מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

רשימות מילים

בניין 8 אִשְתַעַ׳ל - יִשְתְעִ'ל

13 ליולי 2019 - עריכה אחרונה
19 ליוני 2019 - נוצר על ידי abrmeyer
תצוגת רשימה | תצוגת קלפים
עברית ערבית הגייה
נח ערך זה נבדק ונמצא תקין إِرْتَاح אִרְתַאח 2ir-taah׳
בחר ערך זה נבדק ונמצא תקין إِخْتَار אִחְ׳תַאר 2ikh-taar
המציא ערך זה נבדק ונמצא תקין إخترع אִחְ׳תַרַע 2ikh-ta-ra3
התגעגע ערך זה נבדק ונמצא תקין إِشْتَاق אִשְתַאק 2ish-taaq
עָבַד (פועל) ערך זה נבדק ונמצא תקין إشتغل אִשְתַעַ׳ל 2ish-ta-ghal
נפגש ערך זה נבדק ונמצא תקין إلتقى אִלְתַקַא 2il-ta-qa
חיכה, ציפה ערך זה נבדק ונמצא תקין إنتظر אִנְתַטַ׳ר 2in-ta-z׳ar
חלק (על דעת אחר) ערך זה נבדק ונמצא תקין اختلف אִחְ׳תַלַף 2ikh-ta-laf
נעלם ערך זה נבדק ונמצא תקין إختفى אִחְ׳תַפַא 2ikh-ta-fa