיד - רבים
רַקְץ (3997)
רַקַץ (2506)
אחרים
יַמַאמַה (4012)
חַמַאמֵה (3552)
אחרים
טַ׳בִּי (4013)
אַבּוּ טַ׳בִּי (4016)
אחרים
רִים (4014)
מַהַא (4015)
נרדפות ערבית
גִ׳סְר (4022)
גְ׳סוּר (7144)
יחיד - רבים
חַרְף (4024)
חֻרוּף (2232)
יחיד - רבים
אִגַ׳אזֵה (4030)
פֻרְצַה (6372)
נרדפות ערבית
שַאמִי (4053)
סַאמִי (4054)
דומה בעברית
עִלְם (4066)
עִלְם (3474)
דומה בערבית
מֻפְרַד (4068)
מֻפְרַד (2675)
דומה בערבית
אִנְתַקַל (4086)
אִנְתַקַל (757)
דומה בערבית
אִנְתַקַל (4086)
נַקַל (4087)
אחרים
נַקַל (4087)
נַקַל (5021)
דומה בערבית
פַרַח (4110)
פִרֵח (1725)
אחרים
צַלִיבּ (4132)
צֻלְבַּאן (6365)
יחיד - רבים
סַאחֵר (4143)
סַאחְרֵה (4155)
זכר - נקבה
וַטְוַאט (4144)
חֻ׳פַّאש (6093)
נרדפות ערבית
צַ׳רוּרִי (4156)
צַ׳רוּרִי (7441)
אחרים
אַמְר (4157)
אַמֵר (1675)
דומה בערבית
אַמְר (4157)
אַמֵר (5119)
דומה בערבית
וַרַّא (4165)
פַרְגַ׳א (1037)
נרדפות ערבית
תַארִיח׳ (4174)
תַארִיח׳ (4175)
אחרים
תַארִיח׳ (4174)
מֻאַרֵّח׳ (4897)
אחרים
תַארִיח׳ (4175)
תַוַארִיח׳ (1978)
יחיד - רבים
נַקְחַרַה (4177)
נַקְל חַרְפִי (4025)
נרדפות ערבית
רַגֻ׳ל (4213)
זַלַמֵה (566)
נרדפות ערבית
רַגֻ׳ל (4213)
רְגַ׳אל (4214)
יחיד - רבים
אִלְתַקַא (4215)
לַקַא (168)
אחרים
אִלְתַקַא (4215)
לַאקַא (5787)
אחרים
עַ׳לַّא (4231)
עַ׳לַא (4230)
דומה בערבית
עַ׳לַّא (4231)
עִ׳לִי (4232)
אחרים
עַ׳לַّא (4231)
עַ׳לַّא (5474)
כפילות
גֻ׳מהוּר (4238)
גַ׳מַאהִיר (7907)
יחיד - רבים
מִתשַאאֵם (4243)
תַשַאאֻם (7045)
אחרים
מְרַתַّבּ (4245)
רַתַّבּ (1254)
אחרים
עַוַّא (4247)
נַבַּח (4246)
נרדפות ערבית
דוֹר (4253)
דוֹר (3309)
דומה בערבית
בַּדִיל (4271)
בַּדִיל (3318)
כפילות
מַטְבּוּח׳ (4278)
טַבַּח׳ (1466)
אחרים
תַרְתִיבּ (4280)
רַתַّבּ (1254)
אחרים
עַרִישֵה (4292)
עַרַאיֵש (6399)
יחיד - רבים
צַרַף (4301)
צַרַף (6157)
דומה בערבית
אוֹתֵיל (4303)
פֻנְדֻק (1345)
נרדפות ערבית
בַּחְת׳ (4312)
אַבְּחַאת׳ (4376)
יחיד - רבים
אַאחַ׳ר (4316)
תַ׳אנִי (1275)
נרדפות ערבית
אַאחַ׳ר (4316)
אֻחְ׳רַא (4317)
זכר - נקבה
דַ׳כִּי (4329)
שַאטֵר (297)
נרדפות ערבית
גַ׳דְוַל (4330)
לַוְחַה (4331)
נרדפות ערבית
גַ׳דְוַל (4330)
גַ׳דַאוֵל (4332)
יחיד - רבים
לַוְחַה (4331)
לַוְחַאת (4333)
יחיד - רבים
גַ׳דַאוֵל (4332)
לַוְחַאת (4333)
נרדפות ערבית
נַאדֵל (4338)
גַארְסוֹן (4339)
נרדפות ערבית
קַאנוּן (4340)
קַוַאנִין (4605)
יחיד - רבים
אַדִיבּ (4341)
כַּאתֵבּ (3581)
נרדפות ערבית
עַ׳אמֵק (4352)
פַאתֵח (4351)
הפכים
מֻדַרֵّבּ (4358)
מֻדַרֵّבּ (4885)
דומה בערבית
כּוּרְס (4360)
כּוּרְסַאת (4359)
יחיד - רבים
שוּפַאן (4368)
תַ׳עְלַבּ (1346)
אחרים
מַוַאצִ׳יע (4369)
מַוַאצִ׳יע (6176)
דומה בערבית
עַלַאמַאת (4374)
צַהַאיְנֵה (4375)
דומה בעברית
מַצְדַר (4377)
מַצַאדֵר (4638)
יחיד - רבים
הַאי (4379)
הַדוֹל (632)
יחיד - רבים
מַקַאל (4380)
מַקַאלַאת (4381)
יחיד - רבים
עִלְכֵּה (4392)
מִסְתְכַּא (4393)
נרדפות ערבית
עִלְכֵּה (4392)
לְבַּאן (4394)
נרדפות ערבית
מִסְתְכַּא (4393)
לְבַּאן (4394)
נרדפות ערבית
תְוַאלֵית (4403)
חַמַّאם (1161)
נרדפות ערבית
תְוַאלֵית (4403)
מַנַאפֵע (4404)
נרדפות ערבית
תְוַאלֵית (4403)
מַרַאחִיץ׳ (4405)
נרדפות ערבית
מַנַאפֵע (4404)
חַמַّאם (1161)
נרדפות ערבית
מַרַאחִיץ׳ (4405)
מַנַאפֵע (4404)
נרדפות ערבית
עַדַד (4427)
רַקַם (3564)
דומה בעברית
נַאצֵח (4429)
צְ׳עִיף (4430)
הפכים
צְ׳עִיף (4430)
צְ׳עַאף (5513)
יחיד - רבים
נַאדֵר (4433)
שַאאֵע (3403)
הפכים
דְרַאק (4438)
דְרַאק (4439)
כפילות
פיתאמין (4440)
פיתאמינאת (4441)
יחיד - רבים
פַרַס (4450)
פְרוּסֵה (4451)
יחיד - רבים
חְצוּנֵה (4452)
פְרוּסֵה (4451)
זכר - נקבה
תִשְרִין אֵלאוּّל (4460)
אַכְּתוֹבַּר (5993)
נרדפות ערבית
בַּדְלֵה (4464)
בַּדלַאת (7129)
יחיד - רבים
חַדִיקַה (4485)
חַדַאיֵק (4486)
יחיד - רבים
מֻתְעֵבּ (4493)
אַתְעַבּ (5925)
אחרים
מֻתַטַרֵّף (4497)
מֻעְתַדֵל (6624)
הפכים
בַּסّ (4519)
בִּיכַּפִّי (116)
נרדפות ערבית
ע׳וּל (4520)
ע׳וּלֵה (1616)
זכר - נקבה
ע׳וּל (4520)
אַעְ׳וַאל (7364)
יחיד - רבים
אַיְצַ׳ן (4525)
כַּמַאן (699)
נרדפות ערבית
חְ׳סַארַה (4528)
פֻקְדַאן (4529)
נרדפות ערבית
מַשְרוּבּ (4534)
מַשְרוּבּ (128)
דומה בערבית
מַשְרוּבּ (4534)
שִרֵבּ (3283)
אחרים
לַדִ׳יד׳ (4545)
זַאכִּי (131)
נרדפות ערבית
פַגְ׳וֵה (4563)
פַגְ׳וֵה (3241)
כפילות
אַהְלַן (4569)
אַהְלֵין (1650)
תגובה
גַ׳וְהַר (4571)
גַ׳וַאהֵר (3397)
יחיד - רבים
כַּאנוּן אֵ(ל)תַّ׳אנִי (4572)
יַנַאיֵר (5972)
נרדפות ערבית
טַאעִ׳יֵה (4575)
טֻעַ׳אה (4576)
יחיד - רבים
מַלַכִּיֵّה (4578)
מֻלְכִּיֵّה (4579)
דומה בערבית
אִסְתַנַّא (4580)
אִנְתַטַ׳ר (5123)
נרדפות ערבית
קֻנְפֻד׳ (4581)
קַנַאפֵד׳ (4582)
יחיד - רבים
קַרַאקֵע (4584)
סַלַאחֵף (4583)
נרדפות ערבית
גַ׳רְדוֹן (4586)
גַ׳רַאדִין (4587)
יחיד - רבים
סַבַּאבַּה (4595)
צַבַּאבַּה (4596)
דומה בערבית
טַאהִי (4600)
טַאהְיֵה (4601)
זכר - נקבה
חַ׳לַץ (4619)
בִּיכַּפִّי (116)
נרדפות ערבית
חַ׳לַץ (4619)
בַּסّ (4519)
נרדפות ערבית
חַאסֵّה (4634)
חַוַאסّ (1362)
יחיד - רבים
מִנְשַאן הֵיכּ (4644)
לִדַ׳אלֵכּ (4645)
נרדפות ערבית
לִמַאדַ׳א (4646)
מַאדַ׳א (5599)
אחרים
אַעְדַאא (4648)
אַעְצַ׳אא (4650)
דומה בערבית
אַעְדַאא (4648)
אַעְצַ׳אא (4651)
דומה בערבית
עֻצ׳וּ (4649)
עַדוּ (2221)
דומה בערבית
עֻצ׳וּ (4649)
אַעְצַ׳אא (4650)
יחיד - רבים
גַ׳אכֵּית (4658)
כַּבּّוּת (5428)
נרדפות ערבית
בִּרְכֵּה (4660)
בִּרַכּ (4661)
יחיד - רבים
גַ׳רְזֵה (4663)
כַּנְזֵה (4664)
נרדפות ערבית
שַתַוִי (4667)
צֵיפִי (6146)
הפכים
גַ׳מְעִיֵّה (4668)
גַ׳מְעִיֵّה (3438)
כפילות
מֻאַסַّסֵה (4670)
אַסַّס (4819)
אחרים
תַ׳קַאפִי (4681)
תַ׳קַאפֵה (1399)
אחרים
מְוַגְ׳הַן (4688)
מֻנַאפֵק (5141)
נרדפות ערבית
שַמְתַאן (4698)
שַמַאתַה (4699)
אחרים
כִּפַאח (4712)
נִצַ׳אל (1718)
נרדפות ערבית
גִ׳הַאד (4713)
מֻגַ׳אהֵד (6513)
אחרים
גֻ׳הְד (4716)
גֻ׳הוּד (2168)
יחיד - רבים
גֻ׳הְד (4716)
גִ׳הַאד (4713)
אחרים
עַמוּד (4722)
אעְמִדֵה (909)
יחיד - רבים
עַמוּד (4722)
עֻמְדַאן (4723)
יחיד - רבים
אַתַאן (4732)
חְמַארַה (4733)
נרדפות ערבית
עַאפְיֵה (4736)
צַחַّה (600)
נרדפות ערבית
עַמַלִיֵّה (4739)
עַמַלִיֵّה (977)
דומה בערבית
עַמַלִיֵّה (4739)
עַמַלִיֵّה (2119)
דומה בערבית
בַּאניוֹ (4765)
בַּאניוֹ (4764)
כפילות
עַוַّאמֵה (4794)
עַוַّאמֵה (1646)
אחרים
נַאעֵם (4796)
קַאסִי (501)
הפכים
סַחַّארַה (4801)
סָחַאחִיר (1051)
יחיד - רבים
מַאלִי (4806)
מַאל (7231)
אחרים
קַאעְדֵה (4815)
קַוַאעֵד (4426)
יחיד - רבים
אִחְ׳תִלַאף (4822)
אִחְ׳תַלַף (6192)
אחרים
מֻעַארֵצ׳ (4823)
עַארַץ׳ (6697)
אחרים
אִחְתַרַם (4826)
אַכְּרַם (6252)
נרדפות ערבית
דַפַע (4828)
דַפַש (833)
נרדפות ערבית
סַבַּבּ (4829)
אַסְבַּאבּ (407)
יחיד - רבים
צַ׳רַר (4831)
אַצְ׳רַאר (7233)
יחיד - רבים
כַּשַף (4833)
סַחַר (2640)
דומה בעברית
כַּשַף (4833)
אִכְּתַשַף (4834)
אחרים
כַּשַף (4833)
אִנְכַּשַף (4835)
אחרים
שַהֵר תְנַעַש (4840)
דִיסַמְבַּר (5994)
נרדפות ערבית
כַּאנוּן אֵלְאַוַّל (4841)
דִיסַמְבַּר (5994)
נרדפות ערבית
תַאגַ׳ר (4859)
תִגַ׳ארַה (1534)
דומה בעברית
קַרַא (4869)
נַאדַא (1205)
דומה בעברית
אִעְתַרַף (4870)
עִרֵף (3526)
אחרים
אִצְבַּעַנִיָّאת (4873)
כְּפוּף (4656)
נרדפות ערבית
מֻצְטַלַח (4875)
מֻצְטַלַח (2174)
כפילות
צַ׳יֵّק (4881)
וַאסֵע (1715)
הפכים
גַ׳נַّד (4911)
גֻ׳נְדִי (637)
אחרים
גַ׳נַّד (4911)
גֵ׳יש (961)
אחרים
אִרְתַאח בַּאלוֹ (4921)
בַּאל (6373)
אחרים
אִסְוַארַה (4929)
אָסָאוֵּר (861)
יחיד - רבים
אַסִיר (4931)
סַגִ׳ין (5060)
דומה בעברית
פַקַד (4932)
צַ׳יַّע (109)
נרדפות ערבית
עַאצְפֵה (4940)
עַוַאצֵף (4941)
יחיד - רבים
עַאצְפֵה (4940)
עַאצֵף (4942)
אחרים
נַאטִחַת סַחַאבּ (4944)
נַטַח (4946)
אחרים
עַאדַתַן (4949)
עַאדַתַן (351)
כפילות
סַקְעַה (4957)
בַּרְד (441)
נרדפות ערבית
שַרַח (4963)
פַסַّר (1521)
נרדפות ערבית
תַבַּע׳ (4964)
דֻחַّ׳אן (391)
אחרים
תַבַּע׳ (4964)
תַדְחִ׳ין (2077)
אחרים
תַבַּע׳ (4964)
סִיגַארַה (2812)
אחרים
נַפְט (4967)
נַפְט (4968)
כפילות
חַדّ (4978)
גַ׳נְבּ (722)
נרדפות ערבית
חַדّ (4978)
חַדّ (1067)
דומה בערבית
חַדّ (4978)
חַדّ (3780)
כפילות
חַ׳דّ (4979)
חַדّ (1067)
דומה בעברית
מַנַאקִיש (4980)
זַעְתַר (1984)
אחרים
נַץّ (4984)
נֻץّ (510)
דומה בערבית
נַץّ (4984)
נַאס (1086)
דומה בערבית
נַץّ (4984)
נְצוּץ (4985)
יחיד - רבים
מַוְקֵף (4990)
מַוְקַף (3587)
דומה בערבית
חִ׳גֵ׳ל (4991)
חִ׳גֵ׳ל (4364)
כפילות
אִסתַחְ׳דַם (4999)
אִסְתַעְמַל (3722)
נרדפות ערבית
שִרֵבּ (5002)
אַרְגִילֵה (3011)
אחרים
לִחֵק (5003)
כַּפַّא (6385)
נרדפות ערבית
רִכֵּבּ (5005)
רִכֵּבּ (4020)
דומה בערבית
טִלֵע (5012)
טִלֵע (222)
דומה בערבית
יִבֵּס (5014)
נִשֵף (4167)
נרדפות ערבית
זִעֵל (מן) (5017)
זִעֵל מן (267)
אחרים
שַכַּר (5023)
שָכַּר (פִי) (5024)
אחרים
סַחַّאבּ (5026)
סַחַאבּ (4945)
דומה בערבית
חַ׳צֵם (5029)
תַנְזִיל (1337)
נרדפות ערבית
חַ׳צֵם (5029)
תַחְ׳פִיץ׳ (6655)
נרדפות ערבית
קַפַז (5037)
נַטّ (5038)
נרדפות ערבית
דַרַّבּ (5040)
תְדַרַّבּ (5039)
אחרים
רַמַא (5042)
זַתّ (4737)
נרדפות ערבית
קַצַّה (5049)
כַּסְם (6932)
דומה בעברית
תַג׳נִיד (5058)
גַ׳נַّד (4911)
אחרים
דַחְרַג׳ (5064)
עַגַ׳ל (5063)
אחרים
דַחְרַג׳ (5064)
תְדַחְרַג׳ (5065)
אחרים
סַחַّאבּ (5068)
סַחַّאבּ (5026)
כפילות
צַדַّק (5075)
אַאמַן (5076)
דומה בעברית
חָ׳טָבּ (5079)
חָ׳טָבּ (5078)
דומה בערבית
אִחְתִרַאם (5083)
אִחְתַרַם (4826)
אחרים
דַהַן (5086)
צַבַּע׳ (3839)
דומה בעברית
דַהַן (5086)
לַוַّן (6511)
דומה בעברית
צַ׳אף (5089)
זַאד (4872)
נרדפות ערבית
צַ׳אף (5089)
אָצָ׳אף (6382)
נרדפות ערבית
תַאתַא (5100)
סִידוֹ (5101)
הפכים
אַמֵר (5119)
אַמֵר (1675)
דומה בערבית
אִצַ׳אפֵה (5120)
אִצַ׳אפֵה (6383)
דומה בערבית
מַסְאוּלִיֵّה (5124)
כַּפַאלֵה (5033)
דומה בעברית
כַּבּّ (5125)
אִנְכַּבּّ (2986)
אחרים
מַוְצ׳וּעִי (5136)
שַחְ׳צִי (6437)
הפכים
פַטִ׳יע (5138)
פַטַ׳אעַה (5940)
אחרים
רַאאֵע (5140)
עַטִ׳ים (1023)
נרדפות ערבית
חַ׳אן (5143)
חַ׳אן (5721)
כפילות
נַאחְיֵה (5144)
נַוַאחִי (5145)
יחיד - רבים
מִרְתַאח (5149)
אִרְתַאח (1024)
אחרים
רַכֵּץ׳ (5160)
רַמֵח (6278)
נרדפות ערבית
אַעְלַן (5169)
אַעְלַן (4102)
דומה בערבית
סַלַّם (5170)
סַלַّם (2208)
דומה בערבית
פַאצִ׳י (5177)
מַשְע׳וּל (359)
הפכים
פַאצִ׳י (5177)
פַאצִ׳י (5126)
דומה בערבית
וַלַו (5181)
וַלַו (5183)
אחרים
וַלַו (5182)
וַלַו (5181)
אחרים
וַלַו (5182)
וַלַו (5183)
אחרים
צַדִיק (5190)
צַאלֵח (962)
דומה בעברית
צַדִיק (5190)
רַפִיק (1704)
נרדפות ערבית
צַדִיק (5190)
אַצְדִקַאא (5191)
יחיד - רבים
אַצְדִקַאא (5191)
צְחַאבּ (1661)
נרדפות ערבית
צַאחֵבּ (5192)
צַאחֵבּ (682)
אחרים
שִרֵש (5193)
שִרְש (7070)
דומה בערבית
תַעְלִים (5195)
תַעְלִים (4192)
דומה בערבית
צִ׳חֵכּ עַלַא (5213)
תְמַסְחַ׳ר עַלַא (5212)
נרדפות ערבית
רַקִיק (5218)
תְחִ׳ין (5219)
הפכים
חַ׳רַّבּ (5221)
צַלַّח (5222)
הפכים
צַלַّח (5222)
צַחַّח (4399)
דומה בעברית
בַּעֵצ׳ (5225)
וַרַא בַּעֵצ׳ (5226)
אחרים
טוּלֵת בַּאל (5230)
תַסַאמֻח (5232)
דומה בעברית
טוּלֵת רוּח (5231)
טוּלֵת בַּאל (5230)
נרדפות ערבית
טוּלֵת רוּח (5231)
תַסַאמֻח (5232)
דומה בעברית
אִעְתִרַאף (5237)
אִעְתַרַף (4870)
אחרים
טַ׳אהְרֵה (5240)
טַ׳וַאהֵר (5241)
יחיד - רבים
עַ׳לַט (5244)
עַ׳לְטַה (155)
נרדפות ערבית
סַהְרַה (5245)
סַהְרַאת (3972)
יחיד - רבים
עַבְּד (5254)
אִשְתַעַ׳ל (3289)
דומה בעברית
עַבְּד (5254)
עַבִּיד (6988)
יחיד - רבים
חַט׳ّ (5263)
שַנְס (189)
נרדפות ערבית
חַט׳ّ (5263)
מַחְט׳וּט׳ (5264)
אחרים
חַט׳ّ (5263)
נַחְס (5265)
הפכים
חַט׳ّ (5263)
בֻּרְג׳ (6972)
דומה בעברית
מַחְט׳וּט׳ (5264)
מַנְחוּס (5266)
הפכים
מַחְט׳וּט׳ (5264)
מַחְטוּט (5280)
דומה בערבית
אִרְתִפַאע (5291)
אִרְתַפַע (6227)
אחרים
בְּחֻכְּם (5296)
בְּסַבַּב (5297)
נרדפות ערבית
בְּסַבַּב (5297)
מִנְשַאן (7436)
נרדפות ערבית
בְּסַבַּב (5297)
עַשַאן (7437)
נרדפות ערבית
אִתַّחַ׳ד׳ (5302)
אִתַّחַד (5303)
דומה בערבית
כַּאן בִּדّוֹ (5304)
חַבּّ (5305)
נרדפות ערבית
כַּאן בִּדّוֹ (5304)
אַרַאד (5923)
נרדפות ערבית
חַבּّ (5305)
חַבּّ (1087)
דומה בערבית
חַבּّ (5305)
אַרַאד (5923)
נרדפות ערבית
מַפְצַל (5307)
מַפַאצֵל (5308)
יחיד - רבים
אֻסְלוּבּ (5321)
אַסַאלִיבּ (5322)
יחיד - רבים
אֻסְלוּבּ (5321)
טַרִיקַה (6751)
נרדפות ערבית
שוֹק (5333)
אַשְוַאק (2271)
יחיד - רבים
תִקְלַקֵש (5334)
וַלַא יְהִמַّכּ (5335)
נרדפות ערבית
גַ׳אנֵבּ (5343)
טַרַף (1331)
נרדפות ערבית
גַ׳אנֵבּ (5343)
גַ׳וַאנֵבּ (5344)
יחיד - רבים
אֻפֻקי (5346)
עַמוּדִי (5347)
הפכים
מַחַא (5359)
מַחַّאי (3917)
דומה בעברית
רְג׳וּלֵה (5365)
אֻנוּתֵ׳ה (3111)
הפכים
צַ׳יַّק (5379)
צַ׳איַק (6314)
נרדפות ערבית
צַ׳יַّק (5379)
צַ׳יַّק (6315)
דומה בערבית
עֻמַאן (5392)
עַמַّאן (5393)
דומה בערבית
קַרִיבּ (5416)
קַרַאיֵב (5415)
יחיד - רבים
בַּאלוֹן (5417)
בַּלַאלִין (5423)
יחיד - רבים
מֻעַאיַדֵה (5418)
מֻעַאיַדַאת (2090)
יחיד - רבים
אַצַרّ עַלַא (5420)
מֻצִרّ עלא (5421)
אחרים
אַצַרّ עַלַא (5420)
תְעַנַّד (5422)
דומה בעברית
צוּץ (5432)
זַעְ׳לוּל (5434)
אחרים
צַחַّא (5444)
צִחִי (2749)
אחרים
סִפְר (5454)
כְּתַאבּ (1200)
דומה בעברית
סִפְר (5454)
אַסְפַאר (6601)
יחיד - רבים
בַּהַّר (5466)
תַבַּّל (6026)
נרדפות ערבית
בְּהַארַאת (5467)
בַּהַّר (5466)
אחרים
סַחַّ׳ן (5475)
בַּרַّד (6553)
הפכים
אַסִיל (5502)
אַסִיל (4969)
כפילות
אַלִיף (5515)
אַלִיף (7478)
דומה בערבית
שַפֵّה (5517)
לֻעַ׳ה (1442)
דומה בעברית
עִזّ (5525)
עַזִיז (1090)
אחרים
צֻחֻף (5528)
גַ׳רַאיֵד (5527)
נרדפות ערבית
מְצַחְצֵח (5533)
צַאחִי (3565)
אחרים
פַרְע (5552)
פְרוּע (5553)
יחיד - רבים
מַכְּשוּף (5556)
כַּשַף (4833)
אחרים
חְ׳וַאל (5567)
עְמַאם (5566)
אחרים
רַןّ עַלַא (5585)
אִתַّצַל (3855)
נרדפות ערבית
רַןّ עַלַא (5585)
צַ׳רַבּ תֵלֵפוֹן (4608)
נרדפות ערבית
טַבְּל (5601)
טְבּוּל (5600)
יחיד - רבים
צַ׳םّ (5609)
אִנְצַ׳םّ (4145)
אחרים
בַּאז (5614)
בִּיזַאן (5619)
יחיד - רבים
עֻקַאבּ (5615)
עִקְבַּאן (5617)
יחיד - רבים
הַרַם (5620)
אַהְרַאם (2335)
יחיד - רבים
חַ׳אבּ אַמַלוֹ (5621)
אַמַל (185)
אחרים
אַוְקַאת (5623)
מַרַّאת (3261)
נרדפות ערבית
אַוְקַאת (5623)
אַחְיַאנַן (5624)
נרדפות ערבית
בַּכִּّיר (5626)
בַּדְרִי (92)
נרדפות ערבית
בַּכִּّיר (5626)
מִתְאַחֵّ׳ר (877)
הפכים
צָלָע (5637)
צַלְעַה (3495)
נרדפות ערבית
פַיַّק (5640)
צַחַّא (5444)
נרדפות ערבית
לַתְלַת (5668)
תַ׳רְתַ׳ר (5667)
נרדפות ערבית
חַלְקַה (5672)
חַלְקַה (5605)
דומה בערבית
חַ׳לַק (5676)
חַ׳לַאק (5675)
אחרים
חַאוַל (5678)
גַ׳רַّבּ (1232)
נרדפות ערבית
צַהְיוֹנִי (5685)
צַהַאיְנֵה (4375)
יחיד - רבים
עַבַּא (5686)
תְעַבַּّא (5891)
אחרים
וַצַّא (5687)
עַבַּא (5686)
כפילות
עְזוּמֵה (5696)
עַזַאיֵם (7844)
יחיד - רבים
פַיְרוּס (5712)
גַ׳רת׳וּמֵה (5135)
אחרים
גַ׳וַّאל (5713)
תַלֵפוֹן (1297)
נרדפות ערבית
גַ׳וַّאל (5713)
הַאתֵף חַ׳לַוִי (5753)
נרדפות ערבית
נֻסְחַ׳ה (5731)
נַסַח׳ (7276)
אחרים
תַצַפֻّח (5733)
תְצַפַّח (3538)
אחרים
תַצַפֻّח (5733)
תַזַלֻّג׳ (5734)
דומה בעברית
תַזַלֻّג׳ (5734)
תְזַלַّג׳ (5898)
אחרים
כִּלְמֵת סִרّ (5740)
כִּלְמֵה (1215)
אחרים
כִּלְמֵת סִרّ (5740)
סִרّ (2080)
אחרים
בִּכֻּלّ סֻרוּר (5749)
סֻרוּר (5748)
אחרים
הַאתֵף (5752)
הַוַאתֵף (5755)
יחיד - רבים
פַרַץ׳ (5764)
פַרַץ׳ (5765)
דומה בערבית
חִלֵץ (5766)
חַ׳לַץ (626)
אחרים
חִלֵץ (5766)
חַ׳לַّץ (1221)
אחרים
חַפַט׳ (5767)
חַפַט׳ (4171)
אחרים
לַאחַט׳ (5780)
אִנְתַבַּהּ (1373)
נרדפות ערבית
לַאקַא (5786)
לַקַא (168)
נרדפות ערבית
לַאקַא (5786)
לַאקַא (5787)
דומה בערבית
יִמְסֵכּ (5811)
מִסֵכּ (3738)
אחרים
קַרְן (5821)
קְרוּן (6822)
יחיד - רבים
חַאלְתוֹ רִיעַה (5831)
זַיّ אֵ(ל)סַّכֵּן (2055)
נרדפות ערבית
מַחַטַّת בַּנְזִין (5842)
כַּאזִיֵّה (1197)
נרדפות ערבית
מְצִיבֵּה (5858)
נַכְּבֵּה (5383)
נרדפות ערבית
תְצַוַّר (5885)
תְצַוַّר (3574)
כפילות
חַ׳רַג׳ (5917)
טִלֵע (222)
נרדפות ערבית
אַקְנַע (5920)
אִקְתַנַע (5706)
אחרים
מֻסְבַּקַן (5938)
סַלַפַן (5939)
נרדפות ערבית
אַבְּחַר (5942)
תְצַפַّח (3538)
דומה בעברית
אַאבּ (5944)
שַהְר תַ׳מַאנְיֵה (5991)
נרדפות ערבית
אַאבּ (5944)
אֻעֻ׳סְטֻס (5992)
נרדפות ערבית
סֵבְּתֵמְבֵּר (5947)
שַהֵר תִסְעַה (5946)
נרדפות ערבית
שַהֵר עַשַרַה (5948)
תִשְרִין אֵלאוּّל (4460)
נרדפות ערבית
שַהֵר עַשַרַה (5948)
אַכְּתוֹבַּר (5993)
נרדפות ערבית
שֻבַּאט (5973)
שַהֵר תְ׳נֵין (5975)
נרדפות ערבית
פֵבְּרַאיֵר (5974)
שֻבַּאט (5973)
נרדפות ערבית
פֵבְּרַאיֵר (5974)
שַהֵר תְ׳נֵין (5975)
נרדפות ערבית
אַאדַ׳אר (5976)
מַארֵס (5978)
נרדפות ערבית
שַהֵר תַ׳לַאתֵ׳ה (5977)
אַאדַ׳אר (5976)
נרדפות ערבית
שַהֵר תַ׳לַאתֵ׳ה (5977)
מַארֵס (5978)
נרדפות ערבית
שַהֵר אַרְבַּעַה (5979)
אִבְּרִיל (5980)
נרדפות ערבית
שַהֵר אַרְבַּעַה (5979)
נִיסַאן (5981)
נרדפות ערבית
אִבְּרִיל (5980)
נִיסַאן (5981)
נרדפות ערבית
שַהֵר חַ׳מְסֵה (5982)
אַיַّאר (5983)
נרדפות ערבית
שַהֵר חַ׳מְסֵה (5982)
מַאיוֹ (5984)
נרדפות ערבית
אַיַّאר (5983)
מַאיוֹ (5984)
נרדפות ערבית
שַהְר סִתֵّה (5985)
יוּניוֹ (5986)
נרדפות ערבית
שַהְר סִתֵّה (5985)
חֻזֵירַאן (5987)
נרדפות ערבית
יוּניוֹ (5986)
חֻזֵירַאן (5987)
נרדפות ערבית
שַהְר סַבְּעַה (5988)
יוּלְיוֹ (5989)
נרדפות ערבית
שַהְר סַבְּעַה (5988)
תַמّוּז (5990)
נרדפות ערבית
יוּלְיוֹ (5989)
תַמّוּז (5990)
נרדפות ערבית
שַהְר תַ׳מַאנְיֵה (5991)
אֻעֻ׳סְטֻס (5992)
נרדפות ערבית
שַהֵר אִחְדַעְש (5995)
נוֹפַמְבַּר (5996)
נרדפות ערבית
חַאוַל (6007)
חַאוַל (5678)
כפילות
הַזֵّה אַרְצִ׳יֵّה (6053)
זִלְזַאל (4554)
נרדפות ערבית
בַּקְלַאוַה (6071)
כְּנַאפֵה (6070)
אחרים
פַצֵ׳ל (6072)
מִן פַצְ׳לַכּ (942)
אחרים
אִנְתַחַ׳בּ (6078)
צַוַّת (3610)
נרדפות ערבית
מֻשְתַרֵכּ (6079)
מֻשְתַרַכּ (2132)
דומה בערבית
אִלְתִזַאם (6080)
אִלְתִזַאמַאת (4141)
יחיד - רבים
אִלְתִזַאם (6080)
אִלְתַזַם (6076)
אחרים
אִנתִחַ׳אבּ (6081)
אִנתִחַ׳אבַּאת (183)
יחיד - רבים
מַצְרוּף (6083)
מַצַארִיף (4830)
יחיד - רבים
זַאַר (6114)
אַסַד (1173)
אחרים
בַּקַא (6138)
בִּקִי (70)
נרדפות ערבית
אִתִّגַ׳אה (6145)
נַאחַה (1988)
אחרים
רַאח (6154)
רַאח (960)
דומה בערבית
לַשוּ (6160)
לַאֵיש (6161)
נרדפות ערבית
לַאֵיש (6161)
אֵיש (541)
אחרים
טַבְּלֵה (6172)
דֻרְבַּכֵּّה (6170)
נרדפות ערבית
מִהְנֵה (6175)
מַוְצ׳וּע (3196)
דומה בעברית
תַחִיֵّה (6188)
בַּרַכֵּה (6187)
דומה בעברית
עַרְץ (6189)
עַרְץ (4446)
אחרים
מַלّ (6190)
זִהֵק (5774)
נרדפות ערבית
אַרְמַל (6211)
אַרְמַלֵה (7057)
זכר - נקבה
אִנְתַשַר (6213)
אִנְתַשַר (3037)
דומה בערבית
אִנְתַשַר (6213)
נַשַר (6215)
אחרים
נַשַר (6215)
אַעְלַן (5169)
דומה בעברית
תַטַוֻّע (6221)
תְטַוַّע (5884)
אחרים
סֻפְרַגִ׳י (6225)
נַאדֵל (4338)
נרדפות ערבית
סֻפְרַגִ׳י (6225)
גַארְסוֹן (4339)
נרדפות ערבית
אַנְהַא (6226)
חַ׳לַّץ (1221)
נרדפות ערבית
אִרְתַפַע (6227)
רַפַע (2112)
אחרים
עַקְלִיֶّה (6228)
עַקֵל (24)
אחרים
אִנְתַפַץ׳ (6230)
נַפַץ׳ (6229)
אחרים
אַחִ׳יר (6232)
אַחְ׳רַאנִי (6233)
נרדפות ערבית
אִחְ׳תָטָפ (6234)
חָ׳טָפ (4910)
אחרים
אִפְתִתַאח (6239)
פַתְח (6238)
אחרים
אִגְ׳תַמַע (6241)
מֻגְ׳תַמַע (165)
אחרים
אִגְ׳תַמַע (6241)
אִלְתַקַא (4215)
נרדפות ערבית
שַהִיד (6245)
שֻהַדַאאְ (6246)
יחיד - רבים
שַאהַד (6247)
מֻשַאהַדֵה (4543)
אחרים
מֻשַאהֵד (6248)
שַאהַד (6247)
אחרים
אִפְתַכַּר (6249)
פַכַּّר (1198)
נרדפות ערבית
אִעְתַקַד (6250)
טַ׳ןّ (4470)
נרדפות ערבית
שַתַّא (6251)
נִזֵל מַטַר (314)
נרדפות ערבית
אִכְּרַאם (6253)
אַכְּרַם (6252)
אחרים
פַאדִי (6256)
פַאצִ׳י (5126)
דומה בערבית
כִּשّ מַאת (6284)
כִּשّ (6281)
אחרים
חַ׳וַאגֵ׳ה (6289)
חַ׳וַאגַ׳את (4544)
יחיד - רבים
נַפְס אֵ(ל)שִّי (6297)
נַפְס אֵלְ-אִשִי (465)
נרדפות ערבית
לַבַּן (6308)
לַבַּן (7198)
אחרים
חַמַאה (6316)
מַרְת עַםّ (1177)
נרדפות ערבית
דַבּّוּר (6324)
דַבַּאבִּיר (6325)
יחיד - רבים
תְגַ׳מַّע (6333)
אִגְ׳תַמַע (6241)
נרדפות ערבית
תַגַ׳מֹّע (6334)
תְגַ׳מַّע (6333)
אחרים
חַוַאלֵי (6335)
חַוַאלִי (62)
דומה בערבית
כַּאשֵף (6336)
כַּשַף (4833)
אחרים
כַּאשֵף רַאסוֹ (6337)
רַאס (1707)
אחרים
כַּאשֵף רַאסוֹ (6337)
כַּאשֵף (6336)
אחרים
מַקַאלֵה (6344)
מַקַאל (4380)
דומה בערבית
מַקַאלֵה (6344)
מַקַאלַאת (4381)
יחיד - רבים
אִסְתַלַם (6345)
סַלַّם (2208)
אחרים
כַּלַّף (6346)
כַּלַّף (3641)
דומה בערבית
מַלַףّ (6347)
מַלַףّ (4032)
דומה בערבית
חַ׳טַא (6348)
עַ׳לְטַה (155)
נרדפות ערבית
חַ׳טַא (6348)
עַ׳לַט (5244)
נרדפות ערבית
חַ׳טַא (6348)
אָחְ׳טָאאְ (6349)
יחיד - רבים
מְדַלַّע (6351)
מְדַלַّל (213)
אחרים
אִנְקִלַאבּ (6353)
אִנקַלַבּ (5185)
אחרים
מֻלְתַזֵם (6357)
אִלְתַזַם (6076)
אחרים
אִחְ׳תַלַף עַן (6358)
אִחְ׳תַלַף (6192)
דומה בערבית
אַלְאַאן (6360)
אִסַّא (334)
נרדפות ערבית
אַלְאַאן (6360)
הַלְקֵית (715)
נרדפות ערבית
אַלְאַאן (6360)
הַלַّאְ (1338)
נרדפות ערבית
נַרְס (6362)
מֻמַרִّצַ׳ה (1115)
נרדפות ערבית
פֻרְצַה (6372)
עֻטְלֵה (423)
נרדפות ערבית
פֻרְצַה (6372)
פֻרַץ (6379)
יחיד - רבים
חַ׳אטֵר (6375)
אִרַאדֵה (1996)
נרדפות ערבית
עַלַא חַ׳אטֵר (6376)
חַ׳אטֵר (6375)
אחרים
רַאד (6377)
כַּאן בִּדّוֹ (5304)
נרדפות ערבית
רַאד (6377)
חַבּّ (5305)
נרדפות ערבית
רַאד (6377)
אַרַאד (5923)
נרדפות ערבית
פֻרַץ (6379)
פֻרָץ (6378)
דומה בערבית
אָצָ׳אף (6382)
זַאד (4872)
נרדפות ערבית
אִצַ׳אפֵה (6383)
אָצָ׳אף (6382)
אחרים
בַּטַّאל (6384)
מִש בַּטַّאל (4778)
אחרים
כַּפַّא (6385)
בִּיכַּפִّי (116)
אחרים
קְעוּד (6386)
קַעַד (1111)
אחרים
אִנְסַגַ׳ם (6391)
אִנְסִגַ׳אם (6167)
אחרים
תְבַּאדַל (6395)
מֻתַבַּאדֶל (3504)
אחרים
מִטַ׳לַّה (6397)
עַרִישֵה (4292)
נרדפות ערבית
מַוְעֵד (6400)
לִקַאא׳ (1374)
נרדפות ערבית
דַוְלִי (6401)
דוֹלֵה (178)
אחרים
נַטַ׳ר (6402)
וֻגְ׳הֵת נַטַ׳ר (1420)
אחרים
פַלַאח (6405)
פַלַّאח (3585)
דומה בערבית
אִצְפַרّ (6408)
אַצְפַר (1141)
אחרים
אִבְּיַץّ׳ (6410)
אַבְּיַץ׳ (549)
אחרים
אִבְּיַץّ׳ (6410)
בַּיַّץ׳ (7633)
אחרים
חַ׳גַ׳ל (6419)
חִ׳גֵ׳ל (4364)
אחרים
פַצַ׳ח (6431)
פַצִ׳יחַה (4531)
אחרים
נַהְפֵה (6434)
נַהְפֵה (7351)
דומה בערבית
אִצְטַאד (6440)
סַמַכֵּה (459)
דומה בעברית
אִצְטַאד (6440)
צַיַّאד (2138)
אחרים
אַלְזַם (6442)
אִלְתַזַם (6076)
אחרים
מֻח׳תַאר (6444)
מַחַ׳אתִיר (7221)
יחיד - רבים
תְטַ׳אהַר (6455)
עִמֵל חַאלוֹ (6454)
נרדפות ערבית
מִמְסַחַה (6463)
מַמַאסֵח (7367)
יחיד - רבים
נַקְל (6467)
קִיַאדֵה (6466)
דומה בעברית
פַרְד (6473)
אַפְרַאד (6474)
יחיד - רבים
מֻחְ׳תָטֶף (6490)
אִחְ׳תָטָפ (6234)
אחרים
אִנְצַ׳רַבּ (6496)
צַ׳רַבּ (5044)
אחרים
בִּדִי (6509)
בַּלַّש (1218)
נרדפות ערבית
חִ׳תַאן (6537)
כִּלְמֵה (1215)
דומה בעברית
תְחַלַّא (6546)
מַחַّ׳ט (6547)
דומה בערבית
חַ׳תֵם (6551)
חַתֵם (6576)
דומה בערבית
אַבּוּ עַלִי (6554)
קַבַּצַ׳אי (1947)
נרדפות ערבית
אַזְעַר (6556)
זַעְרַנֵה (6557)
אחרים
אַזְעַר (6556)
אַצְעַ׳ר (6560)
דומה בערבית
תַסְרִיח (6582)
תַצְרִיח (6583)
דומה בערבית
פִצִّ׳י (6585)
פִצַّ׳ה (6584)
אחרים
קַאצֵר (6600)
בַּאלֵע׳ (6599)
הפכים
תַיַّס (6602)
עַנִיד (3214)
אחרים
תַיַّס (6602)
תֵיס (3296)
אחרים
תַיַّס (6602)
תְעַנַّד (5422)
אחרים
עַרַק (6618)
עַרַק (4055)
דומה בערבית
עֻנְצֻר (6621)
עַנַאצֵר (6623)
יחיד - רבים
מְטַלֵّק (6626)
מְטַלַّקַה (6627)
זכר - נקבה
סַלַק (6631)
טַבַּח׳ (1466)
דומה בערבית
מַסְלוּק (6632)
מַטְבּוּח׳ (4278)
דומה בערבית
מַסְלוּק (6632)
סַלַק (6631)
אחרים
קַרְנַבִּיט (6633)
זַהְרַה (1104)
נרדפות ערבית
בְּהַאר (6635)
בְּהַארַאת (5467)
יחיד - רבים
טַבְּחַ׳ה (6643)
טַבִּיח׳ (1467)
דומה בערבית
מֻקַארַנֵה (6646)
קַארַן (5778)
אחרים
אַצִיל (6650)
כַּלְבּ אַצִיל (2641)
אחרים
וַלִי (6651)
וַלִי (6652)
אחרים
עַאם (6654)
סַנֵה (506)
נרדפות ערבית
מֻקַדֵّם (6657)
קַדַّם (6656)
אחרים
לַזַّק (6667)
לַזַّק (6665)
דומה בערבית
לַזַّק (6667)
עַדַא (6666)
דומה בעברית
כַּרִים (6673)
כַּרִים (6672)
דומה בערבית
אַמְרִיכַּא (6678)
אַמְרִיכַּא (735)
דומה בערבית
פֻקַרַא (6679)
אַעְ׳נִיַא (6680)
הפכים
מַוְקוּף (6691)
מֻעְתַקַל (6689)
נרדפות ערבית
עַמַל (6695)
עַמַל (422)
דומה בערבית
עַארַץ׳ (6697)
אִחְ׳תַלַף (6192)
דומה בערבית
בַּדַוִי (6698)
בַּדוּ (6699)
יחיד - רבים
חֻ׳נְפֻסֵה (6704)
חַ׳נַאפֵס (6705)
יחיד - רבים
חַ׳רַט (6712)
חַ׳רְטַה (2178)
אחרים
חַ׳רַט (6712)
כַּדַ׳בּ (6140)
נרדפות ערבית
אִהְדַאאְ (6724)
אַהְדַא (6720)
אחרים
קַלְבּ (6730)
קַלְבּ (894)
דומה בערבית
אַבְּעַד (6732)
אַבְּעַד (2716)
דומה בערבית
אַעְגַ׳בּ (6734)
עַגַ׳בּ (758)
נרדפות ערבית
חַ׳מְרִי (6738)
חַ׳מְר (2949)
אחרים
מַיַّז (6742)
פַרַّק (5228)
נרדפות ערבית
מִחְתְפֵט׳ (6750)
אִחְתַפַט׳ (6749)
אחרים
טַרִיקַה (6751)
טַרִיקַה (2630)
דומה בערבית
רַאכֶּבּ (6759)
רִכֵּבּ (5005)
אחרים
רַאכֶּבּ (6759)
רֻכַּّאבּ (6760)
יחיד - רבים
נַפְסוֹ (6761)
נַפְס (466)
דומה בערבית
נַפְסוֹ (6761)
נַפְס (970)
דומה בערבית
כַּמִّיֵّה (6762)
קַדّ (1765)
נרדפות ערבית
בִּ(א)לְכַּאד (6763)
יַא דוֹבּ (5300)
נרדפות ערבית
דַלִיל (6769)
מֻרְשֵד (360)
נרדפות ערבית
דַלִיל (6769)
דַלִיל (6448)
דומה בערבית
עַשַאן (6773)
חַתַّא (6771)
נרדפות ערבית
חַ׳שַבֵּה (6777)
חַ׳שַבּ (934)
אחרים
תְצַוַّר (6779)
תְצַוַّר (3574)
דומה בערבית
תְצַוַّר (6779)
וַצַף (3684)
דומה בעברית
נַוְרַס (6793)
נַוַארִס (6794)
יחיד - רבים
תַעַגّ׳ֹבּ (6796)
תְעַגַّ׳בּ (3422)
אחרים
לֻעֻ׳ז (6798)
חֻזֵירֵה (3921)
נרדפות ערבית
עַ׳רַאבֵּה (6801)
עַ׳רִיבּ (54)
אחרים
גֵ׳יבֵּה (6805)
גֵ׳יבּ (1159)
נרדפות ערבית
מְעַצֵّבּ (6807)
עַצַבִּי (1524)
נרדפות ערבית
רַכַּّבּ (6811)
רַכַּّבּ (5743)
דומה בערבית
חֻצְן (6812)
חְצוּן (6814)
יחיד - רבים
סֻחְ׳ן (6813)
בַּארֵד (444)
הפכים
אִבְּתַסַם (6833)
תְבַּסַّם (1031)
נרדפות ערבית
מְרַכַּّבּ (6834)
רַכַּّבּ (6811)
אחרים
בִּ(אל)תַّחְדִיד (6839)
חֻ׳צוּצַן (2176)
נרדפות ערבית
שַרְח (6841)
שַרַח (4963)
אחרים
קַאפְיֵה (6842)
קַוַאפִי (6843)
יחיד - רבים
חַ׳רְזֵה (6844)
קַאפְיֵה (6842)
דומה בעברית
חַ׳רְזֵה (6844)
חַ׳רַז (6845)
יחיד - רבים
שַרַד (6847)
הַרַבּ (3066)
נרדפות ערבית
עַצְבֵּה (6854)
בַּאנְדֵג׳ (2040)
נרדפות ערבית
פַרְחַה (6857)
פִרֵח (1725)
אחרים
פַרְחַה (6857)
פַרַח (4110)
נרדפות ערבית
סִכֵּّת חַדִיד (6870)
חַדִיד (529)
אחרים
קַאאֵד (6872)
רַאבֵּח (3209)
דומה בעברית
פַתְוַא (6880)
מֻפְתִי (6881)
אחרים
חַרַّץ׳ (6894)
תַחְרִיץ׳ (4959)
אחרים
וַשְוַש (6897)
תְוַשְוַש (6896)
דומה בערבית
וַשְוַש (6897)
וַשְוַשֵה (6898)
דומה בערבית
וַשְוַשֵה (6898)
תְוַשְוַש (6896)
דומה בערבית
תַל (6899)
תְלַאל (3732)
יחיד - רבים
חַ׳אלַף (6923)
מֻחַ׳אלַפֵה (1599)
אחרים
אִשְתִיַאק (6937)
שוֹק (5333)
נרדפות ערבית
אִעְתִמַאד (6942)
אִעְתַמַד (6816)
אחרים
סַעְדַאן (6959)
קִרְד (1261)
נרדפות ערבית
בֻּרְג׳ (6972)
בֻּרְג׳ (2591)
דומה בערבית
חוּת (6976)
סַמַכּ (460)
דומה בעברית
חוּת (6976)
חוּת (3806)
דומה בערבית
גַ׳וְזַאא (6978)
תוֹם (448)
אחרים
קוֹס (6980)
קוֹס (3236)
דומה בערבית
קוֹס (6980)
קַוַّאס (6979)
דומה בעברית
אִסְכַּאפִי (6984)
כֻּנְדַרְגִ׳י (1165)
נרדפות ערבית
עִיד אֵלְפִצְח (6985)
עִיד אֵלְפִצְח (7007)
דומה בערבית
תַעְבִּיר (7009)
עִבַּארַה (3916)
נרדפות ערבית
דַמְעַה (7014)
דְמוּע (7017)
יחיד - רבים
מַנְקַל (7038)
שַוַّאיֵה (7039)
נרדפות ערבית
מֻטַ׳אהַרַה (7041)
מֻטַ׳אהַרַאת (7084)
יחיד - רבים
מִתְפַאאֵל (7043)
מִתשַאאֵם (4243)
הפכים
אִסְתִעְ׳לַאל (7050)
נַאגִ׳י (7106)
דומה בעברית
בַּתّ׳ מֻבַּאשֵר (7069)
בַּתّ׳ (7068)
אחרים
שִרְיַאן (7071)
הַרַבּ (6620)
דומה בעברית
שִרְש (7072)
שִרֵש (5193)
דומה בערבית
שִרְש (7072)
שִרְש (7070)
דומה בערבית
שִרְש (7072)
שִרְיַאן (7071)
דומה בערבית
נַאגִ׳י (7106)
נַאגִ׳ין (7107)
יחיד - רבים
כַּארִתַ׳ה (7108)
אֵלְהוֹלוֹכּוֹסְת (7062)
נרדפות ערבית
נַדַבֵּה (7110)
נַדַבֵּה (7111)
כפילות
נַדַבֵּה (7111)
נֻדַבּ (7112)
יחיד - רבים
אַלִים (7136)
עַנִיף (26)
דומה בעברית
כַּפִיל (7139)
כַּפַאלֵה (5034)
אחרים
בַּדִיל (7140)
כַּפִיל (7139)
דומה בעברית
רִאַה (7145)
רִאַאת (7146)
יחיד - רבים
כִּפֵל (7147)
כַּפַאלֵה (5033)
אחרים
אִבְּרֵה (7150)
אִבְּרֵה (2019)
אחרים
אִבְּרֵה (7150)
אִבַּר (7154)
יחיד - רבים
רַמִי (7155)
אִבְּרֵה (7150)
דומה בעברית
חִ׳לְפֵה (7161)
וִלַאדֵה (7160)
נרדפות ערבית
מִן אַגְ׳ל (7163)
עַשַאן (3279)
נרדפות ערבית
דַחַל (7164)
אִדְחַל (7165)
אחרים
עַ׳גַ׳רִי (7179)
נַוַרִי (6422)
נרדפות ערבית
עַאר (7181)
אִסְתַעַאר (2277)
דומה בעברית
אַגַّ׳ר (7182)
אַגַ׳אר (2540)
אחרים
לַאעֵבּ (7191)
לִעֵבּ (1462)
אחרים
ג׳וֹרַה (7194)
חֻפְרַה (7195)
נרדפות ערבית
עַ׳אד (7196)
הֻנַאכּ (533)
נרדפות ערבית
עַ׳אד (7196)
הוֹן (717)
הפכים
לַבַּן (7198)
לַבַּנֵה (6307)
אחרים
לַבַּן (7198)
יוּע׳וּרְת (7199)
נרדפות ערבית
חַלִיבּ צוֹיַא (7200)
צוֹיַא (4272)
אחרים
חֵ׳יר (7207)
כַּתַ׳ר חֵ׳ירַכּ (5358)
אחרים
חְ׳יוּט (7210)
חִ׳יטַאן (7616)
נרדפות ערבית
מֻשְתַרַא (7213)
אִשְתַרַא (897)
אחרים
אִנְתִהַאאְ (7214)
אִנְתִהַאאְ (7215)
כפילות
אִבְּתַדַא (7217)
בַּדַא (404)
נרדפות ערבית
אִבְּתַדַא (7217)
בַּלַّש (1218)
נרדפות ערבית
אִבְּתַדַא (7217)
בִּדִי (6509)
נרדפות ערבית
מֻחְ׳תַאר (7220)
מֻנְתַחַ׳בּ (6356)
נרדפות ערבית
מֻחְ׳תַאר (7220)
מֻח׳תַאר (6444)
דומה בערבית
אִנְתַלַא (7226)
תְעַבַּّא (5891)
נרדפות ערבית
מַלַّא (7227)
עַבַּא (5686)
נרדפות ערבית
מַלַّא (7227)
אִנְתַלַא (7226)
אחרים
מַלַאן (7228)
מַלְיַאן (882)
נרדפות ערבית
מַלַאן (7228)
פַאצִ׳י (5126)
הפכים
גִ׳הַה (7230)
טַרַף (1331)
נרדפות ערבית
גִ׳הַה (7230)
גַ׳אנֵבּ (5343)
נרדפות ערבית
כַּאיֵן (7235)
כַּאן (431)
אחרים
שַרַّף (7239)
שַרַף (491)
אחרים
שַרַّף (7239)
אִחְתַרַם (4826)
נרדפות ערבית
שַרַّף (7239)
אַכְּרַם (6252)
נרדפות ערבית
תְחַ׳רַّג׳ (7250)
חַ׳רִّיג׳ (6598)
אחרים
דַקַאיֵק (7255)
דַקִיקַה (802)
אחרים
חַלַّא (7271)
חַלַّא (6548)
אחרים
תְהַרַّבּ (7273)
הַרַבּ (3066)
אחרים
נַסַח׳ (7276)
עַ׳שّ (6638)
דומה בעברית
וִדֵן (7281)
דַאן (777)
נרדפות ערבית
וִדֵן (7281)
אֻדֻ׳ן (2837)
נרדפות ערבית
חַזַאזִיר (7283)
חַ׳נַאזִיר (4107)
דומה בעברית
נַחִיף (7292)
צְ׳עִיף (4430)
נרדפות ערבית
שַלַّח (7293)
שַלַח (6703)
אחרים
עַ׳צְבֵּן עַנّוֹ (7294)
חַ׳אוַה (6614)
נרדפות ערבית
חְפַאץ׳ (7298)
חְפַאצַ׳את (7297)
יחיד - רבים
מֻסְתַנְקַע (7309)
בֵּיצַ׳ה (2338)
דומה בעברית
פַרַק (7311)
פַרְק (344)
אחרים
שַבַּאבּ (7313)
שַבַּאבּ (296)
אחרים
זֻקַאק (7328)
אַזִקַّה (7329)
יחיד - רבים
מַחַלّ (7343)
מַחַלّ מַא (362)
אחרים
מַחַלّ (7343)
מַחַלّ (363)
דומה בערבית
מַחַלّ (7343)
בַּדַל (4961)
נרדפות ערבית
שַאיֵף (7344)
שַאף (418)
אחרים
ח׳וּרִי (7347)
קֵסّ (2330)
נרדפות ערבית
תַצְנִיף (7370)
צַנַّף (5655)
אחרים
עִ׳רֵק (7406)
טַאש (7405)
הפכים
עַשַאן (7437)
עַשַאן (3279)
אחרים
עַשַאן (7437)
מִנְשַאן (7436)
נרדפות ערבית
עַאגֵ׳ל (7440)
צַ׳רוּרִי (7441)
נרדפות ערבית
פַכַּّה (7452)
פַכַּّה (7453)
אחרים
פְרַאטַה (7454)
פַכַּّה (7452)
נרדפות ערבית
פְרַאטַה (7454)
פְרַאטַה (7455)
אחרים
פְרַאטַה (7455)
פַכַּّה (7453)
נרדפות ערבית
בַּכְּרַג׳ (7456)
פִנְגַ׳אן (593)
דומה בעברית
בְּסַאט (7461)
סֻגַّ׳אדֵה (3388)
נרדפות ערבית
אִסְתַפְרַע׳ (7464)
נַתַק (5355)
נרדפות ערבית
שַבַּח (7470)
אַשְבַּאח (7471)
יחיד - רבים
עַקְרַבּ (7486)
עַקְרַבּ (3595)
דומה בערבית
עַקְרַבּ (7486)
עַקַארֵבּ (7487)
יחיד - רבים
מַעְלַקַה זְעִ׳ירֵה (7488)
זַלַפֵה (7489)
נרדפות ערבית
סבּאחה (7491)
סְבַּאחַה (1382)
כפילות
סרסור (7492)
צַרְצוּר (4305)
כפילות
אַחְ׳פַא (7502)
חַ׳בַּّא (2345)
נרדפות ערבית
תַנַפֹّס (7512)
נַפַס (2965)
נרדפות ערבית
מֻלוכּיה (7514)
מַלוּחִ׳יֵّה (6304)
כפילות
מֻלוכּיה (7516)
מַלוּחִ׳יֵّה (6304)
כפילות
בַּלַאש (7517)
בִּבַּלַאש (289)
אחרים
דַוַרַאן (7519)
דַוַّר (5679)
אחרים
אֻנְתַ׳א (7542)
דַ׳כַּר (4428)
אחרים
דַלַّל (7555)
מְדַלַّל (213)
אחרים
חַ׳פַّף (7557)
חַ׳פַّף (5278)
דומה בערבית
מִנֵפְעֵל (7579)
מִתְאַתֵّ׳ר (3015)
נרדפות ערבית
סַרّ (7582)
אַבְּסַט (5493)
נרדפות ערבית
עִשֵק (7583)
עִשְק (3338)
אחרים
בְּ (7601)
פִי (666)
נרדפות ערבית
וַלַא (7602)
וִלַّא (714)
דומה בערבית
וַלַא וַאחַד (7603)
וַלַא (7602)
אחרים
מְרַתַّבּ (7617)
מְרַתַّבּ (4245)
דומה בערבית
מֻרַאדֵף (7627)
מֻרַאדִפֵה (3018)
זכר - נקבה
בַּיַّץ׳ (7633)
אַבְּיַץ׳ (549)
אחרים
תַרְכִּיז (7635)
רַכַּّז (5936)
אחרים
אִסְכַּאת (7642)
אִסְקַאט (7643)
דומה בערבית
אִסְקַאט (7643)
אִגְ׳הַאץ׳ (7033)
דומה בעברית
עֻנקוּד (7670)
קָטַף (7669)
נרדפות עברית
רִיַאצִ׳י (7680)
רִיַאצַ׳ה (1328)
אחרים
רִיַאצִ׳י (7680)
רִיַאצִ׳י (4626)
דומה בערבית
יַמַנִי (7682)
אֵלְיַמַן (3607)
אחרים
אֻמוּמֵה (7685)
אִםّ (575)
אחרים
וִחְדֵה (7689)
וַחְדֵה (270)
דומה בערבית
וִחְדֵה (7689)
וַחְשֵה (6327)
נרדפות ערבית
סַנַד (7690)
דַעְם (775)
נרדפות ערבית
רַכַּן (7691)
אַרְכַּן עַלַא (2981)
נרדפות ערבית
אִרְתִבַּאט (7693)
אִרְתַבַּט (3003)
אחרים
גַ׳וַّז (7695)
תְגַ׳וַّז (1263)
אחרים
חַ׳אצַّתַן (7697)
חֻ׳צוּצַן (2176)
נרדפות ערבית
חַ׳אצַّתַן (7697)
בִּ(אל)תַّחְדִיד (6839)
נרדפות ערבית
אִסְתַצְעַבּ (7700)
צַעְבּ (505)
אחרים
עִטְר (7701)
רִיחַה (5105)
נרדפות ערבית
עִטְר (7701)
עֻטוּר (7702)
יחיד - רבים
פַרַאע׳ (7716)
פַרַאע׳ (4856)
דומה בערבית
חֹרّ (7717)
חֻרִّיֵّה (964)
אחרים
חַ׳אאֶן (7722)
חַ׳אן (5143)
אחרים
עַ׳אז (7726)
עַ׳אז (4610)
אחרים
עַזִימֶה (7728)
דַעְוַה (1208)
נרדפות ערבית
עְרַאס (7731)
עֻרְס (454)
יחיד - רבים
אַעְרַאץ׳ (7738)
אַעְרַאץ׳ (7859)
כפילות
עַדְוַא (7746)
וִבַּאא (7709)
נרדפות ערבית
עַדְוַא (7746)
עַדְוַא (7734)
דומה בערבית
מֻצַאפַחַה (7748)
צַאפַח (7747)
אחרים
מְלַוַّת׳ (7749)
לַוַّת׳ (5439)
אחרים
סֻעַאל (7754)
קַחַّה (2321)
נרדפות ערבית
ד׳וֹקַה (7763)
זוֹק (4138)
אחרים
סַטֱّר (7765)
צַףّ (4254)
דומה בערבית
אַבַּד (7773)
אַבַּדִי (843)
אחרים
קִפְל (7791)
קַפַל (1233)
אחרים
לַחַק (7793)
לִחֵק (5004)
כפילות
עַ׳מַז (7802)
עַ׳מַז (7801)
אחרים
הַמַס (7805)
וַשְוַש (6897)
נרדפות ערבית
חַטّ (7807)
חַטّ (61)
דומה בערבית
וַרְשֵה (7808)
וַרְשֵה (7809)
דומה בערבית
חַ׳בַּט (7810)
צַ׳רַבּ (5044)
נרדפות ערבית
עַ׳מַّץ׳ (7813)
עַ׳מַץ׳ (7799)
אחרים
סַכַּן (7815)
סַכַּן (5020)
דומה בערבית
אִסְתַשְהַד (7816)
שַהִיד (6245)
אחרים
מֻרַאקַבֵּה (7821)
מֻרַאקַבֵּה (5317)
דומה בערבית
אַצְוַאת (7822)
אַצְוַאת (2354)
כפילות
מַוְקֵף (7824)
מַוְקֵף (1327)
דומה בערבית
מַוְקֵף (7824)
מַוְקַף (3587)
דומה בערבית
מַוְקֵף (7824)
מַוְקֵף (4990)
דומה בערבית
קַרְעַה (7826)
קַרֵע (1910)
אחרים
קַרְעַה (7826)
קַרְעַה (3496)
דומה בערבית
קַאנוּנִי (7834)
קַאנוּן (4340)
אחרים
מֻמַיֵّז (7841)
מֻמַיַّז (2960)
אחרים
זַכַּאה (7843)
צַדַקַה (3954)
דומה בעברית
מִרְחַאץ׳ (7848)
מַרַאחִיץ׳ (4405)
יחיד - רבים
פְטוּר (7850)
פְטוּר (346)
דומה בערבית
אִמְתַחַן (7853)
אִמְתִחַאן (1244)
אחרים
עַרַץ׳ (7860)
אַעְרַאץ׳ (7859)
יחיד - רבים
וַאחַד (7869)
חַדַא (7870)
אחרים
פִי מַחַלّ (7871)
לַמַחַלّ (7872)
אחרים
אֻסלוּב (7895)
אַסַאלִיב (7896)
יחיד - רבים
עַאטִפַה (7897)
עַוַאטִפ (7898)
יחיד - רבים
שִעַאר (7905)
כִּלְמֵת סִרّ (5740)
נרדפות ערבית
קַרַץ (7914)
קַרַץ (5564)
דומה בערבית
צִ׳יק (7915)
דִיכּ (1249)
דומה בערבית
כֻּרבַּאג׳ (7922)
כַּרַאבִּיג׳ (7923)
יחיד - רבים
גַ׳וّ (112)
אַג׳וַאא (7937)
יחיד - רבים
עִשְבּ (195)
חַשִיש (3353)
נרדפות ערבית
עִשְבּ (195)
אַעְשַאבּ (6835)
יחיד - רבים
חַשִיש (3353)
דֵישֵיה (6836)
נרדפות ערבית
עִשְבּ (195)
דֵישֵיה (6836)
נרדפות ערבית
חִרֵד (7942)
חַרְדַאן (3932)
אחרים
תַמתִ׳יל (1724)
מַתַّ׳ל (2239)
מַצְדַר (שם פעולה)
תַאְתִ׳יר (6661)
אַתַّ׳ר (3864)
מַצְדַר (שם פעולה)
שַאשֵה (3566)
שַאשֵת לַמְס (5729)
צירופים
סַעַאדֵה (4633)
מְסַאעַדֵה (1335)
דומה בערבית
סַדַ׳אגַ׳ה (2572)
סַאדֵ׳ג׳ (2573)
אחרים
זְעִ׳יר (7947)
זְעִ׳יר (710)
דומה בערבית
צַרְחַ׳ה (7948)
צִיַאח (5539)
דומה בערבית
אִנְסַמַע (4259)
סִמֵע (899)
אחרים
לִקַאא (169)
אִלַא (אל)לִّקַאא (649)
צירופים
לִקַאא׳ (1374)
לִקַאא (169)
כפילות
עַוְדַה (7943)
עַאד (4084)
מַצְדַר (שם פעולה)
עַוְדַה (7943)
חַק֘ אִלְעַוְדַה (7890)
צירופים
סַכַּן (5020)
סַאכֵּן (680)
בינוני פועל
מַקַאהִי (7949)
קַהַאוִי (4854)
יחיד - רבים
שַרְח (6841)
תַפְסִיר (5862)
נרדפות ערבית
פַסַّר (1521)
תַפְסִיר (5862)
מַצְדַר (שם פעולה)
חִצֶל (7955)
חַצַל (6150)
דומה בערבית
מֻסְעֵף (7960)
אִסְעַאף (7825)
אחרים
מֻמַרֵّץ׳ (7959)
מֻסְעֵף (7960)
נרדפות ערבית
וַטִ׳יפֵה (4389)
וַטִ׳יפֵה (7963)
משמעות נוספת בערבית
אַעְמַא (1002)
עֻמְיַאן (6648)
יחיד - רבים
עַאש (4018)
עַאיֵש (52)
בינוני פועל
וַאפַק (89)
מְוַאפֵק (164)
בינוני פועל
וַאפַק (89)
מְוַאפַקַה (84)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִחְ׳תַפַא (6196)
צַ׳אע (1946)
נרדפות ערבית
צַ׳יַّע (109)
צַ׳אע (1946)
מַכַּאתֵבּ (7771)
מַכַּאתֵבּ (1694)
כפילות
תַעַ׳יّר (6277)
תַעְ׳יִיר (1515)
נרדפות ערבית
תַעַ׳יّר (6277)
תְעַ׳יַّר (1513)
אחרים
תְעַ׳יַّר (5882)
תְעַ׳יַّר (1513)
כפילות
טַאבֶּה (7965)
כֻּרַה (1186)
נרדפות ערבית
נַאדִי (3203)
נַוַאדִי (7950)
יחיד - רבים
חַ׳טַר (7766)
חַ׳טַר (3790)
דומה בערבית
חַ׳טַר (7766)
חַ׳טַר פִי בַּאלִי (4696)
צירופים
דַםّ (2274)
דַמّוֹ ח׳פִיף (3994)
צירופים
כִּבְּד (3993)
תְקִיל (1137)
דומה בעברית
שַאף (418)
שַאיֵף חַאלוֹ (7969)
צירופים
ג׳וֹז (4270)
ג׳וֹז אִלְהִנְד (4082)
צירופים
אִלְהִנְד (3323)
ג׳וֹז אִלְהִנְד (4082)
צירופים
וַחְשִי (4522)
חְמַאר וַחְשִי (4418)
צירופים
קַרְן (5821)
אֻחַאדִי (א)לְקַרְן (7976)
צירופים
שֻבַּّאכּ (589)
שַבַּאבִּיכּ (3905)
יחיד - רבים
מֻחִיט (6778)
מֻחִיט (7550)
כפילות
מִשְתְרֵכּ (6354)
אִשְתַרַכּ (6151)
אחרים
מֻשְתַרַכּ (2132)
אִשְתַרַכּ (6151)
אחרים
אִשְתִרַאכּ (3348)
אִשְתַרַכּ (6151)
אחרים
לַו (5184)
לַוְ סַמַחְת (1679)
צירופים
חֵ׳יר (7207)
צַבַּאח אִלְחֵ׳יר (602)
צירופים
אִימֵיל (3597)
בַּרִיד אִלִכְּתְרוּנִי (3598)
נרדפות ערבית
אִימֵיל (3597)
אִימֵילַאת (7984)
יחיד - רבים
מַכְּתוּבּ (1229)
כַּתַבּ (1110)
אחרים
כַּתַבּ (1110)
יֻכְּתֻבּ (5573)
אחרים
כַּתַבּ (1110)
מַחַא (5359)
הפכים
תְחַמַّל (3097)
מִתְחַמֵّל (7346)
בינוני פועל
תַפְצִיל (4962)
תַפַאצִיל (7874)
יחיד - רבים
מִיֵّה (1775)
מַיֵّה (1706)
דומה בערבית
אִסְתַאְגַ׳ר (6159)
אַגַ׳אר (2540)
אחרים
אַגַّ׳ר (7182)
אִסְתַאְגַ׳ר (6159)
דומה בעברית
עַפְוַן (668)
מִן פַצְ׳לַכּ (942)
דומה בעברית
עַפְוַן (668)
תְפַצַّ׳ל (652)
דומה בעברית
שֻכְּרַן (657)
עַפְוַן (668)
תגובה
חַוַאלִי (62)
תַקְרִיבַּן (492)
נרדפות ערבית
אִשְתִרַאכּ (5563)
אִשְתִרַאכּ (3348)
דומה בערבית
אִשְתִרַאכּ (5563)
מֻשְתַרֵכּ (6079)
דומה בעברית
אִשְתַרַכּ (6254)
אִשְתִרַאכּ (5563)
אחרים
מֻשְתַרֵכּ (6079)
אִשְתַרַכּ (6254)
אחרים
אִשְתַרַכּ (6254)
אִשְתַרַכּ (6151)
דומה בערבית
חַפְלֵה (3953)
אִחְתַפַל (5048)
אחרים
אִחְתִפַאל (6938)
אִחְתַפַל (5048)
אחרים
אִחְתִפַאל (6938)
חַפְלֵה (3953)
נרדפות ערבית
אִחְתִפַאל (6938)
חַפְלֵה (624)
נרדפות ערבית
אֻסְטוּל (6863)
אַסַאטִיל (6864)
יחיד - רבים
אָזְיָאאְ (7130)
אַוַאעִי (1029)
נרדפות ערבית
אָזְיָאאְ (7130)
מַלַאבֵּס (3979)
נרדפות ערבית
אַוַאעִי (1029)
מַלַאבֵּס (3979)
נרדפות ערבית
אַוַאעִי (1029)
מַחַלّ אַוַאעִי (5427)
צירופים
מַחַלّ (7343)
מַחַלّ (7152)
דומה בערבית
מַחַלّ (7152)
מַחַלّ (363)
דומה בערבית
מַחַלّ (7152)
מַחַלّ אַוַאעִי (5427)
צירופים
מַחַלّ (7152)
דֻכַּّאן (636)
נרדפות ערבית
דֻכַּّאן (636)
דַכַּאכִּין (5529)
יחיד - רבים
בַּסְטַה (4081)
דֻכַּّאן (636)
דומה בעברית
סַיֵّאְ (7999)
שַרִיר (2534)
נרדפות ערבית
סַיֵّאְ (7999)
לַאִים (2532)
נרדפות ערבית
שַרִיר (2534)
לַאִים (2532)
נרדפות ערבית
לַאִים (2532)
לִאַאם (2533)
יחיד - רבים
לַאִים (2532)
עַאטֵל (309)
נרדפות ערבית
סַיֵّאְ (7999)
עַאטֵל (309)
נרדפות ערבית
עַאטֵל (309)
שַרִיר (2534)
נרדפות ערבית
דִ׳מֵّה (8000)
צַ׳מִיר (2253)
נרדפות ערבית
לַא בֻּדّ (8002)
צַ׳רוּרִי (4156)
נרדפות ערבית
לַא בֻּדّ (8002)
אִגְ׳בַּארִי (4621)
נרדפות ערבית
אִגְ׳בַּארִי (4621)
צַ׳רוּרִי (4156)
נרדפות ערבית
תְוַקַّע (3502)
תַוַקֹّע (3503)
מַצְדַר (שם פעולה)
מַבְּדַא (2491)
מַבְּדַאִיַّן (2500)
נגזרות
לַאם (7882)
לַאם (6054)
כפילות
לוֹם (7883)
לַאם (7882)
אחרים
לוֹם (7883)
לוֹם (7698)
כפילות
לַאם (6054)
לוֹם (7698)
מַצְדַר (שם פעולה)
צַ׳וַא (4790)
טַפַא (5595)
הפכים
טַפַא (5595)
מַטְפִי (7587)
בינוני פעול
מַטְפִי (7587)
מַצְ׳וִי (7586)
הפכים
צַ׳וַא (4790)
מַצְ׳וִי (7586)
בינוני פעול
פַוְרַן (8005)
קַוַאם (245)
נרדפות ערבית
טִין (855)
טין (7030)
כפילות
לַטַّש (8007)
תַלְטִיש (8008)
מַצְדַר (שם פעולה)
טַנַّש (7402)
תַטְנִיש (4049)
מַצְדַר (שם פעולה)
יַעְנִי (8009)
יַעְנִי (1779)
דומה בערבית
פֻסְתַאן (1429)
פַסַאתִין (534)
יחיד - רבים
וַתַר (5341)
אַוְתַאר (5342)
יחיד - רבים
בַּחַר (727)
קַנְדִיל בַּחַר (8004)
צירופים
פַקַרַה (7414)
פַקַרַה (8011)
משמעות נוספת בעברית
עַמוּד (4722)
בַּאבּ אִלְעַמוּד (2869)
צירופים
בֻּןّ (8014)
בֻּנִّי (2006)
נגזרות
סַכַּנִי (7830)
רַמַאדִי (23)
נרדפות ערבית
רַמַאד (8015)
רַמַאדִי (23)
נגזרות
אִחְתִמַאל (8017)
אִמְכַּאנִיֵّה (2791)
נרדפות עברית
שְוַיّ (658)
כְּתִיר (698)
הפכים
שְוַיّ (658)
לַחְטַ׳ה שְוַיّ (3192)
צירופים
טַפְרַאן (881)
טִפֵר (8022)
אחרים
בַּטַאטַא חִלְוֵה (3560)
בַּטַאטַא (1843)
דומה בעברית
חִלוּ (6545)
בַּטַאטַא חִלְוֵה (3560)
צירופים
חִלוּ (565)
חִלְוִין (6544)
יחיד - רבים
בִּשֵע (2275)
חִלוּ (565)
הפכים
חִלוּ (565)
קַבִּיח (50)
הפכים
חִלוּ (565)
חִלוּ (6545)
משמעות נוספת בעברית
חַ׳רַّף (7687)
חַכַּא (6524)
נרדפות ערבית
חַכַּא (6524)
חַכַּא (434)
משמעות נוספת בערבית
חַכַּא (6524)
חַלַק (6525)
משמעות נוספת בעברית
חַ׳פִיף (435)
חְ׳פַאף (6073)
יחיד - רבים
תְקִיל (1137)
חַ׳פִיף (435)
הפכים
חַ׳פִיף (435)
חַפִיף (2836)
דומה בערבית
חַ׳פִיף (435)
דַמّוֹ ח׳פִיף (3994)
צירופים
חַ׳פִיף (435)
הַיֵّן (3817)
משמעות נוספת בערבית
חַ׳פִיף (435)
סַהְל (679)
משמעות נוספת בערבית
מִחְוַר (6861)
מַחַאוֵר (6862)
יחיד - רבים
מֻמְתֵע (7355)
מֻתִ׳יר (204)
נרדפות ערבית
כַּוַّן (7692)
מְכַּוַّן (8034)
בינוני פעול
מַאיוֹה (8035)
מַאיוֹהַאת (8036)
יחיד - רבים
אִסְתַפְסַר (5133)
אִסְתִפְסַאר (8040)
מַצְדַר (שם פעולה)
רַאי (1048)
אַרַאא (8039)
יחיד - רבים
אִחְתַגّ׳ (5200)
אִחְתִגַ׳אג (905)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִחְתַגّ׳ (5200)
אִחְתַאג׳ (5201)
דומה בערבית
אִחְתַאג׳ (5201)
מֻחְתַאג׳ (3114)
בינוני פועל
חַלّ (8053)
חַלّ (3267)
דומה בערבית
חַלّ (8053)
חַלّ (4705)
דומה בערבית
חַלّ (4705)
חַלّ (3267)
דומה בערבית
חַלّ (3265)
חַלّ (1134)
דומה בערבית
חַלّ (3267)
חַלّ (3265)
מַצְדַר (שם פעולה)
מַגַ׳אז (8054)
מַגַ׳אזִי (8055)
נגזרות
אֵלְקִטַאר פַאת (7679)
פַאת (552)
אחרים
אֵלְקִטַאר פַאת (7679)
קִטַאר (3372)
אחרים
גַ׳וַאבּ (1562)
סֻאַאל (203)
אחרים
סַאַל (464)
סֻאַאל (203)
אחרים
סֻאַאל (203)
אַסְאִלֵה (4636)
יחיד - רבים
קַרְן (5821)
וַחִיד אִלְקַרְן (6675)
צירופים
אִהְתַםّ (6087)
מֻהְתַםّ (7224)
בינוני פועל
אִהְתַםّ (6087)
מֻהְתַםّ (7224)
בינוני פעול
אִהְתַםّ (6087)
אִהְתִמַאם (1355)
מַצְדַר (שם פעולה)
עַרִיס (455)
עֻרְסַאן (7729)
יחיד - רבים
עֵיבּ (8061)
עֵיבּ (150)
דומה בערבית
עֵיבּ (8061)
עְיוּבּ (8062)
יחיד - רבים
פַארֵע׳ (8064)
פַאצִ׳י (5126)
נרדפות ערבית
פַתְפוּתֵה (7930)
פַתַאפִית (7931)
יחיד - רבים
חַשַרַה (7286)
חַשַרַאת (4304)
יחיד - רבים
חַרַק (4549)
מַחְרוּק (5702)
בינוני פעול
תְוַתַّר (8066)
תַוַתֻّר (5290)
מַצְדַר (שם פעולה)
תְוַתַّר (8066)
מִתְוַתֵّר (8067)
בינוני פועל
עַץّ (8056)
כַּבַּס (5809)
נרדפות ערבית
עַץّ (8056)
צַ׳עַ׳ט (5497)
נרדפות ערבית
צַ׳עַ׳ט (5497)
כַּבַּס (5809)
נרדפות ערבית
צַ׳רַט (6404)
צַ׳עַ׳ט (5497)
דומה בערבית
צַ׳עַ׳ט (5497)
צַ׳עְ׳ט (137)
מַצְדַר (שם פעולה)
צַ׳עַ׳ט (5497)
מַצְ׳ע׳וּט (1544)
בינוני פעול
עַמַל (6695)
עַאטֵל עַן אֵלְעַמַל (6063)
צירופים
עַאטֵל (6173)
עַאטֵל (309)
דומה בערבית
לַקַבּ (4255)
לַקַבּ (5223)
דומה בערבית
בַּרְנַאמַג׳ (640)
בַּרַאמֵג (6451)
יחיד - רבים
נַאסַבּ (8070)
מֻנַאסֵבּ (210)
בינוני פועל
בַּלّ (8071)
מַבְּלוּל (3310)
בינוני פעול
שַכְּוֵה (7887)
שַכַּאוִי (7888)
יחיד - רבים
דַחַّ׳ל (6628)
פַוַّת (3528)
נרדפות ערבית
פַוַّת (3528)
פַאת (552)
סַגַ׳ן (3880)
חַבַּס (3881)
נרדפות ערבית
סַגַ׳ן (3880)
סִגְ׳ן (2620)
מַצְדַר (שם פעולה)
מַשַّא (8072)
מַשַّא (4471)
דומה בערבית
מוֹג׳ (4795)
מוֹגֵ׳ה (163)
אחרים
מַאשִי ? (617)
מַאשִי (7571)
אחרים
מַשִי (4883)
מַאשִי (7571)
דומה בערבית
מִשִי (4061)
מַשִי (4883)
מַצְדַר (שם פעולה)
פַאיְדֵה (2029)
פַוַאיֵד (7900)
יחיד - רבים
מַמַרّ מֻשַאה (3863)
מַעְבַּר מֻשַאה (3204)
נרדפות ערבית
מַאשִי (8073)
מַאשִי (7571)
דומה בערבית
מִשִי (4061)
מַאשִי (8073)
בינוני פועל
מֻשַאה (4080)
מַמַרّ מֻשַאה (3863)
צירופים
מֻשַאה (4080)
מַעְבַּר מֻשַאה (3204)
צירופים
מַאשִי (8073)
מֻשַאה (4080)
יחיד - רבים
תְרַכּّ (5716)
שַאחְנֵה (4284)
נרדפות ערבית
עַאמַל (6394)
מֻעַאמַלֵה (2674)
מַצְדַר (שם פעולה)
גַ׳זִירֵה (1586)
גֻ׳זֹר (7657)
יחיד - רבים
קַתַל חַאלוֹ (1075)
אִנְתַחַר (6566)
נרדפות ערבית
קַתַל (1128)
קַתַל חַאלוֹ (1075)
צירופים
קַתַל (2503)
קַתַל (1128)
דומה בערבית
קַתַל (2503)
קַתְל (7629)
מַצְדַר (שם פעולה)
קַתַל (2503)
קַאתֵל (2281)
בינוני פועל
בְּלוּזֵה (641)
קַמִיץ (1541)
נרדפות ערבית
הְדוּם (7420)
אַוַאעִי (1029)
נרדפות ערבית
תְ׳יַאבּ (1543)
מַלַאבֵּס (3979)
נרדפות ערבית
אָזְיָאאְ (7130)
תְ׳יַאבּ (1543)
נרדפות ערבית
תְ׳יַאבּ (1543)
אַוַאעִי (1029)
נרדפות ערבית
תְ׳יַאבּ (1543)
הְדוּם (7420)
נרדפות ערבית
עַאיֵז (2246)
עַאוֵז (5281)
נרדפות ערבית
אִסְתַדְפַא (8076)
מִסְתַדְפִי (8077)
בינוני פועל
אִנְתַעַש (7403)
מִנְתְעֵש (8078)
בינוני פועל
בַּחַת׳ (8080)
בַּחַת׳ (8081)
משמעות נוספת בערבית
מִעְיַאר (4398)
מַעַאיִיר (8087)
יחיד - רבים
קִימֵה (2099)
קִיַם (4511)
יחיד - רבים
אִסְתַעְ׳רַבּ (3420)
תְעַגַّ׳בּ (3422)
נרדפות ערבית
דוּלַאבּ (5717)
עַגַ׳ל (5063)
נרדפות ערבית
סֵבְּתֵמְבֵּר (5947)
אֵילוּל (5945)
נרדפות ערבית
אֵילוּל (5945)
שַהֵר תִסְעַה (5946)
נרדפות ערבית
ע׳וּל (4520)
עַלַא רָאחְתַכּ (7727)
צירופים
טַאר (263)
טַאאֵר (7684)
בינוני פועל
מַוְקֵף (8095)
מַוַאקֵף (8096)
יחיד - רבים
מַוְקֵף (8095)
מַוְקֵף (1327)
דומה בערבית
מַוְקֵף (8095)
מַוְקֵף (7824)
דומה בערבית
עַרַץ׳ (7918)
עַרְצ׳ (4551)
מַצְדַר (שם פעולה)
דַבְּלַג׳ (3292)
דַבְּלַגֵ׳ה (4777)
מַצְדַר (שם פעולה)
דַפַע (176)
דַפְע (3207)
מַצְדַר (שם פעולה)
דַפֵע (2600)
דַאפֵע (4909)
דומה בערבית
דַפֵע (2600)
דַפְע (3207)
דומה בערבית
צַדַא (5188)
צַדַאְ (7664)
דומה בערבית
צַדַّא (8101)
צַדַאְ (7664)
נגזרות
צַדַّא (8101)
מְצַדִّי (8102)
בינוני פועל
לִחְיֵה (6143)
חַ׳דّ (4979)
דומה בעברית
לִחְיֵה (6143)
דַ׳קֵן (3710)
נרדפות ערבית
חַ׳דّ (4979)
חְ׳דוּד (1487)
יחיד - רבים
צֵנְף (7929)
צַנַّף (2865)
אחרים
צַנַّף (2865)
צַנַّף (5655)
דומה בערבית