מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

רשימות מילים

אסלאם

02 למרץ 2019 - עריכה אחרונה
02 לינואר 2018 - נוצר על ידי yanivg
תצוגת רשימה | תצוגת קלפים
עברית ערבית הגייה
חַג לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין عِيد עִיד 3iid
דָּת ערך זה נבדק ונמצא תקין دِين דִין diin
צָם (נמנע מאכילה) ערך זה נבדק ונמצא תקין صَام צַאם s׳aam
סורה (פרשה בקוראן) ערך זה נבדק ונמצא תקין سورة סוּרַה suu-ra
כשר (מותר באיסלאם) ערך זה נבדק ונמצא תקין حَلَال חַלַאל h׳a-laal
יְרוּשָׁלַיִם לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין إِلْقُدْس אִלְקֻדְס il-quds
שופט (בבית משפט) לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין قاضي קַאצִ׳י qaa-d׳i
אלוהים ערך זה נבדק ונמצא תקין الله אַלְלַّה al-lah
תפילה לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין صَلَاة צַלַאה s׳a-laa
תפילת הבוקר ערך זה נבדק ונמצא תקין صلاة الصبح צַלַאת אִ(ל)צֻّבְּח s׳a-laat is׳-s׳u-buh׳
תפילת הצהרים ערך זה נבדק ונמצא תקין صلاة الظهر צַלַאתִ (אל)-טֻ׳הֻר s׳a-laat(i) d׳-d׳u-hur
תפילת הערב ערך זה נבדק ונמצא תקין صلاة المغرب צַלַאתִ (א)לְ-מַעְ׳רֵב s׳a-laat(i) l-magh-reb
תפילת הלילה ערך זה נבדק ונמצא תקין صلاة العشاء צַלַאתִ (א)לְ-עִשַאא s׳a-laat(i) l-3i-shaa2
יוֹם שִׁישִׁי ערך זה נבדק ונמצא תקין يوم الجمعة יוֹם אֵלְגֻ׳מְעַה youm el-jum-3a
עדות ערך זה נבדק ונמצא תקין شهادة שַהַאדֵה sha-haa-de
מַלְאָךְ ערך זה נבדק ונמצא תקין ملاك מַלַאכּ ma-laak
ישו (בפי המוסלמים) לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין عيسى עִיסַא 3ii-sa
חגים ערך זה נבדק ונמצא תקין أَعْيَاد אַעְיַאד 2a3-yaad
הגירה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין هجرة הִגְ׳רַה hij-ra
השנה המוסלמית לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין السنة الهجريّة אֵ(ל)סַנֵה אלְהִגְ׳רִיֵّה es-sa-ne l-hij-riy-ye
התאסלם ערך זה נבדק ונמצא תקין أَسْلَم אַסְלַם 2as-lam
מוסלמי ערך זה נבדק ונמצא תקין مسلم מִסְלֵם mis-lem
מִסְגָּד לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין جَامِع גַ׳אמֵע jaa-me3
מִסְגָּד ערך זה נבדק ונמצא תקין مَسْجِد מַסְגֵ׳ד mas-jed
רמדאן, החודש התשיעי (בלוח המוסלמי) לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין رَمَضَان רַמַצַ׳אן ra-ma-d׳aan
אִיסְלָאם (דת האיסלאם) לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין إِسْلَام אִסְלַאם 2is-laam
מוסלמים לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין إسلام אִסְלַאם 2is-laam
מֹשֶה, מוסא (נביא באסלאם) לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין مُوسَى מוּסַא muu-sa
אברהם לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין إبراهيم אִבְּרַאהִים 2ib-raa-hiim
מוחמד (שם פרטי) לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין محمّد מֻחַמַّד mu-h׳am-mad
עיד אלפיטר, חג שבירת הצום ערך זה נבדק ונמצא תקין عِيد الْفِطْر עִיד אִלְפִטְר 3iid il-fit׳er
אמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין ايمان אִימַאן 2ii-maan
מֶכָּה (עיר בסעודיה) לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין مكّة מַכֵּّה mak-ke
עלייה לרגל לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין حَجّ חַגّ׳ h׳ajj
חג הקורבן לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد الاضحى עִידִ (א)לְ-אַצְ׳חַא 3iid el-2ad׳-h׳a
חג הקורבן, החג הגדול ערך זה נבדק ונמצא תקין العيد الكبير אֵלְ-עִיד (א)לִ-כְּבִּיר el-3iid lek-biir
צְדָקָה (עזרה כספית או חומרית לזולת) ערך זה נבדק ונמצא תקין صَدَقَة צַדַקַה s׳a-da-qa
תפילות לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין صَلَوَات צַלַוַאת s׳a-la-waat
קוראן ערך זה נבדק ונמצא תקין قرآن קֻרְאַאן qur-2aan
מַדִינַה (עיר בסעודיה) לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין المدينة אַלְ-מַדִינַה al-ma-dii-na
דרוויש, סגפן מוסלמי ערך זה נבדק ונמצא תקין درويش דַרְוִיש dar-wiish
צוֹם ערך זה נבדק ונמצא תקין صُوم צוֹם s׳oum
תפילת יום שישי ערך זה נבדק ונמצא תקין صلاة الجمعة צַלַאתִ (א)לְ-גֻ׳מְעַה s'a-laat(i) l-jum-3a
עשוראא (מועד בלוח המוסלמי) ערך זה נבדק ונמצא תקין عاشوراء עַאשוּרַאא 3aa-shuu-raa
מלחמת קודש לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין جهاد גִ׳הַאד ji-haad
חצי האי ערב ערך זה נבדק ונמצא תקין شبه الجزيرة العربيّة שִבְּה אלְגַ׳זִירַה אלְעַרַבִּיֵّה shibh el-ja-zii-ra l-3a-ra-biy-ye
סוּנִי (מוסלמי המשתייך לזרם הסוני באסלאם) ערך זה נבדק ונמצא תקין سنّي סֻנִّי sun-ni
הלכה, שריעה ערך זה נבדק ונמצא תקין شريعة שַרִיעַה sha-rii-3a
לוֹחֵם, ג׳יהדיסט (במלחמת קודש) ערך זה נבדק ונמצא תקין مجاهد מֻגַ׳אהֵד mu-jaa-hed
קדוש, אדם קדוש (באסלאם ) ערך זה נבדק ונמצא תקין ولي וַלִי wa-li
חדית׳ (אוסף של אמירות מפי הנביא מוחמד או אודותיו) ערך זה נבדק ונמצא תקין حديث חַדִית׳ h׳a-diith
מצוות (באסלאם) فرائض פַרַאאִץ׳ fa-ra-2id׳
פסק הלכה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין فَتْوَى פַתְוַא fat-wa
פוסק הלכה, מופתי (באסלאם) ערך זה נבדק ונמצא תקין مُفْتِي מֻפְתִי muf-ti