מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

משחק זיכרון ע"פ רשימה אישית

בניין 2- פַעַّל - יְפַעֵّל

תצוגת רשימה | תצוגת קלפים
השלים,גמר, המשיך
كمّل כַּמַ֘ל
kam-mal
חשב
فكّر פַכַּ֘ר
fak-kar
הִתְחִיל
بَلَّش בַּלַ֘ש
bal-lash
סִייֵּם, גָּמַר
خَلَّص חַ׳לַ֘ץ
khal-las׳
נִיסָה, בָּדַק
جرّب גַ׳רַ֘בּ
jar-rab
סִידֵּר
رَتَّب רַתַ֘בּ
rat-tab
החליט
قرّر קַרַ֘ר
qar-rar
דָּחָה, עִיכֵּב (העביר למועד מאוחר יותר)
أجّل אַגַ֘׳ל
2aj-jal
הגיש
قدّم קַדַ֘ם
qad-dam
הֵכִין
حَضَّر חַצַ֘׳ר
h׳ad׳-d׳ar
הסביר
فسّر פַסַ֘ר
fas-sar
יִיצֵג
مَثَّل מַתַ֘׳ל
math-thal
נהנה
كَيَّف כַּיַ֘ף
kay-yaf
עִישֵן
دخّن דַחַ֘׳ן
dakh-khan
ילדה, הביאה ילד לעולם
خلّفت חַ׳לַ֘פַת
khal-la-fat
צָרַח, צָעַק, בָּכָה
عيّط עַיַ֘ט
3ay-yat׳
סִידֵר
زبّط זַבַּ֘ט
zab-bat
נמשך, התמשך
طوّل טַוַ֘ל
t׳aw-wal
ניקה
نظّف נַטַ֘׳ף
nad׳-d׳af
צעק
صيّح צַיַ֘ח
s׳ay-yah׳
שִיגֵּעַ
جنّن גַ׳נַ֘ן
jan-nan
הֵקֵל
ريّح רַיַ֘ח
ray-yah׳
לימד
علّم עַלַ֘ם
3al-lam
צעק
صرّخ צַרַ֘ח׳
s׳ar-rakh
תלה
عَلَّق עַלַ֘ק
3al-laq
דָרַך
دعس (على) דַעַס (עלא)
da-3as
האמין ( ל..)
صدّق צַדַ֘ק
s׳ad-daq
קֵירֵב, התקרב
قرّب קַרַ֘בּ
qar-rab
נָתַן לְהַעֲתִיק בַּמִבְחַן
غشّش עַ׳שַ֘ש
ghash-shash
הִתְגַרֵש
طلّق טַלַ֘ק
tal-laq
הָרַס, קִילְקֵל
خرّب חַ׳רַ֘בּ
khar-rab
תִיקֵּן (משהו מקולקל)
صلّح צַלַ֘ח
s׳al-lah׳
נִגְלָה, הוֹפִיעַ
بيّن בַּיַ֘ן
bay-yan
עָצַר (הפסיק את התנועה)
وقّف וַקַ֘ף
waq-qaf
הִפְחִית
خفّف חַ׳פַ֘ף
khaf-faf
הדליק, הצית
ولّع וַלַ֘ע
wal-la3
הִתְעַצְבֵּן
عصّب עַצַ֘בּ
3as׳-s׳ab
שִינָה
غيّر עַ׳יַ֘ר
ghay-yar
הֶעֱריך מישהו
قدّر קַדַ֘ר
qad-dar
נִרְגַע
رَوَّق רַוַ֘ק
raw-waq
התעַכֵּב, לקח לו הרבה זמן
طوّل טַוַ֘ל
t׳aw-wal
הוֹרִיד
نَزَّل נַזַ֘ל
naz-zal
הוריד, החסיר ((מכמות))
نَقَّص נַקַ֘צ
naq-qas׳
הִזְכִּיר (ל...)
ذكّر דַ׳כַּ֘ר
zak-kar
הִבְהִיל
نقّز נַקַ֘ז
naq-qaz
קבע, מינה.. את.. ל.. (קבע (תאריך, מקום), מינה (לתפקיד מסוים) )
عيّن עַיַ֘ן
3ay-yan
נִתְקַע (הפסיק לעבוד, למשל מחשב)
عَلَّق עַלַ֘ק
3al-laq
מִייֵּן
صَنَّف צַנַ֘ף
s׳an-naf
לָקַח מישהו לְטַיֵיל
شمّم الهوا שַמַ֘ם אֵלְהַוַא
sham-mam el hawa
הפך לרווק זקן
عنّس עַנַ֘ס
3an-nas
לקח, הביא מישהו למקום
وَصَّل וַצַ֘ל
was׳-s׳al
פֵּירֵש (נתן פרשנות)
عَلَّق עַלַ֘ק
3al-laq
הִתְכּוֹנֵן
حضّر حاله חַצַ֘ר חַאלו
h׳a-dar h׳aa-lo