מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

משחק זיכרון ע"פ רשימה אישית

אסלאם

תצוגת רשימה | תצוגת קלפים
חַג
عِيد עִיד 3iid
דָּת
دِين דִין diin
צָם (נמנע מאכילה)
صَام צַאם s׳aam
סורה (פרשה בקוראן)
سورة סוּרַה suu-ra
כשר (מותר באיסלאם)
حَلَال חַלַאל h׳a-laal
יְרוּשָׁלַיִם
إِلْقُدْس אִלְקֻדְס il-quds
שופט (בבית משפט)
قاضي קַאצִ׳י qaa-d׳i
אלוהים
الله אַלְלַﬞה al-lah
תפילה
صَلَاة צַלַאה s׳a-laa
תפילת הבוקר
صلاة الصبح צַלַאת אִ(ל)צֻﬞבְּח s׳a-laat is׳-s׳u-buh׳
תפילת הצהרים
صلاة الظهر צַלַאתִ (אל)-טֻ׳הֻר s׳a-laat(i) d׳-d׳u-hur
תפילת הערב
صلاة المغرب צַלַאתִ (א)לְ-מַעְ׳רֵב s׳a-laat(i) l-magh-reb
תפילת הלילה
صلاة العشاء צַלַאתִ (א)לְ-עִשַאא s׳a-laat(i) l-3i-shaa2
יוֹם שִׁישִׁי
يوم الجمعة יוֹם אֵלְגֻ׳מְעַה youm el-jum-3a
עדות
شهادة שַהַאדֵה sha-haa-de
מַלְאָךְ
ملاك מַלַאכּ ma-laak
ישו (בפי המוסלמים)
عيسى עִיסַא 3ii-sa
חגים
أَعْيَاد אַעְיַאד 2a3-yaad
הגירה
هجرة הִגְ׳רַה hij-ra
השנה המוסלמית
السنة الهجريّة אֵ(ל)סַנֵה אלְהִגְ׳רִיֵﬞה es-sa-ne l-hij-riy-ye
התאסלם
أَسْلَم אַסְלַם 2as-lam
מוסלמי
مسلم מִסְלֵם mis-lem
מִסְגָּד
جَامِع גַ׳אמֵע jaa-me3
מִסְגָּד
مَسْجِد מַסְגֵ׳ד mas-jed
רמדאן, החודש התשיעי (בלוח המוסלמי)
رَمَضَان רַמַצַ׳אן ra-ma-d׳aan
אִיסְלָאם (דת האיסלאם)
إِسْلَام אִסְלַאם 2is-laam
מוסלמים
إسلام אִסְלַאם 2is-laam
מֹשֶה, מוסא (נביא באסלאם)
مُوسَى מוּסַא muu-sa
אברהם
إبراهيم אִבְּרַאהִים 2ib-raa-hiim
מוחמד (שם פרטי)
محمّد מֻחַמַﬞד mu-h׳am-mad
עיד אלפיטר, חג שבירת הצום
عِيد الْفِطْر עִיד אִלְפִטְר 3iid il-fit׳er
אמונה
ايمان אִימַאן 2ii-maan
מֶכָּה (עיר בסעודיה)
مكّة מַכֵּﬞה mak-ke
עלייה לרגל
حَجّ חַגﬞ׳ h׳ajj
חג הקורבן
عيد الاضحى עִידִ (א)לְ-אַצְ׳חַא 3iid el-2ad׳-h׳a
חג הקורבן, החג הגדול
العيد الكبير אֵלְ-עִיד (א)לִ-כְּבִּיר el-3iid lek-biir
צְדָקָה (עזרה כספית או חומרית לזולת)
صَدَقَة צַדַקַה s׳a-da-qa
תפילות
صَلَوَات צַלַוַאת s׳a-la-waat
קוראן
قرآن קֻרְאַאן qur-2aan
מַדִינַה (עיר בסעודיה)
المدينة אַלְ-מַדִינַה al-ma-dii-na
דרוויש, סגפן מוסלמי
درويش דַרְוִיש dar-wiish
צוֹם
صُوم צוֹם s׳oum
תפילת יום שישי
صلاة الجمعة צַלַאתִ (א)לְ-גֻ׳מְעַה s'a-laat(i) l-jum-3a
עשוראא (מועד בלוח המוסלמי)
عاشوراء עַאשוּרַאא 3aa-shuu-raa
מלחמת קודש
جهاد גִ׳הַאד ji-haad
חצי האי ערב
شبه الجزيرة العربيّة שִבְּה אלְגַ׳זִירַה אלְעַרַבִּיֵﬞה shibh el-ja-zii-ra l-3a-ra-biy-ye
סוּנִי (מוסלמי המשתייך לזרם הסוני באסלאם)
سنّي סֻנִﬞי sun-ni
הלכה, שריעה
شريعة שַרִיעַה sha-rii-3a
לוֹחֵם, ג׳יהדיסט (במלחמת קודש)
مجاهد מֻגַ׳אהֵד mu-jaa-hed
קדוש, אדם קדוש (באסלאם )
ولي וַלִי wa-li
חדית׳ (אוסף של אמירות מפי הנביא מוחמד או אודותיו)
حديث חַדִית׳ h׳a-diith
מצוות (באסלאם)
فرائض פַרַאאֵץ׳ fa-raa-2ed׳
פסק הלכה
فَتْوَى פַתְוַא fat-wa
פוסק הלכה, מופתי (באסלאם)
مُفْتِي מֻפְתִי muf-ti
חינם לכולם! סייעו במימון