מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

משחק זיכרון ע"פ רשימה אישית

החודשים בלוח השנה המוסלמי
לוח השנה המוסלמי, או לוח השנה ההיג'רי (בערבית: تقويم هجري), הוא לוח שנה שעל פיו נקבעים חגי האסלאם ומועדיו. לוח שנה זה מבוסס על מחזורי ירח.

תצוגת רשימה | תצוגת קלפים
רמדאן, החודש התשיעי (בלוח המוסלמי)
رَمَضَان רַמַצַ׳אן
ra-ma-d׳aan
מוחרם, החודש הראשון (בלוח המוסלמי)
محرّم מֻחַרַ֘ם
mu-h׳ar-ram
צפר, החודש השני (בלוח המוסלמי)
صفر צַפַר
s׳a-far
רביע אלאול, החודש השלישי (בלוח המוסלמי)
ربيع الأوّل רַבִּיע אֵלְאַוַ֘ל
ra-bii3 el-2aw-wal
רביע אלת׳אני, החודש הרביעי (בלוח המוסלמי)
ربيع الثاني רַבִּיע אֵ(ל)תַ֘׳אנִי
ra-bii3 eth-thaa-ni
ג׳ומאדא אל-אולא, החודש החמישי (בלוח המוסלמי)
جمادى الأولى גֻ׳מַאדַא אלְאוּלַא
ju-maa-da l-2u-la
ג׳ומאדא אלת׳אניה, החודש השישי (בלוח המוסלמי)
جمادى الثانية גֻ׳מַאדַא א(ל)תַ֘׳אנְיֵה
ju-ma-da th-thaan-ye
רג׳ב, החודש השביעי (בלוח המוסלמי)
رجب רַגַ׳בּ
ra-jab
שעבאן, החודש השמיני (בלוח המוסלמי)
شعبان שַעְבַּאן
sha3-baan
ד׳ו אל-קעדה, החודש האחד עשר (בלוח המוסלמי)
ذو القعدة ד׳וּ אֵלְקַעְדֵה
dhu el-qa3-de
שוואל, החודש העשירי (בלוח המוסלמי)
شوّال שַוַ֘אל
shaw-waal
ד׳ו אלחיג׳ה, החודש השנים עשר (בלוח המוסלמי)
ذو الحجّة ד׳וּ אֵלְחִגֵ֘׳ה
dhu el-h׳ij-je