מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

מילים עם אודיו
עברית ערבית הגייה
לערך זה יש סרטון או אודיועיוור בעין אחת ערך זה נבדק ונמצא תקין أَعْوَر אַעְוַר 2a3-war
לערך זה יש סרטון או אודיוסוף ערך זה נבדק ונמצא תקין آخر אַאחֵ׳ר 2aa-kher
לערך זה יש סרטון או אודיואחרון ערך זה נבדק ונמצא תקין آخر אַאחֵ׳ר 2aa-kher
לערך זה יש סרטון או אודיותקוות ערך זה נבדק ונמצא תקין آمال אַאמַאל 2aa-maal
לערך זה יש סרטון או אודיומִצְטָעֵר ערך זה נבדק ונמצא תקין آسِف אַאסֵף 2aa-sef
לערך זה יש סרטון או אודיואף פעם ערך זה נבדק ונמצא תקין ابداً אַבַּדַן 2a-ba-dan
לערך זה יש סרטון או אודיולעולם לא ערך זה נבדק ונמצא תקין أبدًا אַבַּדַן 2a-ba-dan
לערך זה יש סרטון או אודיונצחי ערך זה נבדק ונמצא תקין أَبَدي אַבַּדִי 2a-ba-di
לערך זה יש סרטון או אודיואבוללה ערך זה נבדק ונמצא תקין أًبُو اللِّيلِة אַבּוּ (אל)לֵّילֵה 2a-bu l-lei-le
לערך זה יש סרטון או אודיואבּו דאבּי ערך זה נבדק ונמצא תקין أَبُو ظَبِي אַבּוּ טַ׳בִּי 2a-bu z׳a-bi
לערך זה יש סרטון או אודיוחלומות ערך זה נבדק ונמצא תקין أحلام אַחְלַאם 2ah׳-laam
לערך זה יש סרטון או אודיוברוך הבא ערך זה נבדק ונמצא תקין أهلاً אַהְלַן 2ah-lan
לערך זה יש סרטון או אודיוברוכים הבאים ערך זה נבדק ונמצא תקין أهلاً وسهلاً אַהְלַן וַסַהְלַן 2ah-lan wa-sah-lan
לערך זה יש סרטון או אודיושָׂכִיר ערך זה נבדק ונמצא תקין أَجِير אַגִ׳יר 2a-jiir
לערך זה יש סרטון או אודיולָקַח ערך זה נבדק ונמצא תקין أًخَذ אַחַ׳ד׳ 2a-khad
לערך זה יש סרטון או אודיוקִיבֵּל ערך זה נבדק ונמצא תקין أَخَذ אַחַ׳ד׳ 2a-khadh
לערך זה יש סרטון או אודיוחֲדָשׁוֹת, יְדִיעוֹת ערך זה נבדק ונמצא תקין أَخْبَار אַחְ׳בַּאר 2akh-baar
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיותְּמָנוּן ערך זה נבדק ונמצא תקין أًخْطَبُوط אַחְ׳טַבּוּט 2akh-t׳a-buut
לערך זה יש סרטון או אודיובטוח, בטח, כמובן ערך זה נבדק ונמצא תקין اكيد אַכִּיד 2a-kiid
לערך זה יש סרטון או אודיומאכלים ערך זה נבדק ונמצא תקין أَكْلَات אַכְּלַאת 2ak-laat
לערך זה יש סרטון או אודיוזיקוקים, זיקוקי דינור ערך זה נבדק ונמצא תקין أَلْعَاب نَارِيِّه אַלְעַאבּ נַארִיֵّה 2al-3aab na-riy-ye
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוגרמניה ערך זה נבדק ונמצא תקין أًلْمَانْيَا אַלְמַאנְיַה 2al-maan-ya
לערך זה יש סרטון או אודיותקווה ערך זה נבדק ונמצא תקין أَمَل אַמַל 2a-mal
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיונָסִיךְ ערך זה נבדק ונמצא תקין أَمِير אַמִיר 2a-miir
לערך זה יש סרטון או אודיואתמול ערך זה נבדק ונמצא תקין امس אַמְס 2ams
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוארנבים ערך זה נבדק ונמצא תקין أَرَانِب אַרַאנֵבּ 2a-raa-neb
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיונרגילה ערך זה נבדק ונמצא תקין أرجيلة אַרְגִילֵה 2ar-gii-le
לערך זה יש סרטון או אודיויריחו ערך זה נבדק ונמצא תקין اريحا אַרִיחַא 2a-rii-h׳a
לערך זה יש סרטון או אודיובְּבַקָּשָׁה, אָנָא ערך זה נבדק ונמצא תקין أرجوك אַרְג׳וּכּ 2ar-juuk
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוארנב ערך זה נבדק ונמצא תקין أَرْنَب אַרְנַבּ 2ar-nab
לערך זה יש סרטון או אודיוצמידים ערך זה נבדק ונמצא תקין اساور אָסָאוֵּר 2a-saa-wer
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיואַרְיֵה ערך זה נבדק ונמצא תקין أَسَد אַסַד 2a-sad
לערך זה יש סרטון או אודיוחודשים ערך זה נבדק ונמצא תקין اشهر אַשְהֻר 2ash-hur
לערך זה יש סרטון או אודיולחי חלקה ערך זה נבדק ונמצא תקין أسيل אַסִיל 2a-siil
לערך זה יש סרטון או אודיושָׁבוּי ערך זה נבדק ונמצא תקין أسير אַסִיר 2a-siir
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיושָׁחוֹר ערך זה נבדק ונמצא תקין أَسْوَد אַסְוַד 2as-wad
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיואתון ערך זה נבדק ונמצא תקין أتان אַתַאן 2a-taan
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיובגדים ערך זה נבדק ונמצא תקין أَوَاعِي אַוַאעִי 2a-waa-3i
לערך זה יש סרטון או אודיועלים ערך זה נבדק ונמצא תקין اوراق אַוְרַאק 2aw-raaq
לערך זה יש סרטון או אודיושלשום ערך זה נבדק ונמצא תקין اوّل إمبارح אַוַّל אֵמְבַּארֵח 2aw-wal em-baa-reh׳
לערך זה יש סרטון או אודיויָמִים ערך זה נבדק ונמצא תקין أَيَّام אַיַّאם 2ay-yaam
לערך זה יש סרטון או אודיואתמול ערך זה נבדק ונמצא תקין إمبارح אֵמְבַּארֵח 2em-baa-reh׳
לערך זה יש סרטון או אודיובית שחי ערך זה נבדק ונמצא תקין إِبْط אִבְּט 2i-bet׳
לערך זה יש סרטון או אודיואברהם ערך זה נבדק ונמצא תקין إبراهيم אִבְּרַאהִים 2ib-raa-hiim
לערך זה יש סרטון או אודיונִיהוּל ערך זה נבדק ונמצא תקין إِدَارَة אִדַארַה 2i-daa-ra
לערך זה יש סרטון או אודיוהתנקשות, חיסול ערך זה נבדק ונמצא תקין إغتيال אִעְ׳תִיַאל 2igh-ti-yaal
לערך זה יש סרטון או אודיויָד ערך זה נבדק ונמצא תקין إيد אִיד 2iid
לערך זה יש סרטון או אודיוהַפָּלָה ערך זה נבדק ונמצא תקין إِجْهَاض אִגְ׳הַאץ׳ 2ij-haad
לערך זה יש סרטון או אודיונעלם ערך זה נבדק ונמצא תקין إختفى אִחְ׳תַפַא 2ikh-ta-fa
לערך זה יש סרטון או אודיוזר פרחים ערך זה נבדק ונמצא תקין إِكْلِيل אִכְּלִיל 2ik-liil
לערך זה יש סרטון או אודיודִּיכָּאוֹן ערך זה נבדק ונמצא תקין إِكْتِئَاب אִכְּתִאַאב 2ik-ti-2aab
לערך זה יש סרטון או אודיולהתראות ערך זה נבדק ונמצא תקין إِلَى اللِّقَاء אִלַא (אל)לִّקַאא 2ila l-li-qaa2
לערך זה יש סרטון או אודיושעבר ערך זה נבדק ונמצא תקין الّي فات אִלִّי פַאת 2il-li faat
לערך זה יש סרטון או אודיושעברה ערך זה נבדק ונמצא תקין الّي فاتت אִלִّי פַאתַת 2il-li faa-tat
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיואנגליה ערך זה נבדק ונמצא תקין إِنْجِلْتْرَا אִנְגֵלְטְרַא 2in-gel-tra
לערך זה יש סרטון או אודיונקטף ערך זה נבדק ונמצא תקין إنقطف אִנְקַטַף 2in-qa-taf
לערך זה יש סרטון או אודיואיראן ערך זה נבדק ונמצא תקין إيران אִירַאן 2i-raan
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוסְפָרַד ערך זה נבדק ונמצא תקין إِسْبَانْيَا אִסְבַּאנְיַה 2is-baan-ya
לערך זה יש סרטון או אודיוסַנְדְּלָר ערך זה נבדק ונמצא תקין إِسْكَافِي אִסְכַּאפִי 2is-kaa-fi
לערך זה יש סרטון או אודיואִיסְלָאם ערך זה נבדק ונמצא תקין إِسْلَام אִסְלַאם 2is-laam
לערך זה יש סרטון או אודיומוסלמים ערך זה נבדק ונמצא תקין إسلام אִסְלַאם 2is-laam
לערך זה יש סרטון או אודיוסליחה, סלח לי ערך זה נבדק ונמצא תקין إسمح لي אִסמַח לי 2is-mah׳-li
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיויִשְׂרָאֵל ערך זה נבדק ונמצא תקין إِسْرَائِيل אִסְרַאאִיל 2is-raa-2iil
לערך זה יש סרטון או אודיוהשתלמות ערך זה נבדק ונמצא תקין إستكمال אִסְתִכְּמַאל 2is-tik-maal
לערך זה יש סרטון או אודיועַצְמָאוּת ערך זה נבדק ונמצא תקין إِسْتِقْلَال אִסְתִקְלַאל 2is-tiq-laal
לערך זה יש סרטון או אודיוצמיד ערך זה נבדק ונמצא תקין إسوارة אִסְוַארַה 2is-waa-ra
לערך זה יש סרטון או אודיוהפרעה ערך זה נבדק ונמצא תקין إِزْعَاج אִזְעַאג׳ 2iz-3aaj
לערך זה יש סרטון או אודיושִיר ערך זה נבדק ונמצא תקין أُغْنِيِة אֻעְ׳נִיֵה 2ugh-ni-ye
לערך זה יש סרטון או אודיויְדִידוּת, חֲבֵרוּת ערך זה נבדק ונמצא תקין أُلْفِة אֻלְפֵה 2ul-fe
לערך זה יש סרטון או אודיושבוע ערך זה נבדק ונמצא תקין أسبوع אֻסְבּוּע 2us-buu3
לערך זה יש סרטון או אודיומורֶה ערך זה נבדק ונמצא תקין أستاذ אֻסְתַאד׳ 2us-taaz
לערך זה יש סרטון או אודיומורָה ערך זה נבדק ונמצא תקין أستاذة אֻסְתַאדֵ׳ה 2us-taa-ze
לערך זה יש סרטון או אודיואוסטרליה ערך זה נבדק ונמצא תקין استراليا אֻסְתְרַלְיַא 2us-tral-ya
לערך זה יש סרטון או אודיועד ש..., בינתיים ערך זה נבדק ונמצא תקין ع بين ما עַ בֵּין מַא 3a bein ma
לערך זה יש סרטון או אודיובדרך-כלל ערך זה נבדק ונמצא תקין عادةً עַאדַתַן 3aa-da-tan
לערך זה יש סרטון או אודיומנהג, הרגל ערך זה נבדק ונמצא תקין عَادِة עַאדֵה 3aa-de
לערך זה יש סרטון או אודיוצוֹדֵק ערך זה נבדק ונמצא תקין عَادِل עַאדֵל 3aa-del
לערך זה יש סרטון או אודיומַדְעָן ערך זה נבדק ונמצא תקין عَالِم עַאלֵם 3aa-lem
לערך זה יש סרטון או אודיוגורם ערך זה נבדק ונמצא תקין عامل עַאמֵל 3aa-mel
לערך זה יש סרטון או אודיורע, גרוע ערך זה נבדק ונמצא תקין عاطل עַאטֵל 3aa-t׳el
לערך זה יש סרטון או אודיומובטל ערך זה נבדק ונמצא תקין عاطل עַאטֵל 3aa-t׳el
לערך זה יש סרטון או אודיונָגָן ערך זה נבדק ונמצא תקין عازف עַאזֵף 3aa-zef
לערך זה יש סרטון או אודיועֶבֶד ערך זה נבדק ונמצא תקין عَبْد עַבְּד 3a-bed
לערך זה יש סרטון או אודיוצֶדֶק ערך זה נבדק ונמצא תקין عَدْل עַדְל 3a-del
לערך זה יש סרטון או אודיושֶד ערך זה נבדק ונמצא תקין عفريت עַפְרִית 3af-riit
לערך זה יש סרטון או אודיובְּבַקָּשָׁה, עַל לֹא דָּבָר ערך זה נבדק ונמצא תקין عفواً עַפְוַן 3af-wan
לערך זה יש סרטון או אודיופֶּלֶא ערך זה נבדק ונמצא תקין عَجِيبِة עַגִ׳יבֵּה 3a-jii-be
לערך זה יש סרטון או אודיוזְקֵנָה ערך זה נבדק ונמצא תקין عجوز עַג׳וּז 3a-juuz
לערך זה יש סרטון או אודיועכו ערך זה נבדק ונמצא תקין عكّا עַכַּّא 3ak-ka
לערך זה יש סרטון או אודיובְּתֵיאָבוֹן גָם לך ערך זה נבדק ונמצא תקין عَلَى قَلْبَك עַלַא קַלְבַּכּ 3a-la qal-bak
לערך זה יש סרטון או אודיומִיָּד ערך זה נבדק ונמצא תקין عَلَى طُول עַלַא טוּל 3a-la t׳uul
לערך זה יש סרטון או אודיומספוא ערך זה נבדק ונמצא תקין علف עַלַף 3a-laf
לערך זה יש סרטון או אודיוברכה לשתיית קפה ערך זה נבדק ונמצא תקין عَمَار עַמַאר 3a-maar
לערך זה יש סרטון או אודיורֶקְטוֹר ערך זה נבדק ונמצא תקין عميد עַמִיד 3a-miid
לערך זה יש סרטון או אודיועמוד ערך זה נבדק ונמצא תקין عَمُود עַמוּד 3a-muud
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוזמיר ערך זה נבדק ונמצא תקין عندليب עַנְדַלִיבּ 3an-da-liib
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיועַכָּבִישׁ ערך זה נבדק ונמצא תקין عَنْكَبُوت עַנְכַּבּוּת 3an-ka-buut
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיועיזים ערך זה נבדק ונמצא תקין عنزات עַנְזַאת 3an-zaat
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיועֵז ערך זה נבדק ונמצא תקין عَنْزِة עַנְזֵה 3an-ze
לערך זה יש סרטון או אודיועַקְרָב ערך זה נבדק ונמצא תקין عَقْرَب עַקְרַבּ 3aq-rab
לערך זה יש סרטון או אודיוקלח תירס ערך זה נבדק ונמצא תקין عرنوس עַרְנוּס 3ar-nuus
לערך זה יש סרטון או אודיומנוול ערך זה נבדק ונמצא תקין عرص עַרְץ 3ars׳
לערך זה יש סרטון או אודיוסרסור ערך זה נבדק ונמצא תקין عَرْص עַרְץ 3ars׳
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכַּלָּה ערך זה נבדק ונמצא תקין عَرُوس עַרוּס 3a-ruus
לערך זה יש סרטון או אודיוציפורים ערך זה נבדק ונמצא תקין عَصَافِير עַצַאפִיר 3a-s׳a-fiir
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוציפור ערך זה נבדק ונמצא תקין عَصْفُور עַצְפוּר 3as׳-fuur
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיורקפת ערך זה נבדק ונמצא תקין عصاة الرّاعي עַצַאת (אל)רַّאעִי 3a-saat er-raa-3i
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיודְּבַשׁ ערך זה נבדק ונמצא תקין عَسَل עַסַל 3a-sal
לערך זה יש סרטון או אודיונִיגֵן ערך זה נבדק ונמצא תקין عزف עַזַף 3a-zaf
לערך זה יש סרטון או אודיויקר ערך זה נבדק ונמצא תקין عزيز עַזִיז 3a-ziiz
לערך זה יש סרטון או אודיורווק ערך זה נבדק ונמצא תקין عَزَّابِي עַזַّאבִּי 3az-zaa-bi
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומשפחה ערך זה נבדק ונמצא תקין عِيلِة עֵילֵה 3ei-le
לערך זה יש סרטון או אודיותפארת ערך זה נבדק ונמצא תקין عزّ עֵזّ 3ezz
לערך זה יש סרטון או אודיומענק כספי לחג, מתנה לחג ערך זה נבדק ונמצא תקין عِيدِيِّة עִידִיֵّה 3i-diy-ye
לערך זה יש סרטון או אודיוחַג ערך זה נבדק ונמצא תקין عِيد עִיד 3iid
לערך זה יש סרטון או אודיוחג הקורבן ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد الاضحى עִידִ (א)לְ-אַצְ׳חַא 3iid el-2ad׳-h׳a
לערך זה יש סרטון או אודיוחג מולד שמח ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد ميلاد مجيد עִיד מִילַאד מַגִ׳יד 3iid mi-laad ma-jiid
לערך זה יש סרטון או אודיוחג מבורך ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد مبارك עִיד מֻבַּארַכּ 3iid mu-baa-rak
לערך זה יש סרטון או אודיוחג שמח ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد سعيد עִיד סַעִיד 3iid sa-3iid
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחַג פוּרִים ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد المساخر עִידִ (א)לְ-מַסַאחֵ׳ר 3iid(i) l-ma-saa-kher
לערך זה יש סרטון או אודיוישו ערך זה נבדק ונמצא תקין عيسى עִיסַא 3ii-sa
לערך זה יש סרטון או אודיועגל ערך זה נבדק ונמצא תקין عجل עִגֵ׳ל 3i-jel
לערך זה יש סרטון או אודיועוד ערך זה נבדק ונמצא תקין عود עוּד 3uud
לערך זה יש סרטון או אודיוהקרבת קורבן, זבח ערך זה נבדק ונמצא תקין اضحى אַצְ׳חַא ad׳-ha
לערך זה יש סרטון או אודיוהסלחן ערך זה נבדק ונמצא תקין الغفّار אַלְ-עַ׳פַّאר al-ghaf-faar
לערך זה יש סרטון או אודיושאלוהים יהיה איתךָ ערך זה נבדק ונמצא תקין الله معاك אַללַّה מַעַאכּ al-laah ma-3aak
לערך זה יש סרטון או אודיושאלוהים ייתן לך בריאות ערך זה נבדק ונמצא תקין الله يعافيك אַללַّה יְעַאפִיכּ al-laah y3a-fiik
לערך זה יש סרטון או אודיושאלוהים ישמור עליך ערך זה נבדק ונמצא תקין الله يِحْفَظَك אַלְלַّה יִחְפַטַ׳כּ al-laah yih׳-fa-z׳ak
לערך זה יש סרטון או אודיושאלוהים ינעים לך ערך זה נבדק ונמצא תקין الله يِنْعِم عَلِيك אַללַّה יִנְעֵם עַלֵיכּ al-laah yin-3em 3a-leik
לערך זה יש סרטון או אודיותִּהֲיֶה בָּרִיא, תּוֹדָה, בְּבַקָּשָׁה ערך זה נבדק ונמצא תקין الله يْخَلِّيك אַללַّה יְחַ׳לִّיכּ al-laah ykhal-liik
לערך זה יש סרטון או אודיושאלוהים יברך אותך ערך זה נבדק ונמצא תקין الله يبارك فيك אַללַّה יִבַּארֵכּ פִיכּ al-lah ybaa-rek fiik
לערך זה יש סרטון או אודיושאלוהים יעזור לך ערך זה נבדק ונמצא תקין الله يعينك אַללָּה יְעִינַכּ al-lah ye-3ii-nak
לערך זה יש סרטון או אודיותעשה לי טובה, תהיה בריא ערך זה נבדק ונמצא תקין الله يرضى عليك אַלְלַה יִרְצַ׳א עַלֵיכּ al-lah yir-d׳a 3a-leik
לערך זה יש סרטון או אודיושאלוהים ישמור על ילדֵיךָ ערך זה נבדק ונמצא תקין الله يْخَلِّيلَك إِيَّاهُم אַלְלַّה יְחַ׳לִّילַכּ אִיַّאהׂם al-lah ykhal-li-lak iy-ya-hom
לערך זה יש סרטון או אודיושאלוהים ישמור אותך, תהיה בריא ערך זה נבדק ונמצא תקין الله يسلمك אַללַّה יסַלְّמַכּ al-lah y-sal-mak
לערך זה יש סרטון או אודיושאלוהים יאריך את חייך ערך זה נבדק ונמצא תקין الله يْطَوِّل عُمْرَك אַלְלַّה יְטַוֵّל עֻמְרַכּ al-lah yt׳aw-wel 3um-rak
לערך זה יש סרטון או אודיואלוהים ישמור ערך זה נבדק ונמצא תקין الله يُسْتُر אַללַّה יֻסְתֹר al-lah yus-tor
לערך זה יש סרטון או אודיומַדִינַה ערך זה נבדק ונמצא תקין المدينة אַלְ-מַדִינַה al-ma-dii-na
לערך זה יש סרטון או אודיואשליות ערך זה נבדק ונמצא תקין اَوْهَام אַוְהַאם aw-haam
לערך זה יש סרטון או אודיואחר-כך, אחרי זה, חוץ מזה ערך זה נבדק ונמצא תקין بعدين בַּעְדֵין ba3-dein
לערך זה יש סרטון או אודיואחרי ערך זה נבדק ונמצא תקין بعد בַּעֵד ba-3ed
לערך זה יש סרטון או אודיומָחֳרָתַיִים ערך זה נבדק ונמצא תקין بَعْد بُكْرَا בַּעְד בֻּכְְּרַא ba-3ed buk-ra
לערך זה יש סרטון או אודיואחרי ש... ערך זה נבדק ונמצא תקין بعد ما בַּעֵד מַא ba-3ed ma
לערך זה יש סרטון או אודיוספינה ערך זה נבדק ונמצא תקין بَاخِرَة בַּאחִ׳רַה baakh-ra
לערך זה יש סרטון או אודיופקיסטן ערך זה נבדק ונמצא תקין باكستان בַּאכִּסְתַאן baa-kis-taan
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוזר ערך זה נבדק ונמצא תקין باقة בַּאקַה baa-qa
לערך זה יש סרטון או אודיוקַר ערך זה נבדק ונמצא תקין بارد בַּארֵד baa-red
לערך זה יש סרטון או אודיואִיטִּי, אָדִישׁ ערך זה נבדק ונמצא תקין بارد בַּארֵד baa-red
לערך זה יש סרטון או אודיופחה, מושל ערך זה נבדק ונמצא תקין بَاشَا בַּאשַא baa-sha
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיותֻּכִּי ערך זה נבדק ונמצא תקין ببّغاء בַּבַּّעַ׳אא bab-ba-ghaa2
לערך זה יש סרטון או אודיויָרֵחַ ערך זה נבדק ונמצא תקין بَدْر בַּדְר ba-der
לערך זה יש סרטון או אודיוחליפה ערך זה נבדק ונמצא תקין بدلة בַּדְלֵה bad-le
לערך זה יש סרטון או אודיומוקדם ערך זה נבדק ונמצא תקין بدري בַּדְרִי bad-ri
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיופֶּרֶד ערך זה נבדק ונמצא תקין بَغْل בַּעְ׳ל ba-ghel
לערך זה יש סרטון או אודיומֶחְקָר ערך זה נבדק ונמצא תקין بَحْث בַּחְת׳ bah׳s
לערך זה יש סרטון או אודיולוליין ערך זה נבדק ונמצא תקין بهلوان בַּהְלַוַאן bah-la-waan
לערך זה יש סרטון או אודיותעודת בגרות ערך זה נבדק ונמצא תקין بَكَالَوْرْيَا בַּכַּאלוֹרְיַא ba-ka-lour-ya
לערך זה יש סרטון או אודיותמרים ערך זה נבדק ונמצא תקין بلح בַּלַח ba-lah׳
לערך זה יש סרטון או אודיוהִתְחִיל ערך זה נבדק ונמצא תקין بَلَّش בַּלַّש bal-lash
לערך זה יש סרטון או אודיוצרה ערך זה נבדק ונמצא תקין بَلْوِة בַּלְוֵה bal-we
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיועגבניות ערך זה נבדק ונמצא תקין بندورة בַּנְדוֹרַה ban-dou-ra
לערך זה יש סרטון או אודיובנאי ערך זה נבדק ונמצא תקין بنّا בַּנַّא ban-na
לערך זה יש סרטון או אודיופנצ׳ר מאכר, מתקן תקרים ערך זה נבדק ונמצא תקין بنشرجي בַּנְשַרְגִ׳י ban-shar-ji
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומִכְנָסַיִים ערך זה נבדק ונמצא תקין بَنْطَلُون בַּנְטַלוֹן ban-t׳a-loun
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיופָּרָה ערך זה נבדק ונמצא תקין بَقَرَة בַּקַרַה ba-qa-ra
לערך זה יש סרטון או אודיופריז ערך זה נבדק ונמצא תקין باريس בַּארִיס ba-riis
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיובריטניה, הממלכה המאוחדת ערך זה נבדק ונמצא תקין بريطانيا בַּרִיטַאנְיַא ba-rii-t׳aan-ya
לערך זה יש סרטון או אודיודוכן, בסטה ערך זה נבדק ונמצא תקין بَسْطَة בַּסְטַה bas-t׳a
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיובַּרְוָוז ערך זה נבדק ונמצא תקין بَطَّة בַּטַّה bat׳-t׳a
לערך זה יש סרטון או אודיוהצהרה ערך זה נבדק ונמצא תקין بيان בַּיַאן ba-yaan
לערך זה יש סרטון או אודיומוֹכֵר ערך זה נבדק ונמצא תקין بَيَّاع בַּיַّאע bay-yaa3
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיובית לחם ערך זה נבדק ונמצא תקין بيت لحم בֵּית לַחְם beit lah׳m
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיווטרינר ערך זה נבדק ונמצא תקין بِيطَرِي בֵּיטַרִי bei-t׳a-ri
לערך זה יש סרטון או אודיובהצלחה ערך זה נבדק ונמצא תקין بالنجاح בִּ(אל)נַّגַ׳אח bin-na-jaah׳
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחתולים ערך זה נבדק ונמצא תקין بسس בִּסַס bi-sas
לערך זה יש סרטון או אודיובאופן כללי ערך זה נבדק ונמצא תקין بشكل عامّ בְּשַכֵּל עַאםّ bi-sha-kel 3aam
לערך זה יש סרטון או אודיובשם האל הרחמן והרחום ערך זה נבדק ונמצא תקין بسم الله الرحمن الرحيم בִּסְם אלְלַה אֵ(ל)רַّחְמַאן אֵ(ל)רַّחִים bis-mil-laah er-rah׳-maan er-ra-h׳iim
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחָתוּל ערך זה נבדק ונמצא תקין بِسّ בִּסّ biss
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחֲתוּלָה ערך זה נבדק ונמצא תקין بِسِّة בִּסֵّה bis-se
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיופינגווין ערך זה נבדק ונמצא תקין بطريق בִּטְרִיק bit׳-riiq
לערך זה יש סרטון או אודיובהצלחה ערך זה נבדק ונמצא תקין بالتوفيق בִּ(אל)תַّוְפִיק bit-taw-fiiq
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחוּלְצָה ערך זה נבדק ונמצא תקין بْلُوزِة בְּלוּזֵה bluu-ze
לערך זה יש סרטון או אודיונַעַל ערך זה נבדק ונמצא תקין بُوت בּוֹת bout
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחתולים ערך זה נבדק ונמצא תקין بساس בְּסַאס bsaas
לערך זה יש סרטון או אודיומהר, במהירות ערך זה נבדק ונמצא תקין بسرعة בְּסֻרְעַה bsur-3a
לערך זה יש סרטון או אודיומָחָר ערך זה נבדק ונמצא תקין بُكْرَا בֻּכְְּרַא buk-ra
לערך זה יש סרטון או אודיומִגְדָל ערך זה נבדק ונמצא תקין بُرْج בֻּרְג׳ burj
לערך זה יש סרטון או אודיובְּשׂוֹרָה ערך זה נבדק ונמצא תקין بُشْرَى בֻּשְרַא bush-ra
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוגן ערך זה נבדק ונמצא תקין بستان בֻּסְתַאן bus-taan
לערך זה יש סרטון או אודיומשטרה ערך זה נבדק ונמצא תקין بُولِيس בּוּלִיס buu-liis
לערך זה יש סרטון או אודיושוטר ערך זה נבדק ונמצא תקין بوليس בּוּלִיס buu-liis
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיותנשמת ערך זה נבדק ונמצא תקין بومة בּוּמֵה buu-me
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיויַנְשׁוּף ערך זה נבדק ונמצא תקין بُومِة בּוּמֵה buu-me
לערך זה יש סרטון או אודיושׁוֹפָר ערך זה נבדק ונמצא תקין بُوق בוּק buuq
לערך זה יש סרטון או אודיוחצוצרה ערך זה נבדק ונמצא תקין بوق בוּק buuq
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיופסנתר ערך זה נבדק ונמצא תקין بيانو בְּיַאנוֹ byaa-no
לערך זה יש סרטון או אודיואָבַד, נֶעֱלַם ערך זה נבדק ונמצא תקין ضَاع צַ׳אע d׳aa3
לערך זה יש סרטון או אודיוצבוע ערך זה נבדק ונמצא תקין ضبع צַ׳בֵּע d׳a-be3
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוצפרדע ערך זה נבדק ונמצא תקין ضفدعة צַ׳פְדַעַה d׳af-da-3a
לערך זה יש סרטון או אודיוהפליץ ערך זה נבדק ונמצא תקין ضرط צַ׳רַט d׳a-rat׳
לערך זה יש סרטון או אודיוצר ערך זה נבדק ונמצא תקין ضيّق צַ׳יֵّק d׳ay-yeq
לערך זה יש סרטון או אודיוצָמוּד ערך זה נבדק ונמצא תקין ضيّق צַ׳יֵ֘ק d׳ay-yeq
לערך זה יש סרטון או אודיותמיד ערך זה נבדק ונמצא תקין دايماً דַאיְמַן daay-man
לערך זה יש סרטון או אודיודבקה ערך זה נבדק ונמצא תקין دبكه דַבְּכֵּה dab-ke
לערך זה יש סרטון או אודיוצחוק ערך זה נבדק ונמצא תקין ضحكة צַ׳חְכֵּה dah׳ke
לערך זה יש סרטון או אודיוצַבָּע ערך זה נבדק ונמצא תקין دهّان דַהַאן dah-haan
לערך זה יש סרטון או אודיורופאים ערך זה נבדק ונמצא תקין دكاترة דַכַּאתְרַה da-kaat-ra
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיורופא ערך זה נבדק ונמצא תקין دكتور דַכְּתוֹר dak-tour
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיודְלִי ערך זה נבדק ונמצא תקין دَلُو דַלוּ da-lu
לערך זה יש סרטון או אודיודָּם ערך זה נבדק ונמצא תקין دَمّ דַםّ damm
לערך זה יש סרטון או אודיונודניק, אנטיפת ערך זה נבדק ונמצא תקין دمّه ثقيل דַמّוֹ תְ׳קִיל dam-mo tqiil
לערך זה יש סרטון או אודיודַּקָּה ערך זה נבדק ונמצא תקין دَقِيقَة דַקִיקַה da-qii-qa
לערך זה יש סרטון או אודיושביל החלב ערך זה נבדק ונמצא תקין درب التّبّانة דַרְבּ אֵ(ל)תַّבַּّאנֵה darb et-tab-baa-ne
לערך זה יש סרטון או אודיוליגה ערך זה נבדק ונמצא תקין دوري דַוְרִי daw-ri
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחמנייה ערך זה נבדק ונמצא תקין دوّار الشّمس דַוַّאר אֵ(ל)שַّמְס daw-waar esh-shams
לערך זה יש סרטון או אודיונַחְלִיאֵלִי ערך זה נבדק ונמצא תקין ذَعَرَة דַ׳עַרַה dha-3a-ra
לערך זה יש סרטון או אודיורהוט ערך זה נבדק ונמצא תקין ذرب דַ׳רֵבּ dha-reb
לערך זה יש סרטון או אודיואָטוֹם ערך זה נבדק ונמצא תקין ذرّة דַ׳רַّה dhar-ra
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוזְאֵב ערך זה נבדק ונמצא תקין ذيب דִ׳יבּ dhiib
לערך זה יש סרטון או אודיוטעם ערך זה נבדק ונמצא תקין ذوق ד׳וֹק dhouq
לערך זה יש סרטון או אודיוזבוב ערך זה נבדק ונמצא תקין ذبّانة דֻ׳בַּّאנֵה dhub-baa-ne
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיותַּרְנְגוֹל ערך זה נבדק ונמצא תקין دِيك דִיכּ diik
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיותַּרְנְגוֹל הוֹדוּ ערך זה נבדק ונמצא תקין دِيك رُومِي דִיכּ רוּמִי diik ruu-mi
לערך זה יש סרטון או אודיומְדִינָה ערך זה נבדק ונמצא תקין دُولِة דוֹלֵה dou-le
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיודוֹב ערך זה נבדק ונמצא תקין دُبّ דֻבּّ dubb
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחֲנוּת ערך זה נבדק ונמצא תקין دُكَّان דֻכַּّאן duk-kaan
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיודרבוקה, תוף ערך זה נבדק ונמצא תקין دربكّة דֻרְבַּכֵּّה dur-bak-ke
לערך זה יש סרטון או אודיותולעת ערך זה נבדק ונמצא תקין دودة דוּדַה duu-da
לערך זה יש סרטון או אודיוגלגל ערך זה נבדק ונמצא תקין دولاب דוּלַאבּ duu-laab
לערך זה יש סרטון או אודיותרנגולים ערך זה נבדק ונמצא תקין دْيُوك דְיוּכּ dyuuk
לערך זה יש סרטון או אודיושבדיה ערך זה נבדק ונמצא תקין السّويد אֵ(ל)-סְّוֵיד e(l)s-sweid
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיויַרְדֵּן ערך זה נבדק ונמצא תקין الْأُرْدُن אֵלְאֻרְדֻן el-2ur-dun
לערך זה יש סרטון או אודיועיראק ערך זה נבדק ונמצא תקין العراق אֵלְעִרַאק el-3i-raaq
לערך זה יש סרטון או אודיוהאפיפיור ערך זה נבדק ונמצא תקין البابا אֵלְ-בַּאבַּא el-baa-baa
לערך זה יש סרטון או אודיוברזיל ערך זה נבדק ונמצא תקין البرازيل אֵלְבַּרַאזִיל el-ba-ra-ziil
לערך זה יש סרטון או אודיוברוך רופא חולים, ברוך השב בשלום ערך זה נבדק ונמצא תקין الحمد لله ع السّلامة אֵלְחַמְדֻ לִלַّה עַ-(אל)סַّלַאמֵה el-h׳am-du lil-laah 3a s-sa-laa-me
לערך זה יש סרטון או אודיוהוֹדוּ ערך זה נבדק ונמצא תקין الْهِنْد אֵלְהִנְד el-hind
לערך זה יש סרטון או אודיוהבא ערך זה נבדק ונמצא תקין الجاي אֵלְגַ׳אי el-jaay
לערך זה יש סרטון או אודיואלג׳יריה ערך זה נבדק ונמצא תקין الجزائر אֵלְגַ׳זַאאֵר el-ja-zaa-2er
לערך זה יש סרטון או אודיולוד ערך זה נבדק ונמצא תקין اللّدّ אֵל-לִّדّ el-lidd
לערך זה יש סרטון או אודיוהוּנְגַּרְיָה ערך זה נבדק ונמצא תקין المجر אֵלְמַגַ׳ר el-ma-jar
לערך זה יש סרטון או אודיוקהיר ערך זה נבדק ונמצא תקין القاهرة אֵלְקַאהִרַה el-qaa-hi-ra
לערך זה יש סרטון או אודיוהקוף בעיני אמו - צבי ערך זה נבדק ונמצא תקין الْقِرْد فِي عِين إِمُه غَزَال אֵלְקִרְד פִי עֵין אִמّוֹ עַ׳זַאל el-qird fi 3ein 2im-mo gha-zaal
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיויְרוּשָׁלַיִם ערך זה נבדק ונמצא תקין إِلْقُدْس אֵלְקֻדְס el-quds
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיואֲרָצוֹת הַבְּרִית ערך זה נבדק ונמצא תקין الولايات المتّحدة אֵלְ-וִלַאיַאת אֵלְ-מֻתַّחִדַה el-wi-laa-yaat el-mut-ta-h׳i-da
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיויַפָּן ערך זה נבדק ונמצא תקין الْيَابَان אֵלְיַאבַּאן el-yaa-baan
לערך זה יש סרטון או אודיותֵּימָן ערך זה נבדק ונמצא תקין الْيَمَن אֵלְיַמַן el-ya-man
לערך זה יש סרטון או אודיוהיום ערך זה נבדק ונמצא תקין اليوم אֵלִיוֹם el-youm
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיויוון ערך זה נבדק ונמצא תקין اليونان אֵלְ-יוּנַאן el-yuu-naan
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיונָצֶרֶת ערך זה נבדק ונמצא תקין النَاصْرِة אִ(ל)נַّאצְרֵה en-naas׳-re
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוריאד, בירת סעודיה ערך זה נבדק ונמצא תקין الرياض אֵ(ל)רִّיַאצ׳ er-ri-yaad׳
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוסִין ערך זה נבדק ונמצא תקין الصِّين אֵ(ל)צִّין es׳-s׳iin
לערך זה יש סרטון או אודיוסעודיה, ערב הסעודית ערך זה נבדק ונמצא תקין السّعوديّة אֵ(ל)סַّעוּדִיֵّה es-sa-3uu-diy-ye
לערך זה יש סרטון או אודיוהשנה המוסלמית ערך זה נבדק ונמצא תקין السنة الهجريّة אֵ(ל)סַנֵה אלְהִגְ׳רִיֵّה es-sa-ne l-hij-riy-ye
לערך זה יש סרטון או אודיוהשנה הלועזית, השנה האזרחית ערך זה נבדק ונמצא תקין السّنة الميلاديّة אֵ(ל)סַّנֵה אלְמִילַאדִיֵّה es-sa-ne l-mi-la-diy-ye
לערך זה יש סרטון או אודיוסודן ערך זה נבדק ונמצא תקין السّودان אֵ(ל)סّוּדַאן es-suu-daan
לערך זה יש סרטון או אודיוגּוֹאֵל, פּוֹדֶה ערך זה נבדק ונמצא תקין فَادِي פַאדִי faa-di
לערך זה יש סרטון או אודיוגופייה ערך זה נבדק ונמצא תקין فانلّة פַאנִלַّה faa-nil-la
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיופָּנָס ערך זה נבדק ונמצא תקין فانوس פַאנוּס faa-nuus
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיועַכְבָּר ערך זה נבדק ונמצא תקין فَار פַאר faar
לערך זה יש סרטון או אודיואַבִּיר ערך זה נבדק ונמצא תקין فَارِس פַארֵס faa-res
לערך זה יש סרטון או אודיושובה לבבות, מְפַתָּה ערך זה נבדק ונמצא תקין فَاتِن פַאתֵן faa-ten
לערך זה יש סרטון או אודיוהביא מזל רע, פתח פה לשטן ערך זה נבדק ונמצא תקין فَاوَل פַאוַל faa-wal
לערך זה יש סרטון או אודיופתאום ערך זה נבדק ונמצא תקין فجأة פַגְ׳אַה faj-2a
לערך זה יש סרטון או אודיואכלן, זללן ערך זה נבדק ונמצא תקין فَجْعَان פַגְ׳עַאן faj-3aan
לערך זה יש סרטון או אודיומלכודת, פח ערך זה נבדק ונמצא תקין فخّ פַחّ׳ fakhkh
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיופָלָאפֶל ערך זה נבדק ונמצא תקין فَلَافِل פַלַאפֵל fa-laa-fel
לערך זה יש סרטון או אודיוהצלחה ערך זה נבדק ונמצא תקין فَلَاح פַלַאח fa-laah׳
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיופלסטין ערך זה נבדק ונמצא תקין فلسطين פַלַסְטִין fa-las-t׳iin
לערך זה יש סרטון או אודיואיכר, חקלאי ערך זה נבדק ונמצא תקין فلّاح פַלַّאח fal-laah׳
לערך זה יש סרטון או אודיופילוסופיה ערך זה נבדק ונמצא תקין فلسفة פַלְסַפֵה fal-sa-fe
לערך זה יש סרטון או אודיואומן ערך זה נבדק ונמצא תקין فنّان פַנַّאן fan-naan
לערך זה יש סרטון או אודיוטכנאי ערך זה נבדק ונמצא תקין فنّي פַנִّי fan-ni
לערך זה יש סרטון או אודיואִיבֵּד ערך זה נבדק ונמצא תקין فقد פַקַד fa-qad
לערך זה יש סרטון או אודיופַּרְפָּר ערך זה נבדק ונמצא תקין فَرَاشِة פַרַאשֵה fa-raa-she
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוצָרְפָת ערך זה נבדק ונמצא תקין فَرَنْسَا פַרַנְסַא fa-ran-sa
לערך זה יש סרטון או אודיוסוסה ערך זה נבדק ונמצא תקין فرس פַרַס fa-ras
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוהיפופוטם, סוס יאור ערך זה נבדק ונמצא תקין فَرَسِ النَّهْر פַרַס אֵ(ל)נַّהְר fa-ras en-na-her
לערך זה יש סרטון או אודיוהשתעשע ערך זה נבדק ונמצא תקין فرفش פַרְפַש far-fash
לערך זה יש סרטון או אודיויחיד במינו ערך זה נבדק ונמצא תקין فريد פַרִיד fa-riid
לערך זה יש סרטון או אודיורהוט, צח ערך זה נבדק ונמצא תקין فَصِيح פַצִיח fa-s׳iih׳
לערך זה יש סרטון או אודיושמלות ערך זה נבדק ונמצא תקין فساتين פָסָאתִין fa-saa-tiin
לערך זה יש סרטון או אודיוקטנצ׳יק, קטנטן ערך זה נבדק ונמצא תקין فسفوس פַסְפוּס fas-fuus
לערך זה יש סרטון או אודיופטאיר, כיסונים ערך זה נבדק ונמצא תקין فطاير פַטַאיֵר fa-t׳aa-yer
לערך זה יש סרטון או אודיותקופה ערך זה נבדק ונמצא תקין فترة פַתְרַה fat-ra
לערך זה יש סרטון או אודיוסלט פאתוש ערך זה נבדק ונמצא תקין فَتُّوس פַתّוּש fat-tuush
לערך זה יש סרטון או אודיופסק הלכה ערך זה נבדק ונמצא תקין فَتْوَى פַתְוַא fat-wa
לערך זה יש סרטון או אודיוזוועה ערך זה נבדק ונמצא תקין فظاعة פַטַ׳אעַה fa-z׳aa-3a
לערך זה יש סרטון או אודיובָּזְמָן ערך זה נבדק ונמצא תקין فِي الْوَقْت פִי (א)לְוַקְת fi l-wa-qet
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיופִּיל ערך זה נבדק ונמצא תקין فِيل פִיל fiil
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיורץ ערך זה נבדק ונמצא תקין فِيل פִיל fiil
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיועַכְבָּרִים ערך זה נבדק ונמצא תקין فِيرَان פִירַאן fii-raan
לערך זה יש סרטון או אודיורעיון ערך זה נבדק ונמצא תקין فِكْرَة פִכְּרַה fik-ra
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוספל, כוס קטנה ערך זה נבדק ונמצא תקין فِنْجَان פִנְגַ׳אן fin-jaan
לערך זה יש סרטון או אודיופרידה ערך זה נבדק ונמצא תקין فِرَاق פִרַאק fi-raaq
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוקבוצה ערך זה נבדק ונמצא תקין فرقة פרקה fir-qa
לערך זה יש סרטון או אודיותזמורת ערך זה נבדק ונמצא תקין فرقة פִרְקַה fir-qa
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכֶּסֶף ערך זה נבדק ונמצא תקין فلوس פְלוּס fluus
לערך זה יש סרטון או אודיוסוסות ערך זה נבדק ונמצא תקין فروسة פְרוּסֵה fruu-se
לערך זה יש סרטון או אודיוארוחת בוקר ערך זה נבדק ונמצא תקין فطور פְטוּר ft׳uur
לערך זה יש סרטון או אודיוסַקְרָנוּת ערך זה נבדק ונמצא תקין فُضُول פֻצ׳וּל fu-d׳uul
לערך זה יש סרטון או אודיומברשת שיניים ערך זה נבדק ונמצא תקין فرشاية اسنان פֻרְשַאיֵת אַסְנַאן fur-shaa-yet 2as-naan
לערך זה יש סרטון או אודיומלצר ערך זה נבדק ונמצא תקין جارسون גַארְסוֹן gar-soun
לערך זה יש סרטון או אודיוטִרְחָה ערך זה נבדק ונמצא תקין غَلَبِة עַ׳לַבֵּה gha-la-be
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיויחידת צאן, כבשה ערך זה נבדק ונמצא תקין غنمة עַ׳נַמֵה gha-na-me
לערך זה יש סרטון או אודיושיר ערך זה נבדק ונמצא תקין غنويّة עַ׳נַוִיֵّה gha-na-wi-ye
לערך זה יש סרטון או אודיואהבה עזה, תשוקה ערך זה נבדק ונמצא תקין غَرَام עַ׳רַאם gha-raam
לערך זה יש סרטון או אודיושתיל ערך זה נבדק ונמצא תקין غرس עַ׳רַס gha-ras
לערך זה יש סרטון או אודיובור, נבער ערך זה נבדק ונמצא תקין غَشِيم עַ׳שִים gha-shiim
לערך זה יש סרטון או אודיורמאי ערך זה נבדק ונמצא תקין غشّاش עַ׳שַّאש ghash-shaash
לערך זה יש סרטון או אודיוכביסה ערך זה נבדק ונמצא תקין غسيل עַ׳סִיל gha-siil
לערך זה יש סרטון או אודיוצוללת ערך זה נבדק ונמצא תקין غوّاصة עַ׳וַّאצַה ghaw-waa-s׳a
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוצְבִי ערך זה נבדק ונמצא תקין غزال עַ׳זַאל gha-zaal
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיועַזָּה ערך זה נבדק ונמצא תקין غَزِّة עַ׳זֵّה ghaz-ze
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוענן ערך זה נבדק ונמצא תקין غيمة עֵ׳ימֵה ghei-me
לערך זה יש סרטון או אודיועוֹרֵב ערך זה נבדק ונמצא תקין غُرَاب עֻ׳רַאבּ ghu-raab
לערך זה יש סרטון או אודיומפלצת ערך זה נבדק ונמצא תקין غُول ע׳וּל ghuul
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוגיטרה ערך זה נבדק ונמצא תקין جيتار גִיתַאר gii-taar
לערך זה יש סרטון או אודיונוכח, מוכן ערך זה נבדק ונמצא תקין حاضر חַאצֵ׳ר h׳aa-d׳er
לערך זה יש סרטון או אודיושופט ערך זה נבדק ונמצא תקין حاكم חַאכֵּם h׳aa-kem
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיורב ערך זה נבדק ונמצא תקין حاخام חַאחַ׳אם h׳aa-khaam
לערך זה יש סרטון או אודיומַצָּב ערך זה נבדק ונמצא תקין حَالِة חַאלֵה h׳aa-le
לערך זה יש סרטון או אודיוכעת ערך זה נבדק ונמצא תקין حاليّاً חַאלִיַّן h׳aa-liy-yan
לערך זה יש סרטון או אודיולעת עתה, בשלב זה ערך זה נבדק ונמצא תקין حَالِيًّا חַאלִיַّן h׳aa-liy-yan
לערך זה יש סרטון או אודיועל הפנים ערך זה נבדק ונמצא תקין حَالْته رِيعَة חַאלְתוֹ רִיעַה h׳aal-to rii-3a
לערך זה יש סרטון או אודיוחמוץ ערך זה נבדק ונמצא תקין حامض חַאמֵץ׳ h׳aa-med׳
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיושוֹמֵר ערך זה נבדק ונמצא תקין حَارِس חַארֵס h׳aa-res
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיושוער ערך זה נבדק ונמצא תקין حارس المرمى חַארֵס אֵלְמַרְמַא h׳aa-res el-mar-ma
לערך זה יש סרטון או אודיוחריף (טעם) ערך זה נבדק ונמצא תקין حارّ חַארّ h׳aarr
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומַחְשֵׁב ערך זה נבדק ונמצא תקין حاسوب חַאסוּבּ h׳aa-suub
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוקֶצַח ערך זה נבדק ונמצא תקין حبّة البركة חַבֵּّת אֵלְבַּרַכֵּה h׳ab-bet el-ba-ra-ke
לערך זה יש סרטון או אודיוכבודך ערך זה נבדק ונמצא תקין حضرتك חַצֵ׳רתַכּ h׳a-d׳er-tak
לערך זה יש סרטון או אודיונַפָּח ערך זה נבדק ונמצא תקין حَدَّاد חַדַّאד h׳ad-daad
לערך זה יש סרטון או אודיובחור מפוקפק ערך זה נבדק ונמצא תקין حَفَرْتَلِي חַפַרְתַלִי h׳a-far-ta-li
לערך זה יש סרטון או אודיומסיבות ערך זה נבדק ונמצא תקין حَفْلَات חַפְלַאת h׳af-laat
לערך זה יש סרטון או אודיוהופעה ערך זה נבדק ונמצא תקין حَفْلِة חַפְלֵה h׳af-le
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיועלייה לרגל ערך זה נבדק ונמצא תקין حَجّ חַגّ׳ h׳ajj
לערך זה יש סרטון או אודיומספר סיפורים ערך זה נבדק ונמצא תקין حكواتي חַכַּוַאתִי h׳a-ka-waa-ti
לערך זה יש סרטון או אודיוחכם ערך זה נבדק ונמצא תקין حكيم חַכִּים h׳a-kiim
לערך זה יש סרטון או אודיורופא ערך זה נבדק ונמצא תקין حكيم חַכִּים h׳a-kiim
לערך זה יש סרטון או אודיועגיל ערך זה נבדק ונמצא תקין حلق חַלַק h׳a-laq
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחילזון ערך זה נבדק ונמצא תקין حلزونة חַלַזוֹנֵה h׳a-la-zou-ne
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוסַפָּר ערך זה נבדק ונמצא תקין حَلَّاق חַלַّאק h׳al-laaq
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיויונה ערך זה נבדק ונמצא תקין حمامة חַמַאמֵה h׳a-maa-me
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוהריון ערך זה נבדק ונמצא תקין حَمْل חַמְל h׳a-mel
לערך זה יש סרטון או אודיוחמורים ערך זה נבדק ונמצא תקין حمير חַמִיר h׳a-miir
לערך זה יש סרטון או אודיוקמפיין, מסע תעמולה ערך זה נבדק ונמצא תקין حَمْلِة חַמְלֵה h׳am-le
לערך זה יש סרטון או אודיורחמים ערך זה נבדק ונמצא תקין حنان חַנַאן h׳a-naan
לערך זה יש סרטון או אודיוכרכרה ערך זה נבדק ונמצא תקין حنطور חַנְטוּר h׳an-t׳uur
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיושָׂדֶה ערך זה נבדק ונמצא תקין حَقْل חַקְל h׳a-qel
לערך זה יש סרטון או אודיואסור, לא כשר ערך זה נבדק ונמצא תקין حَرَام חַרַאם h׳a-raam
לערך זה יש סרטון או אודיוחֲבַל ערך זה נבדק ונמצא תקין حَرَام חַרַאם h׳a-raam
לערך זה יש סרטון או אודיותְּנוּעָה ערך זה נבדק ונמצא תקין حَرَكِة חַרַכֵּה h׳a-ra-ke
לערך זה יש סרטון או אודיוכועסת וחוזרת לבית הוריה ערך זה נבדק ונמצא תקין حَرْدَانِة חַרְדַאנֵה h׳ar-daa-ne
לערך זה יש סרטון או אודיומשי, בד משי ערך זה נבדק ונמצא תקין حَرِير חַרִיר h׳a-riir
לערך זה יש סרטון או אודיוחֲרָקִים ערך זה נבדק ונמצא תקין حَشَرَات חַשַרַאת h׳a-sha-raat
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיודֶּשֶׁא ערך זה נבדק ונמצא תקין حشيش חַשִיש h׳a-shiish
לערך זה יש סרטון או אודיואלרגיה, רגישות ערך זה נבדק ונמצא תקין حسّاسيّة חַסַّאסִיֵّה h׳as-saa-siy-ye
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכּאפיה ערך זה נבדק ונמצא תקין حطّة חַטַّה h׳at׳-t׳a
לערך זה יש סרטון או אודיובערך ערך זה נבדק ונמצא תקין حوالي חַוַאלִי h׳a-waa-li
לערך זה יש סרטון או אודיוחַיָּה ערך זה נבדק ונמצא תקין حيوان חַיְוַאן h׳ay-waan
לערך זה יש סרטון או אודיוחיות ערך זה נבדק ונמצא תקין حيوانات חַיְוַאנַאת h׳ay-waa-naat
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיונחש ערך זה נבדק ונמצא תקין حيّة חַיֵّה h׳ay-ye
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחיפה ערך זה נבדק ונמצא תקין حيفا חֵיפַא h׳ei-fa
לערך זה יש סרטון או אודיוזמן ערך זה נבדק ונמצא תקין حِين חִין h׳iin
לערך זה יש סרטון או אודיותֵּירוּץ ערך זה נבדק ונמצא תקין حِجِّة חִגֵّ׳ה h׳ij-je
לערך זה יש סרטון או אודיויָפֶה ערך זה נבדק ונמצא תקין حِلُو חִלוּ h׳i-lu
לערך זה יש סרטון או אודיומָתוֹק ערך זה נבדק ונמצא תקין حِلُو חִלוּ h׳i-lu
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחֲמוֹר ערך זה נבדק ונמצא תקין حمار חְמַאר h׳maar
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוזברה ערך זה נבדק ונמצא תקין حمار وحشي חְמַאר וַחְשִי h׳maar wah׳-shi
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיואתון ערך זה נבדק ונמצא תקין حمارة חְמַארַה h׳maa-ra
לערך זה יש סרטון או אודיומכלאת צאן ערך זה נבדק ונמצא תקין حوش חוֹש h׳oush
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוקסדה ערך זה נבדק ונמצא תקין خوذة ח׳וֹדֵ׳ה h׳o-ze
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוסוּס ערך זה נבדק ונמצא תקין حْصَان חְצַאן h׳s׳aan
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיופרש ערך זה נבדק ונמצא תקין حْصَان חְצַאן h׳s׳aan
לערך זה יש סרטון או אודיוסוסים ערך זה נבדק ונמצא תקין حصونة חְצוּנֵה h׳s׳uu-ne
לערך זה יש סרטון או אודיומשפטים ערך זה נבדק ונמצא תקין حقوق חֻקוּק h׳u-quuq
לערך זה יש סרטון או אודיוזכויות ערך זה נבדק ונמצא תקין حُقُوق חֻקוּק h׳u-quuq
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיולוויתן ערך זה נבדק ונמצא תקין حوت חוּת h׳uut
לערך זה יש סרטון או אודיוחגורה ערך זה נבדק ונמצא תקין حزام חְזַאם h׳zaam
לערך זה יש סרטון או אודיוהבא! תן! ערך זה נבדק ונמצא תקין هات הַאת! haat
לערך זה יש סרטון או אודיוטלפון סלולרי, טלפון נייד ערך זה נבדק ונמצא תקין هاتف خلوي הַאתֵף חַ׳לַוִי haa-tef kha-la-wi
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומַתָּנוֹת ערך זה נבדק ונמצא תקין هَدَايَا הַדַאיַא ha-daa-ya
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומַתָּנָה ערך זה נבדק ונמצא תקין هَدِيِّة הַדִיֵّה ha-diy-ye
לערך זה יש סרטון או אודיוהשבוע ערך זה נבדק ונמצא תקין هالاسبوع האלאסבוע hal-2us-buu3
לערך זה יש סרטון או אודיוהתרברבות שווא, דברי הבל ערך זה נבדק ונמצא תקין هَلْس הַלְס ha-les
לערך זה יש סרטון או אודיועכשיו, כעת ערך זה סומן כלא תקין هلّق הַלַّק hal-la2
לערך זה יש סרטון או אודיומקלחת, שירותים ערך זה נבדק ונמצא תקין حَمَّام חַמַّאם ham-maam
לערך זה יש סרטון או אודיואוֹגֵר ערך זה נבדק ונמצא תקין هَامْسْتَر הַאמְסְתַר ham-star
לערך זה יש סרטון או אודיועכשיו ערך זה נבדק ונמצא תקין هسّا הַסַّא has-sa
לערך זה יש סרטון או אודיוהגירה ערך זה נבדק ונמצא תקין هجرة הִגְ׳רַה hij-ra
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוממתקים, מתוקים ערך זה נבדק ונמצא תקין حلويات חִלְוַיַאת hil-wa-yaat
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיודּוּכִיפַת ערך זה נבדק ונמצא תקין هُدْهُد הֻדְהֻד hud-hud
לערך זה יש סרטון או אודיוהפסקת אש, שביתת נשק ערך זה נבדק ונמצא תקין هدنة הֻדְנֵה hud-ne
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחֶבְרוֹן ערך זה נבדק ונמצא תקין إِلْخَلِيل אִלְחַ׳לִיל il-kha-liil
לערך זה יש סרטון או אודיומרוקו ערך זה נבדק ונמצא תקין إِلْمَغْرِب אִלְמַעְ׳רֵבּ il-magh-reb
לערך זה יש סרטון או אודיואוֹסְטְרִיָה ערך זה נבדק ונמצא תקין إِلنَّمْسَا אִ(ל)נַّמְסַא in-nam-sa
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיועוֹף ערך זה נבדק ונמצא תקין جاج גַ׳אג׳ jaaj
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיותרנגולות ערך זה נבדק ונמצא תקין جَاج גַ׳אג׳ jaaj
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיותַּרְנְגוֹלֶת ערך זה נבדק ונמצא תקין جَاجِة גַ׳אגֵ׳ה jaa-je
לערך זה יש סרטון או אודיושָׁכֵן ערך זה נבדק ונמצא תקין جَار גַ׳אר jaar
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוגְּדִי ערך זה נבדק ונמצא תקין جَدِي גַ׳דִי ja-di
לערך זה יש סרטון או אודיויומן ערך זה נבדק ונמצא תקין جدول גַ׳דְוַל jad-wal
לערך זה יש סרטון או אודיוטבלה ערך זה נבדק ונמצא תקין جدول גַ׳דְוַל jad-wal
לערך זה יש סרטון או אודיומְעִיל ערך זה נבדק ונמצא תקין جاكيت גַ׳אכֵּית ja-keit
לערך זה יש סרטון או אודיויופי ערך זה נבדק ונמצא תקין جمال גַ׳מַאל ja-maal
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוגָּמָל ערך זה נבדק ונמצא תקין جَمَل גַ׳מַל ja-mal
לערך זה יש סרטון או אודיויָפֶה ערך זה נבדק ונמצא תקין جميل גַ׳מִיל ja-miil
לערך זה יש סרטון או אודיויפה ערך זה נבדק ונמצא תקין جميلة גַ׳מִילֵה ja-mii-le
לערך זה יש סרטון או אודיוחוּלְדָּה, עכברוש ערך זה נבדק ונמצא תקין جَرْدُون גַ׳רְדוֹן jar-doun
לערך זה יש סרטון או אודיורוקט, בן חרדל ערך זה נבדק ונמצא תקין جرجير גַ׳רְגִ׳יר jar-jiir
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכד ערך זה נבדק ונמצא תקין جرّة גַ׳רַה jar-ra
לערך זה יש סרטון או אודיוגור ערך זה נבדק ונמצא תקין جرو גַ׳רוּ ja-ru
לערך זה יש סרטון או אודיוסְוֵודֶר ערך זה נבדק ונמצא תקין جرزة גַ׳רְזֵה jar-ze
לערך זה יש סרטון או אודיומרגל ערך זה נבדק ונמצא תקין جاسوس גַ׳אסוּס ja-suus
לערך זה יש סרטון או אודיותכשיט, אבן חן ערך זה נבדק ונמצא תקין جوهر גַ׳וְהַר jaw-har
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיואִי ערך זה נבדק ונמצא תקין جَزِيرِة גַ׳זִירֵה ja-zii-re
לערך זה יש סרטון או אודיומַגָּפַיִים ערך זה נבדק ונמצא תקין جزمة גַ׳זְמֵה jaz-me
לערך זה יש סרטון או אודיוחָדָשׁ ערך זה נבדק ונמצא תקין جْدِيد גְ׳דִיד jdiid
לערך זה יש סרטון או אודיוכִּיס ערך זה נבדק ונמצא תקין جِيب גֵ׳יבּ jeib
לערך זה יש סרטון או אודיומחילה ערך זה נבדק ונמצא תקין جحر גִ׳חֵר ji-h׳er
לערך זה יש סרטון או אודיומלחמת קודש ערך זה נבדק ונמצא תקין جهاد גִ׳הַאד ji-haad
לערך זה יש סרטון או אודיוגיל ההתבגרות ערך זה נבדק ונמצא תקין جيل المراهقة גִ׳יל אֵלְמֻרַאהַקַה jiil el-mu-raa-ha-qa
לערך זה יש סרטון או אודיוגֶּשֶר ערך זה נבדק ונמצא תקין جِسْر גִ׳סְר ji-ser
לערך זה יש סרטון או אודיוגְּמַלִּים ערך זה נבדק ונמצא תקין جمال גְ׳מַאל jmaal
לערך זה יש סרטון או אודיוגן, גינה ערך זה נבדק ונמצא תקין جنينة גְ׳נֵינֵה jnei-ne
לערך זה יש סרטון או אודיוגרבּיים ערך זה נבדק ונמצא תקין جرابات גְ׳רַאבַּאת jraa-baat
לערך זה יש סרטון או אודיושבוע ערך זה נבדק ונמצא תקין جمعة גֻ׳מְעַה jum-3a
לערך זה יש סרטון או אודיויום שישי מבורך ערך זה נבדק ונמצא תקין جُمْعَة مُبَارَكِة גֻ׳מְעַה מֻבַּארַכֵּה jum-3a mu-baa-ra-ke
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחַיָּיל ערך זה נבדק ונמצא תקין جُنْدِي גֻ׳נְדִי jun-di
לערך זה יש סרטון או אודיושִׁיגָּעוֹן ערך זה נבדק ונמצא תקין جنون גֻ׳נוּן ju-nuun
לערך זה יש סרטון או אודיואפודה ערך זה נבדק ונמצא תקין جُرْزَاي גֻ׳רְזַאי jur-zaay
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיואַרְנָק ערך זה נבדק ונמצא תקין جُزْدَان גֻ׳זְדַאן juz-daan
לערך זה יש סרטון או אודיועוגיות תמרים, מעמול ערך זה נבדק ונמצא תקין كَعْك بْعَجْوِة כַּעְכּ בְּעַגְ׳וֵה ka-3ek b-3aj-we
לערך זה יש סרטון או אודיושָׁלֵם, מָלֵא ערך זה נבדק ונמצא תקין كامل כַּאמֵל kaa-mel
לערך זה יש סרטון או אודיומוּשְׁלָם ערך זה נבדק ונמצא תקין كَامِل כַּאמֵל kaa-mel
לערך זה יש סרטון או אודיודצמבר ערך זה נבדק ונמצא תקין كانون الأوّل כַּאנוּן אֵלְאַוַّל kaa-nuum el-2aw-wal
לערך זה יש סרטון או אודיוסוֹפֵר ערך זה נבדק ונמצא תקין كَاتِب כַּאתֵבּ kaa-teb
לערך זה יש סרטון או אודיותסריטאי ערך זה נבדק ונמצא תקין كاتب سيناريو כָּאתֶבּ סִינָארְיוּ kaa-teb sii-naar-yo
לערך זה יש סרטון או אודיומְעִיל ערך זה נבדק ונמצא תקין كبّوت כַּבּّוּת kab-buut
לערך זה יש סרטון או אודיוחשמל ערך זה נבדק ונמצא תקין كَهْرَبَا כַּהְרַבַּא kah-ra-ba
לערך זה יש סרטון או אודיוחשמלאי ערך זה נבדק ונמצא תקין كَهْرَبْجِي כַּהְרַבְּגִ׳י kah-rab-ji
לערך זה יש סרטון או אודיורכילות ערך זה נבדק ונמצא תקין كلام النّاس כַּלַאם אֵ(ל)נַّאס ka-laam en-naas
לערך זה יש סרטון או אודיושטויות ערך זה נבדק ונמצא תקין كَلَام فَاضِي כַּלַאם פַאצִ׳י ka-laam faa-d׳i
לערך זה יש סרטון או אודיואזיקים ערך זה נבדק ונמצא תקין كلبشات כַּלַבְּשַאת ka-lab-shaat
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכֶּלֶב ערך זה נבדק ונמצא תקין كَلْب כַּלְבּ kalb
לערך זה יש סרטון או אודיוכלב גזעי ערך זה נבדק ונמצא תקין كلب أصيل כַּלְבּ אַצִיל kalb 2a-s׳iil
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכלב ים ערך זה נבדק ונמצא תקין كلب البحر כַּלְבּ אֵלְבַּחַר kalb el-ba-h׳ar
לערך זה יש סרטון או אודיוגַּרְבַּיִים ערך זה נבדק ונמצא תקין كلسات כַּלְסַאת kal-saat
לערך זה יש סרטון או אודיוגרב ערך זה נבדק ונמצא תקין كلسة כַּלְסֵה kal-se
לערך זה יש סרטון או אודיותחתונים ערך זה נבדק ונמצא תקין كلسون כַּלְסוֹן kal-soun
לערך זה יש סרטון או אודיושלמות ערך זה נבדק ונמצא תקין كمال כַּמַאל ka-maal
לערך זה יש סרטון או אודיוכינור ערך זה נבדק ונמצא תקין كمان כַּמַאן ka-maan
לערך זה יש סרטון או אודיושנית, שוב, פעם נוספת ערך זה נבדק ונמצא תקין كمان مرّة כַּמַאן מַרַّה ka-maan mar-ra
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכינור ערך זה נבדק ונמצא תקין كمنجة כַּמַנְגַ׳ה ka-man-ja
לערך זה יש סרטון או אודיומארב ערך זה נבדק ונמצא תקין كمين כַּמִין ka-miin
לערך זה יש סרטון או אודיוקנדה ערך זה נבדק ונמצא תקין كَنَدَا כַּנַדַא ka-na-da
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוקֶנְגּוּרוּ ערך זה נבדק ונמצא תקין كَنْغَر כַּנְעַ׳ר kan-ghar
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיובֵּית כְּנֶסֶת ערך זה נבדק ונמצא תקין كَنِيس כַּנִיס ka-niis
לערך זה יש סרטון או אודיוסְוֵודֶר ערך זה נבדק ונמצא תקין كنزة כַּנְזֵה kan-ze
לערך זה יש סרטון או אודיושנאה ערך זה נבדק ונמצא תקין كراهيّة כַּרַאהִיֵّה ka-ra-hiy-ye
לערך זה יש סרטון או אודיוגִיזְרָה ערך זה נבדק ונמצא תקין قَصَّة קַצַّה kas׳-s׳a
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיותנועת הצופים ערך זה נבדק ונמצא תקין كَشَّاف כַּשַّאף kash-shaaf
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוהצוֹפִים ערך זה נבדק ונמצא תקין كَشَّافِة כַּשַّאפֵה kash-shaa-fe
לערך זה יש סרטון או אודיוגדוד ערך זה נבדק ונמצא תקין كتيبة כַּתִיבֵּה ka-tii-be
לערך זה יש סרטון או אודיותבורך, תודה ערך זה נבדק ונמצא תקין كثّر خيرك כַּתַ׳ר חֵ׳ירַכּ kat-tar khei-rak
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכְּפָפוֹת ערך זה נבדק ונמצא תקין كفوف כְּפוּף kfuuf
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוטַבַּעַת ערך זה נבדק ונמצא תקין خَاتِم חַ׳אתֵם khaa-tem
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיואוֹפֶה ערך זה נבדק ונמצא תקין خَبَّاز חַ׳בַּّאז khab-baaz
לערך זה יש סרטון או אודיומומחה ערך זה נבדק ונמצא תקין خبير חַ׳בִּיר kha-biir
לערך זה יש סרטון או אודיוקַל ערך זה נבדק ונמצא תקין خَفِيف חַ׳פִיף kha-fiif
לערך זה יש סרטון או אודיוביישן ערך זה נבדק ונמצא תקין خَجْلاَن חַ׳גְ׳לַאן khaj-laan
לערך זה יש סרטון או אודיונִגְמַר ערך זה נבדק ונמצא תקין خلص חַ׳לַץ kha-las׳
לערך זה יש סרטון או אודיומספיק, די ערך זה נבדק ונמצא תקין خلص חַ׳לַץ kha-las׳
לערך זה יש סרטון או אודיועִרְבֵּב ערך זה נבדק ונמצא תקין خلط חַ׳לַט kha-lat׳
לערך זה יש סרטון או אודיויַיִן ערך זה נבדק ונמצא תקין خَمْر חַ׳מְר kha-mer
לערך זה יש סרטון או אודיוחמש (5) ערך זה נבדק ונמצא תקין خمسة חַ׳מְסֵה kham-se
לערך זה יש סרטון או אודיוחֲזִירִים ערך זה נבדק ונמצא תקין خَنَازِير חַ׳נַאזִיר kha-na-ziir
לערך זה יש סרטון או אודיומקולקל ערך זה נבדק ונמצא תקין خربان חַ׳רְבַּאן khar-baan
לערך זה יש סרטון או אודיוקִישְקֵש ערך זה נבדק ונמצא תקין خربش חַ׳רְבַּש khar-bash
לערך זה יש סרטון או אודיובִּילְבֵּל ערך זה נבדק ונמצא תקין خَرْبَط חַ׳רְבַּט khar-bat׳
לערך זה יש סרטון או אודיולהוט, חרמן ערך זה נבדק ונמצא תקין خرمان חַ׳רְמַאן khar-maan
לערך זה יש סרטון או אודיושקר, שטות ערך זה נבדק ונמצא תקין خَرْطَة חַ׳רְטַה khar-t׳a
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכֶּבֶשׂ ערך זה נבדק ונמצא תקין خَرُوف חַ׳רוּף kha-ruuf
לערך זה יש סרטון או אודיורוֹכֵב, פָּרָשׁ ערך זה נבדק ונמצא תקין خَيَّال חַ׳יַّאל khay-yaal
לערך זה יש סרטון או אודיואכזבה ערך זה נבדק ונמצא תקין خيبة أمل חֵ׳יבֵּת אַמַל khei-bet 2a-mal
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוסוּסִים, סוּס ערך זה נבדק ונמצא תקין خِيل חֵ׳יל kheil
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיואוֹהַל ערך זה נבדק ונמצא תקין خِيمِة חֵ׳ימֵה khei-me
לערך זה יש סרטון או אודיוטוֹב, טוּב ערך זה נבדק ונמצא תקין خِير חֵ׳יר kheir
לערך זה יש סרטון או אודיובמשך, תוך כדי ערך זה נבדק ונמצא תקין خلال חִ׳לַאל khi-laal
לערך זה יש סרטון או אודיוכבשים ערך זה נבדק ונמצא תקין خرفان חִ׳רְפַאן khir-faan
לערך זה יש סרטון או אודיוזָקֵן, קָשִׁישׁ ערך זה נבדק ונמצא תקין ختيار חִ׳תְיַאר khit-yaar
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחלמית, חוביזה ערך זה נבדק ונמצא תקין خبّيزة חֻ׳בֵּّיזֵה khub-bei-ze
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיולֶחֶם ערך זה נבדק ונמצא תקין خُبْز חֻ׳בְּז khu-bez
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוירקן ערך זה נבדק ונמצא תקין خضرجي חֻ׳צַ׳רְגִ׳י khu-d׳ar-ji
לערך זה יש סרטון או אודיועטלף ערך זה נבדק ונמצא תקין خفّاش חֻ׳פַّאש khuf-faash
לערך זה יש סרטון או אודיוברקן ערך זה נבדק ונמצא תקין خرفيش חֻ׳רְפֵיש khur-feish
לערך זה יש סרטון או אודיויציאה ערך זה נבדק ונמצא תקין خروج חֻ׳רוּג׳ khu-ruuj
לערך זה יש סרטון או אודיוצעד ערך זה נבדק ונמצא תקין خطوة חֻ׳טְוֵה khut׳-we
לערך זה יש סרטון או אודיוכומר ערך זה נבדק ונמצא תקין خُورِي ח׳וּרִי khuu-ri
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיואָרוֹן ערך זה נבדק ונמצא תקין خْزَانِة חְ׳זַאנֵה khzaa-ne
לערך זה יש סרטון או אודיומאבק ערך זה נבדק ונמצא תקין كِفَاح כִּפַאח ki-faah׳
לערך זה יש סרטון או אודיומה שלומך? ערך זה נבדק ונמצא תקין كيف حالك כִּיף חַאלַכּ? kiif h׳aa-lak
לערך זה יש סרטון או אודיושקית, שק ערך זה נבדק ונמצא תקין كِيس כִּיס kiis
לערך זה יש סרטון או אודיומִילָּה ערך זה נבדק ונמצא תקין كِلْمِة כִּלְמֵה kil-me
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכְּלָבִים ערך זה נבדק ונמצא תקין كْلَاب כְּלַאבּ klaab
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוקובה ערך זה נבדק ונמצא תקין كُبِّة כֻּבֵּّה kub-be
לערך זה יש סרטון או אודיוכּאפיה ערך זה נבדק ונמצא תקין كوفيّة כּוּפִיֵّה ku-fiy-ye
לערך זה יש סרטון או אודיוחג שמח, שנה טובה ערך זה נבדק ונמצא תקין كُلّ عَام وإِنْتِ بْخِير כֻּלّ עַאם וּאִנְתֵ בְּחֵ׳יר kull 3aam u-2in-te b-kheir
לערך זה יש סרטון או אודיוחג שמח, שנה טובה ערך זה נבדק ונמצא תקין كل عام وانتو بخير כֻּלّ עַאם וּאִנְתוּ בְּחֵ׳יר kull 3aam u-2in-tu bkheir
לערך זה יש סרטון או אודיוכל הכבוד ערך זה נבדק ונמצא תקין كلّ الاحترام כֻּלّ אֵלְאִחְתִרַאם kull el-ih׳-ti-raam
לערך זה יש סרטון או אודיוכל כלב בא יומו ערך זה נבדק ונמצא תקין كُلّ كَلْب بِيجِي يُومُه כֻּלّ כַּלְבּ בִּיגִ׳י יוֹמוֹ kull kalb bi-ji you-mo
לערך זה יש סרטון או אודיושבכל שנה תהיה בריא ומבורך ערך זה נבדק ונמצא תקין كلّ سنة وإنت سالم כֻּלّ סַנֵה וּאִנְתֵ סַאלֵם kull sa-ne u-2in-te saa-lem
לערך זה יש סרטון או אודיויום טוב, חג שמח ערך זה נבדק ונמצא תקין كلّ سنة وانت طيّب כֻּלّ סַנֵה וּאִנְתֵ טַיֵّבּ kull sa-ne u-2in-te t׳ay-teb
לערך זה יש סרטון או אודיוהכל בסדר, הכל טוב ערך זה נבדק ונמצא תקין كلّ شي تمام כֻּלّ שִי תַמַאם kull shi ta-maam
לערך זה יש סרטון או אודיונחמד מצִידְךָ ערך זה נבדק ונמצא תקין كلّك ذوق כֻּלַّכּ ד׳וֹק kul-lak zoq
לערך זה יש סרטון או אודיושַרְווּל ערך זה נבדק ונמצא תקין كمّ כֻּםّ kumm
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיונַעֲלַיִים ערך זה נבדק ונמצא תקין كُنْدَرَة כֻּנְדַרַה kun-da-ra
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוסַנְדְּלָר ערך זה נבדק ונמצא תקין كُنْدَرْجِي כֻּנְדַרְגִ׳י kun-dar-ji
לערך זה יש סרטון או אודיוכדור ערך זה נבדק ונמצא תקין كرة כֻּרַה ku-ra
לערך זה יש סרטון או אודיוטוֹב ערך זה נבדק ונמצא תקין كْوَيِّس כְּוַיֵّס kway-yes
לערך זה יש סרטון או אודיוזכוכית ערך זה נבדק ונמצא תקין قزاز קְזַאז kzaaz
לערך זה יש סרטון או אודיוחס וחלילה ערך זה נבדק ונמצא תקין لا سمح الله לא סמח אללה la- sa-mah al-lah
לערך זה יש סרטון או אודיושחקן ערך זה נבדק ונמצא תקין لَعِيب לַעִיבּ la-3iib
לערך זה יש סרטון או אודיוהאשים ערך זה נבדק ונמצא תקין لام לַאם laam
לערך זה יש סרטון או אודיולביאה ערך זה נבדק ונמצא תקין لبؤة לַבֻּאַה la-bu-2a
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוצָעִיף ערך זה נבדק ונמצא תקין لفحة לַפְחַה laf-h׳a
לערך זה יש סרטון או אודיועד ש... ערך זה נבדק ונמצא תקין لحدّ ما לַחַדّ מַא la-h׳add ma
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיובָּשָׂר ערך זה נבדק ונמצא תקין لَحْم לַחְם la-h׳em
לערך זה יש סרטון או אודיוקָצָב ערך זה נבדק ונמצא תקין لحّام לַחַّאם lah׳-h׳aam
לערך זה יש סרטון או אודיורגע ערך זה נבדק ונמצא תקין لحظة לַחְטַ׳ה lah׳-z׳a
לערך זה יש סרטון או אודיולונדון ערך זה נבדק ונמצא תקין لندن לַנְדַן lan-dan
לערך זה יש סרטון או אודיוסְטִירָה ערך זה נבדק ונמצא תקין لَطْمِة לַטְמֵה lat׳-me
לערך זה יש סרטון או אודיולֵילוֹת ערך זה נבדק ונמצא תקין لَيَالِي לַיַאלִי la-yaa-li
לערך זה יש סרטון או אודיואריה, ליש ערך זה נבדק ונמצא תקין ليث לַיְת׳ layth
לערך זה יש סרטון או אודיולַיְלָה ערך זה נבדק ונמצא תקין لِيل לֵיל leil
לערך זה יש סרטון או אודיולוב ערך זה נבדק ונמצא תקין ليبيا לִיבְּיַא lib-ya
לערך זה יש סרטון או אודיוכווית ערך זה נבדק ונמצא תקין الِكْوِيت (א)לִכְּוֵית li-kweit
לערך זה יש סרטון או אודיולָשׁוֹן ערך זה נבדק ונמצא תקין لْسَان לְסַאן lsaan
לערך זה יש סרטון או אודיומִשְׂחָק ערך זה נבדק ונמצא תקין لُعْبِة לֻעְבֵּה lu3-be
לערך זה יש סרטון או אודיובובה, צעצוע ערך זה נבדק ונמצא תקין لعبة לֻעְבֵּה lu3-be
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיולבנון ערך זה נבדק ונמצא תקין لبنان לֻבְּנַאן lub-naan
לערך זה יש סרטון או אודיונגיסה, ביס ערך זה נבדק ונמצא תקין لقمة לֻקְמֵה luq-me
לערך זה יש סרטון או אודיופנינה ערך זה נבדק ונמצא תקין لولو לוּלוּ luu-lu
לערך זה יש סרטון או אודיורָקוּב, מְעוּפַּשׁ ערך זה נבדק ונמצא תקין مْعَفَّن מְעַפַّן m3af-fan
לערך זה יש סרטון או אודיומוֹרֶה ערך זה נבדק ונמצא תקין مْعَلِّم מְעַלֵّם m3al-lem
לערך זה יש סרטון או אודיומוֹרָה ערך זה נבדק ונמצא תקין معلّمة מְעַלְّמֵה m3al-lme
לערך זה יש סרטון או אודיולהתראות ערך זה נבדק ונמצא תקין مع السلامة מַע אֵ(ל)סַّלַאמֵה ma3 es-sa-laa-me
לערך זה יש סרטון או אודיולא נורא ערך זה נבדק ונמצא תקין مَعَلِيش מַעַלֵיש ma-3a-leish
לערך זה יש סרטון או אודיוידוע, מוכר ערך זה נבדק ונמצא תקין مَعْرُوف מַעְרוּף ma3-ruuf
לערך זה יש סרטון או אודיומלוח ערך זה נבדק ונמצא תקין مالح מַאלֵח maa-leh׳
לערך זה יש סרטון או אודיוצינור ערך זה נבדק ונמצא תקין ماسورة מַאסוּרַה maa-suu-ra
לערך זה יש סרטון או אודיוסְכוּם ערך זה נבדק ונמצא תקין مَبْلَغ מַבְּלַע׳ mab-lagh
לערך זה יש סרטון או אודיומזל טוב, תתחדש ערך זה נבדק ונמצא תקין مَبْرُوك מַבְּרוּכּ mab-ruuk
לערך זה יש סרטון או אודיושמח, מרוצה ערך זה נבדק ונמצא תקין مَبْسُوط מַבְּסוּט mab-suut
לערך זה יש סרטון או אודיומוּכֶּה, דָּפוּק ערך זה נבדק ונמצא תקין مضروب מַצְ׳רוּבּ mad׳-ruub
לערך זה יש סרטון או אודיועִיר ערך זה נבדק ונמצא תקין مَدِينِة מַדִינֵה ma-dii-ne
לערך זה יש סרטון או אודיוחנות בגדים ערך זה נבדק ונמצא תקין محلّ اواعي מַחַלّ אַוַאעִי ma-h׳all 2a-waa-3i
לערך זה יש סרטון או אודיותחנה ערך זה נבדק ונמצא תקין محطّة מַחַטַّה ma-h׳at׳-t׳a
לערך זה יש סרטון או אודיוראוי לשבח, מהולל ערך זה נבדק ונמצא תקין محمود מַחְמוּד mah׳-muud
לערך זה יש סרטון או אודיואני לרשותך ערך זה נבדק ונמצא תקין محسوبك מַחְסוּבַּכ mah׳-suu-bak
לערך זה יש סרטון או אודיורְאֵם, צבי ערך זה נבדק ונמצא תקין مَهَا מַהַא ma-ha
לערך זה יש סרטון או אודיוטיפש, מטומטם ערך זה נבדק ונמצא תקין مهيول מַהְבּוּל mah-buul
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומָלַבִּי ערך זה נבדק ונמצא תקין مَهْلَبِيِّة מַהְלַבִּיֵّה mah-la-biy-ye
לערך זה יש סרטון או אודיוכל עוד ערך זה נבדק ונמצא תקין مهما מַהְמַא mah-ma
לערך זה יש סרטון או אודיובְּיוּב ערך זה נבדק ונמצא תקין مَجَارِي מַגַ׳ארִי ma-jaa-ri
לערך זה יש סרטון או אודיובעילום שם ערך זה נבדק ונמצא תקין مجهول מַגְ׳הוּל maj-huul
לערך זה יש סרטון או אודיוסביל ערך זה נבדק ונמצא תקין مجهول מַגְ׳הוּל maj-huul
לערך זה יש סרטון או אודיולא ידוע ערך זה נבדק ונמצא תקין مجهول מַגְ׳הוּל maj-huul
לערך זה יש סרטון או אודיויָעֶה ערך זה נבדק ונמצא תקין مجرود מַגְ׳רוּד maj-ruud
לערך זה יש סרטון או אודיומְשׁוּגָּע, מְטוֹרָף ערך זה נבדק ונמצא תקין مَخْلُوع מַחְ׳לוּע makh-luu3
לערך זה יש סרטון או אודיומַחְסָן ערך זה נבדק ונמצא תקין مخزن מַחְ׳זַן makh-zan
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומֶכָּה ערך זה נבדק ונמצא תקין مكّة מַכֵּّה mak-ke
לערך זה יש סרטון או אודיובגדים ערך זה נבדק ונמצא תקין مَلَابِس מַלַאבֵּס ma-laa-bes
לערך זה יש סרטון או אודיותחפושות ערך זה נבדק ונמצא תקין ملابس تنكّريّة מַלַאבֵס תַנַכֹּّרִיֵّה ma-laa-bes ta-na-ko-riy-ye
לערך זה יש סרטון או אודיומלוח׳יה ערך זה נבדק ונמצא תקין مَلُوخِيِّة מַלוּחִ׳יֵّה ma-luu-khi-ye
לערך זה יש סרטון או אודיומעבר חציה ערך זה נבדק ונמצא תקין مَمَرّ مُشَاة מַמַרّ מֻשַאה ma-marr mu-shaa
לערך זה יש סרטון או אודיואֵיזוֹר ערך זה נבדק ונמצא תקין مَنْطِقَة מַנְטִקַה man-ti-qa
לערך זה יש סרטון או אודיומתיחה, מעשה קונדס ערך זה נבדק ונמצא תקין مَقْلَب מַקְלַבּ maq-lab
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומקלובה ערך זה נבדק ונמצא תקין مقلوبة מַקְלוּבֵּה maq-luu-be
לערך זה יש סרטון או אודיושָׁלוֹם ערך זה נבדק ונמצא תקין مَرْحَبَا מַרְחַבַּא mar-Ha-ba
לערך זה יש סרטון או אודיואלמוגים ערך זה נבדק ונמצא תקין مرجان מַרְגַ׳אן mar-jaan
לערך זה יש סרטון או אודיוספינה, סירה ערך זה נבדק ונמצא תקין مركب מַרְכַּבּ mar-kab
לערך זה יש סרטון או אודיופַּעַם ערך זה נבדק ונמצא תקין مَرَّة מַרַّה mar-ra
לערך זה יש סרטון או אודיוסִינָּר ערך זה נבדק ונמצא תקין مَرْيُول מַרְיוּל mar-yuul
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכֶּסֶף ערך זה נבדק ונמצא תקין مَصَارِي מַצַארִי ma-s׳aa-ri
לערך זה יש סרטון או אודיוהוֹצָאוֹת ערך זה נבדק ונמצא תקין مََصَارِيف מַצַארִיף ma-s׳a-riif
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומִצְרַייִם ערך זה נבדק ונמצא תקין مَصْر מַצְר mas׳er
לערך זה יש סרטון או אודיוערב ערך זה נבדק ונמצא תקין مساء מַסַאא ma-sa
לערך זה יש סרטון או אודיועֶרֶב טוֹב ערך זה נבדק ונמצא תקין مسا الخير מַסַא (א)לְחֵ׳יר ma-sa l-kheir
לערך זה יש סרטון או אודיועֶרֶב טוֹב ערך זה נבדק ונמצא תקין مسا النّور מַסַא (אל)נّוּר ma-sa n-nuur
לערך זה יש סרטון או אודיואַבְקָה ערך זה נבדק ונמצא תקין مَسْحُوق מַסְחוּק mas-h׳uuq
לערך זה יש סרטון או אודיוחשוד ערך זה נבדק ונמצא תקין مشبوه מַשְבּוּה mash-buuh
לערך זה יש סרטון או אודיותהלוכה, מצעד, צעדה ערך זה נבדק ונמצא תקין مَسِيرِة מַסִירֵה ma-sii-re
לערך זה יש סרטון או אודיומְסוּמָם, שִיכּוֹר ערך זה נבדק ונמצא תקין مسطول מַסְטוּל mas-t׳uul
לערך זה יש סרטון או אודיוצאן, עדרים ערך זה נבדק ונמצא תקין مواشي מַוַאשִי ma-waa-shi
לערך זה יש סרטון או אודיושרברב, אינסטלטור ערך זה נבדק ונמצא תקין مواسرجي מַוַאסִרְגִ׳י ma-waa-sir-ji
לערך זה יש סרטון או אודיויִילֵּל ערך זה נבדק ונמצא תקין موّى מַוַّא maw-wa
לערך זה יש סרטון או אודיומואל, פתיח מוזיקלי ערך זה נבדק ונמצא תקין موّال מַוַّאל maw-waal
לערך זה יש סרטון או אודיוכיכר ערך זה נבדק ונמצא תקין ميدان מַיְדַאן may-daan
לערך זה יש סרטון או אודיומקופח, עשוק ערך זה נבדק ונמצא תקין مظلوم מַטְ׳לוּם maz׳-luum
לערך זה יש סרטון או אודיומשאבה ערך זה נבדק ונמצא תקין مْضَخَّة מְצַ׳חַّ׳ה md׳akh-kha
לערך זה יש סרטון או אודיומְפוּנָק ערך זה נבדק ונמצא תקין مدلّل מְדַלַّל mdal-lal
לערך זה יש סרטון או אודיומברג ערך זה נבדק ונמצא תקין مفكّ מְפַכּّ mfakk
לערך זה יש סרטון או אודיואדריכל, ארכיטקט ערך זה נבדק ונמצא תקין مِعْمَارِي מִעְמַארִי mi3-maa-ri
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומְעִיל ערך זה נבדק ונמצא תקין معطف מִעְטַף mi3-t׳af
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיועֵז ערך זה נבדק ונמצא תקין معزة מִעְזֵה mi3-ze
לערך זה יש סרטון או אודיומוסכניק ערך זה נבדק ונמצא תקין ميكانيكي מִיכַּאנִיכִּי mi-kaa-ni-ki
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומגהץ ערך זה נבדק ונמצא תקין مِكْوَايِة מִכְּוַאיֵה mik-waa-ye
לערך זה יש סרטון או אודיוסמרטוט ערך זה נבדק ונמצא תקין مِمْسَحَة מִמְסַחַה mim-sa-h׳a
לערך זה יש סרטון או אודיומהפה שלךָ לאלוהים ערך זה נבדק ונמצא תקין من ثمك لباب السّماء מִן תֻ׳מַّכּ לַבַּאבּ א(ל)-סַّמַאא min tum-mak la-baab es-sa-maa
לערך זה יש סרטון או אודיומִלְגָּה ערך זה נבדק ונמצא תקין مِنْحَة מִנְחַה min-h׳a
לערך זה יש סרטון או אודיוטיול ערך זה נבדק ונמצא תקין مِشْوَار מִשְוַאר mish-waar
לערך זה יש סרטון או אודיומִצְטָעֵר ערך זה נבדק ונמצא תקין مِتْأَسِّف מִתְאַסֵّף mit-2aas-sef
לערך זה יש סרטון או אודיומאחר ערך זה נבדק ונמצא תקין متأخّر מִתְאַחֵّ׳ר mit-2akh-kher
לערך זה יש סרטון או אודיומאוחר ערך זה נבדק ונמצא תקין متأخّر מִתְאַחֵّ׳ר mit-2akh-kher
לערך זה יש סרטון או אודיוהומוסקסואליות ערך זה נבדק ונמצא תקין مثليّة جنسيّة מִתְ׳לִיֵّה גִ׳נְסִיֵّה mith-liy-ye jin-siy-ye
לערך זה יש סרטון או אודיופֶּלֶס ערך זה נבדק ונמצא תקין ميزان מִיזַאן mi-zaan
לערך זה יש סרטון או אודיומִשְׁקָל ערך זה נבדק ונמצא תקין مِيزَان מִיזַאן mi-zaan
לערך זה יש סרטון או אודיומֹאזְנַיִים ערך זה נבדק ונמצא תקין مِيزَان מִיזַאן mi-zaan
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומג׳דרה ערך זה נבדק ונמצא תקין مْجَدَّرَة מְגַ׳דַّרַה mjad-da-ra
לערך זה יש סרטון או אודיוחמוצים ערך זה נבדק ונמצא תקין مخلّل מְחַ׳לַّל mkhal-lal
לערך זה יש סרטון או אודיוטוב ערך זה נבדק ונמצא תקין مليح מְלִיח mliih׳
לערך זה יש סרטון או אודיובסדר, טוב ערך זה נבדק ונמצא תקין مْنِيح מְנִיח mniih׳
לערך זה יש סרטון או אודיומוות ערך זה נבדק ונמצא תקין موت מוֹת mout
לערך זה יש סרטון או אודיומנוול ערך זה נבדק ונמצא תקין مْقَرِّن מְקַרֵّן mqar-ren
לערך זה יש סרטון או אודיורָשָׁם ערך זה נבדק ונמצא תקין مسجّل מְסַגֵّ׳ל msaj-jel
לערך זה יש סרטון או אודיוחומוס עם טחינה ערך זה נבדק ונמצא תקין مْتَبَّل حُمُّص מְתַבַּّל חֻמֹّץ mtab-bal h׳um-mos׳
לערך זה יש סרטון או אודיוהיסטוריון ערך זה נבדק ונמצא תקין مؤرّخ מֻאַרֵّח׳ mu-2ar-rekh
לערך זה יש סרטון או אודיומתכנת, תוכניתן ערך זה נבדק ונמצא תקין مبرمج מֻבַּרְמֵג׳ mu-bar-mej
לערך זה יש סרטון או אודיומאמן ערך זה נבדק ונמצא תקין مدرّب מֻדַרֵّבּ mu-dar-reb
לערך זה יש סרטון או אודיובּלוג ערך זה נבדק ונמצא תקין مدوّنة מֻדַוַّנֵה mu-daw-wa-ne
לערך זה יש סרטון או אודיותקופה ערך זה נבדק ונמצא תקין مدّة מֻדֵّה mud-de
לערך זה יש סרטון או אודיושדרן, קריין ערך זה נבדק ונמצא תקין مذيع מֻדִ׳יע mu-dhii3
לערך זה יש סרטון או אודיומְנַהֵל ערך זה נבדק ונמצא תקין مُدِير מֻדִיר mu-diir
לערך זה יש סרטון או אודיוהפתעה ערך זה נבדק ונמצא תקין مفاجأة מֻפַאגַ׳אַה mu-faa-ja-2a
לערך זה יש סרטון או אודיומפקח, פקח ערך זה נבדק ונמצא תקין مفتّش מֻפַתֵّש mu-fat-tesh
לערך זה יש סרטון או אודיוטורף ערך זה נבדק ונמצא תקין مفترس מֻפְתַרֵס muf-ta-res
לערך זה יש סרטון או אודיוזַמָּר ערך זה נבדק ונמצא תקין مُغَنِّي מֻעַ׳נִّי mu-ghan-ni
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוזמרים ערך זה נבדק ונמצא תקין مغنّين מֻעַ׳נִّין mu-ghan-nin
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוזמרת ערך זה נבדק ונמצא תקין مغنّيه מֻעַ׳נִّיֵה mu-ghan-ni-ye
לערך זה יש סרטון או אודיומרצה ערך זה נבדק ונמצא תקין محاضر מֻחַאצֵ׳ר mu-h׳aa-d׳er
לערך זה יש סרטון או אודיועורך דין ערך זה נבדק ונמצא תקין محامي מֻחַאמִי mu-h׳aa-mi
לערך זה יש סרטון או אודיופרשן ערך זה נבדק ונמצא תקין محلّل מֻחַלֵّל mu-h׳al-lel
לערך זה יש סרטון או אודיומוחמד ערך זה נבדק ונמצא תקין محمّد מֻחַמַّד mu-h׳am-mad
לערך זה יש סרטון או אודיועורך ערך זה נבדק ונמצא תקין محرّر מֻחַרֵّר mu-h׳ar-rer
לערך זה יש סרטון או אודיומהנדס ערך זה נבדק ונמצא תקין مهندس מֻהַנְדֵס mu-han-des
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיולֵיצָן ערך זה נבדק ונמצא תקין مهرّج מֻהַרֵّג׳ mu-har-rej
לערך זה יש סרטון או אודיוסְיָיח ערך זה נבדק ונמצא תקין مُهْر מֻהְר mu-hur
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומטאטא ערך זה נבדק ונמצא תקין مكنسة מֻכֻּנְסֵה mu-kun-se
לערך זה יש סרטון או אודיומלחין ערך זה נבדק ונמצא תקין ملحّن מֻלַחֵّן mu-lah׳-h׳en
לערך זה יש סרטון או אודיואח ערך זה נבדק ונמצא תקין ممرّض מֻמַרִّץ׳ mu-mar-rid׳
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיואחות ערך זה נבדק ונמצא תקין ممرّضة מֻמַרִّצַ׳ה mu-mar-ri-d׳a
לערך זה יש סרטון או אודיונציג ערך זה נבדק ונמצא תקין ممثّل מֻמַתֵّ׳ל mu-math-thel
לערך זה יש סרטון או אודיושחקן ערך זה נבדק ונמצא תקין ممثّل מֻמַתֵّ׳ל mu-math-thel
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומַצִּיל ערך זה נבדק ונמצא תקין منقذ מֻנְקֵד׳ mun-qedh
לערך זה יש סרטון או אודיומַסּוֹר ערך זה נבדק ונמצא תקין مُنْشَار מֻנְשַאר mun-shaar
לערך זה יש סרטון או אודיומפיק ערך זה נבדק ונמצא תקין منتج מֻנְתֵג׳ mun-tej
לערך זה יש סרטון או אודיוראיון, פגישה ערך זה נבדק ונמצא תקין مُقَابَلِة מֻקַאבַּלֵה mu-qaa-ba-le
לערך זה יש סרטון או אודיונדנדה ערך זה נבדק ונמצא תקין مرجيحة מֻרְגֵ׳יחַה mur-jei-h׳a
לערך זה יש סרטון או אודיושכיר חרב ערך זה נבדק ונמצא תקין مُرْتَزِق מֻרְתַזֵק mur-ta-zeq
לערך זה יש סרטון או אודיוהֵיאָבְקוּת ערך זה נבדק ונמצא תקין مُصَارَعَة מֻצַארַעַה mu-s׳aa-ra-3a
לערך זה יש סרטון או אודיוטכנאי ערך זה נבדק ונמצא תקין مصلح מֻצַלֵّח mu-s׳al-leh׳
לערך זה יש סרטון או אודיומעצב ערך זה נבדק ונמצא תקין مصمّم מֻצַמֵّם mu-s׳am-mem
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוצַלָּם ערך זה נבדק ונמצא תקין مُصَوِّر מֻצַוֵّר mu-s׳aw-wer
לערך זה יש סרטון או אודיומוסטפא ערך זה נבדק ונמצא תקין مصطفى מֻצְטַפַא mus׳-t׳a-fa
לערך זה יש סרטון או אודיועזרות ערך זה נבדק ונמצא תקין مساعدات מֻסַאעַדַאת mu-sa-3a-daat
לערך זה יש סרטון או אודיוסִדְרָה ערך זה נבדק ונמצא תקין مُسَلْسَل מֻסַלְסַל mu-sal-sal
לערך זה יש סרטון או אודיוהולכי רגל ערך זה נבדק ונמצא תקין مُشَاة מֻשַאה mu-shaa
לערך זה יש סרטון או אודיומוּזִיקָה ערך זה נבדק ונמצא תקין مُوسِيقَى מוּסִיקַא mu-sii-qa
לערך זה יש סרטון או אודיולא יתכן, בלתי אפשרי ערך זה נבדק ונמצא תקין مستحيل מֻסְתַחִיל mus-ta-h׳iil
לערך זה יש סרטון או אודיובשום אופן ערך זה נבדק ונמצא תקין مستحيل מֻסְתַחִיל mus-ta-h׳iil
לערך זה יש סרטון או אודיועתיד ערך זה נבדק ונמצא תקין مستقبل מֻסְתַקְבַּל mus-taq-bal
לערך זה יש סרטון או אודיויועץ ערך זה נבדק ונמצא תקין مستشار מֻסְתַשַאר mus-ta-shaar
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיובֵּית חוֹלִים ערך זה נבדק ונמצא תקין مستشفى מֻסְתַשְפַא mus-tash-fa
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוהִתְנַחְלוּת ערך זה נבדק ונמצא תקין مُسْتَوْطَنِة מֻסְתַוְטַנֵה mus-taw-t׳a-ne
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיובִּישׁוֹף, הֶגְמוֹן ערך זה נבדק ונמצא תקין مُطْرَان מֻטְרַאן mut׳-raan
לערך זה יש סרטון או אודיוזמר ערך זה נבדק ונמצא תקין مطرب מֻטְרֵב mut׳-reb
לערך זה יש סרטון או אודיומתמחה, סטאז׳ר ערך זה נבדק ונמצא תקין متدرّب מֻתַדַרֵّבּ mu-ta-dar-reb
לערך זה יש סרטון או אודיומתרגם, מתורגמן ערך זה נבדק ונמצא תקין مترجم מֻתַרגֵ׳ם mu-tar-jem
לערך זה יש סרטון או אודיומתנדב ערך זה נבדק ונמצא תקין متطوّع מֻתַטַוֵّע mu-ta-t׳aw-we3
לערך זה יש סרטון או אודיומעניין ערך זה נבדק ונמצא תקין مثير מֻתִ׳יר mu-thiir
לערך זה יש סרטון או אודיומֹשֶה, מוסא ערך זה נבדק ונמצא תקין مُوسَى מוּסַא muu-sa
לערך זה יש סרטון או אודיומוזיקאי ערך זה נבדק ונמצא תקין موسيقار מוּסִיקַאר muu-sii-qaar
לערך זה יש סרטון או אודיותחבורה ציבורית ערך זה נבדק ונמצא תקין مواصلات מֻוַאצַלַאת mu-waa-s׳a-laat
לערך זה יש סרטון או אודיועובד מדינה ערך זה נבדק ונמצא תקין موظّف حكومة מֻוַטַّ׳ף חֻכּוּמֵה mu-waz׳-z׳af h׳u-kuu-me
לערך זה יש סרטון או אודיופְּקִידָה ערך זה נבדק ונמצא תקין مُوَظَّفِة מֻוַטַّ׳פֵה mu-waz׳-z׳a-fe
לערך זה יש סרטון או אודיוחקלאי, איכר ערך זה נבדק ונמצא תקין مزارع מֻזַארֵע mu-zaa-re3
לערך זה יש סרטון או אודיויען, בת יענה ערך זה נבדק ונמצא תקין نعامة נַעַאמֵה na-3aa-me
לערך זה יש סרטון או אודיושיהיה לך נעים, תתחדש ערך זה נבדק ונמצא תקין نَعِيمًا נַעִימַן na-3ii-man
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכבשה ערך זה נבדק ונמצא תקין نَعجِة נַעְגֵ׳ה na3-je
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיושכם ערך זה נבדק ונמצא תקין نابلس נַאבְּלֵס naab-les
לערך זה יש סרטון או אודיומֶלְצַר ערך זה נבדק ונמצא תקין نَادِل נַאדֵל naa-del
לערך זה יש סרטון או אודיומוֹעֲדוֹן ערך זה נבדק ונמצא תקין نَادِي נַאדִי naa-di
לערך זה יש סרטון או אודיומוֹעִיל ערך זה נבדק ונמצא תקין نَافِع נַאפֵע naa-fe3
לערך זה יש סרטון או אודיויַתּוּשׁ ערך זה נבדק ונמצא תקין نَامُوسِة נַאמוּסֵה naa-muu-se
לערך זה יש סרטון או אודיונָאקָה, נְקֵבַת הָגָּמָל ערך זה נבדק ונמצא תקין نَاقَة נַאקַה naa-qa
לערך זה יש סרטון או אודיוחליל נאי ערך זה נבדק ונמצא תקין ناي נַאי naay
לערך זה יש סרטון או אודיוצֶמַח ערך זה נבדק ונמצא תקין نبتة נַבַּתֵה na-ba-te
לערך זה יש סרטון או אודיואַלָּה, נבוט ערך זה נבדק ונמצא תקין نبّوت נַבּّוּת nab-buut
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוטָל ערך זה נבדק ונמצא תקין ندى נַדַא na-da
לערך זה יש סרטון או אודיואותו הדבר ערך זה נבדק ונמצא תקין نفس الشي נַפְס אֵ(ל)שִّי nafs esh-shi
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיודְּבוֹרָה ערך זה נבדק ונמצא תקין نحلة נַחְלֵה nah׳-le
לערך זה יש סרטון או אודיובדיחה, תעלול ערך זה נבדק ונמצא תקין نَهْفِة נַהְפֵה nah-fe
לערך זה יש סרטון או אודיוסיפור מצחיק ערך זה נבדק ונמצא תקין نَهْفِة נַהְפֵה nah-fe
לערך זה יש סרטון או אודיוהצלחה ערך זה נבדק ונמצא תקין نَجَاح נַגַ׳אח na-jaah׳
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיונַגָּר ערך זה נבדק ונמצא תקין نَجَّار נַגַّ׳אר naj-jaar
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיועץ דֶּקֶל ערך זה נבדק ונמצא תקין نخلة נַחְ׳לֵה nakh-le
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיונְמָלָה ערך זה נבדק ונמצא תקין نملة נַמְלֵה nam-le
לערך זה יש סרטון או אודיונרקיס ערך זה נבדק ונמצא תקין نرجس נַרְגֵ׳ס nar-jes
לערך זה יש סרטון או אודיושחף نَوْرَس נַוְרַס naw-ras
לערך זה יש סרטון או אודיומִשְׁקָפַיִים ערך זה נבדק ונמצא תקין نَظَارَات נַטַ׳ארַאת na-zaa-raat
לערך זה יש סרטון או אודיויוֹם ערך זה נבדק ונמצא תקין نْهَار נְהַאר nhaar
לערך זה יש סרטון או אודיומאבק ערך זה נבדק ונמצא תקין نِضَال נִצַ׳אל ni-d׳aal
לערך זה יש סרטון או אודיוסוף ערך זה נבדק ונמצא תקין نهاية נִהַאיֵה ni-haa-ye
לערך זה יש סרטון או אודיוכוכב ערך זה נבדק ונמצא תקין نجمة נִגְ׳מֵה nij-me
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיונמר ערך זה נבדק ונמצא תקין نِمْر נִמְר ni-mer
לערך זה יש סרטון או אודיונמיה ערך זה נבדק ונמצא תקין نمس נִמֵס ni-mes
לערך זה יש סרטון או אודיונֶשֶׁר ערך זה נבדק ונמצא תקין نِسْر נִסְר ni-ser
לערך זה יש סרטון או אודיואשריך, כיף לך ערך זה נבדק ונמצא תקין نيّالك נִיַّאלַכּ niy-yaa-lak
לערך זה יש סרטון או אודיוחצי ערך זה נבדק ונמצא תקין نصّ נֻץّ nus׳s׳
לערך זה יש סרטון או אודיוחצות ערך זה נבדק ונמצא תקין نصّ اللّيل נֻץّ אֵ(ל)לֵّיל nus׳s׳ el-leil
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוטְרַמְפּוֹלִינָה ערך זה נבדק ונמצא תקין نُطِّيطَة נֻטֵّיטַה nu-t׳ei-t׳a
לערך זה יש סרטון או אודיואוֹר ערך זה נבדק ונמצא תקין نُور נוּר nuur
לערך זה יש סרטון או אודיוניו יורק ערך זה נבדק ונמצא תקין نيويورك נְיוּיוֹרְכּ nyu-york
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיושופט ערך זה נבדק ונמצא תקין قاضي קַאצִ׳י qaa-d׳i
לערך זה יש סרטון או אודיומָדַד ערך זה נבדק ונמצא תקין قاس קַאס qaas
לערך זה יש סרטון או אודיולפני ש... ערך זה נבדק ונמצא תקין قبل ما קַבֵּל מַא qa-bel ma
לערך זה יש סרטון או אודיוברכה לשתיית קפה ערך זה נבדק ונמצא תקין قهوة دايمة קַהוֵה דַאיְמֵה qah-we daay-me
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיולֵב ערך זה נבדק ונמצא תקין قَلْب קַלְבּ qalb
לערך זה יש סרטון או אודיומוּדְאָג ערך זה נבדק ונמצא תקין قَلْقَان קַלְקַאן qal-qaan
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיויָרֵחַ, לבנה ערך זה נבדק ונמצא תקין قَمَر קַמַר qa-mar
לערך זה יש סרטון או אודיוחוּלְצָה ערך זה נבדק ונמצא תקין قَمِيص קַמִיץ qa-miis׳
לערך זה יש סרטון או אודיועָרוּץ ערך זה נבדק ונמצא תקין قَنَاة קַנַאה qa-naa
לערך זה יש סרטון או אודיוקרובי משפחה ערך זה נבדק ונמצא תקין قرايب קַרַאיֵב qa-raa-yeb
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכְּרוּבִית ערך זה נבדק ונמצא תקין قَرْنَبِيط קַרְנַבִּיט qar-na-biit׳
לערך זה יש סרטון או אודיוטַיָּח ערך זה נבדק ונמצא תקין قصّار קַצַّאר qas׳-s׳aar
לערך זה יש סרטון או אודיוטייח ערך זה נבדק ונמצא תקין قصارجي קַצַّארְגִ׳י qas׳-s׳ar-ji
לערך זה יש סרטון או אודיוקטאר ערך זה נבדק ונמצא תקין قطر קַטַר qa-t׳ar
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוטיפה ערך זה נבדק ונמצא תקין قطرة קַטְרַה qat׳-ra
לערך זה יש סרטון או אודיומִיָּד ערך זה נבדק ונמצא תקין قَوَام קַוַאם qa-waam
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכּוֹמֶר ערך זה נבדק ונמצא תקין قِسّ קֵסّ qess
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוקוֹף ערך זה נבדק ונמצא תקין قرد קִרְד qird
לערך זה יש סרטון או אודיוכריש ערך זה נבדק ונמצא תקין قرش קִרְש qirsh
לערך זה יש סרטון או אודיומִידָה, גודל ערך זה נבדק ונמצא תקין قياس קִיַאס qi-yaas
לערך זה יש סרטון או אודיוב‎ד ערך זה נבדק ונמצא תקין قْمَاش קְמַאש qmaash
לערך זה יש סרטון או אודיוקֶשֶׁת ערך זה נבדק ונמצא תקין قُوس קוֹס qous
לערך זה יש סרטון או אודיומזל קַשָּׁת ערך זה נבדק ונמצא תקין قُوس קוֹס qous
לערך זה יש סרטון או אודיוכיפה ערך זה נבדק ונמצא תקין قبّة קֻבַּّה qub-ba
לערך זה יש סרטון או אודיוקיפוד ערך זה נבדק ונמצא תקין قنفذ קֻנְפֻד׳ qun-fud
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוצב ערך זה נבדק ונמצא תקין قرقعة קֻרְקַעַה qur-qa-3a
לערך זה יש סרטון או אודיוסרפד ערך זה נבדק ונמצא תקין قرّاص קֻרַّאץ qur-raas׳
לערך זה יש סרטון או אודיוחתולים ערך זה נבדק ונמצא תקין قطط קֻטַט qu-t׳at׳
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחתול ערך זה נבדק ונמצא תקין قُطّ קֻטّ qut׳t׳
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחתולה ערך זה נבדק ונמצא תקין قطّة קֻטַّה qut׳-t׳a
לערך זה יש סרטון או אודיונָשִׂיא, יוֹשֵׁב רֹאשׁ ערך זה נבדק ונמצא תקין رَئِيس רַאִיס ra-2iis
לערך זה יש סרטון או אודיואסטרונאוט ערך זה נבדק ונמצא תקין رائد فضاء רַאאֵד פַצַ׳אא raa-2ed fa-d׳aa2
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיורועה צאן ערך זה נבדק ונמצא תקין رَاعِي רַאעִי raa-3i
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיונזיר ערך זה נבדק ונמצא תקין راهب רַאהֵב raa-heb
לערך זה יש סרטון או אודיוהוֹן ערך זה נבדק ונמצא תקין راسمال רַאסְמַאל raas-maal
לערך זה יש סרטון או אודיורבּאבּה ערך זה נבדק ונמצא תקין ربابة רַבַּאבֵּה ra-baa-be
לערך זה יש סרטון או אודיושרוך, שרוכים ערך זה נבדק ונמצא תקין ربّاط רַבַּّאט rab-baat׳
לערך זה יש סרטון או אודיואָבִיב ערך זה נבדק ונמצא תקין رَبِيع רַבִּיע ra-bii3
לערך זה יש סרטון או אודיועניבה ערך זה נבדק ונמצא תקין ربطة רַבְּטַה rab-t׳a
לערך זה יש סרטון או אודיוהרים, העלה ערך זה נבדק ונמצא תקין رَفَع רַפַע ra-fa3
לערך זה יש סרטון או אודיוחבר ערך זה נבדק ונמצא תקין رفيق רַפִיק ra-fiiq
לערך זה יש סרטון או אודיורחמן ערך זה נבדק ונמצא תקין رحمٰن רַחְמַאן rah׳-maan
לערך זה יש סרטון או אודיורָץ ערך זה נבדק ונמצא תקין رَكَض רַכַּץ׳ ra-kad׳
לערך זה יש סרטון או אודיורמדאן, החודש התשיעי ערך זה נבדק ונמצא תקין رَمَضَان רַמַצַ׳אן ra-ma-d׳aan
לערך זה יש סרטון או אודיורמדאן נדיב ערך זה נבדק ונמצא תקין رَمَضَان كَرِيم רַמַצַ׳אן כַּרִים ra-ma-d׳aan ka-riim
לערך זה יש סרטון או אודיורמדאן מבורך ערך זה נבדק ונמצא תקין رَمَضَان مُبَارَك רַמַצַ׳אן מֻבַּארַכּ ra-ma-d׳aan mu-baa-rak
לערך זה יש סרטון או אודיוחוֹל ערך זה נבדק ונמצא תקין رَمْل רַמְל ra-mel
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיורִיקּוּד ערך זה נבדק ונמצא תקין رَقْص רַקְץ ra-qes׳
לערך זה יש סרטון או אודיורַקְדָן ערך זה נבדק ונמצא תקין رَقَّاص רַקַّאץ raq-qaas׳
לערך זה יש סרטון או אודיורציף, מזח, מדרכה ערך זה נבדק ונמצא תקין رَصِيف רַצִיף ra-s׳iif
לערך זה יש סרטון או אודיוצַיָּיר ערך זה נבדק ונמצא תקין رَسَّام רַסַّאם ras-saam
לערך זה יש סרטון או אודיושליח ערך זה נבדק ונמצא תקין رسول רַסוּל ra-suul
לערך זה יש סרטון או אודיוגבעות ערך זה נבדק ונמצא תקין رَوَابِي רַוַאבִּי ra-waa-bi
לערך זה יש סרטון או אודיועיר סְפָר ערך זה נבדק ונמצא תקין رباط רִבַּאט ri-baat׳
לערך זה יש סרטון או אודיוטיולים ערך זה נבדק ונמצא תקין رحلات רִחְלַאת rih׳-laat
לערך זה יש סרטון או אודיוטיול ערך זה נבדק ונמצא תקין رِحْلِة רִחְלֵה rih׳-le
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוצבי, רְאֵם ערך זה נבדק ונמצא תקין رِيم רִים riim
לערך זה יש סרטון או אודיונוצה ערך זה נבדק ונמצא תקין ريشة רִישֵה rii-she
לערך זה יש סרטון או אודיוסבלן ערך זה נבדק ונמצא תקין صابر צַאבֵּר s׳aa-ber
לערך זה יש סרטון או אודיוער ערך זה נבדק ונמצא תקין صاحي צַאחִי s׳aa-h׳i
לערך זה יש סרטון או אודיובּוֹקֶר ערך זה נבדק ונמצא תקין صباح צַבַּאח s׳a-baah׳
לערך זה יש סרטון או אודיובּוֹקֶר טוֹב ערך זה נבדק ונמצא תקין صباح الخير צַבַּאח אֵלְחֵ׳יר s׳a-baah׳ el-kheir
לערך זה יש סרטון או אודיובּוֹקֶר טוֹב ערך זה נבדק ונמצא תקין صباح القشطة צַבַּאח אֵלְקִשְטַה s׳a-baah׳ el-qish-t׳a
לערך זה יש סרטון או אודיובּוֹקֶר אוֹר, בּוֹקֶר טוֹב ערך זה נבדק ונמצא תקין صباح النور צַבַּאח אֵ(ל)נّוּר s׳abaah׳ en-nur
לערך זה יש סרטון או אודיונַעַר, יֶלֶד ערך זה נבדק ונמצא תקין صَبِي צַבִּי s׳a-bi
לערך זה יש סרטון או אודיוצְלִילוּת, זַכּוּת ערך זה נבדק ונמצא תקין صَفَاء צַפַאא s׳a-faa2
לערך זה יש סרטון או אודיוערבה ערך זה נבדק ונמצא תקין صفصاف צַפְצַאף s׳af-s׳aaf
לערך זה יש סרטון או אודיועיתונות ערך זה נבדק ונמצא תקין صحافة צַחַאפֵה s׳a-h׳aa-fe
לערך זה יש סרטון או אודיועיתונאי ערך זה נבדק ונמצא תקין صحفي צַחַפִי s׳a-h׳a-fi
לערך זה יש סרטון או אודיובְּרִיאוּת ערך זה נבדק ונמצא תקין صَحَّة צַחַّה s׳ah׳-h׳a
לערך זה יש סרטון או אודיובתיאבון ערך זה נבדק ונמצא תקין صَحَّة צַחַّה s׳ah׳-h׳a
לערך זה יש סרטון או אודיולבריאות ערך זה נבדק ונמצא תקין صحّة צַחַّה s׳ah׳-h׳a
לערך זה יש סרטון או אודיובְּתֵיאָבוֹן ערך זה נבדק ונמצא תקין صَحّْتِين צַחְّתֵין s׳ah׳-h׳tein
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיותפילה ערך זה נבדק ונמצא תקין صَلَاة צַלַאה s׳a-laa
לערך זה יש סרטון או אודיותפילות ערך זה נבדק ונמצא תקין صَلَوَات צַלַוַאת s׳a-la-waat
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיונֵץ ערך זה נבדק ונמצא תקין صَقْر צַקְר s׳a-qer
לערך זה יש סרטון או אודיוחלפן כספים ערך זה נבדק ונמצא תקין صرّاف צַרַّאף s׳ar-raaf
לערך זה יש סרטון או אודיוג׳וק, תיקן ערך זה נבדק ונמצא תקין صَرْصُور צַרְצוּר s׳ar-s׳uur
לערך זה יש סרטון או אודיורוקח ערך זה נבדק ונמצא תקין صيدلي צַיְדַלִי s׳ay-da-li
לערך זה יש סרטון או אודיוקַיִץ ערך זה נבדק ונמצא תקין صِيف צֵיף s׳eif
לערך זה יש סרטון או אודיוקוֹל ערך זה נבדק ונמצא תקין صُوت צוֹת s׳out
לערך זה יש סרטון או אודיובּוֹקֶר ערך זה נבדק ונמצא תקין صبح צֻבֵּח s׳u-beh׳
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיונעל ישנה ערך זה נבדק ונמצא תקין صرماية צֻרְמַאיֵה s׳ur-maa-ye
לערך זה יש סרטון או אודיותְּמוּנָה, תַּצְלוּם ערך זה נבדק ונמצא תקין صُورَة צוּרַה s׳uu-ra
לערך זה יש סרטון או אודיואֶפְרוֹחַ ערך זה נבדק ונמצא תקין صُوص צוּץ s׳uus׳
לערך זה יש סרטון או אודיושען ערך זה נבדק ונמצא תקין ساعاتي סַאעַאתִי sa-3aa-ti
לערך זה יש סרטון או אודיושָׂמֵחַ ערך זה נבדק ונמצא תקין سَعِيد סַעִיד sa-3iid
לערך זה יש סרטון או אודיונהג ערך זה נבדק ונמצא תקין سائق סַאאֵק saa-2eq
לערך זה יש סרטון או אודיושָׁעָה ערך זה נבדק ונמצא תקין سَاعَة סַאעַה saa-3a
לערך זה יש סרטון או אודיובעבר ערך זה נבדק ונמצא תקין سابقًا סַאבִּקַן saa-bi-qan
לערך זה יש סרטון או אודיוחוף השנהב ערך זה נבדק ונמצא תקין ساحل العاج סַאחֵל אֵלְעַאג׳ saa-h׳el el-3aaj
לערך זה יש סרטון או אודיוקוֹסֵם ערך זה נבדק ונמצא תקין ساحر סַאחֵר saa-h׳er
לערך זה יש סרטון או אודיומְכַשֵּׁף ערך זה נבדק ונמצא תקין ساحر סַאחֵר saa-h׳er
לערך זה יש סרטון או אודיוזוֹרֵם, מִסְתַדֵּר ערך זה נבדק ונמצא תקין سالك סַאלֵכּ saa-lek
לערך זה יש סרטון או אודיופָּתוּחַ ערך זה נבדק ונמצא תקין سَالِك סַאלֵכּ saa-lek
לערך זה יש סרטון או אודיושָׁלֵם, בָּרִיא ערך זה נבדק ונמצא תקין سالم סַאלֵם saa-lem
לערך זה יש סרטון או אודיואַרְיֵה ערך זה נבדק ונמצא תקין سَبْع סַבְּע sa-be3
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחַבּוּשׁ ערך זה נבדק ונמצא תקין سفرجل סַפַרְגַ׳ל sa-far-jal
לערך זה יש סרטון או אודיושגריר ערך זה נבדק ונמצא תקין سَفِير סַפִיר sa-fiir
לערך זה יש סרטון או אודיורוכסן, ריץ׳-רץ׳ ערך זה נבדק ונמצא תקין سحّاب סַחַّאבּ sah׳-h׳aab
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיולְטָאָה ערך זה נבדק ונמצא תקין سَحْلِيِّة סַחְלִיֵّה sah׳-liy-ye
לערך זה יש סרטון או אודיוער עד מאוחר, מבלה בלילה ערך זה נבדק ונמצא תקין سَهْرَان סַהְרַאן sah-raan
לערך זה יש סרטון או אודיובילויים ערך זה נבדק ונמצא תקין سهرات סַהְרַאת sah-raat
לערך זה יש סרטון או אודיוכָּלָאי, סוהר ערך זה נבדק ונמצא תקין سجّان סַגַّ׳אן saj-jaan
לערך זה יש סרטון או אודיוטלה, גדי ערך זה נבדק ונמצא תקין سخلة סַחְ׳לֵה sakh-le
לערך זה יש סרטון או אודיושָׁלוֹם ערך זה נבדק ונמצא תקין سلام סַלַאם sa-laam
לערך זה יש סרטון או אודיושלום ערך זה נבדק ונמצא תקין سلامات סַלַאמַאת sa-laa-maat
לערך זה יש סרטון או אודיותהיה בריא ערך זה נבדק ונמצא תקין سَلَامْتَك סַלַאמְתַכּ sa-laam-tak
לערך זה יש סרטון או אודיושתהיה בריאה ערך זה נבדק ונמצא תקין سلامتها סַלַאמִתְהַא sa-la-mit-ha
לערך זה יש סרטון או אודיותִמְסוֹר לוֹ דָ״ש ערך זה נבדק ונמצא תקין سلّم لي عليه סָלֵّם לִי עַלֵיה sal-lem lii 3a-leh
לערך זה יש סרטון או אודיוסליחה, מחילה ערך זה נבדק ונמצא תקין سَمَاح סַמַאח sa-maah׳
לערך זה יש סרטון או אודיודגים ערך זה נבדק ונמצא תקין سَمَك סַמַכּ sa-mak
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיודָּג ערך זה נבדק ונמצא תקין سَمَكِة סַמַכֵּה sa-ma-ke
לערך זה יש סרטון או אודיודרדסים ערך זה נבדק ונמצא תקין سَنَافِر סַנַאפֵר sa-naa-fer
לערך זה יש סרטון או אודיושָׁנָה ערך זה נבדק ונמצא תקין سَنِة סַנֵה sa-ne
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיודרדס ערך זה נבדק ונמצא תקין سنفور סַנְפוּר san-fuur
לערך זה יש סרטון או אודיותרבות ערך זה נבדק ונמצא תקין ثَقَافِة תַ׳קַאפֵה sa-qaa-fe
לערך זה יש סרטון או אודיונהג ערך זה נבדק ונמצא תקין سوّاق סַוַّאק saw-waaq
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומכונית ערך זה נבדק ונמצא תקין سَيَّارة סַיַّארַה say-yaa-ra
לערך זה יש סרטון או אודיואמבולנס ערך זה נבדק ונמצא תקין سيّارة إسعاف סַיַארַّת אִסְעַאף say-yaa-rat 2is-3aaf
לערך זה יש סרטון או אודיושעורה ערך זה נבדק ונמצא תקין شعير שְעִיר sh3iir
לערך זה יש סרטון או אודיומְשׁוֹרֵר ערך זה נבדק ונמצא תקין شاعر שַאעֵר shaa-3er
לערך זה יש סרטון או אודיופָּטִיש ערך זה נבדק ונמצא תקין شاكوش שַאכּוּש shaa-kuush
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיורחוב ערך זה נבדק ונמצא תקין شارع שַארֵע shaa-re3
לערך זה יש סרטון או אודיוחרוץ, פיקח ערך זה נבדק ונמצא תקין شاطر שַאטֵר shaa-t׳er
לערך זה יש סרטון או אודיומוכשר ערך זה נבדק ונמצא תקין شاطر שַׁאטֵר shaa-t׳er
לערך זה יש סרטון או אודיונוער, נערים, בחורים ערך זה נבדק ונמצא תקין شَبَاب שַבַּאבּ sha-baab
לערך זה יש סרטון או אודיוחֵבְרֶה ערך זה נבדק ונמצא תקין شَبَاب שַבַּאבּ sha-baab
לערך זה יש סרטון או אודיוחלונות ערך זה נבדק ונמצא תקין شبابيك שַבַּאבִּיכּ sha-ba-biik
לערך זה יש סרטון או אודיוגופייה ערך זה נבדק ונמצא תקין شبّاح שַבַּّאח shab-baah׳
לערך זה יש סרטון או אודיוקבצן ערך זה נבדק ונמצא תקין شحّاد שַחַّאד shah׳-h׳aad
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיודְּבַשׁ ערך זה נבדק ונמצא תקין شَهْد שַהְד sha-hed
לערך זה יש סרטון או אודיוחודש ערך זה נבדק ונמצא תקין شَهْر שַהְר sha-her
לערך זה יש סרטון או אודיוינואר ערך זה נבדק ונמצא תקין شهر واحد שַהֵר וַאחַד sha-her waa-h׳ad
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיועֵץ ערך זה נבדק ונמצא תקין شَجَرَة שַגַ׳רַה sha-ja-ra
לערך זה יש סרטון או אודיונָחַר ערך זה נבדק ונמצא תקין شَخَر שַחַ׳ר sha-khar
לערך זה יש סרטון או אודיוהִשְׁתִין ערך זה נבדק ונמצא תקין شخّ שַחّ׳ shakhkh
לערך זה יש סרטון או אודיואִישִׁי, פְּרָטִי ערך זה נבדק ונמצא תקין شخصي שַחְ׳צִי shakh-s׳i
לערך זה יש סרטון או אודיומַפָּל ערך זה נבדק ונמצא תקין شلّال שַלַّאל shal-laal
לערך זה יש סרטון או אודיוטִיֵיל ערך זה נבדק ונמצא תקין شمّ الهوا שָםّ אֵלְהַוַא shamm el-ha-wa
לערך זה יש סרטון או אודיואח ערך זה נבדק ונמצא תקין شقيق שַקִיק sha-qiiq
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיודִּירָה ערך זה נבדק ונמצא תקין شَقَّة שַקַّה shaq-qa
לערך זה יש סרטון או אודיושותפות ערך זה נבדק ונמצא תקין شراكة שַרַאכֵּה sha-raa-ke
לערך זה יש סרטון או אודיומזרח ערך זה נבדק ונמצא תקין شرق שַרְק sharq
לערך זה יש סרטון או אודיוחודשים ערך זה נבדק ונמצא תקין شهور שְהוּר shhuur
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוגור אריה, כפיר ערך זה נבדק ונמצא תקין شِبْل שִבְּל shi-bel
לערך זה יש סרטון או אודיוכַּפְכָּפִים ערך זה נבדק ונמצא תקין شِبْشِب שִבְּשֵב shib-sheb
לערך זה יש סרטון או אודיוחזק ואמץ! ערך זה נבדק ונמצא תקין شدّ حيلك! שִדّ חֵילַכּ! shidd hei-lak
לערך זה יש סרטון או אודיוחוֹרֶף ערך זה נבדק ונמצא תקין شِتَى שִתַא shi-ta
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוגֶּשֶׁם ערך זה נבדק ונמצא תקין شِتَى שִתַא shi-ta
לערך זה יש סרטון או אודיואיך ערך זה נבדק ונמצא תקין شلون שְלוֹן shloun
לערך זה יש סרטון או אודיואיזה יום היום؟ ערך זה נבדק ונמצא תקין شو اليوم؟ שו אליום؟ shu el-yom?
לערך זה יש סרטון או אודיושונית ערך זה נבדק ונמצא תקין شعب שֻעַב shu-3ab
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיונהג ערך זה נבדק ונמצא תקין شفير שֻפֵיר shu-feir
לערך זה יש סרטון או אודיותראו אותי ערך זה נבדק ונמצא תקין شُوفُونِي שוּפוּנִי shu-fuu-ni
לערך זה יש סרטון או אודיועֲבוֹדָה ערך זה נבדק ונמצא תקין شُغْل שֻעְ׳ל shu-ghul
לערך זה יש סרטון או אודיותּוֹדָה ערך זה נבדק ונמצא תקין شُكْرًا שֻכְּרַן shuk-ran
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיומשטרת התנועה ערך זה נבדק ונמצא תקין شرطة المرور שֻרְטֵת אֵלְמֻרוּר shur-t׳et el-mu-ruur
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיושוטר ערך זה נבדק ונמצא תקין شرطي שֻׁרְטִי shur-t׳i
לערך זה יש סרטון או אודיולאט ערך זה נבדק ונמצא תקין شوي شوي שְׁוַיّ שְׁוַיّ shwayy shwayy
לערך זה יש סרטון או אודיומְחִיר ערך זה נבדק ונמצא תקין سِعْر סִעְר si-3er
לערך זה יש סרטון או אודיושיפוד ערך זה נבדק ונמצא תקין سيخ סִיח׳ siikh
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוסְנָאִי ערך זה נבדק ונמצא תקין سِنْجَاب סִנְגַ׳אבּ sin-jaab
לערך זה יש סרטון או אודיוצמיד ערך זה נבדק ונמצא תקין سِوَار סִוַאר si-waar
לערך זה יש סרטון או אודיומגלשה ערך זה נבדק ונמצא תקין سحسليّة סֻחְסַלִיֵّה suh׳-sa-liy-ye
לערך זה יש סרטון או אודיוהַלְוָואָה ערך זה נבדק ונמצא תקין سُلْفِة סֻלְפֵה sul-fe
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוצב ערך זה נבדק ונמצא תקין سلحفاة סֻלְחֻפַאה sul-h׳u-faa
לערך זה יש סרטון או אודיוסוּלָּם ערך זה נבדק ונמצא תקין سُلَّم סֻלַّם sul-lam
לערך זה יש סרטון או אודיומתווך ערך זה נבדק ונמצא תקין سمسار סֻמְסַאר sum-saar
לערך זה יש סרטון או אודיוסוריה ערך זה נבדק ונמצא תקין سوريا סוּרְיַא suur-ya
לערך זה יש סרטון או אודיושוויץ ערך זה נבדק ונמצא תקין سويسرا סְוֵיסְרַא swiis-ra
לערך זה יש סרטון או אודיוטבח, שף ערך זה נבדק ונמצא תקין طاهي טַאהִי t׳aa-hi
לערך זה יש סרטון או אודיוטבחית, שפית ערך זה נבדק ונמצא תקין طاهية טַאהְיֵה t׳aah-ye
לערך זה יש סרטון או אודיוכּוֹבַע ערך זה נבדק ונמצא תקין طاقيّة טַאקִיֵّה t׳aa-qiy-ye
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוטווס ערך זה נבדק ונמצא תקין طاووس טַאווּס t׳aa-wuus
לערך זה יש סרטון או אודיורופא ערך זה נבדק ונמצא תקין طبيب טַבִּיבּ t׳a-biib
לערך זה יש סרטון או אודיורופא שיניים ערך זה נבדק ונמצא תקין طبيب أسنان טַבִּיבּ אַסְנַאן t׳a-biib 2as-naan
לערך זה יש סרטון או אודיועני, מרושש ערך זה נבדק ונמצא תקין طَفْرَان טַפְרַאן t׳af-raan
לערך זה יש סרטון או אודיוחמדן ערך זה נבדק ונמצא תקין طَمَّاع טַמַّאע t׳am-maa3
לערך זה יש סרטון או אודיועליצות, שמחה ערך זה נבדק ונמצא תקין طرب טַרַבּ t׳a-rab
לערך זה יש סרטון או אודיומבול, שיטפון ערך זה נבדק ונמצא תקין طوفان טוּפַאן t׳uu-faan
לערך זה יש סרטון או אודיועופות, ציפורים ערך זה נבדק ונמצא תקין طيور טְיוּר t׳-yuur
לערך זה יש סרטון או אודיודחייה, עיכוב ערך זה נבדק ונמצא תקין تَأْجِيل תַאְגִ׳יל ta2-jiil
לערך זה יש סרטון או אודיובִּיטוּחַ ערך זה נבדק ונמצא תקין تَأْمِين תַאְמִין ta2-miin
לערך זה יש סרטון או אודיועייף ערך זה נבדק ונמצא תקין تعبان תַעְבַּאן ta3-baan
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכֶתר ערך זה נבדק ונמצא תקין تاج תַאג׳ taaj
לערך זה יש סרטון או אודיוסוֹחֵר ערך זה נבדק ונמצא תקין تاجر תַאגֵ׳ר taa-jer
לערך זה יש סרטון או אודיותאריך ערך זה נבדק ונמצא תקין تاريخ תַארִיח׳ taa-riikh
לערך זה יש סרטון או אודיושולחן ערך זה נבדק ונמצא תקין طَاوْلِة טַאוְלֵה taaw-le
לערך זה יש סרטון או אודיושש בש ערך זה נבדק ונמצא תקין طاولة טַאוְלֵה taaw-le
לערך זה יש סרטון או אודיותרומות ערך זה נבדק ונמצא תקין تَبَرُّعَات תַבַּרֻّעַאת ta-bar-ru-3aat
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוטבח ערך זה נבדק ונמצא תקין طبّاخ טַבַּّאח׳ tab-baakh
לערך זה יש סרטון או אודיועישון ערך זה נבדק ונמצא תקין تدخين תַדְחִ׳ין tad-khiin
לערך זה יש סרטון או אודיואימון ערך זה נבדק ונמצא תקין تدريب תַדְרִיבּ tad-riib
לערך זה יש סרטון או אודיואופטימיות, אופטימיזם ערך זה נבדק ונמצא תקין تَفَاؤُل תַפַאאֻל ta-faa-2ul
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיותל-אביב ערך זה נבדק ונמצא תקין تل أبيب תַל אַבִּיבּ tal a-biib
לערך זה יש סרטון או אודיובסדר, טוב ערך זה נבדק ונמצא תקין تمام תַמַאם ta-maam
לערך זה יש סרטון או אודיובדיוק ערך זה נבדק ונמצא תקין تمام תַמַאם ta-maam
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוחצאית ערך זה נבדק ונמצא תקין تنّورة תַנّוּרַה tan-nu-ra
לערך זה יש סרטון או אודיוכּוֹבַע צֶמֶר ערך זה נבדק ונמצא תקין طاقيّة صوف טַאקִיֵّת צוּף ta-qiy-yet s׳uuf
לערך זה יש סרטון או אודיולוח שנה ערך זה נבדק ונמצא תקין تَقْوِيم תַקְוִים taq-wiim
לערך זה יש סרטון או אודיואִישּׁוּר ערך זה נבדק ונמצא תקין تَصْرِيح תַצְרִיח tas׳-riih׳
לערך זה יש סרטון או אודיופסימיות, פסימיזם ערך זה נבדק ונמצא תקין تَشَاؤُم תַשַאאֻם ta-shaa-2um
לערך זה יש סרטון או אודיוסידור פרחים, זר פרחים ערך זה נבדק ונמצא תקין تشكيلة תַשְכִּילֵה tash-kii-le
לערך זה יש סרטון או אודיוהקלטה ערך זה נבדק ונמצא תקין تَسْجِيل תַסְגִ׳יל tas-jiil
לערך זה יש סרטון או אודיוהרשמה, רישום ערך זה נבדק ונמצא תקין تسجيل תַסְגִ׳יל tas-jiil
לערך זה יש סרטון או אודיושִיחְרוּר ערך זה נבדק ונמצא תקין تَسْرِيح תַסְרִיח tas-riih׳
לערך זה יש סרטון או אודיושיווק ערך זה נבדק ונמצא תקין تسويق תַסְוִיק tas-wiiq
לערך זה יש סרטון או אודיושניות ערך זה נבדק ונמצא תקין ثواني תַ׳וַאנִי ta-waa-ni
לערך זה יש סרטון או אודיותאריכים ערך זה נבדק ונמצא תקין تواريخ תַוַארִיח׳ ta-wa-riikh
לערך זה יש סרטון או אודיוהצלחה ערך זה נבדק ונמצא תקין تَوْفِيق תַוְפִיק taw-fiiq
לערך זה יש סרטון או אודיותעודת בגרות ערך זה נבדק ונמצא תקין تَوْجِيهِي תַוְגִ׳יהִי taw-jii-hi
לערך זה יש סרטון או אודיועשה חיים ערך זה נבדק ונמצא תקין تبحبح תְבַּחְבַּח tbah׳-bah׳
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיותַּיִשׁ ערך זה נבדק ונמצא תקין تِيس תֵיס teis
לערך זה יש סרטון או אודיובְּבַקָּשָׁה ערך זה נבדק ונמצא תקין تفضّل תְפַצַّ׳ל tfad׳-d׳al
לערך זה יש סרטון או אודיוהִתְגַנְדֵר ערך זה נבדק ונמצא תקין تغندر תְעַ׳נְדַר tghan-dar
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיושׁוּעָל ערך זה נבדק ונמצא תקין ثَعْلَب תַ׳עְלַבּ tha3-lab
לערך זה יש סרטון או אודיושְׁנִיָּיה ערך זה נבדק ונמצא תקין ثَانْيِة תַ׳אנְיֵה thaan-ye
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיושוּם ערך זה נבדק ונמצא תקין ثُوم ת׳וֹם thoum | toum
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיותַּנִּין ערך זה נבדק ונמצא תקין تِمْسَاح תִמְסַאח tim-saah׳
לערך זה יש סרטון או אודיולילה טוב ערך זה נבדק ונמצא תקין تصبحي على خير תִצְבַּחִי עַלַא חֵ׳יר tis׳-ba-h׳i 3a-la kheir
לערך זה יש סרטון או אודיואוקטובר ערך זה נבדק ונמצא תקין تشرين الأوّل תִשְרִין אֵלאוּّל tish-riin el-aw-wal
לערך זה יש סרטון או אודיותודה, תבורך ערך זה נבדק ונמצא תקין تِسْلَم תִסְלַם tis-lam
לערך זה יש סרטון או אודיובגדים ערך זה נבדק ונמצא תקין ثياب תִ׳יאַב ti-yaab
לערך זה יש סרטון או אודיולעג ערך זה נבדק ונמצא תקין تخوّث תְחַ׳וַّת׳ tkhaw-wath
לערך זה יש סרטון או אודיותשובה, חזרה בתשובה ערך זה נבדק ונמצא תקין تُوبِة תוֹבֵּה tou-be
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיושוֹר ערך זה נבדק ונמצא תקין ثُور ת׳וֹר tour
לערך זה יש סרטון או אודיונעים להכיר, יש לנו הכבוד ערך זה נבדק ונמצא תקין تْشَرَّفْنَا תְשַרַّפְנַא tshar-raf-na
לערך זה יש סרטון או אודיולאורך כל היום ערך זה נבדק ונמצא תקין طول النّهار טוּל אֵ(ל)נְّהַאר tuul e(l)n-nhaar
לערך זה יש סרטון או אודיותוניסיה ערך זה נבדק ונמצא תקין تُونِس תוּנִס tuu-nis
לערך זה יש סרטון או אודיופירגן, אמר משהו נחמד ערך זה נבדק ונמצא תקין توجون תְוַגְ׳הַן twaj-han
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיויָעֵל ערך זה נבדק ונמצא תקין وَعْل וַעְל wa-3el
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיותַּן ערך זה נבדק ונמצא תקין وَاوِي וַאוִי waa-wi
לערך זה יש סרטון או אודיוחיית פרא, מפלצת ערך זה נבדק ונמצא תקין وحش וַחְש wah׳sh
לערך זה יש סרטון או אודיובדידות ערך זה נבדק ונמצא תקין وحشة וַחְשֵה wah׳-she
לערך זה יש סרטון או אודיוכאב ראש ערך זה נבדק ונמצא תקין وجع راس וַגַ׳ע רַאס wa-ja3 raas
לערך זה יש סרטון או אודיוזמן ערך זה נבדק ונמצא תקין وقت וַקֵת wa-qet
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוורד ערך זה נבדק ונמצא תקין وردة וַרְדֵה war-de
לערך זה יש סרטון או אודיופֶּרַח ערך זה נבדק ונמצא תקין وَرْدِة וַרְדֵה war-de
לערך זה יש סרטון או אודיותִמְסוֹר לוֹ דָ״ש ערך זה נבדק ונמצא תקין وصّل-له سلام וַצֵّל לֹו סָלַאם was׳-s׳el lo sa-laam
לערך זה יש סרטון או אודיולִיכְלוּךְ ערך זה נבדק ונמצא תקין وَسَخ וַסַח׳ wa-sakh
לערך זה יש סרטון או אודיומולדת ערך זה נבדק ונמצא תקין وطن וַטַן wa-t׳an
לערך זה יש סרטון או אודיועטלף ערך זה נבדק ונמצא תקין وطواط וַטְוַאט wat׳-waat׳
לערך זה יש סרטון או אודיושַׂר ערך זה נבדק ונמצא תקין وَزِير וַזִיר wa-ziir
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיואווז ערך זה נבדק ונמצא תקין وَزِّة וַזֵّה waz-ze
לערך זה יש סרטון או אודיומָתַי ערך זה נבדק ונמצא תקין وِينْتَى וֵינְתַא wein-ta
לערך זה יש סרטון או אודיואוֹזֶן ערך זה נבדק ונמצא תקין وِدِن וִדֵן wi-den
לערך זה יש סרטון או אודיומלוכלך ערך זה נבדק ונמצא תקין وسخ וִסֵח׳ wi-sekh
לערך זה יש סרטון או אודיופנים, פרצוף ערך זה נבדק ונמצא תקין وجه וֻגֵ׳הְ wu-jeh
לערך זה יש סרטון או אודיוהו אבא ערך זה נבדק ונמצא תקין يا بايّه יַא בַּאיֵّה ya baay-ye
לערך זה יש סרטון או אודיוהלוואי ערך זה נבדק ונמצא תקין يا ريت יַא רֵית ya reit
לערך זה יש סרטון או אודיואוי ואבוי ערך זה נבדק ונמצא תקין يَا وِيلِي יַא וֵילִי ya wei-li
לערך זה יש סרטון או אודיוכְּלוֹמַר ערך זה נבדק ונמצא תקין يَعْنِي יַעְנִי ya3-ni
לערך זה יש סרטון או אודיוכל הכבוד, יישר כוח ערך זה נבדק ונמצא תקין يعطيك العافية יַעְטִיכּ אֵלְעַאפְיֵה ya3-t׳iik el-3aaf-ye
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיויָפוֹ ערך זה נבדק ונמצא תקין يَافَا יַאפַא yaa-faa
לערך זה יש סרטון או אודיויאללה, בוא ערך זה נבדק ונמצא תקין يلّا יַלַّא yal-la
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיויונת בר, תור ערך זה נבדק ונמצא תקין يمامة יַמַאמַה ya-maa-ma
לערך זה יש סרטון או אודיואימא ערך זה נבדק ונמצא תקין يمّا יַמַّא yam-ma
לערך זה יש סרטון או אודיויישמרם ערך זה נבדק ונמצא תקין يحفظهم יִחְפַטְ׳הֹם yih׳-faz׳-hom
לערך זה יש סרטון או אודיותודה ערך זה נבדק ונמצא תקין يخلِف יִחְ׳לֵף yikh-lef
לערך זה יש סרטון או אודיויבורכו ידיך ערך זה נבדק ונמצא תקין يسلمو ايديك יִסְלַמוּ אִידֵיכּ yis-la-mu i-deik
לערך זה יש סרטון או אודיויוֹם ערך זה נבדק ונמצא תקין يُوم יוֹם youm
לערך זה יש סרטון או אודיויוֹם רִאשׁוֹן ערך זה נבדק ונמצא תקין يُوم الأَحَد יוֹם אֵלְאַחַד youm el-2a-h׳ad
לערך זה יש סרטון או אודיויוֹם חֲמִישִׁי ערך זה נבדק ונמצא תקין يوم الخميس יוֹם אֵלְחַ׳מִיס youm el-kha-miis
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוקצין ערך זה נבדק ונמצא תקין ضابط צ׳אבֵּט z׳aa-bet
לערך זה יש סרטון או אודיוצבי ערך זה נבדק ונמצא תקין ظبي טַ׳בִּי z׳a-bi
לערך זה יש סרטון או אודיוצָהֳרַיִים ערך זה נבדק ונמצא תקין ظهر טֻ׳הְר z׳u-hur
לערך זה יש סרטון או אודיומנהיג ערך זה נבדק ונמצא תקין زَعِيم זַעִים za-3iim
לערך זה יש סרטון או אודיוכּוֹעֵס ערך זה נבדק ונמצא תקין زَعْلَان זַעְלַאן za3-laan
לערך זה יש סרטון או אודיוגוזל ערך זה נבדק ונמצא תקין زغلول זַעְ׳לוּל zagh-luul
לערך זה יש סרטון או אודיועוֹמֶס ערך זה נבדק ונמצא תקין زحمة זַחְמֵה zah׳-me
לערך זה יש סרטון או אודיוצפיפות, גודש ערך זה נבדק ונמצא תקין زحمة זַחְמֵה zah׳-me
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוכְּרוּבִית ערך זה נבדק ונמצא תקין زَهْرَة זַהְרַה za-hra
לערך זה יש סרטון או אודיוזלאביה, לביבה ערך זה נבדק ונמצא תקין زلابية זַלַאבְּיֵה za-laab-ye
לערך זה יש סרטון או אודיוזמן ערך זה נבדק ונמצא תקין زمان זַמַאן za-maan
לערך זה יש סרטון או אודיוג׳ירפה ערך זה נבדק ונמצא תקין زرافة זַרַאפֵה za-raa-fe
לערך זה יש סרטון או אודיונישואים ערך זה נבדק ונמצא תקין زواج זַוַאג׳ za-waaj
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיוזֶבֶל ערך זה נבדק ונמצא תקין زْبَالِة זְבַּאלֵה zbaa-le
לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיושֶׁמֶן ערך זה נבדק ונמצא תקין زِيت זֵית zeit