מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

קשרים בין מילים

זכר - נקבה

זכר - נקבה יחיד - רבים נשמע כמו - בערבית נשמע כמו - בעברית מילה נרדפת - ערבית מילה נרדפת - עברית
תגובה הפכים כפילויות צירופים נגזרות פעיל - סביל
משמעות נוספת בעברית משמעות נוספת בערבית בינוני פועל בינוני פעול מַצְדַר (שם פעולה) ראו גם
מילה 1
מילה 2
סוג קשר
תַ׳אנְיֵה (20)
תַ׳וַאנִי (1980)
יחיד - רבים
עַקֵל (24)
עַקְלִי (2932)
נגזרות
עַקֵל (24)
עַקְלִיֶّה (6228)
נגזרות
עֻנְף (25)
עַנִיף (26)
אחרים
צַחִיפֵה (28)
צַחַאפֵה (29)
נגזרות
צַחִיפֵה (28)
גַ׳רִידֵה (1392)
נרדפות ערבית
צַחִיפֵה (28)
צַחַפִי (4988)
נגזרות
צַחִיפֵה (28)
צֻחֻף (5528)
יחיד - רבים
נֻקְטַה (31)
נֻקְטַתֵין (3124)
נגזרות
נֻקְטַה (31)
נֻקַט (3733)
יחיד - רבים
נֻכְּתֵה (32)
נֻקְטַה (31)
דומה בערבית
נֻכְּתֵה (32)
נֻכַּת (4098)
יחיד - רבים
כּוּפִיֵّה (34)
חַטַّה (1033)
נרדפות ערבית
טֵיר (35)
טְיוּר (4011)
יחיד - רבים
זְבּוּן (38)
זַבַּאיֵן (5035)
יחיד - רבים
וַצְ׳ע (39)
אַוְצַ׳אע (5505)
יחיד - רבים
אִנְתַהַא (43)
אִנְתִהַאאְ (7215)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִנְוַלַד (45)
חִ׳לֵק (5087)
נרדפות ערבית
אַגְ׳נַבִּי (46)
עַ׳רִיבּ (4031)
נרדפות ערבית
אַגְ׳נַבִּי (46)
אַגַ׳אנֵבּ (4108)
יחיד - רבים
צִנִיֵّה (47)
צִדְר (7613)
נרדפות ערבית
פַקִיר (51)
פֻקַרַא (6679)
יחיד - רבים
עַ׳רִיבּ (54)
עַ׳רִיבּ (4031)
דומה בערבית
עַ׳רִיבּ (54)
עַ׳רַאבֵּה (6800)
נגזרות
עַ׳נִי (55)
פַקִיר (51)
הפכים
עַ׳נִי (55)
אַעְ׳נִיַא (6680)
יחיד - רבים
מַקְעַד (58)
בַּנְכּ (4410)
נרדפות ערבית
חַטّ (61)
מַחְטוּט (5280)
בינוני פעול
חַטّ (61)
חַאטֵט (8344)
בינוני פועל
חַוַאלִי (62)
תַקְרִיבַּן (492)
נרדפות ערבית
חֻבּّ (63)
עִיד אֵלְחֻבּّ (3191)
צירופים
חֻבּّ (63)
מַחַבֵּّה (5074)
נרדפות ערבית
וִסֵח׳ (65)
נְטִ׳יף (812)
הפכים
וִסֵח׳ (65)
וַסַّח׳ (5380)
אחרים
וִסֵח׳ (65)
וַסַח׳ (7267)
אחרים
הַדַף (66)
אַהְדַאף (3387)
יחיד - רבים
צַ׳לّ (67)
פִצֵ׳ל (3099)
נרדפות ערבית
בִּקִי (70)
צַ׳לّ (67)
נרדפות ערבית
בִּקִי (70)
בַּכַּא (1124)
דומה בערבית
בִּקִי (70)
פִצֵ׳ל (3099)
נרדפות ערבית
אַאחֵ׳ר (72)
אַאחֵ׳ר (773)
משמעות נוספת בעברית
אַאחֵ׳ר (72)
נִהַאיֵה (1220)
נרדפות ערבית
אַאחֵ׳ר (72)
אַאחֵ׳ר (4315)
כפילות
אַאחֵ׳ר (72)
אַאחַ׳ר (4316)
דומה בערבית
אַאחֵ׳ר (72)
עַאלְאַאחֵ׳ר (7262)
צירופים
אַאחֵ׳ר (72)
בִּ(א)לְאַאחֵ׳ר (8156)
צירופים
קִבֵּל (74)
וַאפַק (89)
נרדפות ערבית
קִבֵּל (74)
קִבֵּל (5269)
דומה בערבית
קִבֵּל (74)
רִצִ׳י (5835)
נרדפות ערבית
קִבֵּל (74)
מַקְבּוּל (7847)
בינוני פעול
פַחַץ (75)
פַחְץ (76)
מַצְדַר (שם פעולה)
פַחְץ (76)
פֻחוּצָאת (8508)
יחיד - רבים
מַצְנַע (81)
מַצַאנֵע (5488)
יחיד - רבים
חַיֵّה (87)
חַיְוַאן (1004)
דומה בעברית
חַיֵّה (87)
חַיַאיַא (6162)
יחיד - רבים
וַאפַק (89)
מְוַאפַקַה (84)
מַצְדַר (שם פעולה)
וַאפַק (89)
מְוַאפֵק (164)
בינוני פועל
בַּאקִי (91)
בַּאקִי (3772)
משמעות נוספת בערבית
סְמִין (96)
נַאצֵח (4429)
נרדפות ערבית
סְמִין (96)
צְ׳עִיף (4430)
הפכים
סְמִין (96)
נַצְחַאן (5425)
נרדפות ערבית
מֻפְתַאח (99)
מַפַאתִיח (5327)
יחיד - רבים
תֵיס (104)
עַ׳בִּי (2427)
נרדפות ערבית
תֵיס (104)
תֵיס (3296)
דומה בערבית
חַקִיקַה (105)
חַקִיקִי (1369)
נגזרות
חַקִיקַה (105)
כִּדֵ׳בּ (5537)
הפכים
חַקִיקַה (105)
חַקִיקַה (7307)
משמעות נוספת בעברית
חַקִיקַה (105)
תַשְרִיע (8206)
דומה בעברית
חַקّ (106)
עַדְל (2217)
נרדפות ערבית
חַקّ (106)
חַקّ (2285)
משמעות נוספת בעברית
חַקّ (106)
אִלְמֻשְתַרִי (6119)
דומה בעברית
חַקّ (106)
חַקّ (7599)
משמעות נוספת בעברית
וַאקֵע (107)
חַ׳יַאל (1509)
הפכים
וַאקֵע (107)
חַקִיקַה (7307)
נרדפות ערבית
דַוַّר עַלַא (108)
פַתַّש (4715)
נרדפות ערבית
צַ׳יַّע (109)
צַ׳אע (1946)
גַ׳וّ (112)
אַג׳וַאא (7937)
יחיד - רבים
גַ׳ארוּר (113)
גַ׳וַארִיר (5514)
יחיד - רבים
אִנְסַאן (119)
נַאס (1086)
יחיד - רבים
אִלְחַקّ מַעַכּ (121)
מַעַכּ חַקّ (3723)
נרדפות ערבית
סִעְר (125)
אַסְעַאר (4564)
יחיד - רבים
נִגְ׳מֵה (126)
נְג׳וּם (3316)
יחיד - רבים
נִגְ׳מֵה (126)
כַּוְכַּבּ (6120)
דומה בעברית
זַאכִּי (131)
דַ׳כִּי (4329)
דומה בערבית
וַאטִי (135)
עַאלִי (123)
הפכים
כֻּנְדַרַה (144)
בּוֹת (4874)
משמעות נוספת בערבית
אֵלְפֻצְחַא (147)
פַצִיח (5801)
אחרים
פַןّ (149)
פַנַّאן (148)
נגזרות
סִיַאסֵה (156)
סִיַאסִי (3613)
נגזרות
סִיַאסֵה (156)
סִיַאסִי (8001)
נגזרות
סַאפַר (157)
סַפַר (1460)
מַצְדַר (שם פעולה)
סַאפַר (157)
סַאפַר (6153)
משמעות נוספת בעברית
סַאפַר (157)
מְסַאפֵר (8299)
בינוני פועל
נְהַאר (158)
יוֹם (1155)
דומה בעברית
לִקַאא (169)
אִלַא (אל)לִّקַאא (649)
צירופים
לִקַאא (169)
לִקַאא׳ (1374)
כפילות
לִקַאא (169)
מַוְעֵד (6400)
נרדפות ערבית
יִלְקִי (170)
לַקַא (168)
כפילות
חֻ׳צוּצִי (173)
חֻ׳צוּצַן (2176)
נגזרות
דַפַע (176)
דַפְע (3207)
מַצְדַר (שם פעולה)
דַפַע (176)
דַפַע (4828)
דומה בערבית
דַוְרַה (177)
כּוּרְס (4360)
נרדפות ערבית
דוֹלֵה (178)
מַדִינֵה (473)
דומה בעברית
דוֹלֵה (178)
דֻוַל (5092)
יחיד - רבים
אִנّוֹ (184)
מַא (364)
דומה בעברית
אַמַל (185)
אַאמַאל (4700)
יחיד - רבים
שַגַ׳רַה (188)
חַטַבּ (6850)
משמעות נוספת בערבית
שַגַ׳רַה (188)
שַגַ׳ר (7384)
אחרים
שַנְס (189)
בַּחְ׳ת (4550)
נרדפות ערבית
רִיח (190)
רוּח (2979)
דומה בעברית
קַוִי (192)
צְ׳עִיף (136)
הפכים
קַוִי (192)
אַקְוִיַאא (7552)
יחיד - רבים
פַתְח (193)
אִחְתִלַאל (2284)
נרדפות ערבית
פִרְקַה (194)
פִרַק (7823)
יחיד - רבים
עִשְבּ (195)
חַשִיש (3353)
נרדפות ערבית
עִשְבּ (195)
אַעְשַאבּ (6835)
יחיד - רבים
עִשְבּ (195)
דֵישֵיה (6836)
נרדפות ערבית
צִנִיֵה (198)
צִנִיֵّה (47)
דומה בערבית
עַאמֵל (199)
עַאמֵל נַטַ׳אפֵה (7093)
צירופים
סֻאַאל (203)
אַסְאִלֵה (4636)
יחיד - רבים
מַרִיץ׳ (207)
עַיַّאן (349)
נרדפות ערבית
מַרִיץ׳ (207)
מִרֵץ׳ (4820)
אחרים
מַרִיץ׳ (207)
מַרְצַ׳א (4983)
יחיד - רבים
מַדְרַסֵה (212)
מַדַארֵס (1514)
יחיד - רבים
דַקִיק (214)
דָקִיק (101)
דומה בערבית
דַקִיק (214)
דַקִיק (826)
דומה בערבית
כַּם (218)
קַדֵّיש (663)
דומה בעברית
כַּם (218)
אַכַּםّ (7598)
נרדפות ערבית
טִלֵע (222)
טִלֵע (1020)
דומה בערבית
טִלֵע (222)
טַאלֵע (8339)
בינוני פועל
חְסַאבּ (223)
חְסַאבּ גַ׳ארִי (7560)
צירופים
חְסַאבּ (223)
חְסַאבּ תַוְפִיר (7562)
צירופים
חַ׳רוּף (225)
עַ׳נַמֵה (3660)
זכר - נקבה
חַ׳רוּף (225)
נַעְגֵ׳ה (3661)
זכר - נקבה
חַ׳רוּף (225)
חִ׳רְפַאן (4623)
יחיד - רבים
זֵיתוּן (226)
זֵית (227)
דומה בערבית
זֵיתוּן (226)
זֵית זֵיתוּן (4981)
צירופים
זֵית (227)
זֵית זֵיתוּן (4981)
צירופים
זֵית (227)
נִצֵח (6529)
דומה בעברית
דַ׳הַבּ (231)
דַ׳הְבִּי (4411)
נגזרות
קַץّ (232)
מְקַץّ (2028)
נגזרות
קַץّ (232)
קַץّ שַעְרוֹ (7270)
צירופים
תבעת (239)
תַבַּע (240)
כפילות
תַאגֵ׳ר (241)
תֻגַّ׳אר (4641)
יחיד - רבים
ע׳אב (243)
עַ׳איֵבּ (458)
כפילות
קֻצַّה (244)
קֻצַץ (4099)
יחיד - רבים
קַאס (246)
קִיַאס (5050)
אחרים
פַאק (247)
צִחִי (2749)
נרדפות ערבית
פַאק (247)
נַאם (3016)
הפכים
עַ׳רִיבּ (250)
עַ׳רִיבּ (54)
נרדפות עברית
עַ׳רִיבּ (250)
עַ׳רִיבּ (4031)
דומה בערבית
עֵ׳יר (251)
עֵ׳יר (2111)
משמעות נוספת בעברית
עַ׳אלִי (252)
רְחִ׳יץ (242)
הפכים
סִלַאח (253)
סִלָאח אָלְגָ׳וְ (2850)
צירופים
מְנַרְוֵז (257)
עַצַבִּי (1524)
נרדפות ערבית
מַוְצ׳וּע (259)
מַוְצ׳וּע (3196)
דומה בערבית
מַוְצ׳וּע (259)
מַוַאצִ׳יע (4369)
יחיד - רבים
לאזם אפחס (262)
פַחַץ (75)
כפילות
טַאר (263)
טַאאֵר (7684)
בינוני פועל
חַאדֵת׳ (265)
חַאדֵת׳ (3645)
דומה בערבית
חִ׳דְמֵה (266)
חִ׳דְמַאת (4406)
יחיד - רבים
צֵ׳יף (274)
צְ׳יוּף (275)
יחיד - רבים
תְעַלַّם (292)
דַרַס (4354)
נרדפות ערבית
תְעַלַّם (292)
עַלַّם (4809)
אחרים
תְעַלַّם (292)
מִתְעַלֵّם (8090)
בינוני פועל
תְעַלַّם (292)
מִתְעַלֵﬞם (8341)
בינוני פועל
שַאטֵר (297)
שַׁאטֵר (2654)
דומה בערבית
פַצְל (300)
פְצוּל (301)
יחיד - רבים
עִנְד (303)
עֻקְבַּאל עִנְדַכּ (8196)
צירופים
עִמֵל (304)
עַמַל (422)
מַצְדַר (שם פעולה)
עִמֵל (304)
מַעְמוּל (7234)
בינוני פעול
עַםّ (306)
עַמֵّה (305)
זכר - נקבה
עַםّ (306)
חַ׳אל (327)
דומה בעברית
עַםّ (306)
עְמַאם (5566)
יחיד - רבים
עַםّ (306)
עםّ (6317)
דומה בערבית
עִיד (307)
עִיד מִילַאד (248)
צירופים
עִיד (307)
עִיד אִלְמִילַאד (249)
צירופים
עִיד (307)
אַעְיַאד (1636)
יחיד - רבים
עִיד (307)
עִיד אֵלְחֻבּّ (3191)
צירופים
עִיד (307)
עִיד סַעִיד (3955)
צירופים
עִיד (307)
עִיד מִילַאד מַגִ׳יד (4843)
צירופים
עַאטֵל (309)
שַרִיר (2534)
נרדפות ערבית
סַכַּّר (312)
מְסַכַּّר (318)
בינוני פעול
צֵיף (313)
סֵיף (4709)
דומה בערבית
חַ׳רִיף (320)
חַ׳רִיפִי (8604)
נגזרות
חַ׳רְבַּאן (324)
חַ׳רְבַּאנֵה (1941)
זכר - נקבה
חַ׳אלֵה (326)
עַמֵّה (305)
דומה בעברית
חַ׳אל (327)
חַ׳אלֵה (326)
זכר - נקבה
חַ׳אל (327)
חַאל (1648)
דומה בערבית
חַ׳אל (327)
חְ׳וַאל (5567)
יחיד - רבים
גֻ׳מְעַה (329)
יוֹם אֵלְגֻ׳מְעַה (1438)
דומה בערבית
גֻ׳מְעַה (329)
אֻסְבּוּע (3457)
נרדפות ערבית
אִסַّא (334)
הַלְקֵית (715)
נרדפות ערבית
אִסַّא (334)
הַלַّאְ (1338)
נרדפות ערבית
אִסַّא (334)
הַסַّא (4366)
נרדפות ערבית
אִסַّא (334)
הַ(א)לְחִין (6893)
נרדפות ערבית
פַרְק (344)
פֻרוּק (4562)
יחיד - רבים
סַלִים (353)
מַרִיץ׳ (207)
הפכים
סַלִים (353)
צִחִّי (354)
דומה בעברית
צִחִّי (354)
צִחִי (2749)
דומה בערבית
צִחִّי (354)
חַגְ׳ר צִחִّי (7708)
צירופים
נְבִּיד׳ (357)
חַ׳מְר (2949)
נרדפות ערבית
נַאר (358)
אַלְעַאבּ נַארִיֵّה (3961)
צירופים
מַחַלّ (363)
מַחַלִّי (161)
נגזרות
מַחַלّ (363)
מַכַּאן (7151)
נרדפות ערבית
מַחַלّ (363)
פִי מַחַלّ (7871)
צירופים
מַחַלّ (363)
לַמַחַלّ (7872)
צירופים
מַא (364)
מַא (8164)
משמעות נוספת בעברית
מַא (364)
קַדّ מַא (8437)
צירופים
כַּנִיסֵה (367)
כַּנַאיֵס (3201)
יחיד - רבים
כַּנִיס (368)
כַּנִיסֵה (367)
דומה בערבית
כַּנִיס (368)
כֻּנֹס (4484)
יחיד - רבים
חַיַאה (379)
נַמַט חַיַאה (8250)
צירופים
חַזְנַאן (380)
חַזִין (761)
נרדפות ערבית
חַ׳טّ (381)
חְ׳טוּט (6359)
יחיד - רבים
זי מא / מתל מא (383)
מִתֵ׳ל (606)
כפילות
וִצֵל (384)
וַצַّל (5719)
דומה בערבית
הַדִיֵّה (385)
הַדַאיַא (386)
יחיד - רבים
דַרַגֵ׳ה (389)
דַרַגַ׳את (390)
יחיד - רבים
דֻחַّ׳אן (391)
סִיגַארַה (2812)
אחרים
ג׳וֹעַאן (394)
ג׳וֹעַאנֵה (1685)
זכר - נקבה
ג׳וֹעַאן (394)
ג׳וּע (5099)
אחרים
ג׳וֹעַאן (394)
שַבְּעַאן (5220)
הפכים
גַ׳בַּל (396)
גְ׳בַּאל (3675)
יחיד - רבים
בַּעְד מַא (399)
קַבְּל מַא (343)
הפכים
בַּדַא (404)
בַּלַّש (1218)
נרדפות ערבית
בַּדַא (404)
בִּדִי (6509)
נרדפות ערבית
דְרַאג׳ (405)
דַרַגַ׳את (390)
אחרים
אַפְטַר (406)
פְטוּר (346)
אחרים
אנא בתע׳דא (409)
תְעַ׳דַّא (340)
כפילות
אַכְּתַ׳ר (411)
אַכְּתַ׳ר (3408)
משמעות נוספת בעברית
אֵימְתַא (412)
וֵינְתַא (1102)
נרדפות ערבית
אַחַ׳ד׳ (413)
אַחַ׳ד׳ נַפַס (2966)
אחרים
תַחְ׳ת (414)
פַרְשֵה (3650)
נרדפות ערבית
תַחְ׳ת (414)
תְח׳וּת (6487)
יחיד - רבים
שַאף (418)
אִנְשַאף (4166)
שַאף (418)
שַאיֵף חַאלוֹ (7969)
צירופים
עַמַל (422)
עַמַלִי (4888)
נגזרות
עֻטְלֵה (423)
אִגַ׳אזֵה (4030)
נרדפות ערבית
מַטַר (425)
מַטַאר (258)
דומה בערבית
כַּאן (431)
בַּקַא (6138)
נרדפות ערבית
כַּאן (431)
כַּאיֵן (7235)
בינוני פועל
טַבִּיבּ (433)
דַכְּתוֹר (1140)
נרדפות ערבית
טַבִּיבּ (433)
חַכִּים (4640)
נרדפות ערבית
חַכַּא (434)
חַכִּי (1286)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַכַּא (434)
תְכַּלַّם (4179)
נרדפות ערבית
חַ׳פִיף (435)
סַהְל (679)
משמעות נוספת בערבית
חַ׳פִיף (435)
חַפִיף (2836)
דומה בערבית
חַ׳פִיף (435)
הַיֵّן (3817)
משמעות נוספת בערבית
חַ׳פִיף (435)
דַמّוֹ חְ׳פִיף (3994)
צירופים
חַ׳פִיף (435)
חְ׳פַאף (6073)
יחיד - רבים
זַאר (436)
זִיַארַה (482)
נגזרות
זַאר (436)
נַקַד (5673)
דומה בעברית
זַאר (436)
אִנְתַקַד (5674)
דומה בעברית
זַאר (436)
זַאַר (6114)
דומה בערבית
וַגַ׳ע רַאס (438)
וַגַ׳ע (1303)
צירופים
דַאר (440)
דַאר (1264)
דומה בערבית
דַאר (440)
בִּידִיר בָּאלוֹ (3171)
צירופים
דַאר (440)
דַאר בַּאלוֹ (עלא) (5088)
צירופים
דַאר (440)
דַאר בַּאלוֹ (5759)
צירופים
בַּעְד (442)
בַּעְד מַא (399)
צירופים
בַּעְד (442)
בַּעֵד (5227)
דומה בערבית
שַעְר (449)
קַץّ שַעְרוֹ (7270)
צירופים
שַחְ׳ץ (451)
אַשְחַ׳אץ (487)
יחיד - רבים
שַחְ׳ץ (451)
שַחְ׳ץ (6718)
דומה בערבית
פַתַח (452)
סַכַּّר (312)
הפכים
פַתַח (452)
מַפְתוּח (317)
בינוני פעול
פַתַח (452)
פַתַח תֻ׳מّוֹ (3270)
צירופים
פַתַח (452)
פַתְח (6238)
מַצְדַר (שם פעולה)
עַרִיס (455)
עֻרְס (454)
אחרים
עַרִיס (455)
עַרוּס (456)
זכר - נקבה
עַרִיס (455)
עֻרְסַאן (7729)
יחיד - רבים
עַרוּס (456)
עֻרְס (454)
אחרים
סוּרַה (461)
צוּרַה (462)
דומה בערבית
צוּרַה (462)
צֻוַר (463)
יחיד - רבים
סַאַל (464)
סֻאַאל (203)
אחרים
סַאַל (464)
אִסְתַעַאר (2277)
דומה בעברית
נַפְס (466)
נַפְס (970)
דומה בערבית
מַנַע (469)
מַמְנוּע (470)
בינוני פעול
מַנַע (469)
סַמַח (1127)
הפכים
מַנַע (469)
מַנְע (2734)
מַצְדַר (שם פעולה)
מַמְנוּע (470)
מַסְמוּח (468)
הפכים
מַדִינֵה (473)
עַאצְמֵה (152)
אחרים
מַדִינֵה (473)
מֻדֹן (3672)
יחיד - רבים
טוּל (477)
עַלַא טוּל (1027)
צירופים
טוּל (477)
טַוַّל (2732)
אחרים
טוּל (477)
עַלַא טוּל (7868)
צירופים
חְ׳זַאנֵה (481)
חַ׳זַאיֵן (7714)
יחיד - רבים
וַזִיר (484)
וֻזַרַאא (483)
יחיד - רבים
תַעְבַּאן (493)
תַעְבַּאנֵה (880)
זכר - נקבה
תַעְבַּאן (493)
מְצַחְצֵח (5533)
הפכים
שֻרְטַה (496)
בּוּלִיס (3540)
נרדפות ערבית
שַהְר (498)
אַשְהֻר (4480)
יחיד - רבים
שַהְר (498)
שְהוּר (4481)
יחיד - רבים
רִחְלֵה (499)
מִשְוַאר (2036)
נרדפות ערבית
צַעְבּ (505)
קַאסִי (501)
דומה בעברית
סַנֵה (506)
סְנִין (1001)
יחיד - רבים
סַנֵה (506)
סַנֵה דִרַאסִיֵّה (2895)
צירופים
סַנֵה (506)
רַאס אִ(ל)סַّנֵה (2896)
צירופים
נוֹע (508)
אַנְוַאע (5480)
יחיד - רבים
נוֹע (508)
צֵנְף (7929)
נרדפות ערבית
נֻץّ (510)
נְצַאץ (4836)
יחיד - רבים
נֻץّ (510)
נֻץّ אֵ(ל)לֵّיל (4866)
צירופים
מַנְטִקַה (514)
מַנַאטֵק (5531)
יחיד - רבים
מַזְבּוּט (516)
צַחّ (1178)
נרדפות ערבית
מַזְבּוּט (516)
צַחִיח (1437)
נרדפות ערבית
חַ׳לַט (518)
חָ׳לְטָה (143)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַ׳לַט (518)
חָ׳לָّאט (4326)
אחרים
חַ׳לַט (518)
חַ׳לַט (5476)
כפילות
חַ׳לַט (518)
מַחְ׳לוּט (6237)
בינוני פעול
מַבְּרוּכּ (519)
מֻבַּארַכּ (7474)
דומה בערבית
לוֹן (521)
אַלְוַאן (4855)
יחיד - רבים
לוֹן (521)
בּוֹיַה (6512)
דומה בעברית
חַמְרַא (527)
חַמְרַאא (1084)
כפילות
זַחְמֵה (531)
אַזְמֵה (1234)
נרדפות ערבית
גַ׳נוּבּ (535)
אֵ(ל)נַّקַבּ (98)
דומה בעברית
גַ׳נוּבּ (535)
שַמַאל (497)
הפכים
בֵּיצַ׳א (540)
בִּיץ׳ (2339)
יחיד - רבים
אֵיש (541)
מַאדַ׳א (5599)
נרדפות ערבית
אַסְוַד (542)
סוֹדַא (507)
זכר - נקבה
אַסְוַד (542)
אַסְמַר (7203)
נרדפות ערבית
מַחְכַּמֵה (544)
מַחַאכֵּם (5484)
יחיד - רבים
איסתראחה (546)
אִסְתִרַאחַה (1357)
כפילות
אַזְרַק (547)
זֻרֻק (2007)
יחיד - רבים
אַבְּיַץ׳ (549)
בֵּיצַ׳א (540)
זכר - נקבה
אַבְּיַץ׳ (549)
אַסְוַד (542)
הפכים
אַבְּיַץ׳ (549)
בִּיץ׳ (2339)
יחיד - רבים
שַטّ (550)
שַוַאטִי (5483)
יחיד - רבים
פְלוּס (551)
מַאלִי (4806)
אחרים
פְלוּס (551)
פִצַّ׳ה (6584)
דומה בעברית
עַצִיר (553)
עַצַאיֵר (5481)
יחיד - רבים
מִנְשַאן (556)
עַשַאן (3279)
נרדפות ערבית
מִנְשַאן (556)
כִּרְמַאל (3280)
נרדפות ערבית
מִנְשַאן (556)
מִן אַגְ׳ל (7163)
נרדפות ערבית
מִנְשַאן (556)
מִנְשַאן (7436)
אחרים
מְנִיח (557)
תַמַאם (583)
נרדפות ערבית
מְנִיח (557)
טַיֵّבּ (706)
נרדפות ערבית
מְנִיח (557)
מְנַאח (5486)
יחיד - רבים
מֻוַטַّ׳פֵה (559)
מֻוַטַّ׳פַאת (560)
יחיד - רבים
מֻוַטַّ׳ף (561)
מֻוַטַّ׳פִין (558)
יחיד - רבים
מֻוַטַّ׳ף (561)
מֻוַטַّ׳פֵה (559)
זכר - נקבה
מַא (562)
מַע (361)
דומה בערבית
מַא (562)
מַא (364)
משמעות נוספת בעברית
לֵיש (563)
לֵיה (3376)
נרדפות ערבית
לֵיש (563)
לִמַאדַ׳א (4646)
נרדפות ערבית
חִלוּ (565)
קַבִּיח (50)
הפכים
חִלוּ (565)
חִלְוִין (6544)
יחיד - רבים
חִלוּ (565)
חִלוּ (6545)
משמעות נוספת בעברית
זַלַמֵה (566)
זְלַאם (567)
יחיד - רבים
זְלַאם (567)
רְגַ׳אל (4214)
נרדפות ערבית
זַיّ (568)
מִתֵ׳ל (606)
נרדפות ערבית
דֻעְ׳רִי (571)
יַסַאר (1723)
דומה בערבית
בְּיוּת (573)
דוּר (4370)
נרדפות ערבית
אִלִّי (576)
אִנّוֹ (184)
דומה בעברית
אִלִّי (576)
מַא (364)
דומה בעברית
אֻחְ׳ת (577)
חַ׳וַאת (1691)
יחיד - רבים
אוֹצַ׳ה (579)
עֻ׳רְפֵה (955)
נרדפות ערבית
סִלַאח (581)
סִלַאח (253)
משמעות נוספת בעברית
תַמַאם (583)
טַיֵّבּ (706)
נרדפות ערבית
סַאעַה (584)
סַאעַאתִי (2644)
נגזרות
סַאעַה (584)
סַאעַה (3715)
דומה בערבית
שֻעְ׳ל (586)
אַשְעַ׳אל (6488)
יחיד - רבים
שַנְטַה (587)
שַנַאטִי (6476)
יחיד - רבים
שַנְטַה (587)
שַנְטַאת (6477)
יחיד - רבים
שֻבַּّאכּ (589)
שַבַּאבִּיכּ (3905)
יחיד - רבים
קַלַם (590)
אַלַם (2421)
דומה בערבית
קַלַם (590)
קַלַם רְצַאץ (2486)
צירופים
תְרֵין (591)
קִטַאר (3372)
נרדפות ערבית
תְרֵין (591)
תְרֵינַאת (7003)
יחיד - רבים
קֻטّ (592)
קֻטַט (3713)
יחיד - רבים
פִנְגַ׳אן (593)
עַ׳לַّאיֵה (3492)
דומה בעברית
עַתִיק (594)
קַדִים (1180)
נרדפות ערבית
עַתִיק (594)
עֻתֻק (6441)
יחיד - רבים
צַףّ (599)
צְפוּף (5485)
יחיד - רבים
צַחַّה (600)
צִחִّי (354)
נגזרות
צַחַّה (600)
צַחַّה (6272)
משמעות נוספת בעברית
צַחַّה (600)
כִּיף צַחְّתַכּ (8477)
צירופים
נֻמְרַה (603)
רַקַם (3564)
נרדפות ערבית
נֻמְרַה (603)
עַדַד (4427)
דומה בעברית
נֻמְרַה (603)
נֻמַר (6185)
יחיד - רבים
מַא פִיש (608)
פִי (665)
הפכים
מַטְעַם (614)
מַטַאעֵם (1695)
יחיד - רבים
מֻדִיר (615)
אִדַארַה (5054)
אחרים
מֻדִיר (615)
מֻדַרַאא (5479)
יחיד - רבים
מֻדִיר (615)
מֻדִיר עַאםّ (8302)
צירופים
מַאשִי ? (617)
מַאשִי (7571)
אחרים
מַעְמַל (621)
מַצְנַע (81)
נרדפות ערבית
מַעְמַל (621)
מַעַאמֶל (6082)
יחיד - רבים
חַפְלֵה (624)
חַפְלֵה (3953)
דומה בערבית
חַפְלֵה (624)
חַפְלַאת (3962)
יחיד - רבים
חַפְלֵה (624)
חַפְלֵה (4059)
דומה בערבית
חַפִיד (625)
אַחְפַאד (3648)
יחיד - רבים
חַארֵס (627)
חֻרַאס (2780)
יחיד - רבים
גְ׳דִיד (628)
עַתִיק (594)
הפכים
גְ׳דִיד (628)
קַדִים (1180)
הפכים
גְ׳דִיד (628)
גְ׳דַאד (1744)
יחיד - רבים
הַדִ׳יכּ (630)
הַד׳וֹלַאכ (631)
יחיד - רבים
הַדַ׳אכּ (633)
הַדִ׳יכּ (630)
זכר - נקבה
הַדַ׳אכּ (633)
הַד׳וֹלַאכ (631)
יחיד - רבים
הַאדִ׳י (634)
הַאדִי (388)
דומה בערבית
הַאדִ׳י (634)
הַדוֹל (632)
יחיד - רבים
דֻכַּّאן (636)
דַכַּאכִּין (5529)
יחיד - רבים
גֻ׳נְדִי (637)
חַ׳יַّאל (2862)
דומה בעברית
גֻ׳נְדִי (637)
גְ׳נוּד (7308)
יחיד - רבים
בַּרְנַאמַג׳ (640)
בַּרַאמֵג (6451)
יחיד - רבים
בְּלוּזֵה (641)
קַמִיץ (1541)
נרדפות ערבית
בְּחַ׳אטְרַכּ (642)
אִלַא (אל)לִّקַאא (649)
נרדפות ערבית
אִשִי (644)
אַוַّל אִשִי (548)
צירופים
אִשִי (644)
וַלַא אִשִי (984)
צירופים
אִשִי (644)
אַשְיַאא (7058)
יחיד - רבים
תַעַארֻף (653)
תָּעָארֹף (2153)
כפילות
תַמְרִין (654)
תַמַארִין (5069)
יחיד - רבים
שְמַאל (656)
שַמַאל (497)
דומה בערבית
שְמַאל (656)
יַמִין (704)
הפכים
שֻכְּרַן (657)
עַפְוַן (668)
תגובה
שֻכְּרַן (657)
יִסְלַמוּ (4523)
נרדפות ערבית
שֻכְּרַן (657)
אלעפו (7640)
תגובה
שְוַיّ (658)
כְּתִיר (698)
הפכים
שְוַיّ (658)
לַחְטַ׳ה שְוַיّ (3192)
צירופים
שַארֵע (659)
שַוַארֵע (2328)
יחיד - רבים
קַרְיֵה (660)
מַדִינֵה (473)
הפכים
קַרְיֵה (660)
קַרַוִי (4198)
נגזרות
קַרְיֵה (660)
קֻרַא (4542)
יחיד - רבים
קַרְיֵה (660)
צֵ׳יעַה (5873)
נרדפות ערבית
קַרִיבּ (661)
בְּעִיד (725)
הפכים
קַרִיבּ (661)
קַרִיבַּן (8089)
נגזרות
קַצִיר (662)
וַאטִי (135)
דומה בעברית
קַצִיר (662)
קְצַאר (5501)
יחיד - רבים
פִי (665)
פִי (666)
משמעות נוספת בעברית
פִי (666)
פִי מַחַלّ (7871)
צירופים
עַפְוַן (668)
תְפַצַّ׳ל (652)
דומה בעברית
עַפְוַן (668)
מִן פַצְ׳לַכּ (942)
דומה בעברית
עִנְוַאן (669)
עִנְוַאן (3629)
דומה בערבית
עֵילֵה (672)
חַמוּלֵה (6701)
משמעות נוספת בערבית
עַזַّאבִּי (674)
עַזַّאבִּיֵّה (673)
זכר - נקבה
סַהְל (679)
צַעְבּ (505)
הפכים
צַאחְבֵּה (681)
צַאחְבַּאת (7991)
יחיד - רבים
צַאחֵבּ (682)
צַאחְבֵּה (681)
זכר - נקבה
צַאחֵבּ (682)
צְחַאבּ (1661)
יחיד - רבים
צַאחֵבּ (682)
צַדִיק (5190)
נרדפות ערבית
מִש (683)
מַא (562)
אחרים
מִש (683)
לַא (697)
אחרים
מַרְכַּז (684)
מַרְכַּזִי (7539)
נגזרות
מַרַה (687)
נִסְוַאן (554)
יחיד - רבים
מְעַלֵّם (688)
מְעַלְّמֵה (983)
זכר - נקבה
מְעַלֵّם (688)
אֻסְתַאד׳ (3582)
נרדפות ערבית
מִן (689)
מִן אַוַّל וּגְ׳דִיד (3858)
צירופים
מִן (689)
מִן גִ׳הַה (4111)
צירופים
מֻמְכֵּן (690)
יִמְכֵּן (1041)
נרדפות ערבית
מֻמְכֵּן (690)
בַּלְכִּי (1042)
נרדפות ערבית
מַרַّה (696)
מַרַה (687)
דומה בערבית
מַרַّה (696)
כַּמַאן מַרַّה (2686)
צירופים
מַרַّה (696)
מַרַّה אֻחְ׳רַא (2687)
צירופים
מַרַّה (696)
וַלַא מַרַّה (3260)
צירופים
מַרַّה (696)
מַרַّאת (3261)
יחיד - רבים
מַרַّה (696)
אַאחֵ׳ר מַרַﬞה (8242)
צירופים
לַא (697)
מַא (562)
אחרים
כַּמַאן (699)
כַּמַאן מַרַّה (2686)
צירופים
כַּמַאן (699)
כַּמַאן (6180)
דומה בערבית
כִּיף (701)
כִּיף חַאלַכּ? (700)
צירופים
כִּיף (701)
כִּיף אלְחַאל? (982)
צירופים
כִּיף (701)
כִּיף אֵלְאֻמוּר? (1678)
צירופים
כִּיף (701)
כִּיף חַאלֵכּ? (1792)
צירופים
כִּיף (701)
כִּיפַכּ ? (3989)
נגזרות
כִּיף (701)
כִּיפֵכּ ? (3990)
נגזרות
כִּיף (701)
שְלוֹן (5959)
נרדפות ערבית
כִּיף (701)
כִּיף צַחְّתַכּ (8477)
צירופים
כְּוַיֵّס (702)
מְנִיח (557)
נרדפות ערבית
כְּבִּיר (703)
זְעִ׳יר (710)
הפכים
כְּבִּיר (703)
כְּבַּאר (4313)
יחיד - רבים
כְּבִּיר (703)
כְּבִּיר (6144)
דומה בערבית
כְּבִּיר (703)
כְּבַּאר (7992)
יחיד - רבים
טַיֵّבּ (706)
כְּוַיֵّס (702)
נרדפות ערבית
טַיֵّבּ (706)
טַבּّ (1735)
נרדפות ערבית
טַוִיל (708)
עַאלִי (123)
דומה בעברית
טַוִיל (708)
קַצִיר (662)
הפכים
טַוִיל (708)
טְוַאל (6745)
יחיד - רבים
זְעִ׳יר (710)
זְעַ׳אר (4314)
יחיד - רבים
וַלַד (712)
וְלַאד (713)
יחיד - רבים
הַלְקֵית (715)
הַלַّאְ (1338)
נרדפות ערבית
הַלְקֵית (715)
הַסַّא (4366)
נרדפות ערבית
הַלְקֵית (715)
הַ(א)לְחִין (6893)
נרדפות ערבית
הוֹן (717)
הֻנַאכּ (533)
הפכים
הַאדַ׳א (719)
הַדוֹל (632)
יחיד - רבים
הַאדַ׳א (719)
הַאדִ׳י (634)
זכר - נקבה
הַאדַ׳א (719)
הַאי (4379)
זכר - נקבה
גֻ׳מְלֵה (720)
גֻ׳מַל (4076)
יחיד - רבים
גַ׳מִיל (721)
קַבִּיח (50)
הפכים
גַ׳מִיל (721)
חִלוּ (565)
נרדפות ערבית
גַ׳מִיל (721)
גַ׳מִילֵה (985)
זכר - נקבה
גַ׳מִיל (721)
בִּשֵע (2275)
הפכים
גַ׳אר (723)
גִ׳ירַאן (3456)
יחיד - רבים
בֵּית (724)
בְּיוּת (573)
יחיד - רבים
בְּעִיד (725)
בְּעַאד (5568)
יחיד - רבים
בַּחַר (727)
רַמְל בַּחַר (936)
צירופים
בַּחַר (727)
בַּרّ (5234)
הפכים
בַּחַר (727)
קַנְדִיל בַּחַר (8004)
צירופים
בִּנְת (729)
בַּנַאת (4488)
יחיד - רבים
אַיְוַה (741)
לַא (697)
הפכים
אַיְוַה (741)
אַאה (1731)
נרדפות ערבית
אַיְוַה (741)
נַעַם (3362)
נרדפות ערבית
אַיְוַה (741)
אַי נַעַם (3377)
נרדפות ערבית
עַשַאן הֵיכּ (754)
מִנְשַאן הֵיכּ (4644)
נרדפות ערבית
עַשַאן הֵיכּ (754)
לִדַ׳אלֵכּ (4645)
נרדפות ערבית
אִנְתַקַל (757)
אִנְתַקַל (4086)
משמעות נוספת בעברית
בִּ(אל)תַّוְפִיק (759)
בִּ(אל)נַّגַ׳אח (1243)
נרדפות ערבית
חַזִין (761)
פַרְחַאן (345)
הפכים
חַארַה (765)
חַיّ (1133)
נרדפות ערבית
חַארַה (765)
חַ׳רַא (6510)
דומה בערבית
מְרַבַּّא (770)
תַטְלִי (4319)
נרדפות ערבית
אַאחֵ׳ר (773)
אַוַّל (3561)
הפכים
אַאחֵ׳ר (773)
אַחִ׳יר (6232)
נרדפות ערבית
אַאחֵ׳ר (773)
אַאחֵ׳ר מַרַﬞה (8242)
צירופים
חַ׳לַّא (774)
חַ׳לַّא (1711)
דומה בערבית
חַ׳לַّא (774)
חַ׳לַّא (3791)
דומה בערבית
חַ׳לַّא (774)
חַלַّא (6548)
דומה בערבית
דַאן (777)
אֻדֻ׳ן (2837)
נרדפות ערבית
קַלִיל (779)
קְלַאל (6723)
יחיד - רבים
אַקַלّ (780)
נַאקֵץ (7291)
דומה בעברית
שִפַאא (788)
שִפַא (7256)
נרדפות ערבית
דַרַג׳ (797)
דַרַגֵ׳ה (389)
אחרים
דַרַג׳ (797)
דְרַאג׳ (405)
יחיד - רבים
חַקִיקַה (799)
חַקִיקַה (105)
משמעות נוספת בעברית
חַקִיקַה (799)
חַקִיקַה (7307)
משמעות נוספת בעברית
חַקִיקַה (799)
תַשְרִיע (8206)
דומה בעברית
דַקִיקַה (802)
תַ׳אנְיֵה (20)
אחרים
דַקִיקַה (802)
רַקִיק (5218)
דומה בעברית
פַצַ׳אא (804)
פַרַאע׳ (7716)
משמעות נוספת בעברית
נַתִיגֵ׳ה (811)
נַתַאיֵג׳ (4707)
יחיד - רבים
נְטִ׳יף (812)
נְטַ׳אף (5506)
יחיד - רבים
צַבִּי (816)
חַסַן צַבִּי (8194)
צירופים
פִכְּר (817)
פִכְּרַה (1471)
נרדפות ערבית
כַּאמֵל (820)
כַּאמֵל (220)
משמעות נוספת בעברית
ליסאתו (823)
לִסַה (427)
כפילות
דַקִיק (826)
דָקִיק (101)
דומה בערבית
קשאטה (831)
מְסאחָה (2524)
נרדפות ערבית
רַבַּט (832)
רַבֵּט (3220)
מַצְדַר (שם פעולה)
רַבַּט (832)
רַבַּّאט (4400)
נגזרות
רַבַּט (832)
רַאבֵּט (4530)
נגזרות
רַבַּט (832)
רַבְּטַה (4683)
נגזרות
שַנְטַה (835)
שַנַאטִי (6476)
יחיד - רבים
חרבאן (838)
חַ׳רְבַּאן (324)
כפילות
טַחّ׳ (עַלַא) (839)
אָטלָק נָאר (5162)
נרדפות ערבית
קַאצִ׳י (844)
חַאכֵּם (4006)
נרדפות ערבית
קַאצִ׳י (844)
חַכַּם (5803)
דומה בעברית
קַאצִ׳י (844)
קֻצַ׳אה (7772)
יחיד - רבים
סִוַאר (847)
אָסָאוֵּר (861)
יחיד - רבים
סִוַאר (847)
אִסְוַארַה (4929)
נרדפות ערבית
גַ׳רַאבִּין (849)
כַּלְסַאת (5429)
נרדפות ערבית
טִין (855)
טין (7030)
כפילות
סַאאֵל (860)
סַוַאאֵל (4611)
יחיד - רבים
צַבַּאח (871)
צֻבְּח (3326)
נרדפות ערבית
צַבַּאח (871)
צַבַּאח אִלְפֻלّ (8241)
צירופים
מַסַאא (873)
מַסַא (אל)נّוּר (611)
צירופים
מַסַאא (873)
מַסַא (א)לְחֵ׳יר (612)
צירופים
טַפְרַאן (881)
טַפְרַאן (7832)
משמעות נוספת בעברית
טַפְרַאן (881)
טִפֵר (8022)
אחרים
מַלְיַאן (882)
פַאצִ׳י (5126)
הפכים
מְעַפַّן (883)
עַפְן (2550)
אחרים
מְעַפַّן (883)
עִפֵן (3028)
אחרים
סַאאֵק (885)
שֻפֵיר (886)
נרדפות ערבית
סַאאֵק (885)
סַוַّאק (5310)
נרדפות ערבית
שֻפֵיר (886)
סַוַّאק (5310)
נרדפות ערבית
אַגַ׳א (893)
אַגַ׳א (1781)
כפילות
קַלְבּ (894)
כַּלְבּ (1309)
דומה בערבית
קַלְבּ (894)
קֻלוּבּ (7251)
יחיד - רבים
אִשְתַרַא (897)
בַּאע (290)
הפכים
אִשְתַרַא (897)
מִשְתְרִי (6719)
בינוני פועל
אִשְתַרַא (897)
מֻשְתַרַא (7213)
בינוני פעול
סִמֵע (899)
סַמַّע (4260)
דומה בערבית
אעְמִדֵה (909)
עֻמְדַאן (4723)
נרדפות ערבית
מִיזַאן (911)
מִיזַאן (6973)
משמעות נוספת בעברית
וַאחַד (914)
וַחַדֵה (1782)
זכר - נקבה
וַאחַד (914)
וַלַא וַאחַד (7603)
צירופים
אַרְבַּעַה (917)
אַרְבַּעִין (1770)
יחיד - רבים
חַ׳מְסֵה (918)
חַ׳מְסִין (1767)
יחיד - רבים
תַמַאנְיֵה (921)
תַ׳אמֵן (3787)
נגזרות
חַ׳שַבּ (934)
שַגַ׳רַה (188)
דומה בעברית
רַמְל (935)
רַמְל בַּחַר (936)
צירופים
חַגַ׳ר (940)
חְגַ׳אר (5569)
יחיד - רבים
מַכְּתַבּ (941)
מַכַּאתֵבּ (1694)
יחיד - רבים
מִן פַצְ׳לַכּ (942)
תְפַצַّ׳ל (652)
דומה בעברית
מִן פַצְ׳לַכּ (942)
אַרְג׳וּכּ (5477)
נרדפות ערבית
חֵ׳יט (944)
חֵיט (979)
דומה בערבית
חֵ׳יט (944)
חְ׳יוּט (7210)
יחיד - רבים
חֵ׳יט (944)
חִ׳יטַאן (7616)
יחיד - רבים
תַחְת (948)
פוֹק (347)
הפכים
עֻ׳רְפֵה (955)
עֻ׳רַף (8518)
יחיד - רבים
שַחַّאד (956)
שָׁחָאד׳ (2690)
דומה בערבית
חַ׳נְזִיר (959)
חַ׳נַאזִיר (4107)
יחיד - רבים
גֵ׳יש (961)
עַסְכַּרִי (196)
אחרים
מַרַק (965)
מַארֵק (859)
בינוני פועל
מַרַק (965)
מַרַק (5022)
דומה בערבית
תְמַנַّא (967)
תְמַנַّא (2957)
משמעות נוספת בעברית
נַאם (968)
עַתִיק (594)
דומה בעברית
נַאם (968)
קַדִים (1180)
דומה בעברית
נַאם (968)
נוֹם (2919)
מַצְדַר (שם פעולה)
נַאם (968)
נַאם (2971)
משמעות נוספת בעברית
נַאם (968)
נַאם (3016)
משמעות נוספת בעברית
נַאם (968)
נוֹם (4858)
מַצְדַר (שם פעולה)
נַפְס (970)
נַפַס (2965)
דומה בערבית
אַרְץ׳ (971)
טַאבֶּק אַרצִ׳י (3691)
צירופים
אַרְץ׳ (971)
תוּת אַרְצִ׳י (8559)
צירופים
עַכְּס (972)
בִּ(א)לְ-עַכְּס (975)
צירופים
עַמַלִיֵّה (977)
עַמַלִיֵّה (2119)
דומה בערבית
תְדַ׳כַּّר (980)
נִסִי (2410)
הפכים
כִּיף אלְחַאל? (982)
כִּיף חַאלַכּ? (700)
נרדפות ערבית
כִּיף אלְחַאל? (982)
כִּיפַכּ ? (3989)
נרדפות ערבית
מְעַלְّמֵה (983)
אֻסְתַאדֵ׳ה (3583)
נרדפות ערבית
חֻ׳בְּז (991)
לַחְם (215)
דומה בעברית
חֻ׳בְּז (991)
חַ׳בַּّאז (3714)
אחרים
נוּר (994)
צַבַּאח אִ(ל)נّוּר (601)
צירופים
נוּר (994)
מַסַא (אל)נّוּר (611)
צירופים
נוּר (994)
אַנְוַאר (1638)
יחיד - רבים
נוּר (994)
צַ׳וّ (3943)
נרדפות ערבית
אִיד (997)
אִידֵין (8297)
יחיד - רבים
צַחְרַא (998)
צַחְ׳רַה (2031)
דומה בערבית
אַעְמַא (1002)
עַמְיַא (1003)
זכר - נקבה
אַעְמַא (1002)
עֻמְיַאן (6648)
יחיד - רבים
חַיְוַאן (1004)
חַיְוַאנַאת (1005)
יחיד - רבים
חְ׳יַארַה (1007)
חְ׳יַאר (1008)
יחיד - רבים
עַסַל (1009)
דִבְּס (4533)
אחרים
בַּטִّיחַ׳ה (1017)
בַּטִّיח׳ (1764)
יחיד - רבים
צַבְּר (1018)
טוּלֵת בַּאל (5230)
נרדפות ערבית
צַבְּר (1018)
טוּלֵת רוּח (5231)
נרדפות ערבית
צַבְּר (1018)
תַסַאמֻח (5232)
דומה בעברית
קִרִי (1019)
קַרַא (4869)
נרדפות ערבית
טִלֵע (1020)
טִלֵע (5012)
דומה בערבית
טִלֵע (1020)
טַאלֵע (8340)
בינוני פועל
קַהְוֵה (1021)
פִנְגַ׳אן (593)
אחרים
קַהְוֵה (1021)
קַהְוֵה (3302)
משמעות נוספת בעברית
קַהְוֵה (1021)
נֵסְכַּאפֵיה (3520)
אחרים
קַהְוֵה (1021)
קַהוֵה דַאיְמֵה (4235)
צירופים
קַהְוֵה (1021)
עַמַאר (4236)
אחרים
קַהְוֵה (1021)
קַהְוֵה סַאדַה (4851)
צירופים
אִרְתַאח (1024)
תְרַיַّח (291)
נרדפות ערבית
אִרְתַאח (1024)
אִרְתַאח בַּאלוֹ (4921)
צירופים
אִרְתַאח (1024)
מִרְתַאח (5149)
בינוני פועל
עַלַא טוּל (1027)
קַוַאם (245)
נרדפות ערבית
עַן גַ׳דّ (1028)
גַ׳דִّי (395)
אחרים
אַוַאעִי (1029)
מַלַאבֵּס (3979)
נרדפות ערבית
אַוַאעִי (1029)
מַחַלّ אַוַאעִי (5427)
צירופים
לֻעְבֵּה (1030)
אַלְעַאבּ (3656)
יחיד - רבים
מַעְרוּף (1034)
מַגְ׳הוּל (6309)
הפכים
אִבְּתִסַאם (1035)
אִבְּתִסַאמֵה (1098)
נרדפות ערבית
עַדّ (1038)
כְּתַאבּ (1200)
דומה בעברית
עַדّ (1038)
חַלַّאק (1201)
דומה בעברית
עַדّ (1038)
עַדّ (6943)
מַצְדַר (שם פעולה)
יִמְכֵּן (1041)
בַּלְכִּי (1042)
נרדפות ערבית
יִמְכֵּן (1041)
בִּיג׳וּז (1043)
נרדפות ערבית
בַּלְכִּי (1042)
בִּיג׳וּז (1043)
נרדפות ערבית
בִּיג׳וּז (1043)
מֻמְכֵּן (690)
נרדפות ערבית
בִּ(א)לְמַרַّה (1044)
מַרַّה (696)
אחרים
לַחַאל (1045)
לַחַאלִי (4176)
נגזרות
רַאי (1048)
אַרַאא (8039)
יחיד - רבים
מֻתַטַוֵّע (1052)
תְטַוַّע (5884)
אחרים
שוֹבַּכּ (1054)
שֻבַּّאכּ (589)
דומה בערבית
תַכְּסִי (1057)
עַדַّאד (3186)
אחרים
תַכְּסִי (1057)
תַכַּאסִי (6433)
יחיד - רבים
נִזֵל (1059)
טִלֵע (1020)
הפכים
קִדֵר (1060)
קִדֵר (2945)
דומה בערבית
בִּסّ (1061)
קֻטّ (592)
נרדפות ערבית
בִּסّ (1061)
בִּסֵّה (3515)
זכר - נקבה
בִּסّ (1061)
בִּסַס (3516)
יחיד - רבים
בִּסّ (1061)
בְּסַאס (3711)
יחיד - רבים
דַפְתַר (1062)
דַפַאתֵר (5562)
יחיד - רבים
קַתַל חַאלוֹ (1075)
אִנְתַחַר (6566)
נרדפות ערבית
חַרַאם (1076)
חְ׳סַארַה (325)
נרדפות ערבית
בֻּחֵירַה (1081)
בֻּחֶירָאת (7066)
יחיד - רבים
אַחְמַר (1083)
חַמְרַא (527)
זכר - נקבה
אַחְמַר (1083)
פִלְפֵל אַחְמַר (5407)
צירופים
חַבּّ (1087)
חֻבּّ (63)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַבּّ (1087)
מַחְבּוּבּ (1269)
בינוני פעול
עַזִיז (1090)
אַעִזַّאא (4865)
יחיד - רבים
גַ׳אמְעַה (1100)
גַ׳מַאעַה (1440)
דומה בערבית
גַ׳אמְעַה (1100)
גַ׳אמֵע (3461)
דומה בערבית
גַ׳אמְעַה (1100)
גַ׳מְע (3479)
דומה בערבית
זַהְרַה (1104)
זַהְרַה (3572)
משמעות נוספת בעברית
לַימוּן (1106)
חַאמֵץ׳ (2290)
נרדפות ערבית
אַלְף (1107)
חַ׳מֵסְת אַאלַאף (5462)
צירופים
כַּתַבּ (1110)
מַכְּתוּבּ (1229)
בינוני פעול
כַּתַבּ (1110)
מַחַא (5359)
הפכים
כַּתַבּ (1110)
יֻכְּתֻבּ (5573)
אחרים
קַעַד (1111)
גַ׳לַס (5918)
נרדפות ערבית
סִכִּّינֵה (1113)
סַכַּאכִּין (8535)
יחיד - רבים
מַעְלַקַה (1114)
מַעְלַקֵת שַאי (2104)
צירופים
מַעְלַקַה (1114)
מַעַאלֵק (5570)
יחיד - רבים
מֻמַרִّצַ׳ה (1115)
אֻחְ׳ת (577)
משמעות נוספת בערבית
תֻםّ (1116)
פַתַח תֻ׳מّוֹ (3270)
צירופים
כַּסַר (1118)
מַכְּסוּר (1377)
בינוני פעול
כַּסַר (1118)
כַּסְר (7178)
מַצְדַר (שם פעולה)
קֻדַّאם (1122)
קְבַּאל (3354)
נרדפות ערבית
קֻדַّאם (1122)
קֻדַّאם (4750)
משמעות נוספת בעברית
קֻדַّאם (1122)
מַקַאבִּיל (6829)
נרדפות ערבית
בַּכַּא (1124)
צִ׳חֵכ (3480)
הפכים
סַמַח (1127)
מַסְמוּח (468)
בינוני פעול
סַמַח (1127)
אִסְמַח לִי (869)
צירופים
סַמַח (1127)
לַוְ סַמַחְת (1679)
צירופים
סַמַח (1127)
לַוְ סַמַחְתִי (1680)
צירופים
קַתַל (1128)
קַתַל חַאלוֹ (1075)
צירופים
חֵ׳ימֵה (1131)
חְ׳יַאם (6809)
יחיד - רבים
חַלّ (1134)
חֻלוּל (6343)
יחיד - רבים
לַףّ (1136)
לַפֵّה (2280)
מַצְדַר (שם פעולה)
לַףّ (1136)
לַףّ (7520)
מַצְדַר (שם פעולה)
תְקִיל (1137)
חַ׳פִיף (435)
הפכים
תְקִיל (1137)
דַמّוֹ תְ׳קִיל (3995)
צירופים
פִיל (1138)
פִיַלֵה (8347)
יחיד - רבים
דַכְּתוֹר (1140)
דַכַּאתְרַה (3402)
יחיד - רבים
דַכְּתוֹר (1140)
חַכִּים (4640)
נרדפות ערבית
אַצְפַר (1141)
צֻפֻר (2008)
יחיד - רבים
חְמַאר (1142)
גַ׳חְש (2483)
אחרים
חְמַאר (1142)
חְמַאר וַחְשִי (4418)
צירופים
חְמַאר (1142)
חַמִיר (4455)
יחיד - רבים
חְמַאר (1142)
חְמַארַה (4733)
זכר - נקבה
מַצַארִי (1143)
פְלוּס (551)
נרדפות ערבית
מַצַארִי (1143)
מַאלִי (4806)
אחרים
מַצַארִי (1143)
פִצַّ׳ה (6584)
דומה בעברית
מַסַאחָה (1144)
מְסאחָה (2524)
דומה בערבית
חַלִיבּ (1145)
חַלִיבּ צוֹיַא (7200)
צירופים
רַאִיס (1148)
רַאִיסִי (2484)
נגזרות
שַמְס (1149)
שַמְסִיֵّה (1425)
נגזרות
שַמְס (1149)
שַמְסִיֵّה (2094)
נגזרות
שַמְס (1149)
נַטַ׳ארַאת שַמְס (6994)
צירופים
שַמְס (1149)
שַמְסִי (8354)
נגזרות
קַמַר (1150)
חֻ׳סוּף אִלְקַמַר (3901)
צירופים
מַע בַּעֵצ׳ (1153)
סַוַא (3651)
נרדפות ערבית
מַע בַּעֵצ׳ (1153)
בַּעֵצ׳ (5225)
אחרים
יוֹם (1155)
אַיַّאם (488)
יחיד - רבים
יוֹם (1155)
יוֹם אֵלְגֻ׳מְעַה (1438)
צירופים
יוֹם (1155)
יוֹמְהַא (8594)
נגזרות
גֵ׳יבּ (1159)
כִּיס (2042)
דומה בעברית
חַמַّאם (1161)
מַרַאחִיץ׳ (4405)
נרדפות ערבית
חַמַّאם (1161)
חִ׳דְמַאת (4406)
דומה בעברית
חַמַّאם (1161)
חַמַאם (5399)
דומה בערבית
גַאתוֹ (1171)
כַּעְכֵּה (1170)
נרדפות ערבית
אַסַד (1173)
לַיְת׳ (1603)
נרדפות ערבית
אַסַד (1173)
לַבֻּאַה (3591)
זכר - נקבה
אַסַד (1173)
אֻסוּד (5530)
יחיד - רבים
תוּת (1175)
פַרַאוְלֵה (1917)
אחרים
תוּת (1175)
תוּת אַרְצִ׳י (8559)
צירופים
וַרַקַה (1179)
וַרַקַה (3666)
משמעות נוספת בעברית
וַרַקַה (1179)
אַוְרַאק (4391)
יחיד - רבים
וַרַקַה (1179)
וַרַקַה (6912)
משמעות נוספת בעברית
וַרַקַה (1179)
וַרַקַה (7980)
משמעות נוספת בעברית
וַקְת (1183)
אַוְקַאת (5623)
נגזרות
וַקְת (1183)
וַקֵתְהַא (8413)
נגזרות
שַאבּّ (1185)
שַבַּאבּ (296)
יחיד - רבים
נַחְלֵה (1187)
נַחְ׳לֵה (1188)
דומה בערבית
נַחְלֵה (1187)
נַחֵל (7764)
יחיד - רבים
פִלְם (1190)
אַפְלַאם (3347)
יחיד - רבים
אִגְ׳ר (1194)
אִגְ׳רֵין (8310)
יחיד - רבים
סַעִיד (1196)
עִיד סַעִיד (3955)
צירופים
סַעִיד (1196)
סֻעַדַאא (5625)
יחיד - רבים
פַכַּّר (1198)
תַפְכִּיר (1383)
מַצְדַר (שם פעולה)
פַכַּّר (1198)
מְפַכֵּّר (8327)
בינוני פועל
כְּתַאבּ (1200)
כֻּתֻבּ (3630)
יחיד - רבים
חַלַّאק (1201)
חַלַّאק (3399)
כפילות
כִּלְמֵה (1215)
כַּלִמַאת (3885)
יחיד - רבים
חַ׳לַّץ (1221)
חַ׳לַץ (626)
דומה בערבית
חַ׳אץّ (1223)
חֻ׳צוּצִי (173)
נרדפות ערבית
חַ׳אץّ (1223)
בִּשַכֵּל חַ׳אץّ (1539)
צירופים
חַ׳אץّ (1223)
חַ׳אצַّתַן (7697)
נגזרות
לַפֵט׳ (1225)
לַפֵט׳ (3887)
משמעות נוספת בעברית
כַּרְת (1227)
כְּרוּת (7615)
יחיד - רבים
דַוַא (1228)
אַדְוִיֵה (4639)
יחיד - רבים
מַכְּתוּבּ (1229)
כִּתָאבּ (21)
נרדפות ערבית
נַגַ׳אח (1242)
תַוְפִיק (760)
נרדפות ערבית
נַגַ׳אח (1242)
בִּ(אל)נַّגַ׳אח (1243)
צירופים
אִמְתִחַאן (1244)
אִמְתִחַאנַאת (4363)
יחיד - רבים
טְחִין (1247)
קַמְח (3658)
דומה בעברית
בַּסִיט (1248)
בַּסִיטַה (1734)
נגזרות
דִיכּ (1249)
גַ׳אגֵ׳ה (1250)
זכר - נקבה
דִיכּ (1249)
דְיוּכּ (3322)
יחיד - רבים
גַ׳אגֵ׳ה (1250)
גַ׳אג׳ (3321)
יחיד - רבים
גַ׳אג׳ (1251)
צִדֵר גַ׳אג׳ (2685)
צירופים
צוֹת (1252)
אַצְוַאת (2354)
יחיד - רבים
צוֹת (1252)
מֻכַּבֵּّר צוֹת (5159)
צירופים
צוֹת (1252)
אַצְוַאת (7822)
יחיד - רבים
סַאבּ (1253)
דַשַّר (2243)
נרדפות ערבית
פִלְפֵל (1255)
פִלְפֵל חַארّ (5405)
צירופים
פִלְפֵל (1255)
פִלְפֵל אַחְמַר (5407)
צירופים
מַחְשִי (1257)
מַחַאשִי (4289)
יחיד - רבים
מַגְ׳נוּן (1259)
מַחְ׳לוּע (6596)
נרדפות ערבית
קִרְד (1261)
קְרוּד (6958)
יחיד - רבים
דַאר (1264)
בֵּית (724)
נרדפות ערבית
דַאר (1264)
דוּר (4370)
יחיד - רבים
דַאר (1264)
דַאר מֻסִנִّין (6561)
צירופים
דַאר (1264)
דַאר אַיְתַאם (6568)
צירופים
דַאר (1264)
דַאר נַשְר (7244)
צירופים
לַחְטַ׳ה (1268)
לַחְטַ׳ה שְוַיّ (3192)
צירופים
מַחְבּוּבּ (1269)
מַחְבּוּבִּי (1270)
נגזרות
מַחְבּוּבִּי (1270)
חַבִּיבִּי (1700)
נרדפות ערבית
סַיַّארַה (1271)
סַיַّארַאת (1749)
יחיד - רבים
אִבְּן (1282)
בִּנְת (729)
זכר - נקבה
אִבְּן (1282)
אַבְּנַאא (8298)
יחיד - רבים
גְ׳נֵינֵה (1285)
בֻּסְתַאן (1284)
נרדפות ערבית
גְ׳נֵינֵה (1285)
חַדִיקַה (4485)
נרדפות ערבית
טַרִיק (1290)
טֻרֻק (3721)
יחיד - רבים
שַקַّה (1292)
שֻקַק (8137)
יחיד - רבים
חִלֵם (1296)
אַחְלַאם (3317)
יחיד - רבים
תַלֵפוֹן (1297)
הַאתֵף (5752)
נרדפות ערבית
תַלֵפוֹן (1297)
הַאתֵף חַ׳לַוִי (5753)
נרדפות ערבית
יַהוּדִי (1298)
יַהוּד (1664)
יחיד - רבים
אַכְּתַר (1301)
כְּתִיר (698)
אחרים
וַגַ׳ע (1303)
אַוְגַ׳אע (4938)
יחיד - רבים
כֻּבַּّאיֵה (1304)
פִנְגַ׳אן (593)
אחרים
כֻּבַּّאיֵה (1304)
קַדַח (4807)
אחרים
כֻּרְסִי (1306)
כַּרַאסִי (474)
יחיד - רבים
כַּלְבּ (1309)
כַּלְבּ שִרֵס (2670)
צירופים
כַּלְבּ (1309)
כְּלַאבּ (3517)
יחיד - רבים
לֵיל (1313)
נְהַאר (158)
הפכים
לֵיל (1313)
לַיַאלִי (365)
יחיד - רבים
לֵיל (1313)
נֻץّ אֵ(ל)לֵّיל (4866)
צירופים
שוּ (1316)
אֵיש (541)
נרדפות ערבית
שוּ (1316)
שוּ אַחְ׳בַּארַכּ (1317)
צירופים
שוּ (1316)
מַאדַ׳א (5599)
נרדפות ערבית
שוּ (1316)
לַשוּ (6160)
אחרים
שוּ (1316)
שוּ עַרַّפַכּ (8619)
צירופים
שוּ אַחְ׳בַּארַכּ (1317)
כִּיף חַאלַכּ? (700)
נרדפות ערבית
שוּ אַחְ׳בַּארַכּ (1317)
כִּיף אלְחַאל? (982)
נרדפות ערבית
שוּ אַחְ׳בַּארַכּ (1317)
כִּיפַכּ ? (3989)
נרדפות ערבית
תַנְטִ׳ים (1326)
מֻנַטַّ׳מֵה (3988)
נרדפות ערבית
מַוְקֵף (1327)
מַוְקֵף (4990)
דומה בערבית
שַכֵּל (1333)
בְּשַכֵּל עַאםّ (398)
צירופים
שַכֵּל (1333)
בִּשַכֵּל חַ׳אץّ (1539)
צירופים
שַכֵּל (1333)
בִּשַכֵּל (1565)
נגזרות
שַכֵּל (1333)
שִכֵּל (6629)
משמעות נוספת בעברית
חֻכּוּמֵה (1334)
חֻכּוּמִי (5465)
נגזרות
מְסַאעַדֵה (1335)
סַאעַד (19)
מַצְדַר (שם פעולה)
מְסַאעַדֵה (1335)
מֻסַאעַדַאת (3968)
יחיד - רבים
מִעְטַף (1336)
גַ׳אכֵּית (4658)
נרדפות ערבית
מִעְטַף (1336)
כַּבּّוּת (5428)
נרדפות ערבית
תַנְזִיל (1337)
תַחְ׳פִיץ׳ (6655)
נרדפות ערבית
הַלַّאְ (1338)
הַסַّא (4366)
נרדפות ערבית
הַלַّאְ (1338)
הַ(א)לְחִין (6893)
נרדפות ערבית
פֻנְדֻק (1345)
שֻמַّאם (1918)
דומה בעברית
פֻנְדֻק (1345)
קַאמוּס (2327)
דומה בעברית
פֻנְדֻק (1345)
פַנַאדֵק (6961)
יחיד - רבים
תַ׳עְלַבּ (1346)
תַ׳עַאלֵבּ (4585)
יחיד - רבים
תַ׳עְלַבּ (1346)
חְצֵינִי (4846)
נרדפות ערבית
דֻח׳וּל (1347)
מַדְחַ׳ל (3696)
דומה בעברית
דַחַ׳ל (1348)
פַאת (552)
נרדפות ערבית
דַחַ׳ל (1348)
חַ׳שّ (4862)
נרדפות ערבית
דַחַ׳ל (1348)
דַחֵ׳ל (4974)
מַצְדַר (שם פעולה)
רִישֵה (1359)
רִיש (3324)
יחיד - רבים
אִנְתַבַּהּ (1373)
אִנְתִבָּאהְ (3173)
מַצְדַר (שם פעולה)
לִקַאא׳ (1374)
לִקַאא (169)
כפילות
גַ׳רַה (1375)
גַ׳ארַה (639)
דומה בערבית
חַ׳אף (1378)
ח׳וֹף (5632)
מַצְדַר (שם פעולה)
אַגַّ׳ל (1380)
רַפַץ׳ (142)
דומה בעברית
אַגַّ׳ל (1380)
תְאַגַّ׳ל (6577)
אחרים
סְבַּאחַה (1382)
סַבַּח (1358)
אחרים
עִלְמַאנִי (1387)
מִתְדַיֵّן (3621)
הפכים
צַלַאה (1388)
צַלַאת אֵ(ל)צֻّבְּח (1430)
צירופים
צַלַאה (1388)
צַלַאת אֵ(ל)-טֻّ׳הֻר (1431)
צירופים
צַלַאה (1388)
צַלַאת אֵלְעַצֵר (1432)
צירופים
צַלַאה (1388)
צַלַאת אֵלְעִשַאא (1435)
צירופים
צַלַאה (1388)
צַלַוַאת (3982)
יחיד - רבים
פִהֵם (1389)
פִהֵם (2087)
מַצְדַר (שם פעולה)
פִהֵם (1389)
פַאהֵם (7565)
בינוני פועל
גַ׳רִידֵה (1392)
צַחַאפֵה (29)
אחרים
גַ׳רִידֵה (1392)
צַחַפִי (4988)
אחרים
גַ׳רִידֵה (1392)
גַ׳רַאיֵד (5527)
יחיד - רבים
תַ׳קַאפֵה (1399)
חַצַ׳ארַה (4680)
דומה בעברית
אִחְתַלّ (1405)
מֻחְתַלֵّה (82)
בינוני פעול
אִחְתַלّ (1405)
אִחְתִלַאל (2284)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִחְתַלّ (1405)
אִחְתַאל (6574)
דומה בערבית
אִחְתַלّ (1405)
מֻחְתַלّ (6721)
בינוני פועל
אִחְתַלّ (1405)
מֻחְתַלّ (6721)
בינוני פעול
חַרְבּ (1408)
מַלְחַמֵה (1568)
דומה בעברית
חַרְבּ (1408)
סֵיף (4709)
דומה בערבית
סַלֵّה (1410)
סְלַאל (7208)
יחיד - רבים
רִיַאצִ׳יַאת (1413)
רִיַאצַ׳ה (1328)
דומה בערבית
צִרַאע (1415)
נִצַ׳אל (1718)
נרדפות ערבית
צִרַאע (1415)
כִּפַאח (4712)
נרדפות ערבית
צִרַאע (1415)
מֻכַּאפַחַה (4861)
נרדפות ערבית
אִחְ׳תַאר (1416)
מֻחְ׳תַאר (7220)
בינוני פעול
אִחְ׳תַאר (1416)
אִחְ׳תִיַאר (7222)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַ׳טִיר (1424)
חַ׳טִיר (530)
משמעות נוספת בעברית
שַמְסִיֵّה (1425)
שַמְסִיֵّה (2094)
דומה בערבית
כַּלְסֵה (1428)
כַּלְסַאת (5429)
יחיד - רבים
פֻסְתַאן (1429)
פַסַאתִין (534)
יחיד - רבים
צַלַאת אֵ(ל)צֻّבְּח (1430)
צֻבְּח (3326)
צירופים
עַטַל (1436)
אַעְטַאל (5943)
יחיד - רבים
צַחִיח (1437)
צַחّ (1178)
נרדפות ערבית
גַ׳מַאעַה (1440)
מַגְ׳מוּעַה (3200)
אחרים
טַבַּّאח׳ (1441)
טַאהִי (4600)
נרדפות ערבית
לֻעַ׳ה (1442)
לֻעַ׳ת אֻםّ (4189)
אחרים
לֻעַ׳ה (1442)
לֻעַ׳את (4384)
יחיד - רבים
בַּלַّע׳ (1443)
חַ׳בַּّר (4996)
נרדפות ערבית
אִסְתַנְכַּר (1445)
אַאחַ׳ד׳ (7921)
נרדפות ערבית
אִגְ׳תִמַאע (1450)
לִקַאא (169)
נרדפות ערבית
מֻנַאקַשֵה (1452)
נִקַאש (1451)
אחרים
חַדַّד (1453)
תַחְדִיד (2733)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַדַّד (1453)
חַדַّד (4449)
משמעות נוספת בעברית
ממכן (1454)
מֻמְכֵּן (690)
כפילות
טַאקַם (1458)
טַקְם (5057)
דומה בערבית
טַאקַם (1458)
טַוַאקֵם (7935)
יחיד - רבים
סַפַר (1460)
גַ׳וַאז סַפַר (1344)
צירופים
מַשְרוּע (1461)
מַשַארִיע (4558)
יחיד - רבים
טַאוְלֵה (1464)
סֻפְרַה (3144)
אחרים
טַאוְלֵה (1464)
מַכְּתַבֵּה (3145)
אחרים
טַאוְלֵה (1464)
טַאוְלֵה (4336)
אחרים
טַאלֵבּ (1468)
טֻלַّאבּ (1701)
יחיד - רבים
פִכְּרַה (1471)
אַפְכַּאר (7858)
יחיד - רבים
קַדַّם (1472)
תַקְדִים (4388)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַצַّ׳ר (1474)
תַחְצִ׳יר (8529)
מַצְדַר (שם פעולה)
רַדّ (1481)
גַ׳אוַבּ (1365)
נרדפות ערבית
נַטַ׳רִיֵّה (1484)
נַטַ׳רִי (4887)
נגזרות
אַנְף (1488)
מֻנְחַ׳אר (5176)
נרדפות ערבית
צִדְר (1491)
צִדֵר גַ׳אג׳ (2685)
צירופים
צִדְר (1491)
צְדוּרַה (8476)
יחיד - רבים
חַ׳יַאל (1509)
חַ׳יַّאל (2862)
דומה בערבית
תְעַ׳יַّר (1513)
תַעַ׳יّר (6277)
מַצְדַר (שם פעולה)
מַעְנַא (1516)
מַעַאנִי (7891)
יחיד - רבים
עַלַאמֵה (1517)
עַלַאמַאת (4374)
יחיד - רבים
שַהַאדֵה (1519)
שַהַאדֵה (2606)
דומה בערבית
פַסַّר (1521)
תַפְסִיר (5862)
מַצְדַר (שם פעולה)
פַאר (1526)
פִירַאן (2451)
יחיד - רבים
גַ׳מַל (1528)
נַאקַה (4453)
זכר - נקבה
גַ׳מַל (1528)
גְ׳מַאל (4454)
יחיד - רבים
אַרְנַבּ (1529)
אַרַאנֵבּ (5487)
יחיד - רבים
חְצַאן (1530)
חֵ׳יל (767)
אחרים
חְצַאן (1530)
פַרַס (4450)
זכר - נקבה
חְצַאן (1530)
חְצוּנֵה (4452)
יחיד - רבים
עַצְפוּר (1531)
עַצַאפִיר (4154)
יחיד - רבים
נִמְר (1532)
נְמוּרַה (8313)
יחיד - רבים
עַ׳זַאל (1533)
טַ׳בִּי (4013)
נרדפות ערבית
תִגַ׳ארַה (1534)
תִגַ׳ארִי (8393)
נגזרות
בֵּיע (1536)
מַזַאד (4706)
אחרים
תַנّוּרַה (1542)
תַנַאנִיר (7128)
יחיד - רבים
תְ׳יַאבּ (1543)
אַוַאעִי (1029)
נרדפות ערבית
תְ׳יַאבּ (1543)
מַלַאבֵּס (3979)
נרדפות ערבית
תְ׳יַאבּ (1543)
הְדוּם (7420)
נרדפות ערבית
צַיְדַלִיֵّה (1547)
פַרְמַַשִיֵّה (4335)
נרדפות ערבית
טַאקִיֵّה (1551)
טַוַאקִי (5173)
יחיד - רבים
מַנְטַ׳ר (1561)
מַנַאטֵ׳ר (4767)
יחיד - רבים
גַ׳וַאבּ (1562)
סֻאַאל (203)
אחרים
גַ׳וַאבּ (1562)
אַגְ׳וִבֵּה (4637)
יחיד - רבים
מַלְחַמֵה (1568)
לַחְם (215)
אחרים
מַלְחַמֵה (1568)
לַחַّאם (5385)
אחרים
נַפַק (1573)
אַנְפַאק (1574)
יחיד - רבים
גַ׳זִירֵה (1586)
גֻ׳זֹר (7657)
יחיד - רבים
פַרְע (1588)
פַרְע (5552)
אחרים
פַרְע (1588)
פְרוּע (5554)
יחיד - רבים
מַלַאכּ (1591)
מַלַאִכַּה (8301)
יחיד - רבים
מֻחַ׳אלַפֵה (1599)
מֻחַ׳אלַפֵה (5791)
דומה בערבית
דִ׳יבּ (1607)
דְ׳יַאבּ (8307)
יחיד - רבים
חַאסוּבּ (1608)
כַּמְבְּיוּתֵר (130)
נרדפות ערבית
מַהְרַגַ׳אן (1610)
מַהְרַגַ׳אן (1325)
דומה בערבית
קַאאִמֵה (1611)
לִסְתַה (2539)
נרדפות ערבית
מַסִיחִי (1626)
מַסִיחִיִין (1627)
יחיד - רבים
נַצְרַאנִי (1628)
מַסִיחִי (1626)
נרדפות ערבית
נַצְרַאנִי (1628)
נַצַארַא (1629)
יחיד - רבים
נַצַארַא (1629)
מַסִיחִיִין (1627)
נרדפות ערבית
אַנְוַאר (1638)
אַצְ׳וִיֶה (7724)
נרדפות ערבית
חַאל (1648)
וַצְ׳ע (39)
נרדפות ערבית
חַאל (1648)
כִּיף חַאלַכּ? (700)
צירופים
חַאל (1648)
כִּיף אלְחַאל? (982)
צירופים
חַאל (1648)
כִּיף חַאלֵכּ? (1792)
צירופים
חַאל (1648)
אַחְוַאל (5504)
יחיד - רבים
וַאללַّה (1655)
וַלַא (7602)
דומה בערבית
צְחַאבּ (1661)
אַעְצַ׳אא (4650)
דומה בעברית
צְחַאבּ (1661)
צַאחְבַּאת (7991)
זכר - נקבה
עַרַבִּי (1662)
עַרַבּ (1663)
יחיד - רבים
שַאי (1665)
מַעְלַקֵת שַאי (2104)
צירופים
אִסְם (1667)
אַסַאמִי (4540)
יחיד - רבים
אִסְם (1667)
אַסְמַאא (7873)
יחיד - רבים
אַצְל (1669)
אַצְלִי (732)
נגזרות
אַצְל (1669)
מֻנְקַאר (4378)
דומה בעברית
אַצְל (1669)
אֻצוּל (6775)
יחיד - רבים
בִּדִّّי (1670)
בִּדִי (6509)
דומה בערבית
חַ׳בַּר (1673)
אַחְ׳בַּאר (1332)
יחיד - רבים
אַמֵר (1675)
אֻמוּר (1676)
יחיד - רבים
אֻמוּר (1676)
כִּיף אֵלְאֻמוּר? (1678)
צירופים
אֻמוּר (1676)
שַעְ׳לַאת (4114)
נרדפות ערבית
כִּיף אֵלְאֻמוּר? (1678)
כִּיף חַאלַכּ? (700)
נרדפות ערבית
כִּיף אֵלְאֻמוּר? (1678)
כִּיף אלְחַאל? (982)
נרדפות ערבית
כִּיף אֵלְאֻמוּר? (1678)
כִּיפַכּ ? (3989)
נרדפות ערבית
לַוְ סַמַחְת (1679)
לַוְ סַמַחְתִי (1680)
זכר - נקבה
תַעְבַּאנִין (1684)
תַעְבַּאן (493)
יחיד - רבים
אַבּ (1690)
אִםّ (575)
זכר - נקבה
אַבּ (1690)
אַבַּאאְ (8338)
יחיד - רבים
אַח׳ (1692)
אִחְ׳וֵה (1693)
יחיד - רבים
חַבִּיבּ (1699)
מַחְבּוּבּ (1269)
נרדפות ערבית
חַבִּיבּ (1699)
חַבִּיבִּי (1700)
נגזרות
רַפִיק (1704)
צַאחֵבּ (682)
נרדפות ערבית
רַאס (1707)
וַגַ׳ע רַאס (438)
צירופים
רַאס (1707)
עַלַא רַאסִי (1933)
צירופים
רַאס (1707)
רָאס אֵלעָבֵּד (2151)
צירופים
רַאס (1707)
רַאס אִ(ל)סַّנֵה (2896)
צירופים
רַאס (1707)
כַּאשֵף רַאסוֹ (6337)
צירופים
רַאס (1707)
רוּס (8237)
יחיד - רבים
טֻנְגַ׳רַה (1709)
טַנַאגֵ׳ר (7263)
יחיד - רבים
חַארّ (1710)
פִלְפֵל חַארّ (5405)
צירופים
וַאסֵע (1715)
וָאסֶע (3020)
כפילות
נַבַּתֵה (1716)
נַבַּאתַאת (8248)
יחיד - רבים
אַעְ׳לַבּ (1719)
אַכְּתַ׳ר (3408)
נרדפות ערבית
אִמכַּאנִיֶّה (1720)
אִמְכַּאנִיֵّה (2791)
משמעות נוספת בעברית
לַאגֵ׳אְ (1721)
לַאגְ׳אִין (1722)
יחיד - רבים
יַסַאר (1723)
שְמַאל (656)
נרדפות ערבית
יַסַאר (1723)
יַמִין (704)
הפכים
תַמתִ׳יל (1724)
מַתַّ׳ל (2239)
מַצְדַר (שם פעולה)
שַעֵבּ (1726)
שֻעוּבּ (5288)
יחיד - רבים
שַעֵבּ (1726)
שַעְבִּי (7538)
נגזרות
אִחְ׳תַרַע (1727)
בַּדַע (6155)
נרדפות ערבית
אַאה (1731)
לַא (697)
הפכים
אַאה (1731)
נַעַם (3362)
נרדפות ערבית
אַנוּ (1739)
אִנّוֹ (184)
דומה בערבית
פִשّ (1740)
פִי (665)
הפכים
פִשّ (1740)
פִיש (5252)
דומה בערבית
עַלַא (1741)
עַלַא טוּל (1027)
צירופים
עַלַא (1741)
עַלַא רַאסִי (1933)
צירופים
עַלַא (1741)
עַלַא רַוַאק (7532)
צירופים
עַלַא (1741)
עַלַא טוּל (7868)
צירופים
עַלַא (1741)
עַלַא (8172)
משמעות נוספת בעברית
קַנִינֵה (1742)
קַנַאנִי (4046)
יחיד - רבים
סוּק (1743)
אַסְוַאק (8312)
יחיד - רבים
גְ׳דַאד (1744)
עֻתֻק (6441)
הפכים
בַּלַד (1745)
אַהְל אֵלְבַּלַד (186)
צירופים
אַאסֵף (1746)
מִתְאַסֵّף (316)
נרדפות ערבית
קַדّ (1765)
קַדّ מַא (8437)
צירופים
שֵיכֵּל (1768)
זַאן (268)
דומה בעברית
אַגַ׳א (1781)
תַעַאל (339)
אחרים
אַגַ׳א (1781)
גַ׳אי (7457)
בינוני פועל
אִחְנַא (1784)
נִחְנַא (605)
נרדפות ערבית
דֻ׳רַה (1892)
עַרְנוּס (4516)
אחרים
ת׳וֹם (1893)
סִןّ ת׳ום (8291)
צירופים
רֻמַّאן (1926)
רֻמַّאנֵה (7369)
אחרים
אַהְל (1945)
וַאלְדֵין (133)
נרדפות ערבית
אַהְל (1945)
אַהֵל (3654)
משמעות נוספת בעברית
אַהְל (1945)
אַהְל (6549)
משמעות נוספת בעברית
חִראסֵה (1956)
חַארֵס (627)
אחרים
לַאכֵּן (1961)
בַּסّ (4518)
נרדפות ערבית
חַ׳אתֵם (1968)
חַ׳תֵם (6551)
דומה בערבית
חַ׳אתֵם (1968)
חַ׳וַאתֵם (7242)
יחיד - רבים
חאלֶק (1969)
חַאלֵק (1063)
כפילות
אִרַאדֵה (1996)
רַעְ׳בֵּה (4895)
נרדפות ערבית
אִרַאדֵה (1996)
אַרַאד (5923)
אחרים
כֻּרַת אֵלְקַדַם (1999)
פוּתְבּוֹל (5815)
נרדפות ערבית
חַקְל (2002)
חֻקוּל (7767)
יחיד - רבים
מֻמַרִّץ׳ (2012)
מֻמַרִّצַ׳ה (1115)
זכר - נקבה
מֻמַרִّץ׳ (2012)
אַח׳ (1692)
משמעות נוספת בערבית
מַרַץ׳ (2016)
אַמְרַאץ׳ (8392)
יחיד - רבים
עִלַאג׳ (2018)
עִלַאג׳ וַטִ׳יפִי (7962)
צירופים
עִלַאג׳ (2018)
עִלַאג׳ טַבִּיעִי (8049)
צירופים
אִבְּרֵה (2019)
אִבַּר (2020)
יחיד - רבים
גִ׳הַאז (2024)
אַגְ׳הִזֵה (2023)
יחיד - רבים
פַאיְדֵה (2029)
פַוַאיֵד (7900)
יחיד - רבים
תַיַאסֵה (2030)
תֵיס (104)
נגזרות
תַיַאסֵה (2030)
גַ׳הְל (5681)
נרדפות ערבית
תַיַאסֵה (2030)
טַרַם (6578)
נרדפות ערבית
תַיַאסֵה (2030)
הַבַּל (6579)
נרדפות ערבית
חַ׳אשוּגַה (2037)
מַעְלַקַה זְעִ׳ירֵה (7488)
נרדפות ערבית
כִּיס (2042)
כְּיַאס (7326)
יחיד - רבים
עַצַאי (2045)
עַצַא (4973)
נרדפות ערבית
תַ׳לַّאגֵ׳ה (2047)
בַּרַّאד (6112)
נרדפות ערבית
זוֹבַּעַה (2076)
זַוַאבֵּע (3304)
יחיד - רבים
זוֹבַּעַה (2076)
עַאצְפֵה (4940)
נרדפות ערבית
סִרّ (2080)
אַסְרַאר (2081)
יחיד - רבים
מָנְדִיל (2095)
מָחְרַמֵה (664)
נרדפות עברית
קִימֵה (2099)
קִיַם (4511)
יחיד - רבים
בִּרְכֵּה (2100)
בִּרַכּ (6186)
יחיד - רבים
צַחְן (2101)
צַחְן (4506)
דומה בערבית
צַחְן (2101)
צְחוּן (5455)
יחיד - רבים
מַעְלַקֵת שַאי (2104)
חַ׳אשוּגַה (2037)
נרדפות ערבית
כֻּרְה (2118)
חֻבּّ (63)
הפכים
חַארַבּ (2123)
מֻחַארֵבּ (6514)
בינוני פועל
צַנְדוּק (2125)
צַנְדוּק (3736)
משמעות נוספת בעברית
צַנְדוּק (2125)
צַנְדוּק (3823)
משמעות נוספת בעברית
תַרְפִיהְ (2131)
תִסְלַאיֵה (2348)
נרדפות ערבית
טֻבְּעַה (2143)
מִלְצַק (6653)
נרדפות ערבית
צַדַאקַה (2157)
אֻלְפֵה (6823)
נרדפות ערבית
גֻ׳הוּד (2168)
גִ׳הַאד (4713)
אחרים
גַ׳מִיע (2170)
כֻּלّ (1245)
נרדפות ערבית
חַלַק (2175)
חַלַק (3497)
דומה בעברית
חֻ׳צוּצַן (2176)
בִּ(אל)דַّ׳את (7324)
נרדפות ערבית
חַ׳ארְטַה (2177)
עַ׳טַא (2435)
דומה בעברית
חַ׳ארְטַה (2177)
חַ׳וַארֵט (4526)
יחיד - רבים
חַ׳רְטַה (2178)
חַ׳ארְטַה (2177)
דומה בערבית
חַ׳רְטַה (2178)
חַכִּי פַאצִ׳י (3208)
נרדפות ערבית
חַ׳רְטַה (2178)
כִּדְ׳בֵּה (3927)
נרדפות ערבית
וַתַד (2180)
אַוְתַאד (5328)
יחיד - רבים
כַּנְז (2181)
כְּנוּז (4421)
יחיד - רבים
טַרַף (2182)
אַטְרַאף (6700)
יחיד - רבים
מַסְאוּל (2193)
מַסְאוּלִיֵّה (5124)
אחרים
מַסְאוּל (2193)
מַסְאוּלִין (8400)
יחיד - רבים
צַףّ (2194)
צַףّ (599)
מַצְדַר (שם פעולה)
צַףّ (2194)
צַףّ (4254)
מַצְדַר (שם פעולה)
נַאחְיֵה (2196)
נַאחְיֵה (5144)
כפילות
קַדַר (2197)
קִסְמֵה (8165)
נרדפות ערבית
גֻ׳וַّא (2205)
בַּרַّא (572)
הפכים
אִסְבַּקִיֵّה (2207)
אַוְלַוִיֵّה (7683)
נרדפות ערבית
מֻסַלְסַל (2210)
מֻסַלְסַלַאת (8006)
יחיד - רבים
דֵין (2213)
דְיוּן (5313)
יחיד - רבים
מֻחַאוַלֵה (2214)
תַגְ׳רִבֵּה (8091)
משמעות נוספת בערבית
עַנְזֵה (2216)
גַ׳דִי (3453)
אחרים
עַנְזֵה (2216)
עַנְזַאת (4075)
יחיד - רבים
עַנְזֵה (2216)
מִעְזֵה (5340)
נרדפות ערבית
עַדְל (2217)
אִלְמֻשְתַרִי (6119)
דומה בעברית
חַאלִיַّן (2219)
אִסַّא (334)
נרדפות ערבית
חַאלִיַّן (2219)
הַלְקֵית (715)
נרדפות ערבית
חַאלִיַّן (2219)
הַסַّא (4366)
נרדפות ערבית
חַאלִיַّן (2219)
אַלְאַאן (6360)
נרדפות ערבית
חַאלִיַّן (2219)
הַ(א)לְחִין (6893)
נרדפות ערבית
חַאלִיַّן (2219)
הַלַّק (8419)
נרדפות ערבית
עַלַם (2220)
עַאלַם (53)
דומה בערבית
עַדוּ (2221)
אַעְדַאא (4648)
יחיד - רבים
מִירְכֵן (2227)
אַרְכַּן עַלַא (2981)
כפילות
חֻרוּף (2232)
חַ׳רוּף (225)
דומה בערבית
מֻעַטַّל (2234)
חַ׳רְבַּאן (324)
נרדפות ערבית
עַאיֵז (2246)
עַאוֵז (5281)
נרדפות ערבית
וַסַאחַ׳ה (2248)
וַסַח׳ (7267)
נרדפות ערבית
חַ׳בִּיר (2256)
מֻחְ׳תָץّ (6085)
נרדפות ערבית
בַרנדַה (2263)
בַּרַנְדַה (4337)
כפילות
תָעָלְמִי (2269)
עַלַّם (4809)
כפילות
דַםّ (2274)
דַמّוֹ חְ׳פִיף (3994)
צירופים
דַםّ (2274)
דַמّוֹ תְ׳קִיל (3995)
צירופים
בִּשֵע (2275)
קַבִּיח (50)
נרדפות ערבית
בִּשֵע (2275)
חִלוּ (565)
הפכים
לְחַאם (2283)
לַחִّים (6363)
אחרים
חַקّ (2285)
חֻקוּק (4606)
יחיד - רבים
חַקّ (2285)
חַקّ (7599)
משמעות נוספת בעברית
חַקّ (2285)
חַק֘ אִלְעַוְדַה (7890)
צירופים
וִקַאחַה (2287)
וִקֵח (1572)
אחרים
גִ׳דّ (2299)
סִיד (202)
נרדפות ערבית
חלאס׳ (2300)
חַ׳לַץ (4619)
כפילות
בַּטַל (2302)
אַבְּטַאל (4779)
יחיד - רבים
מַתַ׳ל (2304)
אַמְתַ׳אל (4027)
יחיד - רבים
רוּאִיעָה (2323)
רַאאֵע (5140)
כפילות
כֵּיף (2324)
כַּיַّף (2249)
אחרים
כֶּיפִית (2325)
כַּיַّף (2249)
כפילות
שִתַא (2326)
שִתַא (293)
דומה בערבית
שִתַא (2326)
מַטַר (425)
נרדפות ערבית
קַאמוּס (2327)
קַוַאמִיס (4069)
יחיד - רבים
בִּיכָּפִי (2331)
בִּיכַּפִّי (116)
כפילות
בֵּיצַ׳ה (2338)
בֵּיצַ׳א (540)
דומה בערבית
בֵּיצַ׳ה (2338)
בֵּיץ׳ (3665)
יחיד - רבים
בִּיץ׳ (2339)
בֵּיץ׳ (3665)
דומה בעברית
רַבַּّא (2341)
מְרַבַּّא (2342)
בינוני פעול
רַבַּّא (2341)
מְרַבִּّי (8385)
בינוני פועל
מְרַבַּّא (2342)
מְרַבַּّא (770)
דומה בערבית
בִּירַבִּי (2343)
רַבַּّא (2341)
כפילות
תִרְבַּאיֵה (2344)
תַרְבִּיֵה (140)
דומה בעברית
סַאוַא (2346)
עִמֵל (304)
נרדפות ערבית
סַאוַא (2346)
סַוַא (3651)
דומה בערבית
סַלַّא (2347)
צַלַّא (2349)
דומה בערבית
סַלַّא (2347)
מְסַלִﬞי (8143)
בינוני פועל
צַלַّא (2349)
צַלַאה (1388)
נגזרות
הִוַאיֵה (2350)
הִוַאיַאת (4325)
יחיד - רבים
עַלַّא (2355)
וַטַא (2351)
הפכים
עַלַّא (2355)
עַלַّא (2731)
משמעות נוספת בעברית
צַוַّר (2356)
תַצְוִיר (2357)
מַצְדַר (שם פעולה)
סַמַّא (2358)
קַמְלֵה (6539)
דומה בעברית
מַסְטוּל (2362)
מַסַאטִיל (5699)
יחיד - רבים
אִשְתַאק (2367)
אִשְתַקְתֵ-לַכּ (1096)
צירופים
אִשְתַאק (2367)
אִשְתִיַאק (6937)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִשְתַאק (2367)
מִשְתַאק (7837)
בינוני פועל
אַמְס (2395)
אֵמְבַּארֵח (520)
נרדפות ערבית
אִעְתַבַּר (2397)
אִעְתִבַּאר (8112)
מַצְדַר (שם פעולה)
נַצַח (2400)
נִצֵח (6529)
דומה בערבית
מְרַשֵّח (2401)
רַשְח (2403)
אחרים
מְרַשֵّח (2401)
מְרַשַّח (5541)
דומה בערבית
מַהְלוּכּ (2404)
מֻנְהַכּ (6115)
נרדפות ערבית
מַהְלוּכּ (2404)
תַעִّיבּ (7584)
נרדפות ערבית
צִ׳דّ (2406)
עַלַא (8172)
נרדפות ערבית
אַלַם (2421)
אַלִים (7136)
אחרים
עַ׳בִּי (2427)
דַ׳כִּי (4329)
הפכים
נַכְּסַה (2432)
נַכְּבֵּה (5383)
אחרים
לַףّ (2444)
לַףّ (1136)
דומה בערבית
חִגֵّ׳ה (2460)
חִגֵّ׳ה (4482)
כפילות
פוֹקַאנִי (2463)
תַחְתַאנִי (5424)
הפכים
תרתיב (2467)
תַרְתִיבּ (4280)
כפילות
עַדַّ׳בּ (2472)
תַעְדִ׳יבּ (2473)
מַצְדַר (שם פעולה)
עָגִ׳ינֶה (2479)
עַגִ׳ינֵה (2069)
כפילות
קַלַם רְצַאץ (2486)
אַקְלַאם רְצַאץ (7029)
יחיד - רבים
צַמַّם (2487)
תַצְמִים (2488)
אחרים
צַמַّם (2487)
מֻצַמֵّם (3539)
אחרים
מַבְּדַא (2491)
מַבְּדַאִיַّן (2500)
נגזרות
חַ׳אלֵץ (2502)
חַ׳לַّץ (1221)
אחרים
קַתַל (2503)
קַתַל (1128)
דומה בערבית
קַתַל (2503)
קַאתֵל (2281)
בינוני פועל
קַתַל (2503)
קַתְל (7629)
מַצְדַר (שם פעולה)
רַקַץ (2506)
רַכַּץ׳ (3843)
דומה בערבית
פַקַט (2509)
בַּסّ (726)
נרדפות ערבית
מְעַפַّן (2510)
מְעַפַّן (883)
כפילות
מַנְטִקִי (2513)
מַעְקוּל (2514)
נרדפות ערבית
מֻתַתַאבֵּע (2515)
מֻסְתַמֵרّ (7878)
נרדפות ערבית
קַבִּילֵה (2521)
עַשִירַה (4742)
נרדפות ערבית
קַבִּילֵה (2521)
קַבַּאיֵל (8335)
יחיד - רבים
לַאִים (2532)
עַאטֵל (309)
נרדפות ערבית
לַאִים (2532)
לִאַאם (2533)
יחיד - רבים
שַרִיר (2534)
לַאִים (2532)
נרדפות ערבית
שַרִיר (2534)
אַשְרַאר (2535)
יחיד - רבים
שַרִיר (2534)
רוּח שַרִירַה (4459)
צירופים
לִסְתַה (2539)
לִסְתַאת (3908)
יחיד - רבים
רַצִיף (2549)
מֻתַתַאבֵּע (2515)
דומה בעברית
רַצִיף (2549)
אַרְצִפֵה (4419)
יחיד - רבים
אַהְבַּל (2570)
תֵיס (104)
נרדפות ערבית
אַהְבַּל (2570)
עַ׳בִּי (2427)
נרדפות ערבית
אַהְבַּל (2570)
מַהְבּוּל (6006)
נרדפות ערבית
אַהְבַּל (2570)
אַחְמַק (6908)
נרדפות ערבית
מַחְלוּל (2571)
מַחַאלִיל (5362)
יחיד - רבים
סַדַ׳אגַ׳ה (2572)
סַאדֵ׳ג׳ (2573)
אחרים
שַגַّ׳ע (2575)
דַעַם (4252)
נרדפות ערבית
שַגַّ׳ע (2575)
סַנַד (8345)
נרדפות ערבית
שַגַّ׳ע (2577)
שַגַّ׳ע (2575)
משמעות נוספת בעברית
שַגַّ׳ע (2577)
מֻשַגֵّ׳ע (5312)
בינוני פועל
תָלְחִ׳יץ (2584)
תַלְחִ׳יץ (2795)
כפילות
בַּלַח (2588)
תַמְר (1986)
אחרים
דַפֵע (2600)
דַפְע (3207)
דומה בערבית
דַפֵע (2600)
דַאפֵע (4909)
דומה בערבית
פֻרְן (2602)
דַפַّאי (2603)
דומה בעברית
פֻרְן (2602)
פְרַאנֵה (6851)
יחיד - רבים
חַבְּס (2621)
סִגְ׳ן (2620)
נרדפות ערבית
חַבְּס (2621)
חַבַּס (2666)
אחרים
שַרְט (2627)
שֻרוּט (5598)
יחיד - רבים
תַוְקִית צֵיפִי (2646)
צֵיף (313)
אחרים
הַדַף (2648)
גוֹל (2650)
נרדפות ערבית
חַבַּס (2666)
סַגַ׳ן (3880)
נרדפות ערבית
חַבַּס (2666)
חַבַּס (3881)
נרדפות עברית
חַבַּס (2666)
מַחְבּוּס (8238)
בינוני פעול
מֻפְרַד (2675)
גַ׳מְע (3479)
הפכים
בַּחַّאר (2676)
בַּחַר (727)
אחרים
פַגְ׳וֵה (2682)
פַגְ׳וֵה (3241)
כפילות
מַרַّה אֻחְ׳רַא (2687)
כַּמַאן מַרַّה (2686)
נרדפות ערבית
אַבּוּ כַּמוּנֵה (2696)
בַּחִ׳יל (288)
נרדפות ערבית
מֻגַ׳מַّע (2701)
מוֹל, קניון (2700)
כפילות
מֻחְתַרַם (2713)
אִחְתַרַם (4826)
אחרים
פִכְּר (2714)
פִכְּר (817)
משמעות נוספת בעברית
מַנְטֵק (2717)
מַנְטִקִי (2513)
נגזרות
מַנְטֵק (2717)
מַנְטִקִיֵّה (2551)
נגזרות
טַוַّל (2732)
טַוֵّל בַּאלַכּ (3856)
צירופים
טַוַّל (2732)
טַוַّל (5646)
דומה בערבית
אֻסְטוּרַה (2736)
אַסַאטִיר (7390)
יחיד - רבים
צִחִי (2749)
נַאם (3016)
הפכים
שַהֵר וַאחַד (2771)
יַנַאיֵר (5972)
נרדפות ערבית
מְוַאא (2774)
מַוַّא (2767)
אחרים
פַשַّל (2784)
אַפְשַל (2783)
נרדפות ערבית
אַחְבַּט (2785)
אַפְשַל (2783)
נרדפות ערבית
אַחְבַּט (2785)
פַשַّל (2784)
נרדפות ערבית
דַבּّוּס (2786)
דַבּّוּס (8215)
משמעות נוספת בעברית
פֻרְצַה (2793)
פֻרְצַה (6372)
דומה בערבית
פֻרְצַה (2793)
פֻרָץ (6378)
יחיד - רבים
תַלְחִ׳יץ (2795)
מֻלַחַّ׳ץ (4899)
נרדפות ערבית
חַ׳אטַר (2799)
חַ׳אטֵר (6375)
דומה בערבית
טַרְד (2808)
טַרַד (2809)
אחרים
סִיגַארַה (2812)
תַדְחִ׳ין (2077)
אחרים
סִיגַארַה (2812)
סַגַאיֵר (2361)
יחיד - רבים
קְזַאז (2823)
וַרַקַת קְזַאז (4772)
צירופים
סִןّ (2824)
סִןّ ת׳ום (8291)
צירופים
קַאעַה (2832)
צַאלֵה (2833)
נרדפות ערבית
תַוַחֻّד (2845)
תַוַחֻّד (6110)
כפילות
חַ׳יַّאל (2862)
חֵ׳יל (767)
אחרים
צַנַّף (2865)
צַנַّף (5655)
דומה בערבית
תַ׳אנְיֵה (2884)
תַ׳אנְיֵה (20)
משמעות נוספת בעברית
פַהְמַאן (2887)
פַהְמַאן (3933)
כפילות
מֻסְתַעְגַ׳ל (2901)
עַאגֵ׳ל (7440)
נרדפות ערבית
מֻסְתַעְגַ׳ל (2901)
צַ׳רוּרִי (7441)
נרדפות ערבית
מֻחّ׳ (2903)
עַקֵל (24)
נרדפות ערבית
מֻחّ׳ (2903)
מֻחّ׳ (4150)
משמעות נוספת בעברית
שַארַכּ (2906)
שַארַכּ (746)
משמעות נוספת בעברית
שַארַכּ (2906)
שַרַאכֵּה (1714)
נגזרות
שַארַכּ (2906)
מֻשַארַכֵּה (4070)
מַצְדַר (שם פעולה)
פֻקְדַאן (2915)
תַ׳כַּל (2914)
נרדפות ערבית
נוֹם (2919)
נוֹם (4858)
משמעות נוספת בעברית
אִנְתִשַאר (2923)
תַפַשִّי (7733)
נרדפות ערבית
טַוַّר (2933)
חַסַّן (2934)
נרדפות ערבית
טַוַّר (2933)
טַוַّר (3328)
משמעות נוספת בעברית
חַסַّן (2934)
חַסַّן (3351)
כפילות
פַרִיד (2959)
חַ׳אץّ (1223)
נרדפות ערבית
פַרִיד (2959)
מֻמַיַّז (2960)
נרדפות ערבית
מֻמַיַّז (2960)
חַ׳אץّ (1223)
נרדפות ערבית
חַ׳אץّ (2961)
חַ׳אץّ (1223)
כפילות
נַפַס (2965)
נַפְס (466)
דומה בערבית
נַאם (2971)
נַאם (3016)
משמעות נוספת בעברית
תְנַפַّס (2978)
תַנַפֹّס (7512)
מַצְדַר (שם פעולה)
רוּח (2979)
רוּח שַרִירַה (4459)
צירופים
חָפְלֶה (2982)
חַפְלֵה (624)
כפילות
נִסְר (2992)
נְסוּרַה (5618)
יחיד - רבים
חַבּّ (3005)
חַבּّ (1087)
משמעות נוספת בעברית
חַבּّ (3005)
תְעַלַّק בּ... (3004)
נרדפות ערבית
חַבּّ (3005)
עִשֵק (7583)
נרדפות ערבית
הִדִי (3014)
אִרְתַאח בַּאלוֹ (4921)
נרדפות ערבית
מֻרַאדִפֵה (3018)
מֻתַרַאדִפֵה (4067)
נרדפות ערבית
טַאבּ (3025)
שִפִי (3024)
נרדפות ערבית
עִ׳יַאבּ (3034)
עֵ׳יבֵּה (5461)
נרדפות ערבית
מֻנְפַצֵל (3036)
מֻנְפַרֵד (3035)
נרדפות ערבית
צַקְר (3042)
בַּאז (5614)
דומה בעברית
צַקְר (3042)
צְקוּר (5616)
יחיד - רבים
מַדַא אלְחַיַאה (3051)
מַדַא (7380)
אחרים
תְלַזַّק (3055)
לַזַّק (6665)
אחרים
אִנְמַחַא (3063)
מַחַא (5359)
אחרים
נַמְלֵה (3064)
נַמְל (8208)
אחרים
דַ׳אבּ (3071)
דַ׳וַّבּ (6933)
אחרים
טַוַّל (3075)
טַוַّל (2732)
דומה בערבית
טַוַّל (3075)
אִסְתַמַרّ (3077)
נרדפות ערבית
טַוַّל (3075)
טַוַّל (5646)
דומה בערבית
אִסְתַמַרّ (3077)
מֻסְתַמֵרّ (7878)
בינוני פועל
קַזַם (3079)
אָקְזַאם (4789)
יחיד - רבים
תְחַמַّל (3097)
מִתְחַמֵّל (7346)
בינוני פועל
בַּנוּתִי (3110)
רִגַ׳אלִי (5364)
הפכים
נַפַק (3118)
נַפַק (1573)
דומה בערבית
נַטַّ׳ף (3128)
נְטִ׳יף (812)
נגזרות
נַטַّ׳ף (3128)
תַנְטִ׳יף (3137)
מַצְדַר (שם פעולה)
נַטַّ׳ף (3128)
וַסַّח׳ (5380)
הפכים
אִנְתִקַאם (3134)
אִנְתַקַם (3142)
אחרים
תַנְטִ׳יף (3137)
וַסַח׳ (7267)
הפכים
קַפְזֵה (3179)
קַפְז (8571)
אחרים
הֵיכ וּהֵיכ (3188)
הֵיכּ (271)
אחרים
מַוְצ׳וּע (3196)
מַוַאצִ׳יע (6176)
יחיד - רבים
מֻעַ׳נִّי (3197)
מֻטְרֵבּ (3701)
נרדפות ערבית
מֻעַ׳נִّי (3197)
מֻעַ׳נִّיֵה (3897)
זכר - נקבה
נַאדִי (3203)
נַוַאדִי (7950)
יחיד - רבים
חַכִּי פַאצִ׳י (3208)
פַאצִ׳י (5126)
אחרים
מַרְבּוּט (3217)
מֻעַלַّק (1370)
משמעות נוספת בערבית
כְּבִּיר בִּ(א)לְעֻמֻר (3221)
חִ׳תְיַאר (1267)
נרדפות ערבית
קַרַאבֵּה (3233)
קַרַאבֵּה (3413)
דומה בערבית
סַוַّא (3244)
עִמֵל (304)
נרדפות ערבית
סַוַّא (3244)
סַאוַא (2346)
נרדפות ערבית
סַוַّא (3244)
סַוַא (3651)
דומה בערבית
עַמַל (3254)
עַמַל (422)
דומה בערבית
עַמַל (3254)
עַמַל (6695)
דומה בערבית
מַפְתוּח (3256)
מַפְתוּח (317)
דומה בערבית
מַרַّאת (3261)
אַחְיַאנַן (5624)
נרדפות ערבית
נַאקוּש (3263)
גַ׳רַס (1634)
נרדפות ערבית
נַאקוּש (3263)
נַוַאקִיש (5377)
יחיד - רבים
חַלّ (3265)
חַלّ (1134)
דומה בערבית
חַלّ (3267)
חַלّ (3265)
מַצְדַר (שם פעולה)
עַשַאן (3279)
כִּרְמַאל (3280)
נרדפות ערבית
כִּרְמַאל (3280)
מִן אַגְ׳ל (7163)
נרדפות ערבית
צַבּّ (3284)
סַבּّ (4320)
דומה בערבית
אִחְמַרّ (3290)
אַחְמַר (1083)
אחרים
דַבְּלַג׳ (3292)
דַבְּלַגֵ׳ה (4777)
מַצְדַר (שם פעולה)
תֵיס (3296)
עַנְזֵה (2216)
זכר - נקבה
תֵיס (3296)
מִעְזֵה (5340)
זכר - נקבה
דֻבּّ (3297)
דַבְּדוּבּ (7170)
אחרים
גֻ׳נוּן (3298)
מַגְ׳נוּן (1259)
אחרים
קֻרְקַעַה (3300)
קַרַאקֵע (4584)
יחיד - רבים
תַוַאבֵּל (3301)
בְּהַארַאת (5467)
נרדפות ערבית
קַהְוֵה (3302)
קַהַאוִי (4854)
יחיד - רבים
וַגְ׳בֵּה (3303)
תִחְלַאיֵה (4504)
אחרים
וַגְ׳בֵּה (3303)
צַחְן (4506)
נרדפות ערבית
וַגְ׳בֵּה (3303)
גֻ׳רְעַה (8396)
משמעות נוספת בערבית
עִלְבֵּה (3305)
עִלַבּ (5172)
יחיד - רבים
עַ׳טַא (3306)
עֻ׳טִי (5315)
יחיד - רבים
טַלַّע (3313)
טִלֵע (222)
אחרים
נְג׳וּם (3316)
כַּוַאכֵּבּ (8020)
דומה בעברית
בַּדִיל (3318)
בַּדִיל (7140)
דומה בערבית
בַּדִיל (3318)
בַּדַאאֵל (7628)
יחיד - רבים
סֻלְחֻפַאה (3319)
קֻרְקַעַה (3300)
נרדפות ערבית
סֻלְחֻפַאה (3319)
סַלַאחֵף (4583)
יחיד - רבים
דִיכּ רוּמִי (3320)
דִיכּ (1249)
אחרים
אִלְהִנְד (3323)
ג׳וֹז אִלְהִנְד (4082)
צירופים
גַ׳רִיח (3333)
מַגְ׳רוּח (166)
נרדפות ערבית
וַעְד (3336)
וְעוּד (4687)
יחיד - רבים
עִשְק (3338)
חֻבּّ (63)
נרדפות ערבית
עִשְק (3338)
וִדַאד (821)
נרדפות ערבית
עִשְק (3338)
הַוַא (3384)
נרדפות ערבית
שַעְ׳לֵה (3342)
אִשִי (644)
נרדפות ערבית
שַעְ׳לֵה (3342)
שַעְ׳לֵה (1210)
כפילות
שַעְ׳לֵה (3342)
אַמֵר (1675)
נרדפות ערבית
שַעְ׳לֵה (3342)
שִי (3846)
נרדפות ערבית
שַעְ׳לֵה (3342)
שַעְ׳לַאת (4114)
יחיד - רבים
תַדְ׳כַּרַה (3344)
תַדַ׳אכֵּר (3345)
יחיד - רבים
אִשְתִרַאכּ (3348)
אִשְתִרַאכּ (5563)
משמעות נוספת בעברית
חַשִיש (3353)
דֵישֵיה (6836)
נרדפות ערבית
וַזְן (3358)
עַמַארַה (3357)
דומה בעברית
תֻפַّאחַה (3360)
תֻפַّאח (1105)
יחיד - רבים
נַעַם (3362)
לַא (697)
הפכים
נַעַם (3362)
אַי נַעַם (3377)
נרדפות ערבית
מַוְקֵע (3363)
מַוַאקֵע (3364)
יחיד - רבים
קִטַאר (3372)
קִטַאר חַ׳פִיף (3535)
אחרים
תְקַדַّם (3374)
מֻתַקַדֵّם (4188)
בינוני פועל
אַי נַעַם (3377)
לַא (697)
הפכים
אַי נַעַם (3377)
אַאה (1731)
נרדפות ערבית
פֵין (3378)
וֵין (1158)
נרדפות ערבית
עַאםّ (3380)
בְּשַכֵּל עַאםّ (398)
צירופים
עַאםّ (3380)
מֻדִיר עַאםّ (8302)
צירופים
מֻרְעֵב (3382)
מֻחִ׳יף (3487)
נרדפות ערבית
הַוַא (3384)
חֻבּّ (63)
נרדפות ערבית
חִ׳בְּרַה (3401)
מֻחַאוַלֵה (2214)
משמעות נוספת בערבית
אִסְתַעְ׳רַבּ (3420)
תְעַגַّ׳בּ (3422)
נרדפות ערבית
שִפֵק (3431)
שַפַקַה (8247)
מַצְדַר (שם פעולה)
עִ׳פִי (3432)
פַאק (247)
הפכים
עִ׳פִי (3432)
צִחִי (2749)
הפכים
עִ׳פִי (3432)
נַאם (3016)
נרדפות ערבית
חִ׳שֵן (3433)
מַאלֵס (3434)
הפכים
סוּר (3437)
אַסְוַאר (5824)
יחיד - רבים
מֻדְ׳נֵבּ (3444)
בַּרִיאְ (3443)
הפכים
דַלוּ (3449)
סַטְל (3448)
נרדפות ערבית
גַ׳דִי (3453)
גַ׳דִّי (395)
דומה בערבית
אֻסְבּוּע (3457)
אַסַאבִּיע (8336)
יחיד - רבים
גַ׳אמֵע (3461)
מַסְגֵ׳ד (3462)
נרדפות ערבית
מַסְגֵ׳ד (3462)
מַסַאגֵד (7770)
יחיד - רבים
חֻמֹّץ (3471)
טַחִינֵה (1937)
אחרים
חֻמֹّץ (3471)
מְתַבַּّל חֻמֹّץ (7362)
צירופים
גַ׳מְע (3479)
גַ׳אמֵע (3461)
דומה בערבית
אַאדַמִי (3481)
אַוַאדֵם (7892)
יחיד - רבים
צַחַّה (3482)
צַחְّתֵין (1283)
נרדפות ערבית
צְיַאם (3490)
צְיַאם מַקְבּוּל (7846)
צירופים
צַ׳פְדַעַה (3500)
צַ׳פַאדֵע (6991)
יחיד - רבים
תְוַקַّע (3502)
תַוַקֹّע (3503)
מַצְדַר (שם פעולה)
בִּסַס (3516)
בְּסַאס (3711)
נרדפות ערבית
עִרֵף (3526)
מַעְרוּף (1034)
בינוני פעול
עִרֵף (3526)
עַארֵף (1687)
בינוני פועל
נַגַ׳ח (3527)
נִגֵ׳ח (315)
נרדפות ערבית
פַוַّת (3528)
פַאת (552)
תְחַמַّם (3529)
חַמַّאם (1161)
אחרים
סַכַּת (3530)
סַאכֵּת (7345)
בינוני פועל
סַכַּת (3530)
סֻכּוּת (8257)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִפְטַאר (3532)
פְטוּר (346)
אחרים
אִפְטַאר (3532)
סֻחוּר (5690)
אחרים
אִפְטַאר (3532)
פְטוּר (7850)
נרדפות ערבית
אִנְתֵרְנֵת (3537)
נֵת (5735)
נרדפות ערבית
תְצַפַّח (3538)
תְזַלַّג׳ (5898)
דומה בעברית
מֻצַמֵّם (3539)
תַצְמִים (2488)
אחרים
בּוּלִיס (3540)
בּוּלִיס (3541)
אחרים
בּוּלִיס (3541)
שֻׁרְטִי (1168)
נרדפות ערבית
דֻרְזִי (3542)
דְרוּז (3543)
יחיד - רבים
חֻ׳צַ׳רִי (3550)
חֻ׳צַ׳רִיִّין (4201)
יחיד - רבים
חֻ׳צַ׳רִי (3550)
חֻ׳צַ׳רִיֵّה (4290)
זכר - נקבה
חַמַאמֵה (3552)
חַמַאם (5399)
יחיד - רבים
יַסַארִי (3554)
עִסְרַאוִי (3859)
דומה בעברית
יַסַארִי (3554)
יַמִינִי (6913)
הפכים
בַּטַّה (3559)
וַזֵّה (2834)
אחרים
בַּטַאטַא חִלְוֵה (3560)
בַּטַאטַא (1843)
דומה בעברית
אַוַّל (3561)
אַוַّל אִשִי (548)
צירופים
אַוַّל (3561)
אִסְעַאף אַוַّלִי (2025)
צירופים
אַוַّל (3561)
אוּלַא (8018)
זכר - נקבה
אַוַّל (3562)
אַאחֵ׳ר (72)
הפכים
אַוַّל (3562)
בִּדַאיֵה (1219)
נרדפות ערבית
אַוַّל (3562)
נִהַאיֵה (1220)
הפכים
אַוַّל (3562)
אַוַّל (3561)
משמעות נוספת בעברית
אַוַّל (3562)
אִבְּתִדַאאְ (7218)
נרדפות ערבית
אַוַّל (3562)
אַוַّלַן (8410)
נגזרות
רַקַם (3564)
אַרְקַאם (6184)
יחיד - רבים
רַקַם (3564)
רַקַם קִיַאסִי (8573)
צירופים
צַאחִי (3565)
צִחִّי (354)
דומה בערבית
שַאשֵה (3566)
שַאשֵת לַמְס (5729)
צירופים
בֻּרְדַאי (3567)
סְתַארַה (8124)
משמעות נוספת בערבית
סַלַטַה (3569)
סַלַטַאת (1935)
יחיד - רבים
זַהְרַה (3572)
וַרְדֵה (3573)
נרדפות ערבית
זַהְרַה (3572)
זְהוּר (8262)
יחיד - רבים
רַסֵם (3575)
רַסַם (5052)
אחרים
כַּאתֵבּ (3581)
כֻּתַّאבּ (6925)
יחיד - רבים
אֻסְתַאד׳ (3582)
אֻסְתַאדֵ׳ה (3583)
זכר - נקבה
אֻסְתַאד׳ (3582)
אַסַאתְדֵ׳ה (5339)
יחיד - רבים
נַאמוּסֵה (3586)
הִסְהֵסַה (7116)
נרדפות ערבית
מַוְקַף (3587)
מַוְקֵף (1327)
דומה בערבית
מַבְּלַע׳ (3588)
מַבַּאלֵע׳ (7265)
יחיד - רבים
סַבְּע (3590)
אַסַד (1173)
נרדפות ערבית
סַבְּע (3590)
לַיְת׳ (1603)
נרדפות ערבית
אִימֵיל (3597)
בַּרִיד אִלִכְּתְרוּנִי (3598)
נרדפות ערבית
אִימֵיל (3597)
אִימֵילַאת (7984)
יחיד - רבים
צַיַّח (3603)
צַרַّח׳ (4922)
נרדפות ערבית
מַצִיר (3608)
קַדַר (2197)
נרדפות ערבית
מַצִיר (3608)
מָצִירִי (3609)
נגזרות
צַוַّת (3610)
אַשַّר (6922)
דומה בעברית
כִּרֵהּ (3611)
חַבּّ (1087)
הפכים
תַצְוִית (3612)
אִקְתִרַאע (6971)
נרדפות ערבית
שַכּّ (3616)
שַכּّ (6649)
אחרים
בִּדוּן (3618)
בִּדוּן סַבַּבּ (403)
צירופים
אִלִّי פַאת (3626)
אֵלְגַ׳אי (446)
הפכים
אִלִّי פַאת (3626)
אִלִّי פַאתַת (3627)
זכר - נקבה
לַעִיבּ (3638)
מֻמַתֵّ׳ל (3637)
דומה בעברית
וַרְדִי (3643)
זַהְרִי (3642)
נרדפות ערבית
חַ׳איֵף (3644)
חַ׳אף (1378)
אחרים
תַמַאם (3646)
תַמַאם (583)
משמעות נוספת בעברית
פַרְשֵה (3650)
פַרְשֵה (4933)
דומה בערבית
אַהֵל (3654)
אַהְל אֵלְבַּלַד (186)
צירופים
אַהֵל (3654)
אַהְל (6549)
משמעות נוספת בעברית
עַ׳נַמֵה (3660)
מַעַّא (6218)
אחרים
עַ׳נַמֵה (3660)
עַ׳נַמַאת (8311)
יחיד - רבים
נַעְגֵ׳ה (3661)
עַ׳נַמֵה (3660)
נרדפות ערבית
טוּבֵּה (3663)
טוּבּ (3664)
יחיד - רבים
וַרַקַה (3666)
בִּטַאקַה (3719)
נרדפות ערבית
מְכַּעַّבּ (3667)
מְכַּעַّבַּאת (3735)
יחיד - רבים
מַוְרַד (3668)
מַוַארֵד (3669)
יחיד - רבים
עַלַאמֵה (3679)
דַלִיל (3775)
נרדפות ערבית
גִ׳יל (3682)
אַגְ׳יַאל (4548)
יחיד - רבים
וַצַף (3684)
וַצֵף (3685)
מַצְדַר (שם פעולה)
רַסְם (3688)
רַסֵם (3575)
דומה בערבית
רַסְם (3688)
רַסַם (5052)
אחרים
טַאבֵּק (3690)
טַאבֶּק אַרצִ׳י (3691)
צירופים
טַאבֵּק (3690)
טָוָאבֶּק (7719)
יחיד - רבים
מַדְחַ׳ל (3696)
מַדַאחֵ׳ל (4371)
יחיד - רבים
מַקְלַא (3703)
קַלַّאיֵה (5472)
נרדפות ערבית
זַמִיל (3705)
זֻמַלַאא (6107)
יחיד - רבים
סַאעַה (3715)
תַ׳אנְיֵה (20)
אחרים
סַאעַה (3715)
דַקִיקַה (802)
אחרים
סַאעַה (3715)
סַאעֵתְהַא (8593)
נגזרות
בַּרְצ׳וֹ (3716)
בַּרְצ׳וּ (2652)
כפילות
חַאגֵ׳ה (3717)
בְּחַאגֵ׳ה לַ... (3718)
צירופים
מַעַכּ חַקّ (3723)
מַעֵכּ חַקّ (3724)
זכר - נקבה
רִבֵּח (3727)
קַבַּץ׳ (5762)
אחרים
נֻקַט (3733)
נֻכַּת (4098)
דומה בערבית
בַּנְכּ (3737)
בַּנְכּ (4410)
דומה בערבית
בַּנְכּ (3737)
בּנוּכֵּה (7903)
יחיד - רבים
בְּלוֹג (3744)
מֻדַוַّנֵה (3743)
נרדפות ערבית
כַּמַנְגַ׳ה (3746)
כַּמַאן (6180)
נרדפות ערבית
חַ׳לַّא (3747)
חַ׳לַّא (774)
כפילות
קַלַק (3753)
קִלֵק (7796)
אחרים
עַאמֵל (3754)
עַוַאמֵל (7121)
יחיד - רבים
תַוְקִיף (3756)
אִעְתִקַאל (1614)
נרדפות ערבית
תַוְקִיף (3756)
תַוְקִיף (6692)
כפילות
סַנְפוּר (3758)
סַנַאפֵר (7350)
יחיד - רבים
סַפִינֵה (3761)
בַּאבּוּר (6713)
נרדפות ערבית
בַּאחִ׳רַה (3762)
סַפִינֵה (3761)
נרדפות ערבית
בַּאחִ׳רַה (3762)
מַרְכַּבּ (6283)
נרדפות ערבית
בַּאחִ׳רַה (3762)
בַּאבּוּר (6713)
נרדפות ערבית
זַוְרַק (3764)
שַחְ׳תוּרַה (3767)
נרדפות ערבית
זַוְרַק (3764)
מַרְכַּבּ (6283)
נרדפות ערבית
קַארֵבּ (3766)
זַוְרַק (3764)
נרדפות ערבית
קַארֵבּ (3766)
קַוַארֵבּ (8541)
יחיד - רבים
שַחְ׳תוּרַה (3767)
קַארֵבּ (3766)
נרדפות ערבית
אִדְמַאן (3770)
אִדְמַאן (2185)
כפילות
גַ׳מַע (3774)
גַ׳מַע (7001)
דומה בערבית
גַ׳מַע (3774)
לַםّ (7240)
נרדפות ערבית
דַלִיל (3775)
אַדִלֵﬞה (8379)
יחיד - רבים
חַדّ (3780)
גַ׳נְבּ (722)
נרדפות ערבית
חַדّ (3780)
חַדّ (1067)
דומה בערבית
חַ׳טַר (3790)
אַחְ׳טַאר (6804)
יחיד - רבים
חַ׳לַّא (3791)
חַ׳לַّא (1711)
דומה בערבית
טַבִּיעַה (3805)
טַבִּיעִי (3451)
אחרים
חוּת (3806)
חִיתַאן (8547)
יחיד - רבים
קַצְר (3808)
קְצוּר (7705)
יחיד - רבים
פַארַה (3810)
פַאר (1526)
אחרים
מוּסִיקַאר (3816)
מוּסִיקִי (6181)
נרדפות ערבית
הַיֵّן (3817)
צַעְבּ (505)
הפכים
הַיֵّן (3817)
סַהְל (679)
נרדפות ערבית
הַיֵّן (3817)
הַיְّנֵה (3818)
זכר - נקבה
קַאם (3822)
קַאם (421)
דומה בערבית
צַנְדוּק (3823)
צַנְדוּק (3736)
משמעות נוספת בעברית
צַנְדוּק (3823)
סַחַّארַה (4801)
נרדפות ערבית
חַבֵּ‏‎ל (3824)
חְבַּאל (7769)
יחיד - רבים
פִעֵל (3835)
אַפְעַאל (3836)
יחיד - רבים
צַבַּע׳ (3839)
לַוַّן (6511)
דומה בעברית
רַכַּץ׳ (3843)
רִמֵח (6276)
נרדפות ערבית
שִי (3846)
אִשִי (644)
נרדפות ערבית
אִתַّצַל (3855)
צַ׳רַבּ תֵלֵפוֹן (4608)
נרדפות ערבית
מַמַרّ מֻשַאה (3863)
מַעְבַּר מֻשַאה (3204)
נרדפות ערבית
שַאהֵד (3871)
שַאהֵד עַיַאן (3870)
צירופים
שַאהֵד (3871)
שְהוּד (6244)
יחיד - רבים
סַגַ׳ן (3880)
סִגְ׳ן (2620)
מַצְדַר (שם פעולה)
סַגַ׳ן (3880)
חַבַּס (3881)
נרדפות ערבית
לַכְּנֵה (3889)
לַפֵט׳ (1225)
נרדפות ערבית
עֵ׳ימֵה (3890)
עְ׳יוּם (4659)
יחיד - רבים
עֵ׳ימֵה (3890)
סַחַאבּ (4945)
נרדפות ערבית
אֻעְ׳נִיֵה (3892)
אַעַ׳אנִי (3895)
יחיד - רבים
עַרְש (3902)
עֻרוּש (8388)
יחיד - רבים
תַחְלִיל (3909)
עַמַלִיֵّה (977)
דומה בעברית
וֻגֵ׳הְ (3919)
וִשّ (1151)
נרדפות ערבית
חֻזֵירֵה (3921)
חַזַאזִיר (7283)
יחיד - רבים
אִיגַ׳אבִּי (3925)
סַלְבִּי (3924)
הפכים
כִּדְ׳בֵּה (3927)
כִּדֵ׳בּ (5537)
דומה בערבית
שַוְבַּאן (3931)
מְשַוֵّבּ (5523)
נרדפות ערבית
חַיְרַאן (3935)
מֻרְתַבֵּכּ (7581)
נרדפות ערבית
עֻצ׳וּ (3939)
עַדוּ (2221)
דומה בערבית
עֻצ׳וּ (3939)
עֻצ׳וּ (4649)
דומה בערבית
עֻצ׳וּ (3939)
אַעְצַ׳אא (4651)
יחיד - רבים
רִמְש, רַמְש (3940)
רְמוּש (8220)
יחיד - רבים
חַאגֵ׳בּ (3942)
חַוַאגֵ׳בּ (1486)
יחיד - רבים
צַ׳וّ (3943)
אַצְ׳וִיֶה (7724)
יחיד - רבים
חַפְלֵה (3953)
חַפְלַאת (3962)
יחיד - רבים
חַפְלֵה (3953)
חַפְלֵה (4059)
דומה בערבית
חַפְלֵה (3953)
אִחְתַפַל (5048)
אחרים
כִּיפַכּ ? (3989)
כִּיף חַאלַכּ? (700)
נרדפות ערבית
כִּיפַכּ ? (3989)
כִּיפֵכּ ? (3990)
זכר - נקבה
כִּיפֵכּ ? (3990)
כִּיף חַאלֵכּ? (1792)
נרדפות ערבית
מֻתַ׳קַّף (3992)
מִתְעַלֵّם (8090)
נרדפות ערבית
כִּבְּד (3993)
תְקִיל (1137)
דומה בעברית
רַקְץ (3997)
רַקַץ (2506)
אחרים
בּוּק (4009)
אַבְּוַאק (7936)
יחיד - רבים
יַמַאמַה (4012)
חַמַאמֵה (3552)
אחרים
טַ׳בִּי (4013)
אַבּוּ טַ׳בִּי (4016)
אחרים
רִים (4014)
מַהַא (4015)
נרדפות ערבית
עַאש (4018)
עַאיֵש (52)
בינוני פועל
תִעֵבּ (4019)
תַעַבּ (1974)
מַצְדַר (שם פעולה)
גִ׳סְר (4022)
גְ׳סוּר (7144)
יחיד - רבים
חַרְף (4024)
חֻרוּף (2232)
יחיד - רבים
אִגַ׳אזֵה (4030)
פֻרְצַה (6372)
נרדפות ערבית
צַפַאא (4036)
צַפַא (8126)
דומה בערבית
שַאמִי (4053)
סַאמִי (4054)
דומה בעברית
מִשִי (4061)
מַשִי (4883)
מַצְדַר (שם פעולה)
מִשִי (4061)
מַאשִי (8073)
בינוני פועל
רִיחַה (4063)
רִיח (190)
דומה בערבית
עִלְם (4066)
עִלְם (3474)
דומה בערבית
מֻפְרַד (4068)
מֻפְרַד (2675)
דומה בערבית
מֻשַאה (4080)
מַעְבַּר מֻשַאה (3204)
צירופים
מֻשַאה (4080)
מַמַרّ מֻשַאה (3863)
צירופים
בַּסְטַה (4081)
דֻכַּّאן (636)
דומה בעברית
עַאד (4084)
עַאד (6757)
משמעות נוספת בעברית
אִנְתַקַל (4086)
נַקַל (4087)
אחרים
נַקַל (4087)
נַקַל (5021)
דומה בערבית
אַלְעַ׳א (4104)
בַּטַّל (4227)
דומה בעברית
פַרַח (4110)
פִרֵח (1725)
אחרים
פַרַח (4110)
אַפְרַאח (7732)
יחיד - רבים
חַ׳טִיֵّה (4124)
חַ׳טַאיַא (4125)
יחיד - רבים
פַרִיצַ׳ה (4127)
פַרַאאֵץ׳ (6815)
יחיד - רבים
צַלִיבּ (4132)
צֻלְבַּאן (6365)
יחיד - רבים
סַאחֵר (4143)
סַאחְרֵה (4155)
זכר - נקבה
וַטְוַאט (4144)
חֻ׳פַّאש (6093)
נרדפות ערבית
מוֹתוֹר (4151)
דַרַّאגֵ׳ה נַארִיֵّה (4153)
נרדפות ערבית
דַרַّאגֵ׳ה (4152)
דַרַגֵ׳ה (389)
דומה בערבית
דַרַّאגֵ׳ה (4152)
מוֹתוֹר (4151)
נרדפות ערבית
דַרַّאגֵ׳ה (4152)
דַרַّאגֵ׳ה נַארִיֵّה (4153)
נרדפות ערבית
אַמְר (4157)
אַמֵר (1675)
דומה בערבית
אַמְר (4157)
אַמֵר (5119)
דומה בערבית
וַרַّא (4165)
פַרְגַ׳א (1037)
נרדפות ערבית
תְעַוַّד (4172)
מִתְעַוֵّד (6818)
בינוני פועל
תַארִיח׳ (4174)
תַארִיח׳ (4175)
אחרים
תַארִיח׳ (4174)
מֻאַרֵّח׳ (4897)
אחרים
תַארִיח׳ (4175)
תַוַארִיח׳ (1978)
יחיד - רבים
נַקְחַרַה (4177)
נַקְל חַרְפִי (4025)
נרדפות ערבית
מַאצִ׳י (4178)
מַאצִ׳י (3796)
משמעות נוספת בעברית
מַאצִ׳י (4178)
אִלְמַאצִ׳י (8478)
צירופים
מֻדַ׳כַּّר (4190)
מֻאַנַّת׳ (3116)
הפכים
לַפַט׳ (4209)
לַפֵט׳ (1225)
מַצְדַר (שם פעולה)
לַפַט׳ (4209)
לַפֵט׳ (3887)
מַצְדַר (שם פעולה)
גִ׳נְס (4212)
גִ׳נְסִי (8184)
נגזרות
רַגֻ׳ל (4213)
זַלַמֵה (566)
נרדפות ערבית
רַגֻ׳ל (4213)
מַרַה (687)
הפכים
רַגֻ׳ל (4213)
רְגַ׳אל (4214)
יחיד - רבים
אִלְתַקַא (4215)
לַקַא (168)
אחרים
אִלְתַקַא (4215)
לַאקַא (5787)
אחרים
גַ׳נַّן (4216)
שַגַّ׳ע (2577)
דומה בעברית
עַ׳לַّא (4231)
עַ׳לַא (4230)
דומה בערבית
עַ׳לַّא (4231)
עִ׳לִי (4232)
אחרים
עַ׳לַّא (4231)
עַ׳לַّא (5474)
כפילות
גֻ׳מהוּר (4238)
גַ׳מַאהִיר (7907)
יחיד - רבים
מִתשַאאֵם (4243)
תַשַאאֻם (7045)
אחרים
מְרַתַّבּ (4245)
רַתַّבּ (1254)
אחרים
עַוַّא (4247)
נַבַּח (4246)
נרדפות ערבית
דוֹר (4253)
דוֹר (3309)
דומה בערבית
צַףّ (4254)
צַףّ (599)
משמעות נוספת בעברית
לַקַבּ (4255)
לַקַבּ (5223)
דומה בערבית
אִנְסַמַע (4259)
סִמֵע (899)
אחרים
תַעְ׳דִ׳יֵّה (4265)
עִ׳דַ׳אאִי (6929)
נגזרות
ג׳וֹז (4270)
ג׳וֹז אִלְהִנְד (4082)
צירופים
בַּדִיל (4271)
בַּדִיל (3318)
כפילות
אִכְּתַפַא (4277)
אִכְּתִפַאאְ (8119)
מַצְדַר (שם פעולה)
מַטְבּוּח׳ (4278)
טַבַּח׳ (1466)
אחרים
תַרְתִיבּ (4280)
רַתַّבּ (1254)
אחרים
פֻצ׳וּל (4286)
פֻצ׳וּלִי (4285)
נגזרות
עַרִישֵה (4292)
עַרַאיֵש (6399)
יחיד - רבים
עִיד אִלְעֻרְש (4293)
עַרַאיֵש (6399)
דומה בעברית
צַרַף (4301)
צַרַף (6157)
דומה בערבית
אוֹתֵיל (4303)
פֻנְדֻק (1345)
נרדפות ערבית
פַצְל (4309)
פַצְל (300)
דומה בערבית
פַצְל (4309)
פְצוּל (5744)
יחיד - רבים