מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

משחק זיכרון ע"פ רשימה אישית

אחד במאי - חג הפועלים

תצוגת רשימה | תצוגת קלפים
פּוֹעֵל, עוֹבֵד (מקצוע)
عَامِل עַאמֵל
3aa-mel
פועלים, עובדים
عمّال עֻמַ֘אל
3um-maal
שְׁבִיתָה
إِضْرَاب אִצְ׳רַאבּ
2id׳-raab
שָׁבַת (עשה שביתה)
أَضْرَب אַצְ׳רַבּ
2ad׳-rab
זכויות
حُقُوق חֻקוּק
h׳u-quuq
מעמד (חברתי)
طَبَقَة טַבַּקַה
t׳a-ba-qa
אגודה, עמותה
جَمْعِيِّة גַ׳מְעִיֵ֘ה
jam-3iy-ye
סוציאליזם
إشتراكيّة אִשְתִרַאכִּיֵ֘ה
2ish-ti-raa-kiy-ye
סוֹצְיָאלִיסְט
إِشْتِرَاكِي אִשְתִרַאכִּי
2ish-ti-raa-ki
סוֹלִידָרִיּוּת
تَضَامُن תַּצַ׳אמֻן
ta-d׳aa-mun
תנאים
شُرُوط שֻרוּט
shu-ruut׳
עֲבוֹדָה (עיסוק או מקום)
شُغْل שֻעְ׳ל
shu-ghul
עֲבוֹדָה (עיסוק או מקום)
عَمَل עַמַל
3a-mal
אדום
أَحْمَر אַחְמַר
2ah׳-mar
הפגנה
مُظَاهَرَة מֻטַ׳אהַרַה
mu-z׳aa-ha-ra
אִיחוּד, הִתְאַחְדוּת
إِتِّحَاد אִתִ֘חַאד
2it-ti-h׳aad
מאבק
نِضَال נִצַ׳אל
ni-d׳aal
מחאה
إِحْتِجَاج אִחְתִגַ׳אג
2ih׳-ti-jaaj
משכורת, שכר
مَعَاش מַעַאש
ma-3aash
מעסיק
مُشَغِّل מֻשַעֵ֘׳ל
mu-shagh-ghel
נִיצּוּל
إِسْتِغْلَال אִסְתִעְ׳לַאל
2is-tigh-laal
תהלוכה, מצעד, צעדה
مَسِيرِة מַסִירֵה
ma-sii-re
שיפור, שיכלול
تَحْسِين תַחְסִין
tah׳-siin
שָׂכִיר (עובד בשכר)
أَجِير אַגִ׳יר
2a-jiir
אִרְגּוּן (מבנה חברתי)
مُنَظَّمِة מֻנַטַ֘׳מֵה
mu-na-z׳a-me
ועד
لجنة לַגְ׳נֵה
laj-ne
מקצוע (עבודה)
مهنة מִהְנֵה
mih-ne
הַעֲסָקָה (של עובדים)
تَشْغِيل תַשְעִ׳יל
tash-ghiil
חג הפועלים, אחד במאי
عِيدِ الْعُمَّال עִיד אֵלְעֻמַ֘אל
3iid el-3u-maal
הפגנות
مُظَاهَرَات מֻטַ׳אהַרַאת
mu-z׳a-ha-raat