מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

נִשְאַר
ضَلّ
צַ׳לّ
d׳all
הערות
*בערבית הספרותית ظَلّ
*נהגה בערבית המדוברת ضل צַ׳לّ עם צליל של צ׳ ض
*נטיית העתיד אינה כמו רוב פעלי גזרת הכפולים, אלא בפתח - יְצַ׳לّ
דוגמאות
منضلّنا ع إتّصال - נישאר בקשר
חלק דיבר פועל (בניין 1)
מין זכר
מספר יחיד
קשרים בין מילים
מילה נרדפת בערבית :
ראו גם :
ערך תקין
ערך זה נבדק ונמצא תקין
מס"ד: 67 | אינדקס קולי: NJR, DL
רשימות | עריכה | היסטוריה
מילה זו מופיעה ברשימות הבאות:
על מנת לעדכן רשימות, יש להתחבר
‏יום שישי ‏26 ‏אפריל ‏2019 בוצעה עריכה (הסבר לפעולה: ניקוד) ע"י yanivg
ערבית ضَلّ ضلّ
‏יום חמישי ‏27 ‏ספטמבר ‏2018 בוצעה עריכה (הסבר לפעולה: בניין 1) ע"י yanivg
בניין 1 0
‏יום חמישי ‏16 ‏אוגוסט ‏2018 בוצעה עריכה (הסבר לפעולה: התאמה לתעתיק) ע"י yanivg
ערבית ضلّ ظلّ
תעתיק עברי צַ׳לّ טַ׳לّ
הערות *בערבית הספרותית ظَلّ
*נהגה בערבית המדוברת ضل צַ׳לّ עם צליל של צ׳ ض
*נטיית העתיד אינה כמו רוב פעלי גזרת הכפולים, אלא בפתח - יְצַ׳לّ
*נטיית העתיד אינה כמו רוב פעלי גזרת הכפולים, אלא - יְטַ׳ל يظَلّ
*נהגה בערבית המדוברת d׳all עם צליל של צ׳ ض
‏יום חמישי ‏16 ‏אוגוסט ‏2018 בוצעה עריכה (הסבר לפעולה: מילות חיפוש) ע"י yanivg
מילות חיפוש |ד׳ל|נשאר|ט׳ל|דל|דאל|צ׳ל|צ׳אל|ضل|ד׳ל|ט׳ל|ظل|זל| |ד׳ל|נשאר|ט׳ל|דל|דאל|צ׳ל|צ׳אל
‏יום רביעי ‏30 ‏מאי ‏2018 בוצעה עריכה (הסבר לפעולה: נרדפות ערבית) ע"י yanivg
‏יום רביעי ‏30 ‏מאי ‏2018 בוצעה עריכה (הסבר לפעולה: עריכת הערה) ע"י yanivg
הערות *נטיית העתיד אינה כמו רוב פעלי גזרת הכפולים, אלא - יְטַ׳ל يظَلّ
*נהגה בערבית המדוברת d׳all עם צליל של צ׳ ض
*נטיית העתיד אינה כמו רוב פעלי גזרת הכפולים, אלא - יְטַ׳ל يظَلّ
*נהגה בערבית המדוברת d׳all עם צליל של צ׳ ض
‏יום רביעי ‏30 ‏מאי ‏2018 בוצעה עריכה (הסבר לפעולה: עריכת הערה) ע"י yanivg
הערות *נטיית העתיד אינה כמו רוב פעלי גזרת הכפולים, אלא - יְטַ׳ל يظَلّ
*נהגה בערבית המדוברת d׳all עם צליל של צ׳ ض
נטיית העתיד אינה כמו רוב פעלי גזרת הכפולים, אלא - יְטַ׳ל يظَلّ
נהגה בערבית המדוברת d׳all עם צליל של צ׳ ض
‏יום רביעי ‏30 ‏מאי ‏2018 בוצעה עריכה (הסבר לפעולה: עריכת הערה) ע"י yanivg
‏יום רביעי ‏30 ‏מאי ‏2018 בוצעה עריכה (הסבר לפעולה: עריכת הערה) ע"י yanivg
הערות נטיית העתיד אינה כמו רוב פעלי גזרת הכפולים, אלא - יְטַ׳ל يظَلّ
נהגה בערבית המדוברת d׳all עם צליל של צ׳ ض
נטיית העתיד אינה כמו רוב פעלי גזרת הכפולים, אלא - יְטַ׳ל يظَلّ נהגה בערבית המדוברת d׳all עם צליל של ض
‏יום רביעי ‏30 ‏מאי ‏2018 בוצעה עריכה (הסבר לפעולה: ) ע"י sharonko
הערות נטיית העתיד אינה כמו רוב פעלי גזרת הכפולים, אלא - יְטַ׳ל يظَلّ נהגה בערבית המדוברת d׳all עם צליל של ض נהגה בערבית המדוברת d׳all עם צליל של ض
‏יום רביעי ‏30 ‏מאי ‏2018 בוצעה עריכה (הסבר לפעולה: ) ע"י sharonko
עברית נִשְאַר נשאר (פועל, הוא, עבר)
מין זכר לא ידוע / לא רלוונטי
מספר יחיד לא ידוע / לא רלוונטי
‏שבת ‏27 ‏ינואר ‏2018 בוצעה עריכה (הסבר לפעולה: הוספת דוגמה) ע"י sharonko
דוגמאות منضلّنا ع إتّصال - נישאר בקשר
‏שבת ‏27 ‏ינואר ‏2018 בוצעה עריכה (הסבר לפעולה: התאמה לתעתיק והוספת כתב ערבי) ע"י yanivg
ערבית ظلّ
תעתיק עברי טַ'לّ ד'ל
תעתיק לועזי d'all Dal
סטטוס תקין לא נבדק
מילות חיפוש |ד'ל|נשאר|ט'ל|דל|דאל|צ'ל|צ'אל |ד'ל|נשאר|
חלק דיבר פועל לא ידוע / אחר
הערות נהגה בערבית המדוברת d'all עם צליל של ض גם: בקי
01 לדצמבר 2009 המילה נוספה למילון ע"י kanija
פרסומת לכיסוי הוצאות האתר: