מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

מילון / ארגז חול /

משפטים

דף בבנייה
הוספת משפט חדש הסתר/הצג תעתיק
מציג 24 משפטים
عندها علامات عالية بهاد السمستر ענדהא עלאמאת עאליה בּהאד אלסמסתר
وينك؟ صار لي سيعة عم بدوّر عليكي ! וֵינֵכּ? צַאר לִי סֵיעַה עַם בַּדַוֵﬞר עַלֵיכִּי!
الاسبوع اللّي فات الكلّ أجو. الاسبوع الجاي - بسّ إِحْنَا אלאֻסְבּוּע אִלִﬞי פַאת אלכֻּלﬞ אג׳ו. אלאֻסְבּוּע אלג׳אי - בַּסﬞ אִחְנַא
بحبك اكتر من كل اشي بالعالم בַּחִבּכּ אַכְּתַר מִן כֻּל אִשִי בִּאלְעַאלַם
في عندكو درج بالبيت؟ פִי עִנְדְכּו דַרַג׳ בִּ(א)לְבֵּית?
מתוך ׳עבאס 14 - חלק ב׳, חוברת קורס באמבטיה ללימודי שפות
بتحكي فرنساوي؟ يعني, بلطّش בְּתִחְכִּי פְרַנְסַאוִי? יַעְנִי, בַּ(א)לַטֵﬞש
حِلّْ عَنّي! فِش عِندي وَقت إسّا חֶלְﬞ עַנִﬞי! פִש עִנְדִי וַקֶת אִסַא
الخطّة عجبت خالد. على المَحَل طَلَب منها إنُّه تِبْعَتْلُه اِقتراح سعر אלח׳טה עג׳בת ח׳אלד. עלא למחל טלב מנהא אנו תבעתלו אקתראח סער
هي بتكتب ايميلات הִיֵﬞ בְּתֻכְּתֹבּ אִימֵילַאת
قديش في عندك حيوانات קַדֵﬞיש פִי עִנְדַכּ חַיְוַאנַאת
شفت بسّة بيضا שֻפְת בִּסֵﬞה בֵּיצַ׳א
حاليًا مش ممكن نروّحك חַאלִיַﬞן מִש מֻמְכֵּן נְרַוְﬞחַכּ
ايمتى ممكن اروّح אֵימְתַא מֻמְכֵּן אַרַוֵﬞח?
جوزها راح تجوّز وحدة اصغر منها ג׳וֹזְהַא רַאח תְגַ׳וַﬞז וַחַדֵה אַזְעַ׳ר מִנְהַא
انتو عايشين في عالم مثالي אִנְתוּ עַאיְשִין פִי עַאלַם מִתַ׳אלִי
قديش حق بيتسا عائلية؟ קַדֵﬞיש חַקﬞ בִּיתְסַא עַאאִלִיֵﬞה?
كتير بحبّ الحيوانات الأليفة כְּתִיר בַּחִבּﬞ אִלְחַיְוַאנַאת אִלְאַלִיפֵה
هو فلم جديد وكثير كثير حبّيته הֻוֵﬞ פִלְם גְ׳דִיד וּכְּתִ׳יר כְּתִ׳יר חַבֵּﬞיתוֹ
في عيلتي في ستعشر حفيد פִי עֵילְתִי פִי סִתַﬞעַשַר חַפִיד
אחרי מספר בין 11 ל 99 שם העצם מופיע ביחיד
لو سمحت أعطيني كبّاية ميّ לַו סַמַחְת, אַעְטִינִי כֻּבַּﬞאיֵת מַיﬞ
לַו סַמַחְת - בבקשה - בפנייה לזכר
رح أشتري زيتون רַח אַשְתְרִי זֵיתוּן
من برّا رخام ومن جوّا سخام מִן בַּרַﬞא רֻחַ׳אם וּמִן גֻוַּﬞא סֻחַ׳אם
מילולית: מבחוץ שיש ומבפנים זהמה. כלומר- מבחוץ דבר מאוד יפה ומבפנים מטונף.
اربط الحمار مطرح ما بيقول لك صاحبه אֻרְבּׂט (א)לִחְמַאר מַטְרַח מַא בִּיקוּל-לַכּ צַאחְבּוֹ
פתגם. פירוש מילולי: קשור את החמור איפה שאומר לך בעליו
חינם לכולם! סייעו במימון