מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

רשימה אישית
בניין 8 אִשְתַעַ׳ל - יִשְתְעִ'ל


13 ליולי 2019 - עריכה אחרונה
19 ליוני 2019 - נוצר על ידי abrmeyer
إِرْتَاح
אִרְתַאח
2ir-taah׳
إِخْتَار
אִחְ׳תַאר
2ikh-taar
إخترع
אִחְ׳תַרַע
2ikh-ta-ra3
إِشْتَاق
אִשְתַאק
2ish-taaq
עָבַד (פועל) ערך זה נבדק ונמצא תקין
إشتغل
אִשְתַעַ׳ל
2ish-ta-ghal
إلتقى
אִלְתַקַא
2il-ta-qa
إنتظر
אִנְתַטַ׳ר
2in-ta-z׳ar
חלק (על דעת אחר) ערך זה נבדק ונמצא תקין
اختلف
אִחְ׳תַלַף
2ikh-ta-laf
إختفى
אִחְ׳תַפַא
2ikh-ta-fa
- פרסומת -

אלפי לומדי ערבית משתמשים במילון כל יום פרסמו כאן ותמכו בפרויקט המילון

חינם לכולם! סייעו במימון